Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Cosmicus

Cosmicus is een onderwijsstichting die gidst naar wereldburgerschap. In een samenleving van wereldburgers weet ieder individu zich gewaardeerd en geaccepteerd. Zo'n maatschappij biedt gelijke kansen aan iedereen, en niemand is minder waard dan een ander. Onderwijs helpt zo'n wereld te creëren...
meer...

Cosmicus is een onderwijsstichting die gidst naar wereldburgerschap. In een samenleving van wereldburgers weet ieder individu zich gewaardeerd en geaccepteerd. Zo'n maatschappij biedt gelijke kansen aan iedereen, en niemand is minder waard dan een ander. Onderwijs helpt zo'n wereld te creëren. Taal en cultuur zijn daarbij essentieel.

Onderscheid met andere organisaties

Ruim een kwart eeuw ervaring zet Cosmicus zich voortdurend en vasthoudend in voor innovatief onderwijs, wereldburgerschap, gelijke kansen, diversiteit en duurzaamheid. Cosmicus is een pionier in de maatschappelijke binding en betekenis en verbindt haar partners, cursisten en contacten met anderen in de (internationale) samenleving.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Cosmicus is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Cosmicus neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00

Diensten

Taaltraject

De cursussen zijn gericht op cursisten die de Nederlandse taal willen leren of hun taalkennis verbeteren, beter willen functioneren op de werkvloer of tijdens hun studie.
De lessen zijn ook bestemd voor nieuwkomers die moeten inburgeren.
Taalcoaching wordt aangeboden. De cursisten krijgen een extra spreekuur: elke cursist heeft de mogelijkheid om in het huiswerkuur vragen te stellen en geholpen te worden in hun huiswerk.
Verder bieden we Actief Taal Niveau (ATN) aan door bijvoorbeeld de Nederlandstalige films, Nederlandse literatuur en cultuur te bespreken en museumbezoeken te organiseren.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

We hanteren methoden voor midden- en hoogopgeleiden. Deze vormen een goede uitgang voor de andere vaardigheden voor de arbeidstoeleiding (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt, ONA). De online omgeving van deze methoden geven extra mogelijkheden tot herhaling en verdieping buiten de lessen. Deze sluiten goed aan bij de cursisten die beter toegerust zijn met de vaardigheden voor zelfstudie.

Jobcoaching

We helpen de cursisten in hun stap naar de arbeidsmarkt en in hun loopbaanontwikkeling. Dat gebeurt onder meer door de ondersteuning in het schrijven van motivatiebrieven, in het maken van cv en sollicitatietrainingen. Het Nederlandse taalgebruik en de Nederlandse cultuur op de arbeidsmarkt lopen hier als rode draad.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Midden- en hoogopgeleiden

We hanteren twee leerprofielen: cursisten die 10-15 jaar schoolervaring hebben en/of meer dan 15 jaar schoolervaring.

Contact

Vestigingen

Mauritskade 58, 1092 AD Amsterdam (route)
Maud van Steen
085-007 04 35
secretariaat@cosmicus.nl

CityU.nl, 1092AD Online cursissen (route)
Hudayi Basin
085-007 04 35
nt2@cityu.nl

Stichting Cosmicus

Internetadres: www.cosmicus.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1995

15502