Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting De Kringloper

Sinds haar oprichting in 1984 biedt De Kringloper motiverende werkplekken voor een grote groep mensen, die om allerlei redenen een zinvolle dagbesteding dan wel een opstap naar werk zoeken.

KANS (Kringloper Arbeidsbegeleiding Nieuwe Stijl) is inmiddels 11 jaar operationeel als afdeling...
meer...

Sinds haar oprichting in 1984 biedt De Kringloper motiverende werkplekken voor een grote groep mensen, die om allerlei redenen een zinvolle dagbesteding dan wel een opstap naar werk zoeken.

KANS (Kringloper Arbeidsbegeleiding Nieuwe Stijl) is inmiddels 11 jaar operationeel als afdeling arbeidsbegeleiding van Stichting De Kringloper. KANS vormt als het ware het organisatie-expertisecentrum waarin alle ervaring die in de afgelopen 35 jaar is opgedaan samenkomt.

De werkvloer van de Kringloper is een ideale plek om mensen op een motiverende wijze te activeren, te socialiseren, (basis)vaardigheden aan te leren en arbeidsritme te laten opbouwen. Ook biedt de werkvloer de mogelijkheid om gerichte praktijkervaring op te doen in diverse richtingen.

Dit alles zonder verdringing op de arbeidsmarkt, zonder exploitatiesubsidie en met als centrale thema: "iedereen doet mee".

Onderscheid met andere organisaties

Als er één bedrijf in de regio het antwoord biedt op de Participatiewet, dan is het Stichting De Kringloper met haar afdeling KANS. Een permanente analyse van wat werkt en wat niet heeft uiteindelijk geleid tot een aantal kenmerkende principes:

  • Werken vanuit het hart en vanuit mogelijkheden
  • Meer met minder doen
  • Het eenvoudig houden
  • Een flexibele opstelling
  • Niemand wordt uitgesloten

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-03-202020-03-2020

Blik op Werk Keurmerk

Stichting De Kringloper is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting De Kringloper heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting De Kringloper neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-03-202020-03-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-17,9
Sociale activering en participatie-97,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
West-Brabant8.88.1119012%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 28 january 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting De Kringloper.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Toeleiden naar werk-vanuit situatie geen werk

In een reële werksetting, met een ruim aanbod van werksoorten, locaties en werkbegeleiding, wordt naast trajectbegeleiding begeleiding geboden op de werkvloer waarbij de interactie in eerste aanleg gericht is op motivatie en basale omgangsvormen.
Daarbij worden basisvaardigheden waaronder zaken als op tijd komen, omgang met collega's en leiding, het hanteren van bedrijfsregels en afmelden bij ziekte als permanent aandachtspunt gezien.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aard en kwaliteit van een cliënt waarbij een cliënt, waar mogelijk, wordt ingezet binnen zijn of haar vakgebied.

Sociale activering en participatie

Binnen een zinvolle en motiverende werksetting wordt aan mensen die verkeren in een sociale achterstandspositie en die (nog) niet werk-fit zijn inzicht verschaft in de eigen mogelijkheden en wordt hulp geboden deze verder te ontwikkelen en te benutten zodat zij beter in staat zijn om te participeren in de samenleving.
Daarnaast kan het doel zijn om iemand meer uitzicht te geven op betaald werk en zijn of haar kennis van de Nederlandse taal (op de werkvloer) te verbeteren.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt

Deze doelgroep is heel divers; vaak is er sprake van multiproblematiek. Multiproblematiek is een combinatie van problemen op diverse vlakken. Hierbij kan gedacht worden aan lichamelijke en psychische problemen en/of een verstandelijke beperking. Door de hoeveelheid aan problemen is het voor deze doelgroep lastig om reguliere arbeid te vinden en dit te behouden. Ook kan er sprake zijn van een (behoorlijke) achterstand in de beheersing van de Nederlandse taal.

Contact

Vestigingen

Borchwerf 35 C, 4704 RG Roosendaal (route)
Natasja van Ineveld
0165 521188
kans@kringloper.nl

Kroonstraat 12, 4879 AV Etten-Leur (route)
Natasja van Ineveld
0165 521188
kans@kringloper.nl

Westdam 81 A, 4651 BE Steenbergen (route)
Natasja van Ineveld
0165 521188
kans@kringloper.nl

Van Konijnenburgweg 51, 4612 PL Bergen op Zoom (route)
Natasja van Ineveld
0165 521188
kans@kringloper.nl

Varkensmarkt 8 en 10, 4731 JJ Oudenbosch (route)
Natasja van Ineveld
0165-521188
kans@kringloper.nl

Van Konijnenburgweg 58a, 4612 PL Bergen op Zoom (route)
Natasja van Ineveld
0165-521188
kans@kringloper.nl

Wortelsteeke, 4751 AA Oud Gastel (route)
Natasja van Ineveld
0165-521188
kans@kringloper.nl

Internetadres: www.kringloper.nl

Aantal werknemers: 44
Aantal vestigingen: 7
Oprichtingsjaar: 1984

14667