Werken aan duurzame participatie

Thaeles BV

Thaeles, een inspirerend en gespecialiseerd bedrijf in Zuidoost Nederland met ruime ervaring op het snijvlak van veranderingen rondom mensen, organisaties en werk te maken hebben. Denk daarbij aan coaching, outplacement, spoor 2 re-integratie, loopbaanadvisering en assessments. Een betrouwbare en...
meer...

Thaeles, een inspirerend en gespecialiseerd bedrijf in Zuidoost Nederland met ruime ervaring op het snijvlak van veranderingen rondom mensen, organisaties en werk te maken hebben. Denk daarbij aan coaching, outplacement, spoor 2 re-integratie, loopbaanadvisering en assessments. Een betrouwbare en vooral pragmatische partner bij het realiseren van professionele en doeltreffende oplossingen op het gebied van mens, werk & verandering.

Onderscheid met andere organisaties

Thaeles, een inspirerend, ervaren en gespecialiseerd bedrijf in Zuidoost Nederland op het gebied van mobiliteit, loopbaanadvisering, outplacement en re-integratie bij verzuim.

Een betrouwbare en vooral pragmatische partner bij het realiseren van professionele en doeltreffende oplossingen op het gebied van mens, werk & verandering.

Uw vraag en de beoogde resultaten staan voorop in de dienstverlening die wordt aangeboden op onze vestigingen in Baarlo, Sittard, Malden en Eindhoven.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-201905-07-2019

Blik op Werk Keurmerk

Thaeles BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Thaeles BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Thaeles BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-201905-07-2019

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Outplacement - van Werk naar Werk

Een traject van persoonlijke coaching en begeleiding, marktbewerking, test & assessment, training, bemiddeling en jobsearch. Een individuele aanpak die in het kennismakingsgesprek wordt samengesteld en aansluit op uw specifieke vraag, het budget en de beschikbare tijd. Hierbij koppelen we een ruime ervaring, met de door- en uitstroom van personeel, aan een aktieve en intensieve aanpak. Op die manier realiseren we nieuw perspectief en een passende oplossing.

Thaeles heeft in outplacement of van Werk naar Werk trajecten ruime ervaring met zowel individuele als collectieve opdrachten tot 400 medewerkers.

Tweede Spoor Re-integratie

Tweede Spoorbegeleiding bij Thaeles omvat een re-integratietraject waarin alle stappen worden gezet die nodig zijn om een passende baan buiten de organisatie te vinden. De begeleiding wordt in een aantal fases aangeboden, afhankelijk van onder meer de startsituatie en de verwachte slagingskans op de arbeidsmarkt.

De medewerker wordt begeleid door ervaren en deskundige coaches die kennis hebben van de regionale arbeidsmarkt die worden bijgestaan door arbeidsdeskundigen zodat het traject voldoet aan alle eisen die de Wet Verbetering Poortwachter hieraan stelt.

Assessment

Assessments leveren aanvullende informatie op het gebied van werk-en denkniveau, kennis, vaardigheden en gedrag waarmee de geschiktheid voor en de slagingskans in functies wordt onderbouwd. Bovendien biedt het ingangsinformatie voor toekomstige ontwikkeling, de keuze voor beroep of loopbaan en een realistische inschatting van de kans van slagen. Bij alle assessments wordt vooraf met de psycholoog de onderzoeksvraag en het programma met u samengesteld. U maakt daarna gebruik van een effectieve en beproefde en moderne combinatie van meerdere tests, onderzoeken en/of assessment waarbij wij o.a. gebruik maken van criterium gerichte interviews en rollenspelen.

Coaching & Training

Coaching richt zich op het doorbreken van oude en het ontwikkelen van nieuwe patronen. Patronen in gedrag, gevoel en gedachten, die zijn geworteld in onze overtuigingen, normen, waarden en besef van identiteit. Het veranderen van deze patronen vereist motivatie van de gecoachte en deskundigheid in invoelingsvermogen van de coach. Trainingen worden door ons per situatie en op maat gemaakt. In de dagelijkse praktijk komen we dan ook een grote diversiteit aan thema’s tegen zoals: leren solliciteren, onderlinge communicatie, samenwerking, omgaan met veranderingen, succesvol leidinggeven, leiderschap, resultaatgericht coachen etcetera.

Loopbaanadvies / onderzoek

Een stimulerende combinatie van individueel onderzoek, coaching, test & assessment en training & advies uitgevoerd door uw vaste adviseur. In het eerste gesprek wordt uw vraag uitgewerkt en stellen we met de werknemer en de werkgever het programma samen. Op die manier realiseren een goed samenspel en wordt het realiseren van het loopbaanplan maximaal gewaarborgd.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

In onze praktijk werken we met werknemers die de overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen gaan maken en de wens hebben om op eigen kracht een product of dienst in de markt te zetten. Een nieuwe situatie waarin een eigen plan getrokken wordt met gebruikmaking van persoonlijke kwaliteiten, eigen initiatief, ideeën en opvattingen.

Thaeles beschikt voor de ondersteuning van startende ondernemers over specifieke deskundigheid en sparringpartners die met u kunnen vaststellen en toetsen of het starten van een eigen bedrijf een begaanbare weg is, of u dit op basis van uw ondernemerscompetenties en vaardigheden aankunt en of er voldoende markt is voor uw product.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

De loopbaanadvies- en coachingstrajecten van Thaeles kenmerken zich doordat zij voor het merendeel worden uitgevoerd voor hoger opgeleide medewerkers in beleidsmatige of leidinggevende functies. Om onze senior adviseurs hiertoe voldoende te equiperen beschikken zij allen over post HBO opleidingen op hun vakgebeid en, belangrijker nog, beschikken zij allen over ruime levens- en coachingservaring.

Verzorgende beroepen

Medewerkers in verzorgende beroepen krijgen in onze ervaring meer dan gemiddeld te maken met loopbaanvraagstukken. Dat organisaties en hun medewerkers voor Thaeles kiezen om deze vraagstukken te helpen oplossen sterkt ons in onze gedachte dat wij deze sector uitermate goed kennen en adequate oplossingen bieden.

Beroepen in de ambacht of industrie

Thaeles heeft zeer ruime ervaring in loopbaanadvies- en outplacementtrajecten mensen die werken danwel met werkloosheid bedreigd zijn. De afgelopen 3 jaar hebben wij, als voorbeeld, ruim 1.200 mensen in outplacementsituaties geholpen de stap naar een nieuwe uitdaging te zetten. Hier horen ook medewerkers van een aantal beursgenoteerde ondernemingen bij.

Werkenden of met werkloosheid bedreigden

Thaeles heeft zeer ruime ervaring in loopbaanadvies- en outplacementtrajecten mensen die werken danwel met werkloosheid bedreigd zijn. De afgelopen 3 jaar hebben wij, als voorbeeld, ruim 1.200 mensen in outplacementsituaties geholpen de stap naar een nieuwe uitdaging te zetten. Hier horen ook medewerkers van een aantal beursgenoteerde ondernemingen bij.

Beleidsfuncties of hoger leidinggevende functies

De loopbaanadvies- en coachingstrajecten van Thaeles kenmerken zich doordat zij voor het merendeel worden uitgevoerd voor hoger opgeleide medewerkers in beleidsmatige of leidinggevende functies. Om onze senior adviseurs hiertoe voldoende te equiperen beschikken zij allen over post HBO opleidingen op hun vakgebeid en, belangrijker nog, beschikken zij allen over ruime levens- en coachingservaring.

Contact

Vestigingen

Grotestraat 43, 5991 AV BAARLO (route)
Henk Lamers
0774650785
henk.lamers@thaeles.nl

Hofstraat 187, 5641 TD EINDHOVEN (route)
Henk Lamers
0774650785
henk.lamers@thaeles.nl

Engelenkampstraat 59, 6131 JE SITTARD (route)
Henk Lamers
0774650785
henk.lamers@thaeles.nl

Zwerfkei 7, 6581 HN MALDEN (route)
Henk Lamers
0774650785
henk.lamers@thaeles.nl

Internetadres: www.thaeles.nl

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2003

5079