Werken aan duurzame participatie

Stichting IPI

De Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) is een deskundige en innovatieve partner voor opleiding, advies, training en onderzoek op het gebied van taal, inburgering, zorg & welzijn en opvoed- en jeugdhulp.
SIPI biedt oplossingen op maat aan om doelstellingen te realiseren...
meer...

De Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) is een deskundige en innovatieve partner voor opleiding, advies, training en onderzoek op het gebied van taal, inburgering, zorg & welzijn en opvoed- en jeugdhulp.
SIPI biedt oplossingen op maat aan om doelstellingen te realiseren op het terrein van emancipatie, participatie en integratie. SIPI is een jonge, professionale, dynamische en bevlogen organisatie die niet denkt in nummers, maar in personen.

Onderscheid met andere organisaties

SIPI wil een herkenbare bijdrage leveren aan een rechtvaardige en leefbare samenleving waarin respect en begrip heerst voor verschillen tussen mensen.

Samenwerking met:
Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Stichting IPI is in het bezit van certificaten:

  • Kwaliteitsgroep Educatie Taal
  • Centraal Register Educatie en Beroeps Opleidingen

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-11-201922-11-2019

Blik op Werk Keurmerk

Stichting IPI is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting IPI heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting IPI werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting IPI neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-11-201922-11-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Sociale activering en participatie-77,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam9.4875912%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2018 tot 16 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting IPI.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Inburgeringstraject

SIPI geeft cursussen, in groepen en individueel, die opleiden voor het inburgeringsexamen. Onze docenten zijn professioneel en gecertificeerd, en we gebruiken een beproefde lesmethode die bestaat uit boeken en e-learning zodat inburgeraars volop en overal kunnen studeren. Om een taal te leren is het belangrijk om veel te oefenen: niet alleen in de klas, maar juist ook buiten de school. Daarom is, voor wie dat wil, een taalstage onderdeel van de cursus.
Een goede examentraining is een belangrijke succesfactor om het inburgeringsexamen te kunnen behalen. Examentraining komt vanzelfsprekend ook aan bod tijdens onze inburgeringscursussen.

Alfabetiseringstraject

In onze alfabetiseringscursussen leert u niet alleen (beter) lezen en schrijven maar ook de Nederlandse taal spreken. Voor alfabetisanten die hun 600 lesuren compleet willen maken ten behoeve van de leerbaarheidstoets voor naturalisatie heeft SIPI een speciaal aanbod.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

De cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat over werken en werk zoeken in Nederland. U doet thuis en op school opdrachten en verzamelt de resultaten hiervan in uw portfolio met resultaatkaarten. U gaat kennis opdoen over de volgende onderwerpen:

  • Beroepenoriëntatie
  • Realistisch beroepsbeeld
  • Je eigenschappen kennen
  • Beroepskansen
  • Beroepscompetenties
  • Netwerk opbouwen
  • Werk vinden
  • Werkculturen

Het aanvragen van diplomawaardering en examentraining voor het panelgesprek ONA van het Inburgeringsexamen komen ook aan bod

Sociale activering en participatie

Cultuursensitieve Dagbesteding voor ouderen
Sipi biedt zinvolle en laagdrempelige Wmo-dagbesteding voor (migranten)ouderen (55+) in een voor hen vertrouwde en veilige omgeving. We bieden passende activiteiten die aansluiten op de interesses van onze cliënten waarbij we rekening houden met taal en culturele achtergrond.

Hoe wij werken
We werken aan het vergroten van hun netwerk, maatschappelijke participatie en hun zelfredzaamheid. Onze focus ligt op wat een cliënt kan en wil doen. Samen met de cliënten stellen we persoonlijke doelen op. Door groepsactiviteiten en waar nodig individuele ondersteuning wordt aan deze doelen gewerkt. Bovendien worden mantelzorgers zo tijdelijk ontlast bij hun zorgtaken.
De groepsactiviteiten zijn divers, met aandacht voor ontspanning, creatieve en leerzame bezigheden. Ook organiseren we samen met partners uit de buurt voorlichting over zorg en welzijn. Daarnaast stimuleren we onze cliënten om kennis te maken met voorzieningen in de buurt, zoals een buu

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Zowel gezinsherenigers als statushouders zijn welkom in onze lesgroepen.

De cursisten worden begeleid door uitstekende docent(en) die veel ervaring en geduld hebben.
Wij werken aan taalverwerving en leggen daarbij de focus op lesstof die belangrijk is voor het Inburgeringsexamen.
SIPI biedt de mogelijkheid om drie dagdelen per week naar school te komen en indien gewenst kunnen wij een taalstage regelen voor de cursist. Taal leer je immers niet alleen in de klas maar ook buiten de klas.

Analfabeten

Lesgeven aan Analfabeten is doordat zij het schrift (nog niet) beheersen een vak apart.
De Alfa docenten van SIPI weten hoe zij les moeten geven aan deze doelgroep.
Hun expertise hierin is opgebouwd door jarenlange ervaring met het lesgeven aan deze doelgroep en door trainingen.

Contact

Vestigingen

Zuiderzeeweg 28, 1095 KJ AMSTERDAM (route)
Fakhita Hachimi
020-6382808
fakhita@s-ipi.nl

Havikslaan 22, 1021 EK Amsterdam (route)

Jan Evertsenstraat 777, 1061 XZ Amsterdam (route)
Souad Salama
020-6382808
info@s-ipi.nl

Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam (route)
Souad Salama
020-6382808
info@s-ipi.nl

Madurastraat 90, 1094 GS Amsterdam (route)
F. el Hachimi
020-6382808
fakhita@s-ipi.nl

Internetadres: http://www.s-ipi.nl/

Aantal werknemers: 27
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 2005

6177