Werken aan duurzame participatie

Stichting Prisma, afdeling Adapt

Deelname aan de arbeidsmarkt is niet altijd vanzelfsprekend. Sommigen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Adapt onderzoekt in welke omgeving en in welke baan u het beste tot uw recht komt. We begeleiden u bij uw re-integratie, tot het moment waarop u weer zelfstandig aan het werk kunt...
meer...

Deelname aan de arbeidsmarkt is niet altijd vanzelfsprekend. Sommigen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Adapt onderzoekt in welke omgeving en in welke baan u het beste tot uw recht komt. We begeleiden u bij uw re-integratie, tot het moment waarop u weer zelfstandig aan het werk kunt.

Onderscheid met andere organisaties

Wij helpen u graag op weg op de arbeidsmarkt. We gebruiken hiervoor verschillende onderzoeksmethodes en expertises waaronder arbeidsdiagnostiek. Dit leidt tot een goed en reëel beeld van uw mogelijkheden, waardoor de kansen op het vinden en behouden van een gepaste baan worden vergroot.

Samenwerking met:
Scholingsinstelling, UWV, Arbodienst, Werkgever / werkgeversorganisatie, WSW / WIW, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-06-201926-06-2019

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Prisma, afdeling Adapt is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Prisma, afdeling Adapt heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Prisma, afdeling Adapt neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-06-201926-06-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Jobcoaching-38,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-57,9
Sociale activering en participatie-27,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,33--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 27 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Prisma, afdeling Adapt.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Re-integratietrajecten Werkfit maken, Naar Werk en participatie

Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Trajecten sociale activering/participatie

Psychologisch onderzoek

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Diagnostiek, waaronder probleemanalyses

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met psychische problematiek

Wajong gerechtigden

Sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SG-LVG)

Personen met niet-aangeboren hersenenletsel

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Mensen toegelaten tot de doelgroep (Participatiewet)

Contact

Vestigingen

Dr. Kuijperlaan 54, 5142 TD Waalwijk (route)
Ietje van Geffen
088-7702755
geffeni@adapt-reintegratie.nl

Internetadres: http://www.adapt-reintegratie.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2007

6961