Samen werken aan
duurzame participatie

Taalschool Stapsgewijs

Taalschool Stapsgewijs richt zich op het toeleiden van inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars naar het inburgeringsexamen / staatsexamens I en II. Daarnaast worden cursussen verzorgd voor mensen die beter Nederlands willen leren in verband met hun werk of studie, of vanuit de wens om...
meer...

Taalschool Stapsgewijs richt zich op het toeleiden van inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars naar het inburgeringsexamen / staatsexamens I en II. Daarnaast worden cursussen verzorgd voor mensen die beter Nederlands willen leren in verband met hun werk of studie, of vanuit de wens om meer betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving.
Er bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursussen A1, A2, B1, B2, C1, KNM en ONA.
De lessen worden gegeven in Twello, op een rustige, aantrekkelijke locatie.
Als u langs wilt komen voor meer informatie, kunt u telefonisch, per app of per mail eerst een afspraak maken.

Onderscheid met andere organisaties

Kenmerkend voor Taalschool Stapsgewijs:
De kleine school geeft iedere cursist veel persoonlijke aandacht.
Er worden met allerlei activeringsvormen veel spreek- en luistersituaties gecreëerd.
Cursisten worden gestimuleerd om het geleerde in de praktijk te brengen en met Nederlandstaligen in verschillende situaties te spreken.
Waar mogelijk wordt maatwerk geleverd.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202225-10-2022

Blik op Werk Keurmerk

Taalschool Stapsgewijs is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalschool Stapsgewijs heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalschool Stapsgewijs werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalschool Stapsgewijs neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202225-10-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding9,048,5
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,3198,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe9.27.8233664%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 5 november 2021 tot 16 august 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalschool Stapsgewijs.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Inburgeringstraject

Alle niveaus:

A1 en A2; KNM en ONA. Gebruikte methode: TaalCompleet, Nederlands in gang

Alfabetiseringstraject

Gebruikte methode: 7/43, Geregeld spreken, Een goed begin

Staatsexamen programma I

B1. Gebruikte methoden: TaalCompleet B1, Nederlands in actie, De Sprong, In zicht

Staatsexamen programma II

B2. Gebruikte methode: Nederlands op niveau

Taaltraject

Voor reeds ingeburgerden en niet-inburgeringsplichtigen die beter Nederlands willen leren in verband met hun werk of studie, of vanuit de wens om meer betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursussen A1, A2 , B1, B2, C1, KNM en ONA.

Gebruikte methoden:
Alfabetisering: 7/43, Geregeld spreken, Een goed begin;
A1 en A2: TaalCompleet, Nederlands in gang;
B1: De Sprong, Nederlands in actie, In zicht;
B2: Nederlands op niveau;
C1: Nederlands naar perfectie;
KNM: TaalCompleet;
ONA: TaalCompleet.

Cursus beter leren rekenen

Cursus rekenen op F1 en/of F2 niveau, voor wie stapsgewijs zijn / haar rekenvaardigheden wil verbeteren.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen en niet-inburgeringsplichtigen

Taalschool Stapsgewijs richt zich op het toeleiden van inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars naar het inburgeringsexamen / staatsexamens I en II. Daarnaast worden cursussen verzorgd voor mensen die beter Nederlands willen leren in verband met hun werk of studie, of vanuit de wens om meer betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving.
Er wordt ook lesgegeven aan mensen die hun rekenvaardigheid willen vergroten.

Contact

Vestigingen

Daslook 20, 7392 AK Twello (route)
Mw. Eef Poelma, docent
0624641064
info@taalschoolstapsgewijs.nl

Taalschool Stapsgewijs

Internetadres: www.taalschoolstapsgewijs.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

14989