Samen werken aan
duurzame participatie

STEW advies & training kleinbedrijf

STEW hecht waarde aan maatwerk. Elke klant is uniek. Sinds 1972 begeleiden wij mensen richting ondernemerschap. STEW werkt landelijk. Alle locaties zijn goed bereikbaar. We beschikken over ervaren en betrokken adviseurs. Naast het begeleiden van (startende) ondernemers zijn wij gespecialiseerd in...
meer...

STEW hecht waarde aan maatwerk. Elke klant is uniek. Sinds 1972 begeleiden wij mensen richting ondernemerschap. STEW werkt landelijk. Alle locaties zijn goed bereikbaar. We beschikken over ervaren en betrokken adviseurs. Naast het begeleiden van (startende) ondernemers zijn wij gespecialiseerd in levensvatbaarheidsonderzoeken en houden we ons bezig met financieringsvraagstukken.

De persoon van de ondernemer vormt het fundament van het bedrijf. Alles begint bij zelfinzicht en vervolgens het duurzaam ontwikkelen van de ondernemersvaardigheden en het vergroten van praktische kennis. Op het fundament worden achtereenvolgens de andere bouwstenen geplaatst: bedrijfsformule, markt en concurrentie, financiën en de organisatie. Gaandeweg ontstaat een solide bouwwerk.

Veel ondernemers ervaren financiële vraagstukken als een spannende uitdaging. Wij maken het inzichtelijk en behapbaar.

Meer info is te vinden op onze site www.fcbvstew.nl

Onderscheid met andere organisaties

STEW combineert veelal praktijgerichte individuele adviezen en trainingen. Individueel advies voor maatwerk en trainingen als groepsproces om ook van anderen te leren. Je zult ervaren dat veel van jouw 'problemen' ook bij anderen voorkomen en gezamelijk leer je oplossingen vinden. Zo maak je de slag naar je eigen praktijksituatie en kun je makkelijker starten met je eigen bedrijf.

Samenwerking met:
UWV, Gemeente, Werkgever / werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-202205-07-2022

Blik op Werk Keurmerk

STEW advies & training kleinbedrijf is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
STEW advies & training kleinbedrijf heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

STEW advies & training kleinbedrijf neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-202205-07-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-18,5
Jobcoaching-298,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-58,1
Sociale activering en participatie-58,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,86--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.283118317%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2021 tot 16 march 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van STEW advies & training kleinbedrijf.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Assessment

Wanneer de klant of opdrachtgever door ons naar zelfstandig ondernemerschap begeleid zou willen worden, is de eerste stap een telefonisch intakegesprek met een STEW bedrijfsadviseur. De vragen die de klant kan verwachten staan op onze website gepubliceerd (www.stew.nl). Na deze eerste selectie wordt de klant al dan niet uitgenodigd voor een intakegesprek eventueel gecombineerd met een ondernemerstest. Na deze toets is onze bedrijfsadviseur in staat een oordeel te geven over de haalbaarheid van de aspirant-ondernemer binnen de kaders van de wetgeving. De klant weet aan het eind van het gesprek of STEW de begeleiding realistisch vindt of niet.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Je droomt van een eigen bedrijf, maar je weet niet waar je moet beginnen? Je hebt al een concreet idee, maar je weet niet of er wel een markt voor is? Je bent al gestart met je bedrijf en je hebt specifieke vragen of je wel op de goede weg bent? Met al deze vragen weten wij raad! STEW kan met praktijkgerichte adviezen, coaching en trainingen net dat steuntje in de rug geven.

De begeleiding van onze adviseurs kenmerkt zich door persoonlijke en zakelijke betrokkenheid. En wij hechten veel waarde aan respect en maatwerk, omdat juist deze twee aspecten recht doen aan de uniciteit en de enorme variëteit van onze ondernemers.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Uitkeringsgerechtigden vanuit de participatiewet (PW) (voor de start)

STEW begeleidt voor gemeenten in heel Nederland uitkeringsgerechtigden naar ondernemerschap. Soms wordt dit gecombineerd met deeltijd loondienst. De deelnemers werken aan hun (financiële) zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Ze vergroten hun zakelijke en sociale netwerk en daardoor de kans om op termijn niet meer afhankelijk te zijn van de uitkering. We sluiten aan bij de persoonlijke drijfveren. De begeleiding is altijd maatwerk.
Wij bieden individuele adviesgesprekken en groepstrainingen. De aspirant ondernemer, werkt toe naar een uitgewerkt plan van aanpak en een succesvolle start. Met begeleiding van een vaste adviseur scherpt de klant het bedrijfsconcept aan. De voorbereiding op het eigen bedrijf bestaat uit intensief onderzoek, waarbij de ondernemer zelf ook groeit in het ondernemerschap

Uitkeringsgerechtigden vanuit de participatiewet / Bbz (na de start)

Onze adviseurs weten waar een ondernemer tegenaan kan lopen bij de start en groei van een bedrijf. STEW geeft op een professionele en laagdrempelige manier begeleiding.
De wensen en behoeftes van de ondernemer en ons inzicht bepalen de focus van de begeleiding. Bij de ene ondernemer ligt de nadruk op het bijhouden van de administratie en het voeren van acquisitiegesprekken, bij een ander juist op het geven van prioriteiten in het kader van timemanagement.

Arbeidsongeschikheidsuitkering (UWV)

STEW verzorgt trajecten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ met als uitgangspunt ondernemerschap. Het betreft altijd maatwerk.

Tijdens ‘Werkfit maken’ staat het voorbereiden van het bedrijf centraal. In individuele gesprekken en groepstrainingen komen alle facetten van het ondernemerschap aan de orde. De basis van de onderneming is de persoon van de ondernemer zelf. Wie ben ik? Welk concept en welke klant past daarbij? Waar liggen kansen? Hoe geef ik mijn ondernemerschap vorm binnen de kaders die mijn gezondheid stelt? Met de klant samen verdiepen wij ons in de commerciële en financiële aspecten van de onderneming.

Bij ‘Naar werk’ is de klant klaar om opdrachten binnen te halen. Wij begeleiden bij het uitrollen van de strategie, netwerken, acquisitie, onderhandelen e.d. Als deze periode is afgerond, zijn er daadwerkelijk opdrachten binnen gehaald en is er al één of meer facturen gestuurd. Verder beschikt de klant over een overzichtelijke administratie die goed kan worden bijgehouden.

Outplacement en re-integratie

Wanneer een werknemer en een werkgever vanwege ziekte of een andere reden afscheid van elkaar moeten nemen, is ook ondernemerschap een mogelijke volgende stap. Een lang gekoesterde droom kan eindelijk worden verwezenlijkt. Bij blijvende beperkingen biedt het vaak meer ruimte en flexibiliteit om tijd en energie zelf te verdelen.
Met de begeleiding van STEW werkt de kandidaat toe naar een plan van aanpak en een succesvolle start. De voorbereiding op het eigen bedrijf bestaat uit intensief onderzoek, waarbij de ondernemer zelf ook groeit in het ondernemerschap. Voorafgaand aan een maatwerktraject maakt de kandidaat soms een ondernemerstest. Deze geeft inzicht over de aanwezige ondernemerseigenschappen en de ondernemersdenkstijl. In het aansluitende gesprek wordt het resultaat van de test, het ondernemingsidee en de mogelijke samenwerking verkend. Bij een positieve uitkomst , wordt er een voorstel gedaan voor het begeleidingstraject.

Particulier

Ook startende of gevestigde ondernemer die op eigen initiatief aankloppen bij STEW zijn welkom. Afhankelijk van de behoefte zal dan een offerte worden opgesteld. Vaak zijn een paar gesprekken al genoeg om een bedrijfsidee meer helderheid te geven en de volgende stap te zetten. Met plezier bestuderen we de plannen en geven feedback.
Samen kijken we naar marketingvraagstukken, zoals de keuze van de doelgroep, de inzet van promotiemiddelen en manier waarop de ondernemer zich het beste kan presenteren (personal branding). Ook over het financieel plan of het opzetten van een overzichtelijke administratie kunnen we tips geven. Wij hebben specialisten in huis die advies kunnen geven omtrent financiering en het opstellen van een volwaardig ondernemingsplan.

Intensief Financieel Beheer / Budgetcoaching

Wanneer een ondernemer niet meer tijdig aan betalingsverplichtingen kan voldoen, schulden ontstaan en oplopen, er geen overzicht meer bestaat over de financiën en administratie, dan is Intensief Financieel Beheer een uitstekende mogelijkheid om een bedrijf een doorstart te laten maken. Het is een begeleidingstraject waarbij het financiële beheer wordt gestuurd en gecontroleerd. Zowel zakelijk als privé. Het traject heeft tot doel om de ondernemer onder begeleiding betalingen te laten verrichten en voor toekomstige betalingen te reserveren. Tevens wordt er gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de financiën en het kunnen interpreteren van de cijfers.
Onze adviseurs komen tijdens het traject zeer regelmatig langs om de ondernemer te begeleiden. Na afloop van het traject is de ondernemer in staat zelfstandig en op verantwoorde wijze om te gaan met de inkomsten en uitgaven van het bedrijf en privé.

Contact

Vestigingen

Arlandaweg 92, 1043 EX Amsterdam (route)
Patty van den Berg
020-4081369
Patty@fcbvstew.nl

Het nieuwe land 8, 3828 DZ Arnhem (route)
Patty van den Berg
020-4081369
Patty@fcbvstew.nl

Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht (route)
Patty van den Berg
020-4081369
Patty@fcbvstew.nl

Goudsesingel 96 (unit 1.3), 3011 KD Rotterdam (route)
Patty van den Berg
020-4081369
Patty@fcbvstew.nl

Heliconlaan 62, 8914 AT Leeuwarden (route)
Patty van den Berg
020-4081369
Patty@fcbvstew.nl

Beilerstraat 24, 9401 PL Assen (route)
Patty van den Berg
020-4081369
info@fcbvstew.nl

STEW advies & training kleinbedrijf

Internetadres: http://www.fcbvstew.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar: 1972

951