Samen werken aan
duurzame participatie

Weustink&Partners BV

Weustink&Partners BV: experts in begeleiding van werk naar werk (outplacement), vanuit ziekte of arbeidsongeschiktheid naar werk (re-integratie 1e en 2e spoor) en bij vragen over de koers in je loopbaan (loopbaanadvies).
meer...

Weustink&Partners BV: experts in begeleiding van werk naar werk (outplacement), vanuit ziekte of arbeidsongeschiktheid naar werk (re-integratie 1e en 2e spoor) en bij vragen over de koers in je loopbaan (loopbaanadvies).

Onderscheid met andere organisaties

Heeft u een (zieke) medewerker voor wie geen plaats meer is binnen uw bedrijf of organisatie?
Word je ontslagen, ben je zonder werk, ben je uitgevallen door ziekte en moet je uitzien naar nieuw werk?
Onze loopbaanprofessionals en re-integratiespecialisten combineren mensenkennis én kennis van de arbeidsmarkt: dat staat garant voor een persoonlijke en kansrijke route naar nieuw werk.
Onze coaches zijn specialisten in het creëren van mogelijkheden, ook als je fysieke of psychische beperkingen ondervindt.
Je bent welkom voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking. Weustink&Partners heeft coaches door het hele land (zie overzicht vestigingen).

Samenwerking met:
Verzekeraar, UWV, Keerpunt: casemanagement bij re-integratie 2e spoor, Arbodienst, Werkgever / werkgeversorganisatie

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-04-202325-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

Weustink&Partners BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Weustink&Partners BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Weustink&Partners BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-04-202325-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-37,7
Jobcoaching7,738,1
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,8528,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,898,3
Sociale activering en participatie*38,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023/2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,233--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Haaglanden9.28.6203656%
Rijnmond8.38.3122548%
IJsselvechtstreek98.371164%
Zuid-Holland Centraal8.98.371450%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 21 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Weustink&Partners BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Loopbaanadvies / onderzoek

Koersonderzoek:

Een compact individueel traject, gericht op de best passende vervolgkoers in de loopbaan.

In een inspirerend onderzoek van levensloop en loopbaan brengt de deelnemer zijn / haar kwaliteiten, talenten, en ambities in kaart.

Vervolgens leert hij / zij de best passende match met de arbeidsmarkt te maken.

Een nieuw, onderscheidend CV is het tastbare resultaat.

Het 'Koersonderzoek' legt een stevig fundament voor een volgende stap in de loopbaan.

Eén op één gesprekken, gemiddeld eenmaal per 14 dagen.

Stimulerende, onderzoekende huiswerkopdrachten en intensieve coaching.

De coaches zijn ook bereikbaar voor consulten per telefoon of email.

Psychosociale interventie (psychologische begeleiding)

Individuele begeleiding, gericht op opheffen, verminderen of leren hanteren van psychische belemmeringen in werkgerelateerde context. Cliënten leggen een fundament op basis waarvan geheel of gedeeltelijke werkhervatting gerealiseerd wordt, rekening houdend met eventuele beperkingen in belastbaarheid. Eén op één gesprekken, variërend van gemiddeld eenmaal per week tot eenmaal per 14 dagen. Stimulerende, onderzoekende huiswerkopdrachten en intensieve coaching. De coaches zijn ook bereikbaar voor consulten per telefoon of email.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

De re-integratiespecialisten van Weustink&Partners zijn experts in begeleiding bij terugkeer naar werk na uitval door ziekte: 1. van ziekte naar werk: re-integratie 1e en 2e spoor 2. van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid naar werk: WIA/ZW/Wajong. Bijzondere expertise in begeleiding van cliënten met fysieke of psychische belemmeringen in werk. De coaches realiseren zo nodig een werkervarings- of stageplek als opstap naar nieuw werk. Zij spreken hun uitgebreide netwerk van werkgevers aan en leren cliënten om zich zelfbewust te presenteren aan werkgevers. Individuele begeleiding, praktisch, doelgericht en geïnspireerd op weg naar nieuw werk. Eén op één gesprekken, variërend van eens per week tot eenmaal per 14 dagen. Stimulerende, onderzoekende huiswerkopdrachten en intensieve coaching. De coaches zijn ook bereikbaar voor consulten per telefoon of email.

Outplacement

Intensieve begeleiding bij het vinden van een nieuwe werkkring, aansluitend op ambities en mogelijkheden van de deelnemer. Een intensief individueel traject, praktisch én inspirerend, doelgericht én verdiepend. Innovatieve, succesvolle wegen naar nieuw werk: 1. De cliënt brengt zijn 'persoonlijke arbeidsmarkt' in kaart, profileert zich op de arbeidsmarkt met behulp van marketingprincipes zoals Personal Branding en Jobmarketing. 2. De klant leert gebruik te maken van professionele netwerk communities zoals LinkedIn. 3. De cliënt beschikt over een onderscheidend en aantrekkelijk CV en een krachtige sollicitatiebrief. 4. Hij/zij leert netwerken en zich te presenteren als zelfbewust persoon, met unieke kwaliteiten en bijdragen. De doorlooptijd is afhankelijk van de uitgangspositie van de deelnemer, van het budget en varieert van zes tot twaalf maanden, of totdat het gewenste resultaat behaald is. Eén op één gesprekken, variërend van eens per week tot eenmaal per 14 dagen. Stimulerende, onderzoekende huiswerkopdrachten en intensieve coaching. De coaches zijn ook bereikbaar voor consulten per telefoon of email.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Individuele training en coaching. Innovatieve, succesvolle wegen naar nieuw werk: 1. De cliënt brengt zijn 'persoonlijke arbeidsmarkt' in kaart, profileert zich op de arbeidsmarkt met behulp van marketingprincipes zoals Personal Branding en Jobmarketing. 2. De klant leert gebruik maken van professionele netwerk communities zoals LinkedIn. 3. De cliënt beschikt over een onderscheidend en aantrekkelijk CV en een krachtige sollicitatiebrief. 4. Hij/zij leert netwerken en zich te presenteren als zelfbewust persoon, met unieke kwaliteiten en bijdragen. Als onderdeel van re-integratie, outplacement, of loopbaanoriëntatie, maar ook als op zichzelf staande dienst. De coaches zijn ook bereikbaar voor consulten per telefoon of email.

Jobcoaching

We zijn experts in begeleiding en advies bij analyse en opbouw van belasting en belastbaarheid, werkplekanalyse en werkbehoud.

Een aantal van onze jobcoaches hebben jarenlange werkervaring als ergotherapeut en hebben specifieke expertise op het gebied van fysieke, psychische of emotionele belemmeringen. Denk aan niet-aangeboren hersenletsel(NAH), neurologische ziektebeelden, musculaire problematiek, burn-out, depressie of stress gerelateerde klachten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met fysieke beperkingen (tijdelijk of permanent)

De re-integratiespecialisten van Weustink&Partners helpen cliënten met fysieke beperkingen naar werkhervatting of nieuw werk. Wij begeleiden bijvoorbeeld cliënten met neurologische ziektebeelden, orthopedische aandoeningen, musculaire of reumatologische problematiek, chronische pijn, whiplash of CANS- (RSI)-klachten. Altijd is de insteek te komen tot een zo snel mogelijke, passende werkhervatting, binnen of buiten de huidige werkomgeving. Het interventie-instrumentarium omvat onder meer: • analyse van beperkingen, mogelijkheden en perspectief • leren hanteren van functionele beperkingen • werkplekanalyse en –aanpassing • verwerking bij verlies van capaciteiten en werk Wij benaderen werkgevers voor werkervarings- of stageplekken als opstap naar regulier werk. Wij informeren werkgevers over subsidiemogelijkheden die het aannemen van iemand met een beperking aantrekkelijk maken. Belangrijkste opdrachtgevers: • UWV, voor cliënten met ZW-WIA-WAJONG. • Keerpunt, casemanagementorganisatie voor re-integratie 2e spoor • Werkgevers, voor re-integratie 1e en 2e spoor

Personen met psychische belemmeringen (burnout - depressie)

De re-integratiespecialisten van Weustink&Partners helpen cliënten met psychische belemmeringen op betrokken, respectvolle wijze naar werkhervatting of nieuw werk. Wij houden rekening met beperkingen, maar leggen nadruk op mogelijkheden. Cliënten leren stap voor stap hun werk- en levenslust te hervinden en psychische beperkingen te hanteren en verminderen. Met toenemend zelfvertrouwen en inzicht in eigen kunnen, ontwikkelen cliënten daadkracht om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden. Schouder aan schouder gaan wij met de klant de arbeidsmarkt op zodra hij / zij daar klaar voor is. Wij benaderen werkgevers voor werkervarings- of stageplekken als opstap naar regulier werk. Wij informeren werkgevers over subsidiemogelijkheden die het aannemen van iemand met een beperking aantrekkelijk maken. Intensieve een-op-een-coaching, wekelijks of tweewekelijks, stimulerende huiswerkopdrachten, praktisch en verdiepend, ontwikkelings- en resultaatgericht. Belangrijkste opdrachtgevers: • UWV, voor cliënten met ZW-WIA-WAJONG • Keerpunt, casemanagementorganisatie voor re-integratie 2e spoor • Werkgevers, voor re-integratie 1e en 2e spoor

Personen met vragen rond de koers in hun loopbaan

Individuele re-integratie, gericht op snelle werkhervatting. Innovatieve, succesvolle wegen naar nieuw werk: 1. De cliënt brengt zijn 'persoonlijke arbeidsmarkt' in kaart, profileert zich op de arbeidsmarkt met behulp van marketingprincipes zoals Personal Branding en Jobmarketing. 2. De klant leert gebruik maken van professionele netwerk communities zoals LinkedIn. 3. De cliënt beschikt over een onderscheidend en aantrekkelijk CV en een krachtige sollicitatiebrief. 4. Hij/zij leert netwerken en zich te presenteren als zelfbewust persoon, met een bijzondere expertise. 5. De klant zet een 'duurzame' nieuwe stap op de arbeidsmarkt. Intensieve een-op-een-coaching, wekelijks of tweewekelijks, stimulerende huiswerkopdrachten, praktisch, ontwikkelings-en resultaatgericht. Belangrijkste opdrachtgevers zijn UWV en Gemeenten (o.m. SoZaWe Rotterdam).

Personen die van outplacement gebruik willen maken

Individuele begeleiding van werk naar werk, gericht op snelle werkhervatting. Nadat eventuele emoties als gevolg van verlies van werk zijn bewerkt en tot rust gekomen, bewandelen we innovatieve, succesvolle wegen naar nieuw werk: 1. De cliënt brengt zijn 'persoonlijke arbeidsmarkt' in kaart, profileert zich op de arbeidsmarkt met behulp van marketingprincipes zoals Personal Branding en Jobmarketing. 2. De klant leert gebruik maken van professionele netwerk communities zoals LinkedIn. 3. De cliënt beschikt over een onderscheidend en aantrekkelijk CV en een krachtige sollicitatiebrief. 4. Hij/zij leert netwerken en zich te presenteren als zelfbewust persoon, met een bijzondere expertise. 5. De klant zet een 'duurzame' nieuwe stap op de arbeidsmarkt. Intensieve een-op-een-coaching, wekelijks of tweewekelijks, stimulerende huiswerkopdrachten, praktisch, ontwikkelings-en resultaatgericht. Belangrijkste opdrachtgevers zijn werkgevers.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Hoog opgeleiden zijn enthousiast over onze dicht-op-de-huid-coaching en het onderzoekend en stimulerend werkmateriaal. Cliënten worden aangesproken op hoofd én hart bij het ontwikkelen van nieuw loopbaanperspectief. Zoekt de klant nieuw werk, dan gebruiken wij innovatieve methoden: 1. De cliënt brengt zijn 'persoonlijke arbeidsmarkt' in kaart, profileert zich op de arbeidsmarkt met behulp van marketingprincipes zoals Personal Branding en Jobmarketing. 2. De klant leert gebruik maken van professionele netwerk communities zoals LinkedIn. 3. De cliënt beschikt over een onderscheidend en aantrekkelijk CV en een krachtige sollicitatiebrief. 4. Hij/zij leert netwerken en zich te presenteren als zelfbewust persoon, met een bijzondere expertise. 5. De klant zet een 'duurzame' nieuwe stap op de arbeidsmarkt. Intensieve een-op-een-coaching, wekelijks of tweewekelijks, stimulerende huiswerkopdrachten, praktisch en verdiepend, ontwikkelings- en resultaatgericht. Belangrijkste opdrachtgevers zijn werkgevers, UWV en particulieren.

Contact

Vestigingen

Binnenkant 24, 1011 AX Amsterdam (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Emmastraat 24 A, 6881 SV Arnhem / Velp (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Diepesteeg 25, 6994 CC De Steeg (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Marshallaan 2, 2625 GZ Delft (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Raamweg 4, 2596 HL Den Haag (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Bruijnssteeg 28, 7411 LT Deventer (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Lassuslaan 26, 6952 EW Dieren (route)
Ellen Weustink
088-2038888 / 06-15647562
info@weustinkenpartners.nl

Soerelseweg 18, 8162 BP Epe (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Vissersdijk Beneden 70, 3319 GW Dordrecht (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Diakenhuisweg 39, 2033 AP Haarlem (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Westeinde 94, 2211 XS Noordwijkerhout (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Kanaalpark 140, 2321 JV Leiden (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Laan van Arenstein 15, 2341 LS Oegstgeest (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Oude Deventerweg 22 (Hoofdkantoor), 8121 RL Olst (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Laan van Zuidhoorn 60, 2289 DE Rijswijk (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Delftweg 349 (Hoofdkantoor), 3046 NH Rotterdam (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Wijnhaven 36, 3011 WS Rotterdam (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Minister van Houtenlaan 29, 1981 EB Velsen - Zuid (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Kamperstraat 35A, 8011 LK Zwolle (route)
Ellen Weustink
088 203 88 88 / 06 15 64 75 62
info@weustinkenpartners.nl

Koestraat 35, 8011 NJ Zwolle (route)
Ellen Weustink
0615647562
info@weustinkenpartners.nl

Weustink&Partners BV

Internetadres: http://www.weustinkenpartners.nl

Aantal werknemers: 15
Aantal vestigingen: 20
Oprichtingsjaar: 2012

13756