Samen werken aan
duurzame participatie

Welke Professionals

Als landelijk erkend re-integratie en outplacementbureau geloven wij sterk in de kracht van een specifieke benadering per traject. Ieder mens is immers anders. Snel weer aan het werk gaan is voor iedereen het prettigst. Onze vooruitstrevende en persoonlijke begeleiding zorgt daarvoor. Zo hebben...
meer...

Als landelijk erkend re-integratie en outplacementbureau geloven wij sterk in de kracht van een specifieke benadering per traject. Ieder mens is immers anders. Snel weer aan het werk gaan is voor iedereen het prettigst. Onze vooruitstrevende en persoonlijke begeleiding zorgt daarvoor. Zo hebben wij vanaf dag 1 intensief contact met alle betrokkenen, kijken wij naar duurzame oplossingen en zoeken wij net even anders naar mogelijkheden.

Onderscheid met andere organisaties

Geen beroepsgroep of branche is ons vreemd. Onze werkwijze stemmen wij 100% af op de achtergrond van de kandidaten. Hierin maken wij het verschil. Geen algemeen traject, maar een gerichte aanpak. Passend bij de kandidaat. Met onze kennis en ervaring vergroten wij de kansen van onze kandidaten op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Daarbij zetten wij ook actieve bemiddeling in. Wij kennen de huidige markt en weten wat werkgevers vragen. Met ons maatwerk krijgen wij veel kandidaten snel weer aan het werk.

Ons team van specialisten is gevarieerd in achtergrond en opleiding, waardoor we een breed raakvlak met de markt hebben. De mensen van Welke Professionals zijn empatisch, gepassioneerd, doelgericht en hebben commitment. Continue scholing houdt ze up to date.

Naast begeleider van onze kandidaten zijn we ook sparring partner voor onze opdrachtgevers. We zorgen voor een integrale schadelastbeheersing in de hele keten. Specifiek:

Uitstroom bij de huidige werkgever
Instroom op de nieuwe werkplek
Uitstekende dossieropbouw (WVP)
Interveniëren indien nodig, niet standaard
Informeren & adviseren

Door de persoonlijke, interactieve en creatieve benadering bereiken wij ons doel: Een duurzame betaalde functie naar tevredenheid van de kandidaat en daardoor schadelastbeheersing voor de opdrachtgever.

Samenwerking met:
UWV, Uitzendbureau, Gemeente, Verzekeraar, Arbodienst

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-202003-04-2020

Blik op Werk Keurmerk

Welke Professionals is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Welke Professionals heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Welke Professionals neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-202003-04-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Outplacement-17,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,2467,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,2117,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,97--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Gooi en Vechtstreek7.58.2122352%
Zuidoost-Brabant7.98.172330%
Flevoland6.28.151242%
Groot Amsterdam7.2852719%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 17 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Welke Professionals.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Zelfstandig ondernemerschap

Het zonder werk zitten biedt ook nieuwe kansen. Zo zijn er regelmatig mensen die dit moment gebruiken om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Deze processen zijn doorgaans veelomvattender dan aanvankelijk gedacht wordt. Onze specialist begeleid de gang naar het zelfstandig ondernemerschap van A tot Z, van ondernemingsplan tot de feitelijke start en uitvoer. Ook hierin heeft Welke Professionals zijn sporen inmiddels verdiend.

Werving en Selectie

Welke Professionals voert haar werving en selectie activiteiten op een gedegen manier uit om de slagingskans én de tevredenheid optimaal te vergroten. Een gedegen profiel inclusief gewenste persoonskenmerken zijn het vertrekpunt voor de uiteindelijke werving en selectie. Welke Professionals voert de initiële screening uit door middel van enkele sollicitatiegesprekken alvorens een kandidaat voorgesteld wordt bij de opdrachtgever. Hierin streeft Welke Professionals altijd naar kwaliteit en minder naar kwantiteit.

Re-integratieactiviteiten 2e-, 3e spoor en Outplacement

Het begeleiden van werk naar werk vereist een specifieke aanpak. Het is namelijk belangrijk te weten waar de eventuele knelpunten / conflicten zitten. Dit gebeurt door middel van een uitgebreide intake met enkele vervolggesprekken. Op basis hiervan wordt het plan van aanpak bepaald waarin de verschillende in te zetten instrumenten zijn benoemd. Ook dit is weer maatwerk en verschilt van case tot case. Mogelijke instrumenten zijn: (arbeids)coaching, arbeidsmarktverkenning, persoonlijke profiel analyse (om de drijfveren en ambities van de klant vast te stellen), sollicitatie training / coaching (dit gebeurt altijd op individuele basis), ondersteuning bij- cq het uit handen nemen van het schrijven van brieven en CV’s en natuurlijk ook hier maakt het intensieve jobhunten een zeer belangrijk onderdeel van het traject uit.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Het zonder werk zitten biedt ook nieuwe kansen. Zo zijn er regelmatig mensen die dit moment gebruiken om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Deze processen zijn doorgaans veelomvattender dan aanvankelijk gedacht wordt. Onze specialist begeleid de gang naar het zelfstandig ondernemerschap van A tot Z, van ondernemingsplan tot de feitelijke start en uitvoer. Ook hierin heeft Welke Professionals zijn sporen inmiddels verdiend.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Huizermaatweg 17, 1273 NA HUIZEN (route)
Richard Heijnen
085- 90 20 505
info@welkeprof.nl

Internetadres: http://www.welkeprof.nl

Aantal werknemers: 18
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2006

6845