Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Rumi

Stichting Rumi is in het voorjaar van 2017 ontstaan vanuit één ervaringsdeskundige als een burgerinitiatief. Door signalen dat er geen centrale plek was waar de hulpvragen van vluchtelingen en migranten echt werden beantwoord. Om wel in deze behoefte te voorzien, is Stichting Rumi , opgericht om...
meer...

Stichting Rumi is in het voorjaar van 2017 ontstaan vanuit één ervaringsdeskundige als een burgerinitiatief. Door signalen dat er geen centrale plek was waar de hulpvragen van vluchtelingen en migranten echt werden beantwoord. Om wel in deze behoefte te voorzien, is Stichting Rumi , opgericht om zo bij te dragen aan een volledige en volwaardige integratie van deze nieuwe bewoners binnen de regio Den Haag en een positieve bijdrage te leveren aan de participatie en de emancipatie van migranten binnen de Nederlandse samenleving. Onze projecten spelen in op concrete behoeften van de doelgroep migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder.

Onze doelstelling
Stichting Rumi stelt zich ten doel het bevorderen van maatschappelijk welzijn van volwassenen, door middel van advisering van begeleidende organisaties, individuele en groepsdoelgroep planvorming, operationele uitvoering van de begeleiding (zowel strategisch, tactisch als operationeel).

Onderscheid met andere organisaties

Voor elke deelnemer maken wij een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)
Lessen in kleine groepen (6-9 mensen)
Waar nodig bieden wij ondersteunende middelen ter ondersteuning van stress- en traumaverwerking
Wij maken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Werkfit
Wij bieden een cultureel vangnet voor Welzijn van onze cliënten.
Wij bieden maatwerk en cultuur sensitieve begeleiding.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Rumi is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Rumi neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Rumi werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Inburgeringstraject

In de regio Den Haag verlenen wij sinds 3 jaar verschillende coacingstrajecten waaronder jobcoaching, loopbaanbegeleiding, lifecoaching, budgetcoaching. Daarbinnen is de individuele ontwikkeling van de Nederlandse taal voor degene die daar in te kort komen een belangrijk onderdeel.

Alfabetiseringstraject

Als tijdens het intaketoets blijkt dat het niveau van de Nederlandse taal dermate laag is om een normaal gesprek te voeren starten wij met een alfabetiseringstraject.

Staatsexamen programma I

Als tijdens de intaketoets blijkt dat de deelnemer geschikt is om staatsexamen I te halen dan bieden wij een maatwerk oplossing. Soms door een doorverwijzing naar een andere taalinstituut.

Staatsexamen programma II

Als tijdens de intaketoets blijkt dat de deelnemer geschikt is om staatsexamen II te halen dan bieden wij een maatwerk oplossing. Soms door een doorverwijzing naar een andere taalinstituut.

Taaltraject

In onze startklas helpen taalmaatjes onze deelnemers op weg om de eerste stappen te zetten binnen de Nederlandse taal, de intaketoets en het leerplan onder leiding van de NT2 docent.

Na de startklas volgt verdere scholing binnen een groep deelnemers van gelijke niveau onderleing van de NT2 docent.

Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Onze deelnemers kunnen na afloop van de cursus ONA zelfstandig werken richting werk. De modules van het ONA handboek vormen hierin de basis evenals de in te leveren formulieren voor het ONA examen.
Wij bieden zowel ondersteuning klasikaal als individueel.

Sociaal maatschappelijk werk

Wij bieden een veilige omgeving waarin onze deelnemers meer over zichzelf en hun levensvragen kunnen laten zien waardoor een positieve groei kan worden gerealiseerd binnen alle trajecten onder begeleiding van gediplomeerde allround coach en counselers tot aan een psycholoog.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Burgers met afstand tot de arbeidsmarkt

In de regio Den Haag verkleinen wij de mentale en fysieke afstand tot de arbeidsmarkt en maken onze clienten Werkfit. Eventueel passen wij op geschikte werklocaties Loonwaardetoetsingen toe om de groei vast te stellen.

Burgers met welzijnsvraagstukken

Het algemene welzijn en welbevinden van de mens is vaak voorwaarde om goed mee te komen in de maatschappij. Met maatwerk bieden onze councelors en psychologen begeleiding aan deelnemers zodat zij handvaten hebben om meer zelfredzaam en zelfstandig te kunnen bewegen.

Inburgeraars

De nieuwkomers begeleiden wij met als doel zich positief in te passen en de juiste weg te vinden binnen de Nederlandse maatschappij.

Contact

Vestigingen

Hoefkade 602, 2526 CM Den Haag (route)
S.Sassani
0642159470
info@stichtingrumi.nl

Stichting Rumi

Internetadres: https://stichtingrumi.nl/

Aantal werknemers: 50
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2017

15338