Samen werken aan
duurzame participatie

Taalklas

Als taalaanbieder willen wij:
1. - de mogelijkheid bieden aan personen die zich moeten houden aan de Wet taaleis. De Nederlandse taal voldoende begrijpen, lezen, luisteren en spreken.

2. - de gemeente ondersteunen om laaggeletterden en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk naar betaald werk...
meer...

Als taalaanbieder willen wij:
1. - de mogelijkheid bieden aan personen die zich moeten houden aan de Wet taaleis. De Nederlandse taal voldoende begrijpen, lezen, luisteren en spreken.

2. - de gemeente ondersteunen om laaggeletterden en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk naar betaald werk te leiden. Het investeren in meer opleiding, in de hoop dat men werk vindt op een hoger niveau.

3. - de inburgeraars begeleiden bij hun inburgeringstraject.

4. - de deelnemers kennis laten maken en intensief les geven in alle aspecten van het Nederlandse onderwijs.

5. - de (opgeleide) statushouders begeleiden om ze sneller te laten participeren in de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt.

Doelgroep:

 • Laaggeletterden en uitkeringsgerechtigden
 • Statushouders met/of zonder opleiding en werkervaring
 • Inburgeringsplichtigen
 • Niet inburgeringsplichtig, maar die wel de Nederlandse taal wil leren. Met name ook allochtone vrouwen.
 • EU-arbeidsmigranten

Onderscheid met andere organisaties

Waarom Taalklas?

 • Wij werken in kleine groepen.
 • Steuntaal Turks en Engels.
 • Veel spreekoefeningen
 • Taalcoaches en taalstages
 • We geven persoonlijke aandacht en training.
 • Goede voorbereiding voor op het examen.
 • Ervaring met lesgeven aan anderstaligen.
 • Gecertificeerde NT2 docenten.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-10-202203-10-2022

Blik op Werk Keurmerk

Taalklas is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalklas heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalklas werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalklas neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-10-202203-10-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,6428,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.18155030%
Drechtsteden885956%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 october 2021 tot 16 august 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalklas.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00

Diensten

Inburgeringstraject

Op de inburgeringscursus kunt u Nederlands leren. U leert dan basis Nederlands: na de cursus kunt u een beetje praten en lezen in het Nederlands. U leert ook over wonen en werken in Nederland. Daarna kunt u het inburgeringsexamen doen. Haalt u het inburgeringsexamen, dan bent u ingeburgerd.

Staatsexamen programma I

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

 • Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau.

Staatsexamen programma II

Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. Het taalniveau van dit programma is B2. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

Expats

Taallessen voor expats.

Privé - duolessen

Wij bieden ook privé- en duolessen voor speciale tarieven.

privéles 100 euro en duolessen 50 euro/50 euro

Examentrainingen

Wij bieden ook examentrainingen en bereiden je goed voor de examens.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Staatsexamens NT2 Programma I en II

Vrijwillige inburgeraars

Expats

Contact

Vestigingen

Van Eversdijckstraat 31 (leslocatie) , 3083MA Rotterdam (route)
G. Seme
0617224929
taalklasnt2@gmail.com

Taalklas

Internetadres: www.taalklasnt2.com

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

15041