Werken aan duurzame participatie

Stichting Radar

Radar Arbeidsintegratie is een erkend re-integratiebedrijf én een jobcoachorganisatie.
Radar Arbeidsintegratie ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het zoeken en behouden van werk.
meer...

Radar Arbeidsintegratie is een erkend re-integratiebedrijf én een jobcoachorganisatie.
Radar Arbeidsintegratie ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het zoeken en behouden van werk.

Onderscheid met andere organisaties

Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit mensen uit het doelgroepregister. Iedere cliënt heeft zijn eigen competenties en leerdoelen. Daarom wordt voor iedere cliënt een individueel maatwerk-traject uitgezet.
We maken hiervoor gebruik van methodieken als "Ervaringsordening" en "Supported Employment".
Middels jobcoaching zorgen wij ervoor dat onze cliënten na plaatsing, passende begeleiding krijgen die het mogelijk maakt om de werkplek te behouden.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-05-201921-05-2019

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Radar is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Radar heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Radar neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-05-201921-05-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-78,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-67,9
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg8.18166325%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Radar.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Jobcoaching is het op systematische wijze aanleren van benodigde praktische en sociale vaardigheden om de zelfstandigheid van de werknemer te bewerkstelligen. Tevens is Jobcoaching gericht op het begeleiden en het activeren van personen in de directe omgeving van de werknemer.
Jobcoaching is een proces, geen eenmalige gebeurtenis. Het is bij elke activiteit aan de orde. Het is niet alleen problemen oplossen, maar vooral ook het voorkomen daarvan, door het stimuleren van positief gedrag en het bijsturen van niet passend gedrag t.a.v. arbeid.
In de praktijk coachen wij de nieuwe medewerker op de leerdoelen die hij/zij heeft. We ondersteunen/adviseren de collega’s en de werkgever. Daarnaast leggen we regelmatig werkbezoeken af en plannen we evaluaties. Indien nodig stellen we leerdoelen bij en coachen daar alle betrokken partijen vervolgens weer op.

Jobhunting

Het zoeken van mogelijkheden voor passend betaald werk. Hiervoor wordt de arbeidsmarkt op systematische wijze onderzocht op banen die geschikt zijn, of passend gemaakt kunnen worden voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bedrijfsbezoeken en observaties van de werkplek zijn een belangrijk middel bij deze activiteit.
Deze vinden plaats binnen het bestaande werkgeversnetwerk van Radar Arbeidsintegratie alsook bij nieuwe werkgeverscontacten.
De doelstelling is het maken van een match tussen cliënt, werkgever en het takenpakket van de functie. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
Maatwerk leveren is bepalend.

Werkervaringsplaats

Binnen Radar hebben we de mogelijkheid om van een flexibele schil bij de (arbeidsmatige) dagbesteding gebruik te maken. Hier kan optimaal aan leerdoelen gewerkt worden in voorbereiding op, of als onderdeel van een participatie of re-integratietraject. De jobcoach stelt samen met de cliënt leerdoelen op en hier wordt dan samen met de begeleider van de dagbesteding op gecoacht. Het voordeel voor de cliënt ligt erin dat de begeleider continu op deze werkplek aanwezig is. Leerdoelen worden voortdurend bijgesteld om ze actueel te houden.
De jobcoach krijgt hierdoor een duidelijk beeld van de mogelijkheden van de cliënt, die meegenomen worden op een toekomstige werkplek.

Werk Fit

Tijdens het traject "Werk fit" maken zijn er 3 hoofddoelen: "Het versterken van de werknemersvaardigheden", "Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit" en "Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie".

Specifieke klantkenmerken: Het betreft hier o.a. klanten uit het doelgroepregister, maar ook klanten met een WIA of ZW uitkering. Voor alle aan te melden klanten geldt dat er sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Naar werk

Tijdens het traject "Naar Werk" zijn er 2 hoofddoelen: "Werk hervatten en behouden" en "Plaatsing". Specifieke klantkenmerken: Het betreft hier o.a. klanten uit het doelgroepenregister, maar ook klanten met een WIA of ZW uitkering. Voor alle aan te melden klanten geldt dat ze werk fit zijn.
Samen met de cliënt wordt een plan van aanpak opgesteld.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een stoornis in het autisme spectrum

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen met een ziektewet uitkering

Mensen met een WIA uitkering

Contact

Vestigingen

Willemstraat 119, 6412 AR HEERLEN (route)
Janine Vijgen en Stella Brants
06 - 235 981 45 en 06-250 736 45
j.vijgen@radar.org en s.brants@radar.org

Internetadres: http://www.radar.org/volwassenen/ambulant/arbeidsintegratie/

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2002

6870