Samen werken aan
duurzame participatie

T & P b.v.

T&P betekent Taal en Participatie. T&P geeft taalonderwijs aan statushouders op alfabetiserings-, inburgerings- en staatsexamenniveau (I en II), alsook participatiebevorderende producten gericht op een succesvolle toekomstige arbeidsparticipatie van de cursist: loopbaanassessment...
meer...

T&P betekent Taal en Participatie. T&P geeft taalonderwijs aan statushouders op alfabetiserings-, inburgerings- en staatsexamenniveau (I en II), alsook participatiebevorderende producten gericht op een succesvolle toekomstige arbeidsparticipatie van de cursist: loopbaanassessment, sollicitatietraining, individueel loopbaanonderzoek, beroepskeuze/studiekeuzetest, zelfredzaamheidstrajecten (programma's persoonlijke vaardigheden, leefvaardigheden, loopbaanvaardigheden) en taaltrajecten op de werkvloer, waarbij in company maatwerk wordt geleverd aan bedrijven, organisaties en instanties.

Bij het bepalen van het taalniveau kijken we naar welke vooropleiding iemand genoten heeft, zijn/haar leerbaarheid en zijn/haar keuze voor werk of een opleiding. Deze staan centraal bij het bepalen van de juiste klas. De klassen houden we klein, er is veel aandacht voor communicatie en interactie, waarbij we de inzet van uitsluitend gecertificeerde docenten van groot belang achten.

Onderscheid met andere organisaties

We besteden veel tijd aan een zo praktisch mogelijke uitvoering van ons taalonderwijs, zodat de cursisten daar ook buiten het klaslokaal direct mee aan de slag kunnen. De groepsgrootte is belangrijk, kleine groepen betekenen veel aandacht voor iedere cursist.
Onze docenten zijn zeer ervaren, erg betrokken bij de cursisten en van alle markten thuis. We werken zoveel mogelijk samen met andere organisaties, zoals Atta, een maatschappelijke organisatie gericht op het op weg helpen van nieuwkomers.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

T & P b.v. is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
T & P b.v. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

De cursus Alfabetisering is zowel geschikt voor analfabeten in de moedertaal als
gealfabetiseerden in de eigen taal maar analfabeten in het Latijnse schrift.
Alfabetiseringslessen worden aangeboden op het niveau Alfa A, B en C.
Tijdens de cursus worden 2 toetsen gemaakt. De eerste toets vindt plaats in het
midden en de tweede toets aan het eind van de cursus.
T&P gebruikt als methode Aap en als boeken Alfaschrift en AAP deel 1, 2 en 3. Een cursuspakket bevat ongeveer 60 lessen van 3 uur, driemaal per week. De exacte
duur van de alfabetiseringscursus hangt af van het aanvangsniveau en de leerbaarheid
van de cursist.

Inburgeringstraject

De cursist krijgt gemiddeld op ieder niveau 60 lessen aangeboden; er worden 2
examens gemaakt per niveau. Driemaal per week worden lessen van 3 uur
aangeboden.
T&P gebruikt verschillende methodes en onder andere de boeken: Taalcompleet en
Examentraining. Er wordt op interactieve wijze lesgegeven in een krachtige
leeromgeving waarbij de vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen in een
zo praktijkgericht mogelijke situatie worden geoefend.

Staatsexamen programma I

De cursist krijgt gemiddeld op ieder niveau 60 lessen aangeboden; er worden 2
examens gemaakt per niveau. Driemaal per week worden lessen van 3 uur
aangeboden.
T&P gebruikt verschillende methodes en onder andere de boeken: Taalsterk, de Sprong en Examentraining. Er wordt op interactieve wijze lesgegeven in een krachtige
leeromgeving waarbij de vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen in een
zo praktijkgericht mogelijke situatie worden geoefend.

Staatsexamen programma II

De cursist krijgt gemiddeld op ieder niveau 60 lessen aangeboden; er worden 2
examens gemaakt per niveau. Driemaal per week worden lessen van 3 uur
aangeboden.
T&P gebruikt verschillende methodes en onder andere de boeken: Taalsterken de Finale en Totaal Trainingen
Examentraining. Er wordt op interactieve wijze lesgegeven in een krachtige
leeromgeving waarbij de vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen in een
zo praktijkgericht mogelijke situatie worden geoefend.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

T&P biedt de mogelijkheid om, naast de algemene
Nederlandse taalcursus, ook dit specifieke onderdeel goed voor te bereiden.
De cursus “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” gaat over werken en werk
vinden in Nederland. De cursus is gericht op drie pijlers, namelijk:
Werken in Nederland: Je leert hoe de Nederlandse arbeidsmarkt in elkaar zit en je
onderzoekt welke beroepen bij je passen.
Solliciteren: Je stelt een cv op, oefent met sollicitatiebrieven schrijven en je krijgt tips
voor het voeren van een succesvol sollicitatiegesprek.
De resultaatkaarten invullen: Een resultaatkaart is een formulier met vragen en
opdrachten over werken en werk vinden. Voor het examen ben je verplicht om acht
resultaatkaarten in te vullen. De docent helpt je bij het opbouwen van dit persoonlijke
portfolio. Het portfolio met de resultaatkaarten en bijlages gaan ter beoordeling naar
het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De ONA-cursus duurt 64 uur

Taaltraject

Taaltrajecten op de werkvloer
T&P biedt ook aan bedrijven en instanties de mogelijkheid om hun allochtone
werknemers een cursus Nederlands op de werkvloer aan te bieden. Tijdens
werkbezoeken verzamelt de docent actuele informatie die belangrijk is over de
werkzaamheden, procedures en formulieren die gebruikt worden op de werkvloer. De
docent verwerkt deze in een maatwerk taaltraject voor het bedrijf op de gewenste
taalniveaus. Daarnaast biedt T&P ook thematische workshops aan, bijvoorbeeld op
het gebied van persoonlijke ontwikkeling of veiligheid. De lessen worden op het
bedrijf verzorgd.

T&P Participatieproducten

Naast de verhoging van het taalniveau biedt T&P ook participatiebevorderende
producten aan gericht op een succesvolle toekomstige arbeidsparticipatie van de
cursist zoals een loopbaanassessment, sollicitatietraining, individueel
loopbaanonderzoek of een beroepskeuze/studiekeuzetest.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Vuchtelingen

Inburgeringsplichtigen

Inburgeringsbehoeftigden

Allochtonen / etnische minderheden

Analfabeten

Taal en Participatiebehoeftigden

Contact

Vestigingen

Brabantsestraat 16, 3074RS Rotterdam (route)
Assia El Ouazizi
0687797757
info@tepschool.nl

Internetadres: www.tepschool.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15198