Samen werken aan
duurzame participatie

Totaal Onderwijs B.V.

Wilt u inburgeren of staatsexamen doen? Wilt u naturaliseren, beter meedoen in de maatschappij, beter leren, lezen, schrijven, spreken en luisteren?

Totaal Onderwijs biedt door heel Nederland diverse inburgeringscursussen en Nederlandse taaltrainingen. Tevens zijn wij een gecertificeerde...
meer...

Wilt u inburgeren of staatsexamen doen? Wilt u naturaliseren, beter meedoen in de maatschappij, beter leren, lezen, schrijven, spreken en luisteren?

Totaal Onderwijs biedt door heel Nederland diverse inburgeringscursussen en Nederlandse taaltrainingen. Tevens zijn wij een gecertificeerde exameninstelling. Het maakt niet uit welk taalniveau u heeft, wij kunnen u altijd een passende cursus aanbieden. Tijdens een gratis intakegesprek kunnen de mogelijkheden uitgebreid met u besproken worden. Wij hebben cursussen in de ochtend, middag en avond.
Totaal Training biedt Nederlandse taaltrainingen en cursussen op maat aan in opdracht van de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheids-instellingen, werkgevers en particulieren. Alle trainingen en cursussen hebben als doel mensen actief te laten deelnemen aan hun werk- of leefomgeving. Denk aan trainingen voor "Taal op de Werkvloer", "Taal & Zelfredzaamheid" en "DigiTaal"

Meer weten? Mail of bel ons: info@totaalonderwijs.nl of 088 - 004 94 94

Onderscheid met andere organisaties

Totaal Inburgering verzorgt Nederlandse taal- en inburgeringstrajecten voor zowel particulieren als organisaties. Maatwerk is een belangrijke voorwaarde. Zeer nauw aansluiten bij de persoonlijke context van iedere cursist biedt de beste garanties voor een effectief en effici�nt traject. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van blended learning en werken wij met flexibele (tussentijdse) instroom in onze groepen.

Meer weten? Mail of bel ons via info@totaalonderwijs.nl of 088 - 004 94 94.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-05-202312-05-2023

Blik op Werk Keurmerk

Totaal Onderwijs B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Totaal Onderwijs B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Totaal Onderwijs B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-05-202312-05-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-268,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,52--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Holland Centraal6.88.3195634%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2022 tot 17 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Totaal Onderwijs B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50

Diensten

Inburgeringstraject

De inburgeringscursus is voor cursisten die moeten of willen inburgeren, gericht op het inburgeringsexamen.
De inburgeringscursus begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek met n van onze deskundige consulenten wordt er getest op uw kennis van de Nederlandse taal. De inburgeringscursus kent namelijk twee startniveaus, te weten A0-A1 en A1-A2. Voor het inburgeringsexamen moet u niveau A2 beheersen.
Totaal Inburgering werkt met TaalCompleet, een methode waarbij veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding van de woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast komen grammatica en spelling aan bod. De inburgeraar werkt aan de studievaardigheden, waardoor diegene weet waar hij/zij op moet letten tijdens het inburgeringsexamen. De methode is geschikt voor leren in de klassikale lessen, in kleine groepjes of individueel. De online opdrachten zorgen ervoor dat er zelfstandig thuis gewerkt kan worden.

Taaltraject

Totaal Inburgering verzorgt Nederlandse taaltrajecten in combinatie met specifieke competenties, vaardigheden en kennis om de mogelijkheden in de Nederlandse samenleving verder te ontplooien. Richting de arbeidsmarkt, op de werkvloer en op sociaal vlak.

Dit doen wij door Nederlandse taaltrainingen aan te bieden in samenwerking met partners en/of in opdracht van gemeenten, UWV en commercile partijen.

Staatsexamen I & II

De cursus staatsexamen NT2 is gericht op het behalen van het staatsexamen NT2 op B1 of B2 niveau. Afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond kunt u kiezen tussen B1 en B2. Bovendien brengen wij hier ook een advies voor uit.
Bent u van plan een MBO, HBO of WO opleiding te volgen? Dan is het raadzaam staatsexamen NT2 te doen. Informeer hierover vooral ook bij de betreffende opleiding die u wilt volgen.

Het niveauverschil tussen B1 en B2 is afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond.
Indien u minimaal 3 jaar middelbare school heeft gedaan, is het verstandig met B1 te beginnen.
Met een certificaat van staatsexamen 1 (B1) krijgt u toegang tot mbo-opleidingen in Nederland.
Een certificaat van staatsexamen 2 (B2) is een opstap naar een hbo- of universitaire (wo) opleiding.
Wanneer het staatsexamen NT2 behaald is wordt u vrijgesteld van inburgeringsexamen.

Staatsexamen programma I

De cursus staatsexamen NT2 B1 is gericht op het behalen van het staatsexamen NT2 op B1 niveau. Afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond kunt u kiezen voor staatsexamen NT2 I (B1niveau).
Bent u van plan een MBO, HBO of WO opleiding te volgen? Dan is het raadzaam staatsexamen NT2 te doen. Informeer hierover vooral ook bij de betreffende opleiding die u wilt volgen. Bovendien kunnen we u hierin ook adviseren tijdens een intakegesprek.

Indien u minimaal 3 jaar middelbare school heeft gedaan, is het verstandig met B1 te beginnen. Wilt een HBO of WO opleiding volgen? Dan kunt u daarna doorstromen naar staatsexamen NT2 II ( B2 niveau).
Met een certificaat van staatsexamen I (B1) krijgt u toegang tot mbo-opleidingen in Nederland.

Wanneer het staatsexamen NT2 behaald is wordt u vrijgesteld van inburgeringsexamen.

Staatsexamen programma II

De cursus staatsexamen NT2 II is gericht op het behalen van het staatsexamen NT2 op B2 niveau. Het niveauverschil tussen B1 en B2 is afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond en uw huidige kennis van de Nederlandse taal.

Bent u van plan een HBO of WO opleiding te volgen? Dan is het raadzaam staatsexamen NT2 II te doen. Informeer hierover vooral ook bij de betreffende opleiding die u wilt volgen. Bovendien kunnen wij u hierover adviseren tijdens een intakegesprek en uw huidige vaardigheden testen.

Een certificaat van staatsexamen 2 (B2) is een opstap naar een hbo- of universitaire (wo) opleiding.
Wanneer het staatsexamen NT2 behaald is wordt u vrijgesteld van inburgeringsexamen.

Alfabetiseringstraject

Kent u iemand die in zijn of haar land van herkomst niet heeft leren lezen en schrijven? Analfabetisme belemmert veel mensen in hun dagelijks leven. Laaggeletterdheid kan ontzettend lastig zijn met werken, het invullen van belangrijke papieren, reizen en het helpen van (klein)kinderen met hun huiswerk. Hoe fijn zou het zijn als zij de Nederlandse taal leren? Mensen die wel kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal, maar niet het Nederlandse alfabet (van A tot en met Z) noemen we anders-alfabeten. Ook zij kunnen zich inschrijven voor onze cursus alfabetisering. In deze cursus leert men Nederlands lezen en schrijven, spreken en luisteren.
Stap voor stap gaat de Nederlandse taal voor anderstaligen steeds meer leven en kunnen ze zich makkelijker uitdrukken in woord en geschrift. Wanneer men het lezen en schrijven grotendeels onder de knie heeft kan men vervolgens doorstromen naar de cursus inburgering. Hier zal men worden voorbereid op het inburgeringsexamen.

Algemene Taalverhoging

Voor deelnemers die behoefte hebben aan het verhogen van het taalniveau zodat het zelfvertrouwen verhoogd wordt. Hierdoor zal het vinden van een baan of (vervolg)opleiding makkelijker worden.

Een te laag taalniveau belemmert werkzoekenden bij het vinden van (betaald) werk. Ook voor participatie op andere vlakken kan een laag taalniveau een struikelblok vormen. Tijdens dit traject zal nadrukkelijk worden gewerkt aan het verhogen van de vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Het zwaartepunt zal liggen op praktische taalvaardigheden. Dit wil zeggen dat de deelnemer leert om in concrete situaties die voor hem persoonlijk relevant zijn de Nederlandse taal op een functionele manier te gebruiken. Het leren van de taal is daarmee geen doel op zich, maar een middel om beter te kunnen participeren.

Taal op de werkvloer

Centraal staan kennis, vaardigheden en gedrag. Bij de kennis-component wordt aandacht besteed aan zaken die medewerkers moeten weten: kunnen ze alle schriftelijke instructies goed lezen? Weten ze wat ze moeten doen als er iets fout gaat? Bij vaardigheden gaat het om dingen die ze kunnen: kunnen deelnemers elkaar instructies geven als een collega om hulp vraagt? Bij gedrag gaat het bijvoorbeeld om het durven aangeven wanneer ze een fout hebben gemaakt.

Deelnemers gaan doelmatig communiceren op de werkvloer, zowel mondeling als schriftelijk. Doordat er zowel aan de componenten kennis, gedrag en vaardigheden aandacht wordt besteed, komen alle factoren die belangrijk zijn voor het succesvol uitvoeren van het werk aan bod. Omdat deelnemers in staat zijn om adequaat te communiceren worden zij competentere medewerkers en groeit hun zelfvertrouwen als ook hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Taal en Werk

Dit traject richt zich op deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de taal wordt veel aandacht besteed aan motivatie en werkhouding. De Nederlandse taal in combinatie met het zoeken en begrijpen van vacatureteksten op internet, het opstellen van een CV, het schrijven van een sollicitatiebrief, het voeren van een sollicitatiegesprek en communicatie op de werkvloer.

Daarnaast richt het traject zich op de benodigde sociale competenties die werkzoekenden en werkenden nodig hebben. We geven praktische handvatten om zich sociale vaardigheden eigen te maken. Het gaat hierbij om kwesties zoals zelfvertrouwen, respect voor jezelf en anderen, verantwoordelijkheid, eigen keuzes maken en contact met anderen. Ook sociaal culturele verschillen en overeenkomsten komen uitgebreid aan bod.

Een voorbeeld van enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: taken en verantwoordelijkheden, omgaan met instructies, veiligheid en hygine op het werk, ziek- en beter melden.

Taal en zelfredzaamheid

Deelnemers zelfredzamer maken in het dagelijks leven door kennis en vaardigheden aan te leren op het gebied van financin, administratie, gezondheid en digitalisering.

Deelnemers zijn na dit traject beter in staat om te anticiperen op zaken die de hedendaagse maatschappij van mensen vereist, op het gebied van administratie, financin, gezondheid en digitale vaardigheden. Doordat ze kennis hebben opgedaan en vaardigheden hebben aangeleerd, is er een duurzaam leereffect: ook nadat het traject is geindigd zijn ze in staat om deze nieuwverworven kennis en vaardigheden te blijven toepassen in het dagelijks leven.

DigiTaal

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de maatschappij. Zo vindt contact tussen burgers en overheden steeds vaker digitaal plaats. Mensen die niet goed kunnen omgaan met een computer lopen daarom een verhoogd risico op een sociale achterstand. Ook vinden ze minder makkelijk een baan. Beperkt digitaal vaardig zijn geeft problemen op uiteenlopende gebieden: solliciteren, aanvragen DigiD, internetbankieren, informatie opzoeken en formulieren invullen. Hierdoor nemen de problemen toe en wordt de achterstand in de maatschappij vergroot. Niet digitaal vaardige mensen komen hierdoor in een negatieve spiraal terecht.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat hierbinnen uw mogelijkheden zijn. We kijken naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van een CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen).

Individueel taaltraject op maat

Als uw taalvaardigheden (spreken, lezen, luisteren en schrijven) een belemmering vormen bij het solliciteren naar een nieuwe baan bieden wij u de mogelijkheid om bij ons individuele lessen te volgen. U verbetert alleen de taalvaardigheden waar u behoefte aan heeft

Individuele trajecten kenmerken zich door het maatwerk dat wordt toegepast. De inhoud wordt afgestemd op uw leerbehoefte. Op die manier leert u alleen datgene dat u nodig heeft en word u niet onnodig belast met onderwijs in zaken die u al beheerst.

Participatieverklaring

Moet u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u leren wat belangrijk is in Nederland. En uw handtekening op de zogenaamde "participatieverklaring" zetten.

Wij leren u daarom wat belangrijk is in Nederland. U kunt denken aan:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf. Maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

U zet daarna uw handtekening op de participatieverklaring. U verklaart dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Asielgerechtigden

Inburgeringsbehoeftigen

Analfabeten

Pedagogisch medewerkers VVE

Totaal Onderwijs biedt taalcursussen aan organisaties in de Kinderopvang waarvan de pedagogisch medewerkers moeten voldoen aan de Wet Taaleis VVE. Medewerkers worden op de deelvaardigheden Lezen, Spreken en Luisteren geleid naar niveau 3F. Indien gewenst kunnen ook het Schrijven en Taalverzorging op niveau gebracht worden (2F), maar dit is onder de aangepaste Wet Taaleis VVE geen verplichting meer.

Taal en Werk

In deze trajecten worden deelnemers die, doordat zij beschikken over beperkte taalvaardigheden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, begeleidt naar (betaald) werk, een werkervaringsplaats of stageplaats. In deze trainingen leren de kandidaten vakgerichte Nederlandse taal en maken zij kennis met de diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er wordt geleerd hoe je een representatief C.V. maakt op een effectieve manier geschikte vacatures vindt, maar ook hoe je jezelf presenteert bij een potentile werkgever. Daarnaast wordt er getraind op werknemersvaardigheden. Deze trajecten zijn bedoeld voor alle mensen met en zonder een migratieachtergrond.

Contact

Vestigingen

Correspondentieadres: Hoofdstraat 23, 5121 JA Rijen (route)
088 -004 9494
info@totaalonderwijs.nl

Het Wielsem 1, 5231BV Den Bosch (route)
Mohamed Mhamdi
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

1e Stationsstraat 185, 2712 HG Zoetermeer (route)
Mohamed Mhamdi
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

De Donderie, Donderbergweg 47-49, 6043 JA Roermond (route)
Mohamed Mhamdi
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Totaal Onderwijs B.V.

Internetadres: https://www.totaalonderwijs.nl

Aantal werknemers: 16
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2012

13628