Samen werken aan
duurzame participatie

Tulp Training B.V.

Tulpen zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. De roots van de tulp liggen in de bergen van Kazachstan. Via Perzië, China, Turkije en Antwerpen kwam de eerste tulp uiteindelijk rond 1593 in Nederland terecht.

Tulp Training wil mensen, die niet oorspronkelijk uit Nederland komen en...
meer...

Tulpen zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. De roots van de tulp liggen in de bergen van Kazachstan. Via Perzië, China, Turkije en Antwerpen kwam de eerste tulp uiteindelijk rond 1593 in Nederland terecht.

Tulp Training wil mensen, die niet oorspronkelijk uit Nederland komen en taalbehoeftig zijn, onlosmakelijk verbinden met de Nederlandse samenleving.

Wij hebben een breed aanbod Nederlandse taallessen gericht op Alfabetisering, Inburgering, Staatsexamen en algemene taalverhoging. Door onze begeleiding, gericht op maatschappelijke vraagstukken, willen wij naast het aanleren van de Nederlandse taal onze cursisten zo snel mogelijk klaarstomen om actief en succesvol deel te laten nemen in de Nederlandse samenleving.

Onderscheid met andere organisaties

Tulp Training onderscheid zich van andere organisaties op basis van onderstaande punten:

  • Kleinschalige groepen
  • Tolk bij intake
  • Ondersteuning tijdens de lessen in moedertaal
  • Maatschappelijke begeleiding
  • Wijkgerichte aanbod
  • Gecertificeerde docenten
  • Persoonlijke begeleiding
  • Maatwerk
  • Nazorg

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-202305-07-2023

Blik op Werk Keurmerk

Tulp Training B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Tulp Training B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Tulp Training B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Tulp Training B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-202305-07-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten6,51748,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
West-Brabant6.58.36335918%
Rijnmond7.68.35026019%
Rijk van Nijmegen78.251729%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Tulp Training B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Inburgeringstraject

Bij de inburgeringscursus wordt gebruikt gemaakt van de methode TaalCompleet. TaalCompleet is een methode waarbij veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding van de woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast komen grammatica en spelling aan bod. U werkt aan uw studievaardigheden, waardoor u weet waar u op moet letten tijdens het inburgeringsexamen. De lessen worden voornamelijk gegeven in groepen van gemiddeld 16 cursisten, door gecertificeerde docenten. Ook worden de onderdelen KNM den ONA aangeboden, hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de methode Taalcompleet. Ook wordt na het afronden van het A2 boek de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de examentraining waarbij gebruik wordt gemaakt van het boek van Ad Appel.

Taaltraject

Ben je niet inburgeringsplichtig en heb je een taalachterstand en wil je hier verbetering in brengen dan helpt Tulp Training je graag verder. Tegen gereduceerd tarief leren wij u op een uitdagende manier de Nederlandse taal.

Alfabetiseringstraject

Kunt u wel lezen en schrijven, maar niet de Nederlandse taal? Dan bent u anders-analfabeet. Dat is helemaal niet erg. Bij Tulp Training helpen wij u graag. U leert op een uitdagende, leuke en vooral fijne manier in een korte periode de Nederlandse taal lezen, schrijven, begrijpen en spreken. Stapsgewijs leert u als anderstalige de Nederlandse taal en zult u beseffen dat u uzelf met de dag makkelijker kunt uitdrukken in woord en geschrift. Wanneer u het lezen en schrijven merendeels onder de knie heeft, kunt u intern doorstromen naar de inburgeringscursus. Hier zullen we u voorbereiden op het inburgeringsexamen en deze voorbereiding is zeer kwalitatief met een zeer groot slagingspercentage.

Methode: Alfa concreet in combinatie met Melkweg, beter lezen en Aap.

Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Per 1 januari 2015 is er een nieuw examenonderdeel bij gekomen. Heeft u namelijk een verblijfsvergunning op of na 1 januari 2015 ontvangen, dan is ONA een verplicht onderdeel van uw inburgeringsexamen. Bij Tulp training wordt ONA aangeboden in 13 maanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode taal compleet van kleurrijker.

Staatsexamen programma I

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moedertaal spreken en op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met een Diploma Staatsexamens Nt2 laten zij zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. Dit kan bij Tulptraining! Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode In zicht van de uitgever Boom.

Staatsexamen programma ||

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moedertaal spreken en op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met een Diploma Staatsexamens Nt2 laten zij zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. Dit kan bij Tulptraining! Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode In zicht van de uitgever Boom.

B1-Route

Voor inburgeringsplichtigen die de B1-route gaan volgen, moet het inburgeringstraject erop zijn gericht om het niveau B1 zo snel en effectief mogelijk te bereiken. Waar relevant en mogelijk zal worden ingezet op een combinatie van inburgering en participatie: het leren van de taal in combinatie met werk of andere activiteiten gericht op het meedoen in de samenleving.

Z-Route

Deze route is bedoeld voor inburgeringsplichtigen voor wie de verwachting is dat zij niveau B1 en ook niveau A2 niet zullen halen om te kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. De Z-route zorgt ervoor dat ook deze groep inburgeringsplichtigen een passend aanbod naar vermogen krijgt, gericht op zelfredzaamheid en meedoen in onze samenleving waarmee ook deze groep beter wordt voorbereid op hun toekomst in Nederland.
De Z-route van Tulp Training heeft een gemiddelde trajectduur van twee jaar, waarin inburgeringsplichtigen 800 uur taalonderwijs volgen. Ze krijgen les van ervaren docenten in groepen van maximaal 12 cursisten. Naast het leren van de taal, ligt er een grote nadruk op de praktijk. Cursisten in de Z-route moeten ook 800 uur participeren.

NB Gezinsmigranten zijn vrijgesteld van 800 uur participatie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Nieuwkomers

De overheid vindt het belangrijk dat vreemdelingen meedoen in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. De taal beheersen is daarbij een voorwaarde. Wij helpen deze doelgroep bij het realiseren van deze voorwaarde.

Inburgeringsplichtigen

Iedereen die door de overheid verplicht wordt gesteld in te burgeren ongeacht, leeftijd, ras, godsdienst.
Ben je in het buitenland geboren? En wil je in Nederland wonen, werken of leren? Dan is het nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit kun je doen door een inburgeringscursus te volgen en een diploma te behalen. Met een inburgeringsdiploma heb je een betere positie in de maatschappij en kun je gemakkelijker werken of deelnemen aan een (beroeps)opleiding. Daarnaast voldoe jij met een inburgeringsdiploma direct aan de inburgeringsplicht. Wij verwelkomen je graag voor een nieuwe toekomst in Nederland. Slagen doen we samen!

Contact

Vestigingen

Zuidplein, 16, 3083 CW Rotterdam (route)
I. Oufkir
085-0653026
info@tulptraining.nl

Goorke 61, 4906 CZ Oosterhout (route)
H. Daoudi
0639616903
i.oufkir@tulptraining.nl

Jan van der Heijdenstraat 11, 3261 LE Oud-Beijrland (route)
i. oufkir
0648582345
i.oufkir@tulptraining.nl

Hooilaan 1, 4816 EM Breda (route)
I. Oufkir
06-48582345
i.oufkir@tulptraining.nl

Laanweg 3, 3208 LG Spijkenisse (route)
I. Oufkir
0648582345
i.oufkir@tulptraining.nl

T rond 2, 4285 DE Woudrichem (route)
H. Daoudi
0639616903
i.oufkir@tulptraining.nl

Heemstraweg 53, 6651 KH Druten (route)
I. Oufkir
0648582345
i.oufkir@tulptraining.nl

Tweede oude Heselaan 386, 6542 VJ Nijmegen (route)
I. Oufkir
0648582345
i.oufkir@tulptraining.nl

Europalaan 44 , 3526 KS Utrecht (route)
I. Oufkir
0648582345
info@tulptraining.nl

Nanningh Keyserstraat 2, 4254 EP Sleeuwijk (route)
H. Daoudi
0639616903
info@tulptraining.nl

Kerkstraat 10, 4921 BB Made (route)
H. Daoudi
0639616903
i.oufkir@tulptraining.nl

Tulp Training B.V.

Internetadres: www.tulptraining.nl

Aantal werknemers: 45
Aantal vestigingen: 11
Oprichtingsjaar: 2016

14752