Werken aan duurzame participatie

TaalTafels BV

Inburgering, staatsexamen NT2 I en II of ‘gewoon’ goed Nederlands leren?
Cursussen van A0 tot C1 niveau.

TaalTafels vindt dat taalverwerving en inburgering voor midden- en hoogopgeleide vluchtelingen, expats en andere migranten sneller, beter en betrouwbaarder kan. We stemmen een cursus af...
meer...

Inburgering, staatsexamen NT2 I en II of ‘gewoon’ goed Nederlands leren?
Cursussen van A0 tot C1 niveau.

TaalTafels vindt dat taalverwerving en inburgering voor midden- en hoogopgeleide vluchtelingen, expats en andere migranten sneller, beter en betrouwbaarder kan. We stemmen een cursus af op het taalniveau, de kwaliteiten en wensen van cursisten en we bieden leuke, uitdagende en interactieve lessen in kleine groepen.
Vluchtelingen, migranten en expats zitten bij elkaar aan tafel om Nederlands te leren. Dit levert nieuwe interessante manieren van integratie en netwerken op. TaalTafels zet zich extra in voor begeleiding van statushouders bij diplomawaardering en het vinden van werk op eigen niveau.

We kijken naar de toekomst. In 2020 / 2021 wordt taalniveau B1 de norm voor inburgering. Nu vereist inburgering nog het A2 niveau, maar elke hoogopgeleide nieuwkomer heeft minimaal B1 niveau nodig om werk te vinden wat past. Wie voor TaalTafels kiest, kiest voor Nederlands op B1+ niveau!

Onderscheid met andere organisaties

  • lessen zijn overdag en 's avonds
  • max. 8 cursisten per groep
  • ook korte contracten voor deelexamens
  • hoge kwaliteit
  • uitspraak
  • expats, migranten en statushouders leren samen
  • netwerken tijdens je leertraject
  • kansen op een baan vergroten en versnellen
  • taalcafé, kooksessies en andere sociale (leer)activiteiten
  • en vooral ... leren met Plezier!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

TaalTafels BV is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
TaalTafels BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

Inspectie Toezicht in de Klas

TaalTafels BV werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,00

Diensten

Taaltraject

TaalTafels biedt taaltrajecten NT2 aan voor hoogopgeleide vluchtelingen, migranten en expats op alle niveaus.
Wij hebben als uitgangspunt dat cursisten thuis 3 tot 5 uur per week aan zelfstudie doen, zodat we in de lessen dieper op de stof in kunnen gaan en meer kunnen oefenen met de deelvaardigheden.
We bieden taaltrajecten van A0 tot A2 (20 weken, 5 uur per week) met instroommogelijkheid op A1 niveau, niveau A2 tot B1 (30 weken, 5 uur per week), niveau B1 tot B2 (36 weken, 5 uur per week) en niveau B2 tot C1 (40 weken, 2,5 uur per week).

Alle taallessen worden verzorgd door een BVNT2-gecertificeerd én onderwijsbevoegd (1e of 2e graads) docent Nederlands.

Inburgeringstraject

Inburgeringstraject 2019, A2, waarbij gestreefd wordt naar eindniveau B1.
ONA en KNM zijn aparte onderdelen.
Verzorgd door een BVNT2-gecertificeerd én onderwijsbevoegd (1e of 2e graads) docent Nederlands.

Staatsexamen programma I

Staatsexamen I met eindniveau B1. ONA en KNM zijn aparte onderdelen.
Verzorgd door een BVNT2-gecertificeerd én onderwijsbevoegd (1e of 2e graads) docent Nederlands.

Staatsexamen programma II

Staatsexamen II met als eindniveau B2 op alle vaardigheden.
Verzorgd door BVNT2-gecertificeerd én onderwijsbevoegd (1e of 2e graads) docent Nederlands.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Doorlopende groep waarin cursisten zelf het aantal keren aanwezigheid bepalen om de eigen portfolio af te ronden. Cursisten gaan op voor een eindgesprek bij DUO. Dus geen urenverplichting of deelnameverplichting.
Verzorgd door ONA-gecertificeerd docent

Workshops Uitspraak, Solliciteren, Presenteren

TaalTafels biedt korte, losse workshops ter verbetering van de uitspraak en voor het oefenen met presentatievaardigheden en sollicitatievaardigheden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

midden- en hoogopgeleiden

Met alle activiteiten richt TaalTafels zich op midden- en hoogopgeleiden, zowel vluchtelingen, overige migranten en expats.

Contact

Vestigingen

Van Speijkstraat 234 - Het Pakhuis, 2518 GK Den Haag (route)
Peter Wortelboer
070 8508508
contact@taaltafels.nl

Internetadres: www.taaltafels.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

15079