Samen werken aan
duurzame participatie

Zorg om Werk B.V.

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Wajong Talenten, een jonge onderneming die werkgevers en werkzoekenden met een Wajong-uitkering met elkaar in contact brengt. Hierbij kijken we naar de talenten van mensen in plaats van hun beperkingen.
Ons enthousiaste team bestaat momenteel uit 10 medewerkers. Sommige...
meer...

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Wajong Talenten, een jonge onderneming die werkgevers en werkzoekenden met een Wajong-uitkering met elkaar in contact brengt. Hierbij kijken we naar de talenten van mensen in plaats van hun beperkingen.
Ons enthousiaste team bestaat momenteel uit 10 medewerkers. Sommige collega's van ons hebben ook een Wajong achtergrond. Hierdoor weten we uit ervaring hoe vervelend het kan zijn als er stempel gedrukt wordt op Wajongers. Die stempel is bij ons niet aanwezig.
WAT DOEN WIJ?
Door Vraaggericht te werken (vanuit de werkgever) koppelen wij werkgevers en werkzoekenden met een Wajong-uitkering aan elkaar. Werkgevers kunnen snel en gemakkelijk hun vacatures op onze site plaatsen. Ook is het mogelijk om zelf kandidaten te zoeken. Werkzoekenden kunnen hier eenvoudig solliciteren. Zodra er een match is, maken wij een afspraak. We besteden veel aandacht aan de intakegesprekken met Wajongers, zodat we de kandidaten goed leren kennen en zo weten waar hun talenten liggen.

Onderscheid met andere organisaties

WAJONG TALENTEN
Wajong talenten werkt zowel in opdracht van het UWV doormiddel van "Naar werk en Werk fit"trajecten als vanuit werkgevers met actuele vacatures.

Samenwerking met:
Uitzendbureau, Reïntegratiebedrijf, UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling, Gemeente, Zorginstellingen

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-05-202128-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

Zorg om Werk B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Zorg om Werk B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Zorg om Werk B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-05-202128-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,1408,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Holland-Rijnland6.88.251145%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 26 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Zorg om Werk B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werk Fit Trajecten

Trajecten Werk Fit

Voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt een uitgebreid assessment gedaan om te bepalen wat er nodig is om iemand actief deel te laten nemen aan de maatschappij. Vervolgens wordt er met de opdrachtgever en cliënt overlegd hoe een dergelijk traject gestalte kan krijgen en op welke termijn. Deelname aan de maatschappij kan op verschillende manieren, het is uiteindelijk afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Naar Werk Trajecten

Een ‘Naar werk’ traject is een (re-integratie)traject waarin Wajong Talenten B.V. je begeleidt bij het zoeken naar werk dat past bij jouw wensen en mogelijkheden.Wajong Talenten B.V. heeft veel ervaring met re-integratietrajecten en weet waar jij behoefte aan hebt. Daarnaast maken we gebruik van een groot netwerk waardoor we vaak vacatures vinden die bij jou passen. Wajong Talenten B.V.levert maatwerk voor iedere cliënt.

Het traject ‘Naar werk’ bestaat uit het solliciteren, netwerken en profileren op de arbeidsmarkt. En natuurlijk het belangrijkste: het begeleiden van het vinden van jouw nieuwe baan!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een Wajong uitkering

Met de nieuwe participatie wet wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen jongeren met een Wajong Uitkering of niet. Met valt met een Wajong Uitkering onder het UWV en anders onder de Gemeente. Wajong Talenten bemiddeld de mensen met een Wajong Uitkering naar werk, en Wajong Talenten coacht deze mensen op het werk om uitval te voorkomen.
Onze kandidaten zijn net zo divers als waar dan ook. Zowel hoog als laaggeschoold.
Iedereen heeft kwaliteiten.

Contact

Vestigingen

Tasveld 10 -6, 8271 RW IJsselmuiden (route)
Ron Schellekens
038-4581049
info@wajongtalenten.nl

Zernikepark 12 / 2.22, 9747 AN Groningen (route)
Kim Ketel
06-36123678
kketel@wajongtalenten.nl

Nieuwe Stationsstraat 20-13 en 14, 6811 KS Arnhem (route)
Maxim Geerlings
06-14230573
info@wajongtalenten.nl

Internetadres: http://www.wajongtalenten.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2013

14234