Samen werken aan
duurzame participatie

VISTA college (voorheen ROC Leeuwenborgh)

Team TAAL+ van VISTA college is de expert in Zuid-Limburg op het gebied van NT2- onderwijs.
Al meer dan 25 jaar bieden wij maatwerktrajecten aan op alle niveaus.
Onze docenten zijn gediplomeerd en hebben veel ervaring.

Per 1 augustus 2019 heeft ROC Leeuwenborgh een nieuwe naam: VISTA...
meer...

Team TAAL+ van VISTA college is de expert in Zuid-Limburg op het gebied van NT2- onderwijs.
Al meer dan 25 jaar bieden wij maatwerktrajecten aan op alle niveaus.
Onze docenten zijn gediplomeerd en hebben veel ervaring.

Per 1 augustus 2019 heeft ROC Leeuwenborgh een nieuwe naam: VISTA college.

Onderscheid met andere organisaties

  • eerlijke prijzen
  • vaste instroommomenten per jaar
  • inburgeren i.c.m. mbo of havo / vwo is mogelijk
  • duaal inburgeren gericht op instroom arbeidsmarkt is mogelijk
  • gelijke kansen voor iedereen
  • flexibele doorlooptijd trajecten afhankelijk van startniveau en vooropleiding

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 02-05-202202-05-2022

Blik op Werk Keurmerk

VISTA college (voorheen ROC Leeuwenborgh) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
VISTA college (voorheen ROC Leeuwenborgh) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

VISTA college (voorheen ROC Leeuwenborgh) werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

VISTA college (voorheen ROC Leeuwenborgh) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 02-05-202202-05-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-358,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg88.33523415%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van VISTA college (voorheen ROC Leeuwenborgh).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

VISTA college, team TAAL+, biedt inburgeringstrajecten aan. De inburgeraar is verantwoordelijk voor zijn eigen inburgeringstraject. Het gaat niet meer om het leren van de Nederlandse taal alleen, maar ook om zelfsturing in het leerproces, verantwoordelijkheid nemen en actief zijn buiten de contacturen.
Taalverwerving is het meest effectief in een duale of geintegreerde voorziening. Deze koppeling proberen wij altijd te maken!
Goed NT2-onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de deelnemer, sluit aan bij zijn mogelijkheden en is geen standaardcursus! Dit uit zich door verschillende leertempi, niveaus en trajectduur.

Beroeps- en functiegerichte scholingen

VISTA college, team TAAL+, biedt diverse beroeps- en functiegerichte scholingen aan:

  • beroepsgerichte scholing is een combinatietraject, waarin deelnemers inburgeren en tegelijkertijd hun mbo-niveau 1 (Entreeopleiding) of hun mbo-niveau 2 diploma behalen;
  • functiegerichte scholingen zijn trajecten, waarin deelnemers inburgeren en tegelijkertijd voorbereid worden op toeleiding naar de arbeidsmarkt in diverse richtingen (logistiek, confectie, techniek, zorg, etc.

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Niet van toepassing

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Deelnemers Nederlands als tweede Taal (NT2)

Meer dan 100 verschillende nationaliteiten hebben de afgelopen jaren bij VISTA college, team TAAL+, een succesvol NT2-traject doorlopen. Al dan niet in combinatie met een beroepsopleiding, taalstage, werkervaringsplek of werk. Onze lessen zijn 's-ochtends, 's-middags of 's-avonds (bij voldoende aanmeldingen). Op jaarbasis praten we over honderden deelnemers van niet-Nederlandse komaf.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Voor mensen zonder startkwalificatie biedt VISTA college, team TAAL+, alfabetiseringscursussen NT2 en cursussen ter verhoging van het taalniveau Nederlands of NT2.
Ook zijn er op een laag niveau beroepsopleidingen mogelijk, de Entreeopleiding op mbo-niveau 1 en de brede mbo-opleiding op mbo-niveau 2.

Niet-uitkeringsgerechtigden (nug'ers) of personen met een Anw-uitkering

Voor niet uitkeringsgerechtigden bestaat de mogelijkheid, afhankelijk van hun vooropleidingsniveau om beroepsopleidingen te volgen. Ook alle cursussen NT2 en trajecten Nederlands kunnen gevolgd worden.

Midden- en hoog opgeleiden

Voor midden- en hoogopgeleiden biedt VISTA college, team TAAL+, cursussen ter verhoging van het taalniveau Nederlands of NT2 aan. Voor deze deelnemers is het tevens mogelijk vakken van VMBO-tL, HAVO en/of VWO te combineren met hun traject Nederlands en/of NT2.

Contact

Vestigingen

Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht (route)
Robert Doyen
088-0015000
robert.doyen@vistacollege.nl

Arendstraat 12, 6135 KT Sittard (route)
Robert Doyen
088-0015000
robert.doyen@vistacollege.nl

Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen (route)
Robert Doyen
088-0015000
robert.doyen@vistacollege.nl

VISTA college (voorheen ROC Leeuwenborgh)

Internetadres: http:// of www.vistacollege.nl

Aantal werknemers: 850
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1997

5904