Werken aan duurzame participatie

Verzuim&Zo

De arbeidsmarkt is in verandering. En werkgevers kunnen hier niet meer omheen. Zo worden en blijven ze toekomstbestandig. Omdat ze steviger staan en omdat ze dan makkelijker kunnen inspelen op die veranderingen. De belangrijkste factor is die toekomstbestendigheid zijn de medewerkers. Dit geldt...
meer...

De arbeidsmarkt is in verandering. En werkgevers kunnen hier niet meer omheen. Zo worden en blijven ze toekomstbestandig. Omdat ze steviger staan en omdat ze dan makkelijker kunnen inspelen op die veranderingen. De belangrijkste factor is die toekomstbestendigheid zijn de medewerkers. Dit geldt voor elke organisatie en branche. Gelukkige medewerkers verrichten het meeste en beste arbeid. Zij benutten hun werkvermogen namelijk optimaal. En werkgevers spelen een sleutelrol in het geluk van hun mensen. Want wij geloven dat werken in meer moet lonen dan alleen in geld. Werken is ook persoonlijke en professionele ontwikkeling. Werken is ook zingeving. Werken is contact maken, samen een doel nastreven, ergens bij horen en gewaardeerd worden voor wie je bent.
Wij maken die sleutelrol van u zichtbaar en tastbaar. We laten zien dat het creeeren van een vellige, motiverende werksfeer overal mogelijk is!

Onderscheid met andere organisaties

Dit doen we met bevlogen professionals die al jaren rondlopen bij uiteenlopende organisaties. Wij hechten grote waarde aan transparante en zorgvuldige communicatie waarbij we spiegelen, feedbacken en confrontaties nooit uit de weg gaan. Altijd met een glimlach en altijd gericht op de toekomst en op oplossingen. Wij nemen werkgevers en hun medewerkers bij de hand mee en laten ze zien waar de verandering nodig is en waar zijzelf aan zet zijn. Totdat we zelf overbodig zijn.
minder...

Diensten

Company Radar

Wij geloven dat organisaties hun verzuim minimaliseren indien zij oog hebben voor de 7 factoren die van invloed zijn op het werkvermogen. De perceptie van de waarde van werk veranderd. Focus op verzuim naar focus op duurzame inzetbaarheid. Vanuit onze impact methode nemen we iedereen in de organisatie hierin mee en zorgen we dat de DNA van de organisatie weer zichtbaar is bij een ieder individu. We leiden interne playmakers op die zorgdragen voor continuïteit en dat het geborgd blijft ook over 10 jaar. Er zal dan veel minder nodig zijn om pleisters te plakken. De pijn helpen we uiteraard te verlichten maar onze aanpak is die van de echt langere termijn en dat vraagt commitment op alle lagen. Dat is dus niet zomaar iets...

Impact organisatie

De arbeidsmarkt is altijd in verandering. En werkgevers moeten hier in mee. Zo worden en blijven ze toekomstbestendig. Omdat ze steviger staan en omdat ze dan makkelijker kunnen inspelen op die veranderingen.

De belangrijkste factor in die toekomstbestendigheid zijn de medewerkers. Dit geldt voor elke organisatie in elke branche. Gelukkige medewerkers verrichten het meeste en het beste arbeid. Zij benutten hun werkvermogen namelijk optimaal. En werkgevers spelen een sleutelrol in het geluk van hun mensen. Want wij geloven dat werken in meer moet lonen dan alleen in geld. Werken is ook persoonlijke en professionele ontwikkeling. Werken is ook zingeving. Werken is contact maken, samen een doel nastreven, ergens bij horen en gewaardeerd worden voor wie je bent.

Wij maken die sleutelrol van werkgevers zichtbaar én tastbaar. Wij willen laten zien dat het creëren van een veilige, motiverende werksfeer overal mogelijk is, dat eigen regie nemen en geven loont.

Verzuimbegeleiding

Wij zijn expert op het inrichten van het eigen regie model bij werkgevers en de stap te zetten naar zelfregie zoals wij dat noemen. Onze verzuimcoaches pakken tijdelijk verzuimdossiers in uw organisatie op en leren de medewerkers en de managers hoe ze hierover het WvP proces dienen te doorlopen, welke verplichtingen er zijn en hoe je het dialoog hierover op een menselijke manier kunt voeren. Altijd om een verzuimdossiers in beweging te krijgen en een ieder te leren waar ieders rol zit Eigenaarschap en leiderschap. Onze arbeidsdeskundigen spelen ook een belangrijke sleutelrol Zij bepalen a.d.h.v de belasting het belastbaarheidsprofiel en geven richting aan wat wel kan binnen dan wel buiten de organisatie. naast specialist Sociale zekerheid hebben zij allemaal een coach/communicatie achtergrond Dat maakt ons anders dan vele anderen.

Workshop/trainingen

We hebben een gevarieerd aanbod met workshops en trainingen. Altijd vanuit maatwerk samengesteld voor uw organisatie. Van een dagdeel tot een 3 daagse. Een greep hieruit zijn:

Do's and Dont's bij verzuim
Huis van Werkvermogen
Verbindend communiceren
Communiceren dat doe je zo
Van werkstress naar workflow
Sociale Zekerheid

Loopbaantrajecten

Onze visie stoelt op wederzijdse verantwoordelijkheid vanuit een wederzijdse arbeidsrelatie. Wij geloven dat het krijgen van eigen regie zorgt voor beter werknemerschap en dat het geven van eigen regie onderdeel is van goed werkgeverschap. Daar moet ruimte voor zijn in de vorm van een veilige omgeving. Soms dreigen medewerkers uit te vallen of is men uitgevallen. Iemand zal dan moeten gaan nadenken over zijn of haar toekomst. Dat is lastig en gaat gepaard met pijn. Onze loopbaancoaches helpen hierbij. Hiervoor zetten wij een onlone instrument RIT (relfecte Inzicht en toekomst) in zodat de kandidaat een goed beeld heeft van zijn of haar eigen kunnen en daarmee echt duurzaam de juiste stappen voor een nieuwe toekomst kan uitstippelen. Niet vanuit noodzaak maar gestoeld op intrinsieke motivatie en dat is ons onderscheiden vermogen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkgevers

Onderwijsinstellingen
Zorg organisaties
MKB
ICT
Industrie
Non Profit
Onze ervaring zit op 500 plus werkgevers tot 23000 medewerkers en op kleine organisaties van 50 tot 500 medewerkers.

Contact

Vestigingen

Vaart ZZ 65 , 9401 GJ Assen (route)
Linata Rutgers
06 21238309
linata@verzuimenzo.nl

Internetadres: http://www.verzuimenzo.nl

Aantal werknemers: 15
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

15086