Samen werken aan
duurzame participatie

WerkZorg B.V.

WerkZorg voert re-integratietrajecten en sociale activeringstrajecten uit, met en voor mensen die te maken hebben met meervoudige, complexe problemen. U kunt hierbij denken aan financi�le problemen, psychische problemen, huisvestingsproblemen, verslavingsproblematiek etc.
Belangrijk in het...
meer...

WerkZorg voert re-integratietrajecten en sociale activeringstrajecten uit, met en voor mensen die te maken hebben met meervoudige, complexe problemen. U kunt hierbij denken aan financi�le problemen, psychische problemen, huisvestingsproblemen, verslavingsproblematiek etc.
Belangrijk in het proces en onze aanpak is altijd de individuele begeleiding waarin sociale, persoonlijke en zorgproblemen aangepakt worden. Op deze manier krijgt iemand vertrouwen en ziet dat er toekomstgericht wordt gewerkt.
Zodra er zicht is op regulering van de problemen gaat WerkZorg samen met de cli�nt op zoek naar een baan. Er is meer nodig dan alleen passendheid van functie en Curriculum Vitae. Daarom zoekt WerkZorg naar verborgen vacatures en bemiddelt haar cli�nten ��n op ��n. Wij brengen cli�nten niet in een concurrentiepositie. Zodra de cli�nt daartoe in staat is wordt gestart met benadering van de arbeidsmarkt. Proefplaatsingen, werkstages en werken met behoud van uitkering zijn instrumenten die wij gebruiken. Door het maken van goede afspraken tussen werkgever, cli�nt en WerkZorg is een plaatsing bijna altijd gegarandeerd. En omdat de gevonden baan niet bestaat uit verplicht, opgedrongen werk wordt duurzaamheid gerealiseerd.
Zie verder www.werkzorg.nl of bel 020-6090729

Onderscheid met andere organisaties

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Arbodienst, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 30-05-202330-05-2023

Blik op Werk Keurmerk

WerkZorg B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
WerkZorg B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WerkZorg B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 30-05-202330-05-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-88,3
Sociale activering en participatie-58,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van WerkZorg B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Modulaire trajecten

Voor wie • klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten Werkfit maken of Naar werk. Door wie • trajectregisseur van WerkZorg Doel • het ondersteunen van de klant bij het verwerken van en omgaan met belemmeringen en emoties en de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant te verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Inhoud • praktisch en pragmatisch oppakken van alle beperkende zaken en deze samen oplossen • begeleiden en coachen op situatieverandering, attitudeverandering, zelfbepaling, eigen verantwoordelijkheid, perceptie en om te beginnen veranderingsbereidheid. Vorm • Modulair zoals Participatie Interventie, Bevorderen Maatschappelijke Deelname en Begeleiding bij Scholing.

Werkfit Maken vanuit WW, ZW en WIA

WerkZorg heeft ruime ervaring met de begeleiding van mensen met multi-problemen vanuit een werk, ww uitkering, ziektewet of een wia uitkeringssituatie. De trajecten zijn gericht op het oplossen van de problematiek en het vergroten van de beschikbare mogelijkheden.

Wanneer Werkzorg inzetten:

• Bij meervoudige problematiek
• Verslavingsproblematiek
• Huisvestingsproblemen
• Financiële problemen
• Psychische klachten
• Justitieel verleden
• Aanleren arbeidsritme en structuur
• Sociaal isolement
• Dagactiviteiten, werkervaring, snuffelstage
• Beroepskeuzeadvies, arbeidsmarktoriëntatie
• Vergroten van de zelfredzaamheid

Naar werk met meervoudige problematiek

De meervoudige problematiek is gereguleerd; de klant is weer toe aan werken. Dit vereist echter een specialistische aanpak, om terugval te voorkomen.

Voor wie:
• Voor degene die te maken hebben gehad met meervoudige, complexe problematiek
• Voor degene waarbij kans op terugval aanwezig is
• Voor degene die nu weer toe is aan (een traject richting) werk

Door wie:
• Door ervaren trajectregisseurs die ervaren zijn in het plaatsen van mensen die te kampen hebben gehad met meervoudige problemen
• Door trajectadviseurs met kennis van en een netwerk in de lokale arbeidsmarkt.

Doel:
• Het bemiddelen naar werk dat past bij de mogelijkheden van de klant.
• Het monitoren van de meervoudige problematiek die speelde om terugval te voorkomen.
• Duurzame plaatsing

Inhoud:
• 1 op 1 sollicitatieondersteuning (opstellen CV, schrijven brieven, plaatsen CV op vacaturesites, zoeken van vacatures, verbeteren presentatie, voorbereiden sollicitatiegesprek etc.)
• Benadering mogelij

Wajonger met multiproblematiek

Doel
• het oplossen van beperkende problemen
• het verbeteren van kwaliteit van leven op zoveel mogelijk leefgebieden
• het hanteerbaar maken van belemmeringen, zodanig, dat de weg naar arbeid weer open ligt.

Inhoud
• het organiseren en regisseren van een keten van deskundigheid
• Eénduidigheid in aanpak en gewenst resultaat
• Praktisch en pragmatisch oppakken van alle beperkende problemen en deze samen oplossen
• Begeleiden en coachen op situatieverandering, attitudeverandering, zelfbepaling, eigen verantwoordelijkheid, perceptie en om te beginnen veranderingsbereidheid.

Aanpak meervoudige problematiek

Voor wie
• voor degene met beperkende problemen
• voor degene die wel wil, maar zijn meerwaarde niet kan laten zien aan werkgevers
• voor degene die het op dit moment niet lukt een baan te vinden om zo zijn leven positief vorm te geven

Door wie
• trajectregisseur van WerkZorg

Doel
• het verbeteren van kwaliteit van leven op zoveel mogelijk leefgebieden
• het werken naar optimaal vermogen en rendement
• het vinden van de juiste baan, duurzaam en passend

Inhoud
• praktisch en pragmatisch oppakken van alle beperkende zaken en deze samen oplossen
• begeleiden en coachen op situatieverandering, attitudeverandering, zelfbepaling, eigen verantwoordelijkheid, perceptie en om te beginnen veranderingsbereidheid.
• het matchen op betrokkenheid en de juiste vervulling van functie
• het 1:1 bemiddelen naar een baan o.b.v. de juiste perspectieven

Schuldproblematiek

WerkZorg neemt niet over, maar ondersteunt cliënten met schuldproblematiek.
Onze werkwijze is praktisch en hands-on.
Onze trajectregisseurs hebben een lage caseload. Hierdoor kunnen we snel inplannen, intensief aan de slag en anticiperen op calamiteiten. Bovendien worden klanten meestal thuis bezocht.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Jonggehandicapten

Doel
• het oplossen van beperkende problemen
• het verbeteren van kwaliteit van leven op zoveel mogelijk leefgebieden
• het hanteerbaar maken van belemmeringen, zodanig, dat de weg naar arbeid weer open ligt.

Inhoud
• het organiseren en regisseren van een keten van deskundigheid
• Eénduidigheid in aanpak en gewenst resultaat
• Praktisch en pragmatisch oppakken van alle beperkende problemen en deze samen oplossen
• Begeleiden en coachen op situatieverandering, attitudeverandering, zelfbepaling, eigen verantwoordelijkheid, perceptie en om te beginnen veranderingsbereidheid.

Multiproblemen

WerkZorg heeft ruime ervaring met de begeleiding van mensen met multi-problemen vanuit een werk, ziektewet of een wia uitkeringssituatie. De trajecten zijn gericht op het oplossen van de problematiek en het vergroten van de beschikbare mogelijkheden.

Wanneer Werkzorg inzetten:

• Bij meervoudige problematiek
• Verslavingsproblematiek
• Huisvestingsproblemen
• Financiële problemen
• Psychische klachten
• Justitieel verleden
• Aanleren arbeidsritme en structuur
• Sociaal isolement
• Dagactiviteiten, werkervaring, snuffelstage
• Beroepskeuzeadvies, arbeidsmarktoriëntatie
• Vergroten van de zelfredzaamheid

Verslavingsproblematiek

Bij meervoudige problematiek waaronder
• Verslavingsproblematiek
• Huisvestingsproblemen
• Financiële problemen
• Psychische klachten
• Justitieel verleden
• Aanleren arbeidsritme en structuur
• Sociaal isolement
• Dagactiviteiten, werkervaring, snuffelstage
• Beroepskeuzeadvies, arbeidsmarktoriëntatie
• Vergroten van de zelfredzaamheid

Huisvestingsproblemen

Bij meervoudige problematiek waaronder:
• Verslavingsproblematiek
• Huisvestingsproblemen
• Financiële problemen
• Psychische klachten
• Justitieel verleden
• Aanleren arbeidsritme en structuur
• Sociaal isolement
• Dagactiviteiten, werkervaring, snuffelstage
• Beroepskeuzeadvies, arbeidsmarktoriëntatie
• Vergroten van de zelfredzaamheid

Sociale problemen

Bij meervoudige problematiek waaronder:
• Verslavingsproblematiek
• Huisvestingsproblemen
• Financiële problemen
• Psychische klachten
• Justitieel verleden
• Aanleren arbeidsritme en structuur
• Sociaal isolement
• Dagactiviteiten, werkervaring, snuffelstage
• Beroepskeuzeadvies, arbeidsmarktoriëntatie
• Vergroten van de zelfredzaamheid

Financiële problemen / schulden

Bij meervoudige problematiek waaronder:
• Verslavingsproblematiek
• Huisvestingsproblemen
• Financiële problemen
• Psychische klachten
• Justitieel verleden
• Aanleren arbeidsritme en structuur
• Sociaal isolement
• Dagactiviteiten, werkervaring, snuffelstage
• Beroepskeuzeadvies, arbeidsmarktoriëntatie
• Vergroten van de zelfredzaamheid

Contact

Vestigingen

Paasheuvelweg 33, 1105 BG AMSTERDAM (route)
Jack Lamers
020-6090729
info@werkzorg.nl

WerkZorg B.V.

Internetadres: http://

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2010

10748