Werken aan duurzame participatie

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot aan integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doet VluchtelingenWerk door persoonlijke steun, belangenbehartiging en verbreding van...
meer...

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot aan integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doet VluchtelingenWerk door persoonlijke steun, belangenbehartiging en verbreding van het draagvlak. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vele vrijwilligers die worden ondersteund door betaalde krachten.

Sinds 2013 biedt VluchtelingenWerk inburgeringstrajecten aan voor vluchtelingen en migranten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

Onderscheid met andere organisaties

VluchtelingenWerk Noord-Nederland kan dankzij jarenlange ervaring met vluchtelingen en nieuwkomers en de inzet van deskundige professionals en vrijwilligers een taaltraject op maat bieden. VluchtelingenWerk Noord-Nederland zorgt voor een intensieve begeleiding van cursisten. De lessen worden gegeven door gecertificeerde NT2 docenten, zij worden in de klas ondersteund door vrijwillige klassenassistenten. Buiten de les krijgen de cursisten een taalcoach die met de cursist het Nederlands oefent.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-05-202008-05-2020

Blik op Werk Keurmerk

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-05-202008-05-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0418,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Friesland8.27.819276 7%
Groningen87.814268 5%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

Leerprofiel: Analfabeet.
Bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland kunt u een alfabetiseringscursus volgen als voorbereiding voor een inburgeringscursus. De alfabetiseringscursus duurt tussen de 13 en 65 weken. De uurprijs van deze cursus is 12,50. Vóór de cursus wordt een intake gedaan om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kan er een goed advies gegeven worden welk trajectduur voor u geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. In de groep zitten maximaal 15 personen. Na een aantal maanden wordt u ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. Wanneer het nodig is wordt u geholpen met de aanvraag van een lening, de examens of andere verzoeken richting DUO. Heeft u vragen, bel dan naar 050 - 57 57 290 of mail naar inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Intake/diagnose inburgering

Voordat u start met inburgeren wordt er een uitgebreide intake afgenomen waarin wordt gekeken naar uw startniveau, leersnelheid, uw vooropleiding en uw ambities. Op basis van de resultaten krijgt u een advies voor een traject op maat. Misschien moet u eerst een alfabetiseringstraject volgen, dat wordt dan opgenomen in het trajectplan. Het traject wordt regelmatig geëvalueerd en op basis daarvan kan het trajectplan worden bijgesteld. U wordt in een lesgroep geplaatst bij andere cursisten waarbij uw niveau en leersnelheid zo dicht mogelijk zal aansluiten bij de rest van de groep. Instroom van nieuwe cursist(en) in bestaande groepen beperken wij tot het minimum. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland/wat-wij-doen/integreren-en-inburgeren. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl of bellen naar 050 - 57 57 290

Inburgeringstraject

Leerprofiel: laag, middelbaar en hoogopgeleid.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland biedt inburgeringstrajecten op maat. De cursus duurt tussen de 13 en 91 weken. De uurprijs van deze cursus is 12,50. Vóór de cursus wordt een intake gedaan om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent en er is een klassenassistent die ondersteunt. In de groep zitten maximaal 15 personen. Na een aantal maanden wordt u ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leert u de Nederlandse taal en krijgt u les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Ook kunt u aanvullend de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen. Wanneer het nodig is wordt u geholpen met de aanvraag van een lening, de examens of andere verzoeken richting DUO. Heeft u vragen bel dan naar 050 - 57 57 290

Traject Staatsexamen I of II

VluchtelingenWerk Noord-Nederland biedt ook trajecten voor staatsexamen I of II op maat. De cursus duurt tussen de 13 en 91 weken. De uurprijs van deze cursus is 12,50. Vóór de cursus wordt een intake gedaan om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. In de groep zitten maximaal 15 personen. Na een aantal maanden wordt u ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leert u de Nederlandse taal en krijgt u les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Wanneer het nodig is wordt u geholpen met de aanvraag van een lening, de examens of andere verzoeken richting DUO. Heeft u vragen, bel dan naar 050 - 57 57 290 of mail naar inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

VWNN organiseert op diverse locaties ONA-trainingen. Dit zijn groepstrainingen 13 weken a 5 uur p/w á 15,00 per uur. Het is ook mogelijk individuele lessen te volgen, het uurtarief is € 96,00 (totaal 6 uur les). VWNN geeft ook trainingen aan kleine groepen (3- 5 cursisten). Het uurtarief is € 27,00 (36 uur les). Excl materiaalkosten.

Na het aantoonbaar volgen van 64 lesuren ONA (inclusief aantoonbaar vrijwilligerswerk en huiswerk) vindt aanlevering van de verklaring bij DUO plaats.

U kunt op 2 manieren examen doen:
1. portfolio maken, digitaal opsturen naar DUO; na goedkeuring én aantoonbaar 64 uur ONA les bij een Blik op Werk-school bent u geslaagd.
2. minder dan 64 uur les?, dan moet u na inlevering van uw portfolio een eindgesprek voeren. Is het eindgesprek voldoende, dan bent u geslaagd voor het ONA examen.

Getrainde ONA vrijwilligers bieden ondersteuning bij het volgen van de cursus. Heeft u vragen? Mail dan naar inburgering-noord@vvluchtelingenwerk.nl of bel 050-5757290

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

vluchtelingen

inburgeringsplichtigen

inburgeringsbehoeftigden

Allochtonen / etnische minderheden

Analfabeten

Contact

Vestigingen

Friesestraatweg 191-3, 9743 AC GRONINGEN (route)
Elizabeth Tjerkstra
050-5757290
etjerkstra@vluchtelingenwerk.nl

Overcingellaan 17, 9401LA Assen (route)
Lidy Toebes
06-10597554
ltoebes@vwnn.nl

Parallelweg 36, 7822GM Emmen (route)
Lidy Toebes
06-10597554
ltoebes@vwnn.nl

Betterwird 34, 9101 PB Dokkum (route)
Foke Dijkstra
0519-297373
fdijkstra@wvnn.nl

Dr. Obe Postmastraat 1 B, 8602 XV Sneek (route)
Ilse van Zwol
0515-426726
ivanzwol@vwnn.nl

Dr. Wumkeslaan 4, 8442 EM Heerenveen (route)
Lotte Hartsuiker
0513-650816
lhartsuiker@vwnn.nl

Warfstraat 1, 9951 BS Winsum (route)
Tanneke van Dijk
050-5757290
tavandijk@vluchtelingenwerk.nl

Noordkade 15, 9203 CC Drachten (route)
Lotte Hartsuiker
0512-546130
lhartsuiker@vwnn.nl

Midstraat 69, 8501 AE Joure (route)
Ilse van Zwol
0514-593010
ivanzwol@vwnn.nl

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen (route)
Erika Suderee
050-5757290
esuderee@vwnn.nl

Schoolstraat 83, 9251 EB Burgum (route)
Foke Dijkstra
0511-469145
fdijkstra@vwnn.nl

Nijverheidsweg 2a, 9301ZL Roden (route)
Lidy Toebes
050-5757290
ltoebes@vluchtelingenwerk.nl

Schoolstraat 31, 9285NE Buitenpost (route)
Foke Dijkstra
0519-297373
fdijkstra@vwnn.nl

Snekertrekweg 37-2, 8912AA Leeuwarden (route)
Foke Dijkstra
058-2504184
fdijkstra@vluchtelingenwerk.nl

Internetadres: https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

Aantal werknemers: 2300
Aantal vestigingen: 14
Oprichtingsjaar: 2009

10812