Samen werken aan
duurzame participatie

Volksuniversiteit Utrecht

De Volksuniversiteit Utrecht is opgericht in 1917 en geeft jaarlijks aan ca. 4000 studenten cursussen op het gebied van talen (17 verschillende talen), bedrijfsgerichte vaardigheden, creativiteit en kunst en cultuur.

De cursussen NT2 leiden op voor de Staatsexamens Programma 1 en Programma 2...
meer...

De Volksuniversiteit Utrecht is opgericht in 1917 en geeft jaarlijks aan ca. 4000 studenten cursussen op het gebied van talen (17 verschillende talen), bedrijfsgerichte vaardigheden, creativiteit en kunst en cultuur.

De cursussen NT2 leiden op voor de Staatsexamens Programma 1 en Programma 2. Daarnaast zijn er korte intensieve trainingen voor specifieke onderwerpen zoals grammatica, spreken en leesvaardigheden.

Bij de cursussen Engels kan men na de basisniveaus ook inschrijven voor de Cambridge Certificate cursussen: 1st Certificate, Advanced Certificate en Proficiency and Business Certificates.

Onderscheid met andere organisaties

De Volksuniversiteit is een stichting en centraal gelegen in Utrecht. De meeste cursussen worden gegeven in het pand aan de Nieuwegracht 41, een klein deel op andere locaties in Utrecht.

Door het grote aanbod van jaarlijks ca. 500 cursussen zijn er veel mogelijkheden: cursussen overdag of 's avonds, intensief of minder intensief.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-02-202314-02-2023

Blik op Werk Keurmerk

Volksuniversiteit Utrecht is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Volksuniversiteit Utrecht heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Volksuniversiteit Utrecht werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Volksuniversiteit Utrecht neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-02-202314-02-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,5418,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,4158,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht8.48.24936813%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 14 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Volksuniversiteit Utrecht.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,58

Diensten

Staatsexamen programma I

De Modules 1 t/m 4 voor NT2 leiden op voor het Staatsexamen Programma 1.
De Modules 1 - 4 lopen van 0 tot B1 van het Europees Referentiekader.
De Modules worden gegeven in een tijdsbestek van:
16 weken van 1x 3 uur les per week les, of
8 weken van 2x 3 uur les per week
Daarna kun je inschrijven op een vervolgmodule.

Kwalificatie: De modules zijn uitsluitend geschikt voor studenten die in het land van herkomst een HBO of universitaire studie hebben gevolgd en naast hun moedertaal al goed vaardig zijn in een vreemde taal als bijv. Engels, Frans of Duits.

Om in te kunnen schrijven op een module moet je eerst een intake doen waarin je mondelinge en schriftelijke vaardigheid wordt getoetst.
Na de intake kun je inschrijven op het geadviseerde niveau. Je kunt dan een keuze maken uit cursussen van 1x 3 uur, 2 x 3 uur les per week. Je moet rekening houden met minimaal hetzelfde aantal uren huiswerk.

Staatsexamen programma II

De Modules 5 t/m 6 leiden op tot Staatsexamen programma II.
De modules 5 - 6 lopen van B1 tot half B2 van het Europees Referentiekader.
De Modules worden gegeven in een tijdsbestek van:
16 weken van 1 les van 3 uur per week, of
8 weken van 2 lessen van 3 uur per week.
Daarna kun je inschrijven op een vervolgmodule.

Kwalificatie: De modules zijn uitsluitend geschikt voor studenten die in het land van herkomst een HBO of universitaire studie hebben gevolgd en naast hun moedertaal al goed vaardig zijn in een vreemde taal als bijv. Engels, Frans of Duits.

Om in te kunnen schrijven op een module moet je eerst een intake doen waarin je mondelinge en schriftelijke vaardigheid wordt getoetst.
Na de intake kun je inschrijven op het geadviseerde niveau. Je kunt dan een keuze maken uit cursussen van 1x 3 uur, 2 x 3 uur les per week. Je moet rekening houden met minimaal hetzelfde aantal uren huiswerk.

Cambridge Certificate Courses

De Volksuniversiteit Utrecht biedt ook de Volgende Cambridge Certificate cursussen aan:

  • First Certificate
  • Advanced Certificate
  • Proficiency Certificate
  • Business Certificate

De examens hiervoor zijn facultatief en worden onder verantwoording van de British Camber of Commerce and Industry op andere locaties afgenomen.

Taaltraject

Korte Intensieve trainingen voor spreken, grammatica of leesvaardigheden. Deze korte trainingen behandelen één onderwerp intensief om een eventuele achterstand op dit onderdeel in te lopen. De cursussen zijn 6 x 2 uur per week.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Nederlands voor Anderstaligen

Deze doelgroep bestaat uit iedereen die Nederlands niet als moedertaal heeft en zijn taalniveau van het Nederlands wil verbeteren.
Het kan gaan om verplichte inburgeraars die Nederlands moeten leren, maar ook om burgers woonachtig in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht, die in principe niet verplicht zijn om in te burgeren, maar zich wel graag de Nederlandse taal eigen willen maken.
De gemeente Utrecht en Stichtse Vecht subsidiëren de cursussen NT2 voor hun inwoners. Het tarief dat deze cursisten dan betalen bedraagt in 2023 slechts �?� 4,16 per les uur in plaats van �?� 14,58.
Voor de korte intensieve trainingen is de prijs �?� 8,33 in plaats van �?� 20,83 per uur

Contact

Vestigingen

Nieuwegracht 41, 3512 LE Utrecht (route)
Mw. E. Schrama
030-2319754
info@volksuniversiteitutrecht.nl

Ina Boudier Bakkerlaan 7 , 3582 VA Utrecht (route)
Mw E. Schrama
030-2319754
info@volksuniversiteitutrecht.nl

Volksuniversiteit Utrecht

Internetadres: www.volksuniversiteitutrecht.nl

Aantal werknemers: 80
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1917

14588