Samen werken aan
duurzame participatie

Werkflow

Werkflow is een organisatie met re-integratieactiviteiten, persoonlijke ontwikkeling en groei.

De volgende diensten zijn beschikbaar:
* Re-integratie 2de spoor
* Outplacement
* Trajecten WERKFIT Maken en Naar Werk via UWV

Onze werkwijze:

Werkflow biedt tijdens de re-integratie van de...
meer...

Werkflow is een organisatie met re-integratieactiviteiten, persoonlijke ontwikkeling en groei.

De volgende diensten zijn beschikbaar:
* Re-integratie 2de spoor
* Outplacement
* Trajecten WERKFIT Maken en Naar Werk via UWV

Onze werkwijze:

Werkflow biedt tijdens de re-integratie van de klant: coaching, begeleiding en
ondersteuning met een multidisciplinair team. Omdat de klant ook beperkingen en
belemmeringen heeft op de weg naar werk, wordt tijdens de begeleiding gekeken naar klachten (fysiek en psychisch), mogelijkheden en oplossingen. Hiermee wordt de
afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en wordt er gericht gezocht naar passend werk.

Meer informatie over ons aanbod en onze werkwijze is beschikbaar op www.werkflow.nl

Onderscheid met andere organisaties

Specialisme, Interventies en methodieken:
• Werkcoaching en -activering, Re-integratie
• Loopbaanoriëntatie/advies (Golden Personality Profiler Certificering)
• Stresss en Burnout preventie (CSR Certificering)
• Mindfulness (MBCT) Certificering
• ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
• NLP Certificering
• Cognitieve gedragstherapie
• Hartcoherentie/Biofeedback

Specialisme Psycholoog:
• Persoonlijkheidsproblematiek
• Verslavingsproblematiek
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 30-12-201930-12-2019

Blik op Werk Keurmerk

Werkflow is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Werkflow heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werkflow neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 30-12-201930-12-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,2468,0
Sociale activering en participatie-28,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht8.68136022%
Rijk van Nijmegen8.48.1112938%
Groningen7.67.951533%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2019 tot 16 august 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werkflow.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Tijdens de sollicitatietraining leer je vaardigheden aan, die je tijdens het solliciteren nodig hebt om je sollicitaties goed te verrichten. Hoe onderscheid je je van andere sollicitanten, hoe ontdek je de juiste vacature die bij je past en overtuig je de werkgever van jouw kwaliteiten? Belangrijke essentiele vragen tijdens de interactieve sollicitatietraining aan bod komen en waarbij je wordt uitgenodigd om ook jezelf te (her)ontdekken.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: zelfintroductie, kwaliteiten, kwaliteiten en vaardigheden (wie ben ik?), vacature-analyse, CV, resume, sollicitatiebrief, telefonisch informeren, sollicitatiegesprek, gesprekstechnieken, netwerken en arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Het carrièrepad dat je tot nu toe gevolgd en gepland hebt voldoet niet meer of is ontregeld door onder andere ziekte, reorganisatie of onvrede over je eigen werk. Vragen waarover je nadenkt zijn onder andere:

* Ik kan en mag mijn vak niet meer doen wegens beperkingen, wat is nu nog passend werk voor mij?
* Wat zijn mijn kwaliteiten en vaardigheden?
* Waarom voel ik steeds meer onvrede tijdens mijn werk?
* Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk?
* Hoe kan ik mijn loopbaanpad verder vormgeven?

Tijdens de loopbaanbegeleiding gaan we samen op zoek naar antwoorden op jouw vragen. Je ontdekt onder andere je eigen competenties, kwaliteiten, valkuilen en vaardigheden waardoor er duidelijkheid ontstaat over de functies, werkzaamheden en verantwoordelijkheden die passen bij jouw persoonlijkheid. Gelijkertijd onderzoeken wij de drijfveren en motivatoren uit je arbeidsverleden en bouwen een brug naar nieuw passend werk.

Activiteiten die onder andere aan bod kunnen komen zijn:

* Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
* Persoonlijke missie
* Kwaliteiten en vaardigheden
* Valkuilen herkennen en bewaken
* Competenties
* Werkomgeving
* Werktype herkennen

Tijdens de loopbaanbegeleiding wordt onder andere gebruik gemaakt van De Golden Personality Type Profiler (GPTP)

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Is een werknemer arbeidsongeschikt geworden voor de eigen functie en blijkt dat aangepast werk binnen de eigen organisatie niet meer haalbaar is, dan wordt via een 2de spoor re-integratie gekeken of een passende functie bij een andere organisatie beschikbaar is. Gedurende het 2de spoortraject zal de werknemer begeleid, ondersteund en gecoached worden naar nieuwe mogelijkheden voor passend werk op de arbeidsmarkt. Tijdens de intakefase wordt een trajectplan opgesteld waarin vastgelegd wordt welke activiteiten er ingezet worden. Deze activiteiten kunnen onder andere bestaan uit;

* Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties
* Beroepenoriëntatie
* Loopbaanbegeleiding
* Sollicitatievaardigheidstraining/coaching
* Sollicitatiebegeleiding
* Netwerktraining/coaching
* Activeringsprogramma (verwerking verlies baan, motivatie)

Coaching naar werk

De deelnemer wordt ondersteund en/of geactiveerd waardoor dat hij zelf in staat is, zijn werk te hervatten dan wel is staat is om zelfstandig gericht te zoeken naar betaalde arbeid en/of de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt.

Sollicitatiebegeleiding

Sollicitatiebegeleiding

Tijdens de sollicitatiebegeleiding leer je vaardigheden aan, die je tijdens het solliciteren nodig hebt om je sollicitaties goed te verrichten. Hoe onderscheid je je van andere sollicitanten, hoe ontdek je de juiste vacature die bij je past en overtuig je de werkgever van jouw kwaliteiten? Belangrijke essentiele vragen tijdens de interactieve sollicitatietraining aan bod komen en waarbij je wordt uitgenodigd om ook jezelf te (her)ontdekken.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

kwaliteiten en vaardigheden (wie ben ik?), zoeken van vacatures met behulp van internet, Social Media en LinkedIn, vacature-analyse (Wat kan ik? en wat wil ik?), CV, Resume en Sollicitatiebrief, telefonisch informeren, sollicitatiegesprek, gesprekstechnieken, Netwerken, maken van een plan van aanpak solliciteren.

Werkfit Maken

WERKFIT MAKEN 

Kan bestaan uit de volgende activiteiten:

Versterken van de werknemersvaardigheden

Het versterken van werknemersvaardigheden kan worden ingezet, voor als je wat langer uit het arbeidsproces bent. De re-integratieactiviteiten zijn er o.a. op gericht om een arbeidsritme op te bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit leer je, je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Als gevolg daarvan zal je persoonlijke effectiviteit verbeteren. De re-integratieactiviteiten hebben een activerende werking. Je leert om te gaan met je belemmeringen. Deze belemmeringen kunnen zich zowel voordoen in de persoonlijke- als in de leefsfeer. In dit kader valt o.a. te denken aan de inzet van re-integratieactiviteiten waardoor het assertiever worden, grenzen leren aan te geven en leren kiezen voor jezelf.

Naar Werk

De re-integratieactiviteiten zijn gericht op de concrete Werkhervatting in loon- of inkomensvormende arbeid. Het kan zowel gaan om werk in dienstbetrekking als werk als Zelfstandig ondernemer.

Na een werkhervatting, kan het zijn, dat je nog extra begeleiding nodig hebt om de kans te optimaliseren, dat de werkhervatting een succes wordt. Werkflow ondersteunt jou in dit proces van werkhervatting.

Het traject kan bestaan uit de volgende activiteiten:

* Opstellen van een zoekprofiel voor het solliciteren en presenteren op de arbeidsmarkt;
* Zoeken en vinden van passende vacatures en het solliciteren naar passend werk;
* Inzetten van het netwerk van Werkflow, het benaderen van potentiele werkgevers en het organiseren van sollicitatiegesprekken;
* Jobhunting: actief zoeken en werven van passende werkplekken;
* Verbeteren van de sollicitatievaardigheden .

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Reintegratie kandidaten

Contact

Vestigingen

Fazantenkamp 201, 3607 CK MAARSSEN (route)
Kees Kolff
06 25 02 20 98

Utrechtseweg 82A, 3702 AD Zeist (route)
Kees Kolff
06-25022098
keeskolff@werkflow.nl

Internetadres: http://www.werkflow.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2012

14193