Werken aan duurzame participatie

Stichting OpenDoor

”Wij staan voor onze jongeren, denken in oplossingen en leveren maatwerk”.

Missie

Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties om te bereiken dat jongeren met een multi-complexe problematiek weer sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij. Dit doen wij door continue...
meer...

”Wij staan voor onze jongeren, denken in oplossingen en leveren maatwerk”.

Missie

Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties om te bereiken dat jongeren met een multi-complexe problematiek weer sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij. Dit doen wij door continue begeleiding, monitoren, corrigeren, motiveren en activeren op het niveau van onze jongeren.

Doelstelling

Met onze begeleiding, coaching, training, scholing en activiteiten verhogen we de zelfredzaamheid van onze jongeren die specifieke zorg nodig hebben. Vaak hebben ze geen startkwalificatie, geen werk en een grote achterstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens het werken met onze jongeren maken we gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix en een wetenschappelijk onderbouwde scan, waarbij we vooral kijken naar de talenten van onze jongeren en niet naar de beperkingen.

Onderscheid met andere organisaties

OpenDoor hanteert een dusdanige werkwijze waarbij risicojongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking de integrale begeleiding krijgen, die nodig is om hen succesvol terug te kunnen laten keren in de maatschappij. Het is de bedoeling van OpenDoor om tot een manier van hulpverlenen te komen, die ook of indien nodig aan andere hulpverlenende instellingen kan worden overgedragen.

Dit doen we door geen wachttijden te hebben en maatwerkgericht in het belang van de jongere te werken.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-02-201927-02-2019

Blik op Werk Keurmerk

Stichting OpenDoor is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting OpenDoor heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting OpenDoor neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-02-201927-02-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding10,028,4
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk9,147,8
Sociale activering en participatie7,797,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017 / 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,02--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2017 tot 8 september 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting OpenDoor.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

uitvallende jongeren

Deze grote groep risicojongeren bestaande uit o.a.: jongeren met een WWB-uitkering, jongeren met verslavingsproblematiek, jongeren met een justitieel verleden, jongeren die uitvallen in onze huidige schoolsystematiek en jongeren met co-morbide problematieken. Deze jongeren hebben behoefte aan personen die nog geloof hebben in hun talenten. Vanuit de mogelijkheden van de jongeren probeert OpenDoor hen vervolgens te verleiden tot het zetten van stappen die zij voorheen niet konden maken.

Voor OpenDoor is de gezinssituatie het vertrekpunt voor het begeleidingstraject. Er wordt uitgegaan van individuele begeleiding of individueel gerichte begeleiding in kleine groepen.

OpenDoor opereert op integrale wijze vanuit pijlers:

  • Jongeren 18 +
  • Jongeren 18-

Contact

Vestigingen

Luciadonk 22 (postadres), 4707VJ Roosendaal (route)
Cees den Ridder
06 24 59 50 92
ceesdenridder@stichtingopendoor.nl

Tolbergcentrum 158, 4708 HK Roosendaal (route)
Cees den Ridder / Mounir el Fahmi
06-24595092
ceesdenridder@stichtingopendoor.nl

Internetadres: www.stichtingopendoor.nl

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2013

14742