Werken aan duurzame participatie

Taalcentrum Europoort

Taalcentrum Europoort is een kleine gerenommeerde school met een vast team van bevoegde, ervaren docenten. Deze docenten zijn al 25 jaar gespecialiseerd in alfabetisering, inburgering en staatsexamen NT2. Vanaf 2010 zijn wij in het bezit van het keurmerk Blik Op Werk.

Wij bieden lessen aan...
meer...

Taalcentrum Europoort is een kleine gerenommeerde school met een vast team van bevoegde, ervaren docenten. Deze docenten zijn al 25 jaar gespecialiseerd in alfabetisering, inburgering en staatsexamen NT2. Vanaf 2010 zijn wij in het bezit van het keurmerk Blik Op Werk.

Wij bieden lessen aan voor het inburgeringsexamen en het staatsexamen NT2. U kunt bij ons ook de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen.
Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken via 0181-470454. Als u zich wilt inschrijven krijgt u een intakegesprek en een intaketoets. Ook bepreken we uw leerdoel, welke cursus bij u past en wanneer u kunt starten. Voor de start van de cursus bespreken we het cursuscontract en de inhoud van de cursus met u. Als u het cursuscontract heeft ondertekend, kunt u starten met de lessen.

Onderscheid met andere organisaties

Een modulair opgebouwde lesprogramma met veel flexibiliteit.
Les in een groep op hetzelfde niveau.
Maximaal twaalf cursisten per groep.
Dagelijks een trajectbegeleider aanwezig voor al uw studievragen.
Een open leercentrum voor zelfstudie.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-07-201912-07-2019

Blik op Werk Keurmerk

Taalcentrum Europoort is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalcentrum Europoort heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalcentrum Europoort werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalcentrum Europoort neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-07-201912-07-2019

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,40
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,40
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 16,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 16,00

Diensten

Inburgeringstraject

Na het doorlopen van dit traject kent u ca. 3000 woorden en beheerst u het Nederlands op niveau A2+. U heeft drie maal per week twee uur les. Ook kunt u lessen volgen voor de examens Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Naast de lessen kunt u terecht bij de trajectbegeleider voor studieadvies en vragen. Ook kunt u zelfstandig werken in ons open leercentrum. De taallessen worden gegeven in groepen van gelijk niveau.Wij hebben vier vaste startmomenten per jaar: eind augustus, begin november, eind januari en half april. Na de intake bieden we u een cursus op maat aan van 10, 20, 30 of 40 weken, afgestemd op uw beginniveau en leertempo.

Staatsexamen programma I

Om te kunnen starten met dit traject is taalniveau A2 vereist. Dit traject biedt u een grondige voorbereiding op Staatsexamen I. Het complete traject bestaat uit drie modules die elk tien weken duren. Na het doorlopen van dit traject kent u ca. 5000 - 7000 woorden en beheerst u het Nederlands op niveau B1.2. U volgt drie lessen per week van twee uur per keer. Daarnaast kunt u terecht bij de trajectbegeleider voor studieadvies en vragen. Ook kunt u gratis zelfstandig werken in ons open leercentrum. De taallessen worden gegeven in groepen van gelijk niveau.Wij hebben vier vaste startmomenten per jaar: eind augustus, begin november, eind januari en half april. Na de intake bieden we u een cursuscontract op maat aan van 10, 20 of 30 weken, afgestemd op uw beginniveau,

Staatsexamen programma II

Om te kunnen starten met deze module is taalniveau B1.2 vereist. Deze module biedt u een voorbereiding op Staatsexamen II. Na het doorlopen van de module beheerst u het Nederlands op niveau B2. U volgt drie lessen per week van twee uur per keer. Daarnaast kunt u terecht bij de trajectbegeleider voor studieadvies en vragen. Ook kunt u gratis zelfstandig werken in ons open leercentrum. De taallessen worden gegeven in groepen van gelijk niveau.Er zijn vier vaste startmomenten per jaar: eind augustus, begin november, eind januari en half april. De duur van dit traject is 10 weken.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

U kunt bij ons het onderdeel 64 uur Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen als aparte cursus van twintig weken met één les per week van 3 uur per keer. Bij afronding van de cursus krijgt u nog twee individuele gesprekken om uw portfolio te controleren op samenhang en volledigheid. Het maximaal aantal deelnemers aan deze cursus is tien, gezien de intensiviteit van de begeleiding. De cursus start driemaal per jaar: in september, eind november en begin april. Deze cursus kost €450,- inclusief de kosten voor hulp bij de aanvraag van diplomawaardering, hulp bij het online invullen en opsturen van uw portfolio en de individuele coachingsgesprekken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Laag-, midden- en hoogopgeleiden kunnen bij ons terecht voor inburgering of staatsexamen NT2. De lessen worden gegeven in een groep van gelijk niveau met een ervaren docent. De duur van uw traject hangt af van uw beginniveau en studietempo.

Hoogopgeleid

Hoogopgeleide anderstaligen kunnen bij ons terecht voor inburgering of staatsexamen NT2, in een groep met maximaal twaalf deelnemers. De duur van uw traject hangt af van uw beginniveau en studietempo.

Contact

Vestigingen

Rijksstraatweg 36, 3223 KA Hellevoetsluis (route)
A. de Jong
0181470454
info@taalcentrum.eu

Internetadres: http://www.taalcentrum.eu

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2002

5340