Samen werken aan
duurzame participatie

VerzuimPartners B.V.

VerzuimPartners BV is specialist in het begeleiden en adviseren van werkgever en werknemer gedurende een re-integratie en outplacementtraject. Tijdens het coachings- en begeleidingstraject houden wij de lijnen kort tussen u en uw werknemer. Onze re-integratie coaches zijn in heel Nederland zijn...
meer...

VerzuimPartners BV is specialist in het begeleiden en adviseren van werkgever en werknemer gedurende een re-integratie en outplacementtraject. Tijdens het coachings- en begeleidingstraject houden wij de lijnen kort tussen u en uw werknemer. Onze re-integratie coaches zijn in heel Nederland zijn gevestigd. Hierdoor is het mogelijk wekelijks contact te hebben met de kandidaat en tweewekelijks een thuisbezoek af te leggen indien nodig, ook hebben veel van onze coaches een eigen locatie waar de werknemer naartoe zou kunnen komen. Al onze coaches hebben aantoonbaar succesvolle ervaring als re-integratie coach en hebben een enorm netwerk binnen de arbeidsmarkt. Alle doelgroepen zijn welkom. Onze motto is: dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt.. Verder zetten we iemand niet zomaar in een 2de spoor traject we kijken samen of dat haalbaar is of dat eventueel een werkervaringsplek het hoogst haalbare is, dit is ook kostenbesparend voor de werkgever.

Onderscheid met andere organisaties

• Na elk huisbezoek een update in ons re-integratie systeem Rapasso (AVG proof) waar werkgever en werknemer toegang tot hebben.
• Tweemaandelijkse rapportage aan de opdrachtgever
• Een compleet coachings- en begeleidingstraject op maat
• Eén aanspreekpunt gedurende het gehele traject
• Jobhunting die verder gaat daar waar anderen stoppen
• Groot aanbod werkervaringsplaatsen
• Motiveren, enthousiasmeren en wat we zeggen doen wij.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

VerzuimPartners B.V. is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
VerzuimPartners B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Re-integratie 2de spoor

VerzuimPartners BV is specialist in begeleiden en adviseren van werkgever en werknemer gedurende een re-integratietraject tweede spoor. Wij bieden op een efficiënte manier persoonlijke ondersteuning doordat onze re-integratiecoaches in heel Nederland zijn gevestigd. Hierdoor is het mogelijk wekelijks contact te hebben met de kandidaat en tweewekelijks een thuisbezoek af te leggen indien dat op prijs wordt gesteld. Via ons re-integratiesysteem Rapasso kunt u het hele traject volgen.

Verder zijn onze jobhunters actief in het gehele traject met het zoeken van passende vacatures of werkervaringsplekken zodat de re-integratie coach zich kan richten op coachen en begeleiden van de medewerker.

Al onze coaches hebben aantoonbaar succesvolle ervaring als re-integratie coaches en een enorm netwerk in de arbeidsmarkt. Verder hebben wij een enorm netwerk met werkervaringsplekken, zo kan uw medewerker zo snel mogelijk weer arbeidsritme op doen als dit in spoor 1 niet mogelijk is.

Outplacement

Wij verzorgen effectieve en doelgerichte outplacementtrajecten. In deze trajecten is alles gericht op het bieden van de ondersteuning (opvang, begeleiding, advisering) die nodig is om de medewerker naar een nieuwe werkgever te begeleiden.

Bij al onze trajecten is sprake van maatwerk. Door met ons samen te werken, kunt u rekenen op:

•Een persoonlijke & betrokken aanpak met één aanspreekpunt
•Een doelgerichte, maatwerk aanpak waardoor de kortste weg naar een nieuwe werkgever wordt gerealiseerd
•Een uitgebreid netwerk
•Oog voor zowel het proces van afscheid nemen als het actief realiseren van een nieuwe baan.
•Sollicitatietechnieken oefenen en bijbrengen

Arbeidsdeskundigonderzoek

Via VerzuimPartners BV kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren voor een werknemer die langdurig dreigt uit te vallen of frequent verzuimt en waarbij de functiebelasting niet in overeenstemming is met de belastbaarheid van de werknemer. Inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek waarborgt dat het re-integratieverslag ten aanzien van de arbeidskundige componenten voldoet aan de eisen van het UWV. Deze interventie kan ook als voorschakeltraject worden ingezet voor re-integratie naar een andere werkgever.

Coaching na ziekte of burnout

Bent u aan het herstellen van een burn-out? Of zit u thuis door klachten of te veel stress op werk? Wij kunnen u ondersteunen bij het omgaan met de klachten en werken aan herstel. Daarna kunt u, rustig aan en op uw eigen tempo, weer beginnen met werk.

In onze gesprekken krijgt u handvatten in het omgaan met klachten en zorgen we er samen voor hoe u zo goed mogelijk om kan gaan met uw klachten en weer kan gaan werken. U krijgt inzicht in:

De invloed die werk op uw burn-out of stressklachten heeft. De balans tussen uw werk- en privéleven.
Wat u anders zou kunnen doen, zodat u weer met plezier naar uw werk kunt gaan.
Als u dat zou willen, de mogelijkheden tot ander werk. Samen bekijken we wat er voor u mogelijk is in de regio. Aanpassingen die er op de werkvloer gemaakt kunnen worden.

Wanneer u duidelijkheid heeft over deze dingen, kunt u weer, op uw eigen tempo, beginnen met werken. Onze coaches helpen u hierbij, zodat u zo goed mogelijk herstelt van uw burn-out of stressklachten.

Re-integratie 3de spoor

Na twee jaar ziektewet volgt de WIA keuring bij het UWV. Als hieruit blijkt dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De kosten voor deze uitkering worden gedragen door het UWV of door de werkgever, indien deze eigenrisicodrager is. Doel van re-integratie 3de spoor is het maximaal inzetten op re-integratie en het benutten van de mogelijkheden die er nog zijn. Voor de werkgever die verantwoordelijk is, kan met de inzet van re-integratie een forse financiële schadelast voorkomen worden.

Wij hebben zeer ruime ervaring om langdurige medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt toch weer in het arbeidsproces te krijgen.

Haalbaarheidsonderzoeken

VerzuimPartners BV is specialist in haalbaarheidsonderzoeken. Wanneer er enigzins maar sprake is van twijfel of iemand wel een 2de spoor traject kan bewandelen verrichten wij een haalbaarheidsonderzoek. In 2020 hebben wij 31 haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd en geen enkel haalbaarheidsonderzoek is terug gekomen vanaf het UWV.

Vaak heerst er een gedachten dat het UWV hier niet veel mee doet, onze ervaringen zijn anders en proberen graag dit voor u te regelen.

Verzuim

Wij zijn specialist op het gebied van verzuim. Wij kunnen zowel opereren op dossierniveau als op organisatieniveau. Als casemanagers zijn wij de spin in het web en nemen wij de verantwoordelijkheid voor het aansturen van alle betrokken partijen en wij denken actief mee met de werkgever voor de beste richtingskeuze. Als casemanagers verzuim willen wij de drijvende en stimulerende kracht achter het proces en bij de te ondernemen acties zijn.

Onze inzet leidt voor zowel de medewerker als de organisatie tot meetbaar rendement. Met de juiste aanpak kan het verzuim structureel omlaag. In iedere branche. In elke organisatie. Dat lukt alleen als we verzuim en inzet anders benaderen dan we als organisatie gewend zijn.

De eerste drie weken zijn cruciaal: wanneer de leidinggevende daar het contact niet strak houdt en dieper ingaat op waarom iemand ziek is, zit langdurig verzuim in het verschiet.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alle doelgroepen zijn welkom

Bij VerzuimPartners BV is het motto: Voor iedereen is er plek op de arbeidsmarkt.

Bij hebben een ruim aanbod van coaches dat elke coach wel ervaring heeft met een bepaalde doelgroep. Bij ons is iedereen welkom.

Contact

Vestigingen

Aaksterveld, 4233GC Ameide (route)
Barbara Versluis
0858229400
Barbara@verzuimpartners.nl

Internetadres: www.verzuimpartners.nl

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15401