Werken aan duurzame participatie

Styx automotive B.V.

Onderscheid met andere organisaties

Samenwerking met:
UWV, Gemeenten, COA,

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-08-201928-08-2019

Blik op Werk Keurmerk

Styx automotive B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Styx automotive B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Styx automotive B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Styx automotive B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-08-201928-08-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-00,0
Jobcoaching-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-27,9
Sociale activering en participatie6,527,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,03--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Styx automotive B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 10,00

Diensten

Werving & Selectie

U kent uw eigen organisatie als geen ander en wij hebben verstand van mensen met benzine in hun aderen. Als ervaren automotive-specialisten verstaan én spreken de taal van uw branche! Als gespecialiseerde bemiddelaars hanteren wij de unieke methode van ‘community search’, die vraag en aanbod van specifieke functies beter op elkaar laat aansluiten dan u gewend bent. Efficiënter en succesvoller. Wij zoeken in ons dynamische en snelgroeiende netwerk die mensen die een nieuwe stap willen maken en de juiste ambities, competenties en het gevraagde trackrecord bezitten. Het potje en het dekseltje, maar dan met een flinke dosis objectiviteit en advisering naar beide kanten. In overleg kan ook file-search of media-inzet worden gerealiseerd.

Verzuim- en Re-integratiebegeleiding (spoor 1)

Verzuimbegeleiding Spoor 1
Duurzaam herstel in eigen óf passend werk bij eigen werkgever

Kampt uw organisatie met verzuimproblemen? Blijven de resultaten ondanks al uw inspanningen in samenwerking met de Arboprofessional achter? De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan. U én uw medewerker zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Uitval door ernstige ziekten, psychische problemen, burn-out of conflicten kost geld. Styx helpt u met de regie op complex en langdurig verzuim . Om u als relatie te ondersteunen bij uw (preventieve) verzuimbegeleiding heeft Styx Automotive een specialist in huis die kan helpen met oplossingen. Wij bieden support op coaching, herstel en inzetbaarheid. Verantwoordelijkheden geven richting en resultaat. U kunt kosten besparen op het gebied van verzuim spoor 1 en re-integratie door adequaat en op tijd actie te nemen. Styx adviseert en werkt met u samen.

Verzuim- en Re-integratiebegeleiding (Spoor 2)

Re-integratie Spoor 2
Op zoek naar passend werk.

Zijn er geen mogelijkheden meer binnen uw bedrijf, niet in eigen werk of passend werk dan verzorgt Styx Automotive een volledig Spoor 2 re-integratietraject voor u. We helpen uw medewerker met individueel maatwerk met de zoektocht naar passend werk buiten uw bedrijf. Dit kan bij onduidelijke prognose en verwachtingen parallel naast Spoor 1 lopen. We inventariseren kansen en mogelijkheden waarbij we een actief stappenplan opstellen in maatwerkmodules. Samen leggen we de focus op doelgerichte oplossingen waarbij er veel aandacht is voor welke baan of beroepsrichting passend is voor uw medewerker.

Advisering & Efficiency

Niet harder werken…maar slimmer werken.

Styx Automotive kent alle succesfactoren van de automotivesector en denkt voortdurend in mogelijkheden. Uw business kan immers altijd beter!

Omdat we extern zijn

Als extern adviseur hebben we een frisse kijk op uw organisatie en uw mensen. Zo kunnen we u aan de hand van een MMO (Multi Moment Opname) adviseren de effectiviteit van de werkplaats te verhogen, met een significante omzetverhoging van het magazijn tot gevolg! Wij delen best practices met u. Wilt u uw kwaliteitssysteem actualiseren? Klanttevredenheid vergroten? Uw medewerk(st)ers ontwikkelen?

Sociale Activering

Activering
In 2014 is Styx Automotive begonnen met een werkactiveringstraject. Daar zijn een aantal redenen voor: wij merkten dat de jongeren die wij willen plaatsen in autotechnische banen basisvaardigheden missen. Terwijl in de automotivesector vacatures ontstaan aan de onderkant van de markt door de vergrijzing en ontgroening. De reguliere niveau 1-opleidingen verdwijnen en voor sommige jongeren zijn de theoretische vakken een brug te ver, maar gouden handjes hebben zij wel. Dat kan slimmer!
De Leergarage begeleidt jongeren met een WWB-uitkering (van hun gemeente), met een Wajong-uitkering (van UWV) en ook uit het speciaal onderwijs en praktijkscholen.
Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en de jongeren de juiste startkwalificaties te geven voor de concrete vacatures is de Leergarage ontwikkeld.

Jobcoaching

Jobcoaching is het ondersteunen van mensen met een structureel functionele beperking (m.n. Wajongeren) bij het verrichten én behouden van werk bij hun (nieuwe) werkgever.
Als de Styx Automotive consultant een medewerk(st)er geplaatst heeft bij een bedrijf of iemand met een beperking al wat langer ergens werk, dan neemt na overdracht de jobcoach de begeleiding van de medewerk(st)er en de werkgever over. Samen wordt een coachingsplan opgesteld. Hierin worden alle werkzaamheden die de medewerk(st)er gaat verrichten en afspraken over de begeleiding vastgelegd. Waar nodig leert de jobcoach de handelingen en vaardigheden aan die hij/zij nodig heeft om het werk goed uit te kunnen voeren. Verder worden algemene werknemersvaardigheden, zoals gestructureerd werken en communiceren met collega’s en leidinggevenden, getraind. Als het nodig is, is de jobcoach benaderbaar bij problemen.

Inburgeringstraject

Styx ziet het inburgeringsexamen niet als einddoel.
Ons ultieme is altijd een passende en duurzame werkomgeving.
Inburgering is voor Styx een tussenstap.

In geval van mensen die ingeburgerd zijn, vragen wij via Gemeente of UWV plaatsingstrajecten.
Eerste tussenstap (Inburgeren) is dan genomen.

Coaching "On the Job" om de plaatsing duurzaam te maken is eveneens een bewezen middel.
Deze dienst verleent Styx al geruime tijd met goede resultaten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Wajongeren

Zoekt u gemotiveerd en vakkundig personeel? Wilt u jonge mensen ‘van onder af’ laten instromen? Besparen op loonkosten? Het aantrekken van een Wajongere* past prima in een modern diversiteitsbeleid en helpt uw organisatie vitaal te blijven. Een Wajongere is uitstekend opgeleid tot professionele vakkracht en heeft iets meer begeleiding nodig in de dagelijkse gang van zaken. Functioneert meestal op MBO-niveau en past in specialistische en routinematige functies. Styx Automotive werft en selecteert in opdracht van UWV Wajongeren voor de automotivesector in Zuid-Nederland. Wij begrijpen wat u zoekt en weten wat een Wajongere al in huis heeft en nog zou moeten ontwikkelen..

Gemeentelijke kandidaten

Gemeentelijke kandidaten die een middelgrote tot grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Kandidaten van buitenlandse "komaf" die graag een baan willen hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt.

DUS
Kandidaten die de starteis MOTIVATIE hebben.
Dit is de instroomeis die wij handteren.
Je moet willen.

Contact

Vestigingen

Waagstraat 10, 5611 KZ EINDHOVEN (route)
Inge van Nuenen
040-3680630
info@styxautomotive.nl

Kanaaldijk N.O. 104 A hal 10, 5702 NW HELMOND (route)
Peter Nijkamp
040-7370430
Leergarage@styxautomotive.nl

Internetadres: http://www.styxautomotive.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2010

1180