Integrating?

Click here for information about language schools.

10 jaar Keurmerk Arbeid

”Het is stilstaan bij wat je hebt en hoe je je kunt verbeteren”

Radmer Arbeidsadvies is gespecialiseerd in arbeidsdeskundige onderzoeken, re-integratietrajecten (eerste en tweede spoor) en trajecten voor UWV. Dit jaar heeft de organisatie 10 jaar het Blik op Werk Keurmerk Arbeid in bezit, een mijlpaal. Blik op Werk ging hierover in gesprek met Anne Marie Smeitink, kwaliteitscoördinator bij Radmer Arbeidsadvies.

Radmer Arbeidsadvies begeleidt deelnemers naar passend werk binnen de eigen organisatie of een werkplek bij een andere werkgever. De deelnemers stromen uit naar diverse soorten bedrijven.

Anne Marie geeft aan dat de doelgroep divers is: van jong tot oud, niet geschoold tot geschoold, net uitgevallen op werk of al een lange tijd ziek. Wanneer er blijvende beperkingen zijn, is het soms een uitdaging om voor iemand een leuke werkplek te vinden. Volgens Anne Marie wordt best wel eens onderschat hoe belangrijk het is dat mensen weer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. “Werk is een groot deel van de sociale omgeving”.

Wat typeert Radmer Arbeidsadvies?

“Het regionaal werken is onze grootste kracht. Radmer Arbeidsadvies kent de arbeidsmarkt in Oost-Gelderland en er zijn korte lijntjes met andere partijen. Daarnaast worden onze één op één trajecten met veel persoonlijke aandacht begeleid. Dit zorgt ervoor dat cliënten zich vaak gehoord voelen en uiteindelijk ook vertrouwd voelen met elkaar. Deelnemers zitten vaak in een kwetsbare periode en alle hulp is dan welkom. Hulp gaat ook om de tijd nemen de persoon écht te leren kennen, goed bereikbaar te zijn en continuïteit bieden.”

Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren, op welk succes ben je trots?

“Er is niet één specifiek succes te noemen”, vertelt Anne Marie. “We hebben de afgelopen jaren al veel mensen begeleid naar een passende werkplek. Met een team goed opgeleide collega’s bespreken we frequent individuele situaties, waarbij we regelmatig beroep doen op de korte lijntjes in de regio. Het is zo waardevol om een kruiwagen te hebben om ergens binnen te komen.” Ook benoemt Anne Marie dat ze het een hele mooie stap vindt als iemand als zelfstandige verder gaat. “Dat vind ik zo stoer als iemand de stap durft te zetten en zich inzet voor een product waar hij of zij achter staat.”

En wat brengt het Blik op Werk Keurmerk Arbeid jullie?

“Het keurmerk zorgt voor een kwaliteitsstandaard die je continue hoog wil houden: het is stilstaan bij wat je hebt en hoe je je kunt verbeteren. Bij de jaarlijkse audit worden de processen kritisch onder de loep genomen. Het is ook interessant om te horen hoe andere bedrijven het ingericht hebben en hoe zij omgaan met bepaalde situaties.”

Anne Marie geeft daarnaast het belang aan van het klanttevredenheidsonderzoek voor haar organisatie. “Dit onderzoek wordt ook uitgezet onder opdrachtgevers en het is voor Radmer Advies waardevol om te horen hoe zij ons ervaren en het contact met hen goed te houden. Ook prettig: in de regio Oost-Gelderland wordt het Blik op Werk Keurmerk Arbeid gezien als een kwaliteitsmerk.”