Werken aan duurzame participatie

Suitcase talen

Suitcase talen geeft groepscursus Nederlands aan hoogopgeleiden. In een avondcursus kunt u zich voorbereiden op de Staatsexamens Programma I en II, op locatie in Almere. Ook individuele taaltrajecten op locatie in Almere.

Suitcase talen is a school for highly educated people. Expats, highly...
meer...

Suitcase talen geeft groepscursus Nederlands aan hoogopgeleiden. In een avondcursus kunt u zich voorbereiden op de Staatsexamens Programma I en II, op locatie in Almere. Ook individuele taaltrajecten op locatie in Almere.

Suitcase talen is a school for highly educated people. Expats, highly skilled migrants and those who are on the civic integration track learn Dutch in small evening groups. Courses prepare for the NT2 State Exams, Programme I and II. Individual language learning and coaching for ONA for Civic Integration Exam also, on location in Almere.

Onderscheid met andere organisaties

Suitcase talen heeft 20 jaar ervaring met Nederlands, is een kleine school en staat bekend om zijn goede organisatie en efficiency. De studenten zijn gemotiveerd en leren snel. Hoofddocent is Margreet Kwakernaak, auteur van acht lesboeken. Deelnemers waarderen de professionaliteit van deze vriendelijke school.

At Suitcase talen learning is fast in small groups of motivated students. Principal teacher is Margreet Kwakernaak, author of eight textbooks. Organisation and teaching very professional.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-201803-04-2018

Blik op Werk Keurmerk

Suitcase talen is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Suitcase talen heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Suitcase talen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-201803-04-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,1178,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Suitcase talen.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 18,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

Individuele taal-en inburgeringstrajecten om Nederlands te leren of te verbeteren of ter voorbereiding van het
Staatsexamen NT2 Programma I of II zijn mogelijk op locatie in Almere. Een individueel taal- of inburgeringstraject kan bestaan uit een of meerdere lesblokken van vijf tot dertig lessen van 1,5 uur op locatie in Almere.
Individual coaching in order to learn Dutch or to prepare State Exam NT2 Programme I or II is possible in Almere. Individual coaching for Civic Integration Exam and/or ONA is possible in one or more blocks of 5 up to thirty classes of 1,5 hrs in Almere. Free intake on appointment.

Inburgeringstraject

Avondcursussen om in te burgeren met Staatsexamen NT2 I of II. Voor Staatsexamen I leer je in vier maanden Nederlands tot niveau A2 en daarna nog vier maanden tot B1. Na ONA en examentraining ben je -in 10 maanden- klaar voor Staatsexamen NT2 I. Een traject Staatsexamen NT2 II duurt 14 maanden. Groep maximaal 10 personen. Gratis intake op afspraak.

Evening courses for Civic Integration with State Exam NT2 Programme I or II. For State Exam NT2 I you follow the beginners course to reach language level A2 (4 months). After 4 months evening course for A2 and 4 months for B1, ONA and an exam training you are ready for State Exam NT2 Programme I (in total 10 months), The complete traject for State Exam NT2 Programme II is 14 months. Groups 10 persons at a maximum. Free intake on appointment.

Staatsexamen programma I

Avondcursus ter voorbereiding van Staatsexamen I. Je komt twee keer per week twee uur en maakt daarnaast huiswerk. Aan een groepsles nemen maximaal tien personen deel. Als je nog geen Nederlands kent, kun je Staatsexamen I afleggen na twee taalcursussen, ONA en examentraining, totaal 10 maanden. Beheers je al Nederlands, dan volg je een korter traject. Gratis intake op afspraak.

Evening course to prepare State Exam Programme I. Classes are twice a week during two hours plus homework, groups are up to a maximum of ten persons. Total beginners need two language courses of 4 months each, ONA and Exam training, 10 months in total. In case you know (some) Dutch already, your track will be shorter.

Staatsexamen programma II

Avondcursussen ter voorbereiding van Staatsexamen II, totale traject 14 maanden, 4 cursussen. 1: Avondcursus voor beginners tot A2, vier maanden twee keer per week twee uur avondles. 2: Avondcursus B1 eveneens vier maanden 3: Avondcursus B2 vier maanden 4: Zaterdagochtendcursus, twee maanden een keer per week drie uur examentraining door een examinator Staatsexamens. Examentraining ONA doe je tegelijk met B2. Maximaal tien personen per groep. Gratis intake op afspraak

Evening course to prepare State Exam Programme II, in total 14 months, 4 courses. 1: Evening course for beginners until A2, during four months twice a week two hours evening class. 2: Evening course B1, four months. 3: Evening course B2 four months. 4: Saturday morning examtraining by an examiner State Exams, two months. Exam training ONA together with B2. Groups 10 persons at a maximum. Free intake on appointment.

Taaltraject

Privéles Nederlands op locatie in Almere om onderdelen van het Nederlands te verbeteren of begeleiding bij ONA. Een individuele training kan bestaan uit 10 tot 30 sessies van 1,5 uur (op locatie in Almere). Lesinhoud en aanpak van de les in overleg tussen (opdrachtgever), cursist en docent. Gratis intake op afspraak.

Beroeps- en functiegerichte scholing

Privéles Nederlands op locatie in Almere of per Skype en e-mail om beter te kunnen functioneren in bestaand of toekomstig werk. Een individuele training kan bestaan uit 10 tot 30 lessen van 1,5 uur (op locatie in Almere). Lesinhoud en aanpak van de les in overleg tussen (opdrachtgever), cursist en docent. De meest gevraagde onderwerpen voor beroeps- en functiegerichte scholing bij Suitcase talen zijn: correct spellen en toepassen van grammatica, het schrijven van e-mails en rapporteren. Gratis intake op afspraak.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsbehoeftigen

Een deel van de studenten van Suitcase talen is niet inburgeringsplichtig maar inburgeringsbehoeftig. Het zijn expats en kennismigranten die op effectieve wijze Nederlands willen leren om met hun Nederlandse collega's te kunnen praten, om betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te hebben of omdat hun kinderen Nederlands spreken.

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Sommige studenten van Suitcase talen hebben nog geen werk en zijn daarom uitkeringsgerechtigd. Zij voldoen aan hun inburgeringsplicht door het behalen van het Inburgeringsexamen, Staatsexamen NT2 Programma I of II.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Deelnemers aan de avondcursussen van Suitcase talen zijn hoog opgeleid. Deelnemers die geen academische of hbo- opleiding in eigen land hebben gevolgd maar wel kunnen aantonen dat zij over studievaardigheden beschikken en een hoog lestempo aankunnen, zijn eveneens welkom.

Contact

Vestigingen

Marnix Gijsenstraat 31, 1321 AJ Almere (route)
Margreet Kwakernaak
036-5367482
info@suitcase.nl

Internetadres: http://www.suitcase.nl/

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1995

13637