Werken aan duurzame participatie

Startkracht

StartKracht biedt persoonlijke coaching gericht op positieve verandering om doelen te ontdekken en te behalen. Voor bedrijfsleven en organisaties bieden wij individuele coaching, groepscoching, trainingen, workshops en teamontwikkeling voor medewerkers, managers en ondernemers. Voor klanten van...
meer...

StartKracht biedt persoonlijke coaching gericht op positieve verandering om doelen te ontdekken en te behalen. Voor bedrijfsleven en organisaties bieden wij individuele coaching, groepscoching, trainingen, workshops en teamontwikkeling voor medewerkers, managers en ondernemers. Voor klanten van gemeenten en UWV verzorgt StartKracht opdrachten in het kader van Sociale Activering en Werkfit maken. Ook is het mogelijk om PGB of Zorg in Natura in te zetten voor persoonlijke begeleiding of begeleiding in kleine groepen (dagbesteding).

Onderscheid met andere organisaties

Kleinschalige no-noncense organisatie, met oprechte aandacht voor haar cliënten. Onze coaches en trainers hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met een coachvraag. Soms meer op persoonlijke ontwikkeling en soms meer gericht op loopbaan vragen. StartKracht werkt graag met arbeidstrainingsplekken / werkervaringsplekken, waardoor een client de mogelijkheid heeft om te "oefenen" in een veilige setting, maar wel in een reguliere organisatie.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 17-07-201917-07-2019

Blik op Werk Keurmerk

Startkracht is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Startkracht heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Startkracht neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 17-07-201917-07-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,6247,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,51--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Brabant9.17.97978%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Startkracht .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werkfit

Wanneer ben je Werkfit?
Werkfit is een term die o.a. door het UWV wordt gebruikt om "vast te stellen" of een werkzoekende klaar is om de arbeidsmarkt te gaan betreden. Wanneer dit (nog) niet zo is, dan kan een traject worden aangeboden om te gaan werken aan je Werkfitheid. StartKracht voert deze trajecten al geruime tijd uit voor UWV en gemeenten. Het Werkfit traject bestaat officieel uit 3 kerncompetenties.

  • Werknemersvaardigheden
  • Persoonlijke effectiviteit
  • In beeld brengen van arbeidsmogelijkheden

Intensief onder begeleiding van een ervaren coach
De trajecten van StartKracht zijn intensief van aard, oplopend tot soms wel 28 uur per week. Er is veel individueel contact met de coach, die gedurende alle onderdelen aanwezig is, ook wanneer de klant gebruik maakt van de arbeidstrainingsplaatsen. Ten behoeve van de arbeidstrainignsplaatsen en werkervaringsplaatsen wordt intensief samengewerkt met onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven in de regio van de klant.

Participatie Interventie

Cliënten van het UWV die in aanmerking komen voor deze dienst bevinden zich op de eerste trede van de participatieladder. Ze hebben geen of weinig contact, enkel (indien aanwezig) met anderen binnen het eigen huishouden en hulpverleners / winkelmedewerkers / etc.

De cliënt krijg in dit geval thuis bezoek om ten eerste te inventariseren wat in de weg staat om de volgende trede op de ladder te bereiken. Welke stappen heeft hij/zij zelf ondernomen en wat is het plan van aanpak. Moeten er externe partijen worden ingeschakeld? Bijvoorbeeld schuldsanering, medische hulp, maatschappelijke hulp of het GGZ.

In de gesprekken wordt aandacht besteed aan het zelfbeeld van de cliënt en eventuele niet functionele gedachten, zodat de cliënt zijn zelfvertrouwen kan vergroten. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen met groepsactiviteiten om zo de eerste stappen uit sociaal isolement te kunnen zetten.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Deze dienst is bestemd voor cliënten die zich bevinden op trede twee van de participatieladder. Ze hebben al wel wat contacten buitenshuis maar voornamelijk functioneel.

Doel van dit traject is om motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen van de client te versterken. Ook hier wordt begonnen met het opbouwen van fysieke en psychische belastbaarheid / weerbaarheid in relatie tot werk. De cliënt leert beter zijn grenzen te herkennen en aan te geven. Ook krijgt hij/zij beter inzicht in maatschappelijke waarden en normen op de arbeidsmarkt. Een ander belangrijk aspect is het uitbreiden, structureren en bestendigen van zijn of haar sociale activiteiten. Dit kan via individuele gesprekken en / of deelname aan groepsactiviteiten. Bij StartKracht kunnen we dit faciliteren met verschillende activiteiten zoals dierenverzorging, groenvoorziening, houtbewerking, koken, klussen, omgaan met geld, voeren van eigen administratie, etc. Cliënten gaan in kleine groepjes (maximaal 5 personen) aan de slag.

Begeleiding bij Scholing

Deze dienst staat in het teken van het begeleiden van cliënten die scholing gaan volgen. Van deze cliënten is door het UWV al vastgesteld dat ze de scholing kunnen doorlopen maar hierbij hulp nodig hebben. Wij bieden deze hulp o.a. aan op het gebied van:

• Een studieplanning maken (plannen en organiseren)
• Motivatie bevorderen/behouden (coachen en begeleiden)
• Voortgang controleren en bewaken (huiswerkbegeleiding)

Praktijk assessment

Het praktijkassessment bij StartKracht bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Een assessment bestaande uit persoonlijke gesprekken met een coach van StartKracht en / of testen waaruit de algemene persoonlijke vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en de positie in verschillende leefgebieden van de cliënt in kaart worden gebracht.

2) Een praktijkassessment waarbij de cliënt in de praktijk geobserveerd wordt in één of meerdere werksituaties. Dit is bij StartKracht op locatie te faciliteren, cliënten kunnen getest worden op zowel administratieve en computervaardigheden als meer de fysieke kant van werken door middel van activiteiten in de groenvoorziening, houtbewerking, dierenverzorging, klussen, koken en andere werkzaamheden. Hierdoor komen mogelijkheden en knelpunten voor de cliënt naar boven alsmede in welke beroepssector hij/zij mogelijk affiniteit heeft.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Cliënten die nog niet toe zijn aan een traject Naar Werk

StartKracht werkt veel met de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, Veelal vanwege een specifieke diagnose of een arbeidsbeperking. Hierbij kan worden gedacht aan Autisme. ADHD, NLD, PTSS, Burn-out, etc.

Dit wil overigens niet zeggen dat onze traject zich niet richten op het vinden van werk! Wanneer de client daar aan toe is, helpen we hem/haar om de arbeidsmarkt te betreden.

Contact

Vestigingen

Eindsestraat 122, 5205 NA Dongen (route)
Eddy Dekkers
0652591482
eddy@startkracht.pro

Frankenthalerstraat 17, 4816 KA Breda (route)
Eddy Dekkes
0652591482
eddy@startkracht.pro

Veerweg 3, 5827 AD Vortum-Mullem (route)
Eddy Dekkers
0652591482
eddy@startkracht.pro

Weitzelweg 6, 7671 EJ Vriezenveen (route)
Eddy Dekkers
0652591482
eddy@startkracht.pro

Internetadres: www.startkracht.pro

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2007

14516