Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting IPI

In onze samenleving kan iedereen een unieke bijdrage leveren. De basis hiervoor zijn een veilige omgeving, ruimte voor ontwikkeling en positieve rolmodellen. Sipi weet wat er nodig is om mensen een goede uitgangspositie te geven in de Nederlandse samenleving. Wij ondersteunen mensen bij het vinden...
meer...

In onze samenleving kan iedereen een unieke bijdrage leveren. De basis hiervoor zijn een veilige omgeving, ruimte voor ontwikkeling en positieve rolmodellen. Sipi weet wat er nodig is om mensen een goede uitgangspositie te geven in de Nederlandse samenleving. Wij ondersteunen mensen bij het vinden van hun eigen identiteit en bij opvoeding, onderwijs, werk en zorg.

Onderscheid met andere organisaties

Taal is essentieel voor participatie. Dat is de visie van Sipi. Daarom bieden wij al sinds 2005 Nederlandse taalcursussen aan. Bij onze cursussen leer je de Nederlandse taal spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Zo kan je gemakkelijker praten met je buren en heb je meer kans op een baan die je wilt. Kortom: je kan meedoen in Nederland!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-11-202222-11-2022

Blik op Werk Keurmerk

Stichting IPI is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Stichting IPI heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting IPI werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting IPI neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-11-202222-11-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,4198,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.48184937%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 october 2021 tot 7 september 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting IPI.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Inburgeringstraject

Voor cursisten die onder wet inburgering 2013 vallen.

Sipi geeft cursussen, in groepen en individueel, die opleiden voor het inburgeringsexamen. Onze docenten zijn professioneel en gecertificeerd, en we gebruiken een beproefde lesmethode die bestaat uit boeken en e-learning zodat inburgeraars volop en overal kunnen studeren. Om een taal te leren is het belangrijk om veel te oefenen: niet alleen in de klas, maar juist ook buiten de school. Daarom maakt de docent een koppeling tussen het geleerde in de klas en buiten de klas.
Een goede examentraining is een belangrijke succesfactor om het inburgeringsexamen te kunnen behalen. Examentraining komt vanzelfsprekend ook aan bod tijdens onze inburgeringscursussen.

Alfabetiseringstraject

Voor cursisten die onder wet inburgering 2013 vallen.

In onze alfabetiseringscursussen leert u niet alleen (beter) lezen en schrijven maar ook de Nederlandse taal spreken.
Allereerst gaat u nieuwe woorden leren zodat u het Nederlands kunt gaan spreken en begrijpen. Daarna gaat u leren lezen en schrijven aan de hand van de digitale methode Diglin+. De nadruk ligt op het verwerven van functionele vaardigheden. U leert bijvoorbeeld om een formulier in te vullen.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt

De cursus Orintatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat over werken en werk zoeken in Nederland. U doet thuis en op school opdrachten en verzamelt de resultaten hiervan in uw portfolio met resultaatkaarten. U gaat kennis opdoen over de volgende onderwerpen:

  • Beroepenorintatie
  • Realistisch beroepsbeeld
  • Je eigenschappen kennen
  • Beroepskansen
  • Beroepscompetenties
  • Netwerk opbouwen
  • Werk vinden
  • Werkculturen

B-1 route

U leert de Nederlandse taal van A0 naar B1 niveau. In de les werkt u aan luisteren, spreken, lezen en schrijven.
Samen werkt u aan taalopdrachten, zowel in de klas en buiten de klas. In de praktijk kunt u namelijk ook veel leren.
Zelfstandig kunt u de oefeningen op de computer maken, en daarmee de nieuwe woorden en grammatica inslijpen.
Daarnaast hoort u hoe zaken geregeld zijn in Nederland, heel handig voor uzelf maar ook als voorbereiding op het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij.
De Examentraining garandeert dat u goed voorbereid op kunt gaan voor de examens.

Z- route

U werkt zelfstandig en samen aan de taal. U leert handige woorden en zinnen die u direct kunt gebruiken in uw dagelijkse leven.
Zoals praten met uw buren, boodschappen doen en een appje versturen.
In de klas doet u rollenspellen zodat u mee kunt doen aan gesprekken in de klas en buiten de klas.
Ook bezoekt u plekken in de buurt om de taal te oefenen, maar ook om uw buurt beter te leren kennen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Zowel gezinsherenigers als statushouders zijn welkom in onze lesgroepen.

Analfabete inburgeraars

Deze doelgroep kenmerkt zich doordat zij nog niet of een beetje bekend zijn met het westerse schrift.
Ook heeft de Alfa cursist vaak een wankele basis wat betreft allerlei basisvaardigheden.
Lesgeven aan Analfabeten is een vak apart. De Alfa docenten van Sipi hebben deze specifieke manier van lesgeven goed in de vingers.
Hun expertise hierin is opgebouwd door jarenlange ervaring met het lesgeven aan deze doelgroep en door trainingen.

Contact

Vestigingen

Zuiderzeeweg 28, 1095 KJ AMSTERDAM (route)
Fakhita Hachimi
020-6382808
fakhita@s-ipi.nl

Havikslaan 22, 1021 EK Amsterdam (route)

Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam (route)
Souad Salama
020-6382808
info@s-ipi.nl

Batjanstraat 68, 1094 RC Amsterdam (route)
F. el Hachimi
020-6382808
fakhita@s-ipi.nl

Linneusstraat 37, 1093 EG Amsterdam (route)
F .El Hachimi
020-6382808
fakhita@s-ipi.nl

Stichting IPI

Internetadres: http://www.s-ipi.nl/

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 2005

6177