Werken aan duurzame participatie

Tulp Training B.V.

Tulpen zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. De roots van de tulp liggen in de bergen van Kazachstan. Via Perzië, China, Turkije en Antwerpen kwam de eerste tulp uiteindelijk rond 1593 in Nederland terecht.

Tulp Training wil mensen, die niet oorspronkelijk uit Nederland komen (‘Tulp...
meer...

Tulpen zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. De roots van de tulp liggen in de bergen van Kazachstan. Via Perzië, China, Turkije en Antwerpen kwam de eerste tulp uiteindelijk rond 1593 in Nederland terecht.

Tulp Training wil mensen, die niet oorspronkelijk uit Nederland komen (‘Tulp’) en taalbehoeftig zijn, onlosmakelijk verbinden met de Nederlandse samenleving.

Wij hebben een breed aanbod Nederlandse taallessen gericht op Alfabetisering, Inburgering, Staatsexamen en algemene taalverhoging. Door onze begeleiding, gericht op maatschappelijke vraagstukken, willen wij naast het aanleren van de Nederlandse taal onze cursisten zo snel mogelijk klaarstomen om actief en succesvol deel te laten nemen in de Nederlandse samenleving.

Onderscheid met andere organisaties

Tulp Training onderscheid zich van andere organisaties op basis van onderstaande punten:

  • Kleinschalige groepen
  • Tolk bij intake
  • Ondersteuning tijdens de lessen in moedertaal
  • Maatschappelijke begeleiding
  • Wijkgerichte aanbod
  • Gecertificeerde docenten
  • Persoonlijke begeleiding
  • Maatwerk
  • Nazorg

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-05-201907-05-2019

Blik op Werk Keurmerk

Tulp Training B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Tulp Training B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Tulp Training B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Tulp Training B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-05-201907-05-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,3318,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond7.2821310 7%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Tulp Training B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,00

Diensten

Inburgeringstraject

Bij de inburgeringscursus wordt gebruikt gemaakt van de methode TaalCompleet. TaalCompleet is een methode waarbij veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding van de woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast komen grammatica en spelling aan bod. U werkt aan uw studievaardigheden, waardoor u weet waar u op moet letten tijdens het inburgeringsexamen. De lessen worden voornamelijk gegeven in groepen van gemiddeld 16 cursisten, door gecertificeerde docenten. Ook worden de onderdelen KNM den ONA aangeboden, hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de methode Taalcompleet. Ook wordt na het afronden van het A2 boek de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de examentraining waarbij gebruik wordt gemaakt van het boek van Ad Appel.

Taaltraject

Ben je niet inburgeringsplichtig en heb je een taalachterstand en wil je hier verbetering in brengen dan helpt Tulp Training je graag verder. Tegen gereduceerd tarief leren wij u op een uitdagende manier de Nederlandse taal.

Alfabetiseringstraject

Kunt u wel lezen en schrijven, maar niet de Nederlandse taal? Dan bent u anders-analfabeet. Dat is helemaal niet erg. Bij Tulp Training helpen wij u graag. U leert op een uitdagende, leuke en vooral fijne manier in een korte periode de Nederlandse taal lezen, schrijven, begrijpen en spreken. Stapsgewijs leert u als anderstalige de Nederlandse taal en zult u beseffen dat u uzelf met de dag makkelijker kunt uitdrukken in woord en geschrift. Wanneer u het lezen en schrijven merendeels onder de knie heeft, kunt u intern doorstromen naar de inburgeringscursus. Hier zullen we u voorbereiden op het inburgeringsexamen en deze voorbereiding is zeer kwalitatief met een zeer groot slagingspercentage.

Methode: Melkweg in combinatie met beter lezen en Aap.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Per 1 januari 2015 is er een nieuw examenonderdeel bij gekomen. Heeft u namelijk een verblijfsvergunning op of na 1 januari 2015 ontvangen, dan is ONA een verplicht onderdeel van uw inburgeringsexamen. Bij Tulp training wordt ONA aangeboden in 12 of 24 lessen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode taal compleet van kleurrijker.

Staatsexamen programma I

De Staatsexamens Neder­lands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. Dit kan bij Tulptraining! Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode In zicht van de uitgever Boom.

Staatsexamen programma ||

De Staatsexamens Neder­lands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. Dit kan bij Tulptraining! Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode In zicht van de uitgever Boom.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Nieuwkomers

De overheid vindt het belangrijk dat vreemdelingen meedoen in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. De taal beheersen is daarbij een voorwaarde. Wij helpen deze doelgroep bij het realiseren van deze voorwaarde.

Inburgeringsplichtigen

Iedereen die door de overheid verplicht wordt gesteld in te burgeren ongeacht, leeftijd, ras, godsdienst.
Ben je in het buitenland geboren? En wil je in Nederland wonen, werken of leren? Dan is het nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit kun je doen door een inburgeringscursus te volgen en een diploma te behalen. Met een inburgeringsdiploma heb je een betere positie in de maatschappij en kun je gemakkelijker werken of deelnemen aan een (beroeps)opleiding. Daarnaast voldoe jij met een inburgeringsdiploma direct aan de inburgeringsplicht. Wij verwelkomen je graag voor een nieuwe toekomst in Nederland. Slagen doen we samen!

Contact

Vestigingen

Zuidplein, 16, 3083 CW Rotterdam (route)
I. Oufkir
010-2262710
info@tulptraining.nl

Internetadres: www.tulptraining.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016

14752