Werken aan duurzame participatie

Stichting Speak&Connect

Wij zijn Speak & Connect, een school voor inburgering, integratie en participatie. Speak & Connect is onderdeel van Wel.kom, een organisatie die statushouders vanaf dag 1 begeleidt naar zelfredzaamheid, integratie en participatie in onze samenleving. Wij werken nauw samen met de afdeling die deze...
meer...

Wij zijn Speak & Connect, een school voor inburgering, integratie en participatie. Speak & Connect is onderdeel van Wel.kom, een organisatie die statushouders vanaf dag 1 begeleidt naar zelfredzaamheid, integratie en participatie in onze samenleving. Wij werken nauw samen met de afdeling die deze statushouders begeleidt.

Onderscheid met andere organisaties

INTAKE:
Tijdens het intakegesprek proberen we een goed beeld te krijgen van je leefsituatie en je taalniveau.

BLENDED LEARNING:
Dit is een manier van leren waarbij je klassikaal onderwijs volgt maar ook online opdrachten maakt en oefent.

GERICHT OP DE PRAKTIJK:
Wij hebben cursussen ontwikkeld die ervoor zorgen dat je niet alleen inburgert maar actief deel gaat uitmaken van de omgeving waarin je woont.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 23-04-201923-04-2019

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Speak&Connect is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Speak&Connect heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Speak&Connect neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 23-04-201923-04-2019

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 17,36
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 17,36
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 17,36
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 17,36

Diensten

Intake & diagnose

Omdat Speak&Connect een integrale inburgeringschool is, willen wij naast het Taalniveau ook de leefsituatie van de inburgeraar verkennen en helder te krijgen. Tijdens het intakegesprek wordt ingezoomd op de situatie van het gehele gezin. Het betreft inburgeraars die reeds gehuisvest zijn, maar ook zij die middels gezinshereniging er bij komen wonen.

Onze intake is gebaseerd op de leefdomeinen zoals die gehanteerd worden binnen de sociale wijkteams. Op die manier kan er ervaring opgedaan worden ten behoeve van aansluiting op de huidige structuur binnen het sociale domein.

Alfabetiseringstraject

De inburgeraars die analfabeet zijn in het latijnse geschrift, kunnen bij Speak&Connect een alfabetiseringscursus volgen.
In deze cursus oefenen inburgeraars met lezen en schrijven maar ook met spreken en luisteren.
Dit realiseert Speak & Connect door het ontwikkelen van de mondelinge vaardigheden, leesvaardigheden en schrijfvaardigheden. En door het ontwikkelen van de motoriek en de waarneming.

Inburgeringstraject

Speak &Connect vloeit voort uit een gedachtengoed, ambitie en passie voor een integrale aanpak waarbij zorg, onderwijs, (re-) integratie op de arbeidsmarkt centraal staan. Deze aanpak is nodig om een inburgeringstraject succesvol te laten zijn. Wij geloven met onze partners in het credo: Participatie lukt het beste via werk, opleiding of door deelname aan maatschappelijke activiteit.

Met een blended onderwijssysteem, helpen wij de inburgeraar om zich voor te bereiden op zijn/haar leven in Nederland en op het afleggen van het examen op zijn/haar niveau. Wij bieden taal-trajecten gecombineerd met werk, stage of vrijwilligerswerk. Hiermee ontwikkelt de inburgeaar zijn taalvaardigheid sneller en beter. Daarnaast verbinden wij de inburgeraar met zijn/haar wijk door activiteiten te organiseren i.h.k.v. maatschappelijke participatie.

Staatsexamen programma I

Dit traject is bedoeld voor inburgeraars die zich willen voorbereiden op deelname aan het Staatsexamen NT2, programma 1.
Wat is het doel van dit traject?
Het doel van dit traject is dat de deelnemers hun taalniveau verhogen tot niveau B1. In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma 1. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen werken of studeren en tevens inburgeren volgens de Wet Inburgering.

Staatsexamen programma II

Dit traject is bedoeld voor inburgeraars die zich willen voorbereiden op deelname aan het Staatsexamen NT2, programma 2.
Wat is het doel van dit traject?
Het doel van dit traject is dat de deelnemers hun taalniveau verhogen tot niveau B2. In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma 2. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen werken of studeren en tevens inburgeren volgens de Wet Inburgering.

Oriƫntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het doel van het ONA traject is om de inburgeraar inzicht te geven in de Nederlandse arbeidsmarkt en om te kijken wat voor hem/haar de mogelijkheden zijn. Omdat speak&Connect een integraal traject aanbiedt wordt deze training vroegtijdig aangeboden. Speak & Connect kijkt naar het opleidingsniveau en/of de werkervaring in het land van herkomst en naar de verworven competenties aldaar. Speak & Connect kijkt samen met de inburgeraar naar zijn competenties en wat zijn wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Bovendien wordt de inburgeraar ondersteund bij het opstellen van een eigen CV en bij het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft hij/zij portfolio voor het examen samengesteld en is hij goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen).

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Asielgerechtigden

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Analfabeten

Inburgeringsbehoeftigen niet uitkeringsgerechtigden

Contact

Vestigingen

Albert Verwijstraat 6, 5921 AZ Blerick (route)
Boghos Tekeyan
0773266666
info@speak-connect.nl

Kazernestraat 20, 5928NL Venlo (route)
Boghos Tekeyan
0773266666
info@speak-connect.nl

Internetadres: www.speak-connect.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2017

14824