Werken aan duurzame participatie

Track2

Met ruim 20 jaar ervaring als re-integratiecoach en CROV®-gecertificeerd casemanager heeft Irena Bonhof - Hagenouw inmiddels een behoorlijk trackrecord opgebouwd. Al deze kennis, ervaring én liefde voor het vak komen samen in Track2. Zij helpt werkgevers en werknemers door heel Nederland met de...
meer...

Met ruim 20 jaar ervaring als re-integratiecoach en CROV®-gecertificeerd casemanager heeft Irena Bonhof - Hagenouw inmiddels een behoorlijk trackrecord opgebouwd. Al deze kennis, ervaring én liefde voor het vak komen samen in Track2. Zij helpt werkgevers en werknemers door heel Nederland met de meest uiteenlopende re-integratievraagstukken en in het bijzonder tweede spoor trajecten. Persoonlijk contact staat daarbij voorop. Opdrachtgevers en cliënten kunnen dus rekenen op regelmatige updates, contactmomenten en huisbezoeken. Deze persoonlijke aanpak vertaalt zich ook naar haar manier van werken: met oog voor mens en proces gaat zij resultaat- en doelgericht te werk. Daarbij kan zij vertrouwen op haar eigen expertise en die van haar netwerk. Zij halen het beste uit iedere cliënt. Zodat hij of zij weer zicht krijgt op de loopbaanmogelijkheden en een waardevolle plek in de maatschappij.

Onderscheid met andere organisaties

"Kies een baan waarvan je houdt en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken!"

Deze uitspraak van Confucius is ons op het lijf geschreven. Bij Track2 geloven we namelijk dat als men zich richt op het positieve, mogelijkheden ziet in plaats van obstakels en zich voor de volle 100% inzet, er een baan en toekomstperspectief is voor iedereen. Daarbij richten we ons op wat iemand kan, wil en nodig heeft om vooruit te komen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 201916 december 2019

Blik op Werk Keurmerk

Track2 is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Track2 neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 201916 december 2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)-68,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,66--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 january 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Track2.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Tweede spoor traject

Wanneer blijkt dat een zieke werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar oude functie of in een aangepaste functie binnen uw organisatie, dan wordt het tweede spoor ingezet. Het is dus niet nodig om het eerste jaar af te wachten voordat er gestart kan worden met het tweede spoor. Het doel is een passende baan vinden bij een andere werkgever volgens de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Track2 heeft veel ervaring met het succesvol begeleiden van tweede spoor trajecten. Doelgericht en met oog voor mens en proces zorgen we ervoor dat het re-integratietraject optimaal én volgens wet- en regelgeving verloopt.

Onze aanpak
Door mogelijkheden en kansen in kaart te brengen, krijgt de werknemer een positief en realistisch beeld van zijn of haar toekomstige loopbaan. Ook sollicitatietraining en het vergroten van het zelfvertrouwen zijn onderdeel van onze aanpak. We helpen werknemers om buiten de gebaande paden te treden en nieuwe werkervaring op te doen.

Outplacement

Wat de reden ook is, bijvoorbeeld een conflict of reorganisatie, afscheid moeten nemen van een werknemer is voor beide partijen vervelend. Een outplacementtraject biedt dan vaak uitkomst. Vanwege de verschillende belangen, wettelijke regels en emotionele gevolgen, is het aan te raden om de regie over dit traject uit handen te geven aan een betrouwbare partner. Track2 kan deze rol op zich nemen.

Wij zijn gespecialiseerd in outplacementtrajecten en begeleiden de werknemer(s) op professionele wijze richting een nieuwe baan. Met veel enthousiasme en gedrevenheid stellen we voor iedere werknemer een traject op maat samen. Bestaande uit persoonlijke coaching, loopbaanonderzoek, arbeidsmarktanalyse, sollicitatietraining en arbeidsbemiddeling.

Verzuimmanagement & re-integratie

Een zieke werknemer is voor beide partijen niet prettig. Zeker als er meer aan de hand is dan een verstuikte enkel of een griepje. U krijgt dan te maken met de Wet verbetering poortwachter waarin staat dat werknemer én werkgever zich moeten inspannen om de zieke werknemer op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Ieder verzuimgeval is uniek, toch zijn er een aantal stappen die wettelijk zijn vastgelegd.

De re-integratiecoaches, casemanagers, loopbaanadviseurs, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen die zijn verbonden aan Track2, begeleiden dit volledige traject met een doelgerichte en effectieve aanpak. Zo voorkomen we een loondoorbetalingsverplichting of verhoging van uw verzekeringspremie.

Stress Coach

Wist u dat ruim 30% van alle langdurige verzuimgevallen te maken heeft met stress gerelateerde aandoeningen? Een goede reden dus om ervoor te zorgen dat uw werknemers vitaal zijn én blijven.

CSR-methode
Stress op zich is niet erg. Het helpt het lichaam om een prestatie neer te zetten. Zolang er herstel in de vorm van ontspanning tegenover staat is er niet zoveel aan de hand. Het wordt echter problematisch wanneer de stress langdurig aanhoudt en er geen ruimte is voor herstel. Het hele lichaam raakt dan ontregelt. De bewezen effectieve CSR-methode biedt dan uitkomst. Onze stresscoaches werken volgens deze methode, waarbij we de vicieuze cirkel van ontregeling doorbreken.

Bewezen effectief
Doordat we altijd een begin- en een eindmeting uitvoeren zijn de resultaten goed meetbaar. Zo is bewezen dat deze methode leidt tot een daling van het stressniveau met 40% en een verhoging van het energieniveau met 45%. Ook verbetert het concentratievermogen met 87%.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere (route)
Irena Bonhof-Hagenouw
06-54292324
info@track2.nl

Internetadres: www.track2.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2010

15061