Samen werken aan
duurzame participatie

Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V.

Stap Nu biedt als re-integratiebureau gespecialiseerde begeleiding bij 'kanker', 'chronisch ziek' en 'post COVID-19' waarbij we de re-integratie bij voorkeur ondersteunen in een zo vroeg mogelijk stadium.

Wij zijn landelijk vertegenwoordigd met een netwerk van professionele en...
meer...

Stap Nu biedt als re-integratiebureau gespecialiseerde begeleiding bij 'kanker', 'chronisch ziek' en 'post COVID-19' waarbij we de re-integratie bij voorkeur ondersteunen in een zo vroeg mogelijk stadium.

Wij zijn landelijk vertegenwoordigd met een netwerk van professionele en ervaringsdeskundige coaches. Inmiddels hebben wij ruim 17 jaar ervaring en hierdoor ruime kennis van de korte- en lange termijn gevolgen van ziekte & de invloed hiervan op werk.

Samen met de cliënt lopen we het traject altijd in drie stappen door:
1. Een persoonlijk kennismakingsgesprek met een gecertificeerde & ervaringsdeskundige coach.
2. Een plan op maat, waarbij exact in kaart wordt gebracht welke ondersteuning gewenst is en welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden.
3. De begeleiding start met de focus op herstelgerichte elementen: (her)vinden van energie, verbetering van concentratie, versterken van mentale weerbaarheid, inzicht in het werkvermogen en opbouwen van de belastbaarheid

Onderscheid met andere organisaties

Wij ondersteunen werknemers met een mensgerichte aanpak, gericht op wat wél kan, en geloven in maatwerk. Onze trajecten zijn modulair opgebouwd en vormen als geheel input voor de begeleiding bij behoud en terugkeer naar werk.

De combinatie van onze dienstverlening met speciaal geselecteerde partners, maken maatwerk en optimale verzuimbegeleiding mogelijk. Dit draagt uiteindelijk bij aan herstel, effectieve re-integratie en duurzame inzetbaarheid!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-03-202303-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-03-202303-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding8,8108,5
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,8378,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,5608,3
Sociale activering en participatie8,4148,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,215--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noordoost-Brabant98.2143047%
Midden-Utrecht8.78.292045%
Groningen8.38.181362%
Holland-Rijnland7.38.261060%
West-Brabant9.28.361155%
Friesland8.47.951533%
Midden-Brabant9.18.25956%
Zuid-Kennemerland en IJmond8.88.35771%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 march 2022 tot 16 january 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Spoor 2

In een Spoor 2 traject staat de â??begeleiding naar ander werkâ? centraal en is er aandacht voor het verwerken, accepteren en omgaan met de gevolgen van de behandeling van kanker of chronische ziekte. Het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid is een van de aandachtspunten in dit traject. Er is nadrukkelijk aandacht voor het verlies van het eigen werk.

Een functieanalyse brengt de persoonlijke kwaliteiten, opgebouwde competenties, mogelijkheden en drijfveren in kaart. Vervolgens wordt samen met de werknemer gezocht naar vacatures en bedrijven, passend bij het zoekprofiel van de werknemer. De mogelijkheden, belastbaarheid en affiniteiten van de werknemer zijn hierin leidend.

Jobcoaching (Spoor 1)

Duurzame re-integratie is het gewenste resultaat in een Spoor 1 traject.

Een Spoor 1 traject is gericht op herstel, activering en het onderzoeken van de re-integratie mogelijkheden in werk voor de medewerker gediagnosticeerd met kanker, Long COVID of chronische ziekte.

Gedurende diverse fases worden de persoonlijke rol, de kwaliteiten, de opgebouwde competenties, drijfveren en passende mogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij worden werkgever/leidinggevende en werknemer gezamenlijk in het proces betrokken. Op basis hiervan komen functie- en werkplekanalyses tot stand.Wij onderzoeken specifiek de status van verwerking en acceptatie met daarnaast het cognitief vermogen en de veranderde energetische mogelijkheden.

Tevens staat het ontwikkelen van talenten gericht op persoonlijke drijfveren en toekomstperspectief in dit traject centraal.

Werkfit maken

Het Werkfit traject is maatwerk en gericht op het verminderen van de afstand tot de arbeidsmarkt en wordt ingezet ter ondersteuning van een duurzame re-integratie voor cliënten met een Wajong-, WGA-, of ZW-uitkering.

Tijdens het traject staat het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning centraal. Daarbij verrichten cliënten vaak maatschappelijk nuttige activiteiten, wat mogelijk een eerste stap naar werk kan betekenen. Met de cliënt en afhankelijk van zijn/haar situatie kijken we naar welke maatschappelijke activiteiten hieraan een bijdrage kunnen leveren. Het uiteindelijke doel van dit traject is dat de cliënt klaar is om te starten met het sollicitatie proces.

Werkgeheugentraining

Na de behandeling van kanker, ondervinden veel mensen last van geheugen- en concentratieproblemen. Denk aan moeite met focussen en taken uitvoeren en gevoelig voor prikkels en/of snel afgeleid. Hierdoor is het lastig om informatie te onthouden, teksten te begrijpen, taken te overzien en af te maken. Dit kan een belemmering zijn bij de terugkeer naar werk.

Stap Nu zet de COGMED-werkgeheugen training in, waarbij de cliënt over een periode van vijf/zes weken thuis via het internet zijn/haar geheugen traint. Wekelijks is er contact met de Stap Nu Coach over de resultaten. Daarin kijken we naar de strategie van het brein, maar ook naar de persoonlijke manier van omgaan met tegenslag & frustratie en naar de boodschappen die je jezelf geeft inclusief de gedragspatronen die daaruit voortkomen. Naast een duidelijk beeld van het geheugen, leidt de training doorgaans ook tot herstel van zelfvertrouwen.

Mindfulness bij kanker en chronisch ziek

Ziek zijn is niet altijd makkelijk. Ziekte zoals kanker, chronische ziekte en bijbehorende pijn of een lichamelijke beperking kunnen diep inspelen op jouw persoonlijke leven. Hoe kun je ondanks jouw klachten, stress en emoties weer de juiste balans vinden? Hoe krijg je weer je veerkracht terug, houd je energie en kracht over voor je werk en kun je weer betekenis geven aan je leven? In een training van acht weken krijg je hiervoor vaardigheden aangereikt. Het beoefenen van mindfulness oftewel aandachtig aanwezig zijn in het moment zonder oordeel, is de basis van dit programma. In een groep leer je om je ervaringen met vriendelijkheid en mildheid te benaderen en meer acceptatie te ontwikkelen. Je ontdekt hoe je de natuurlijke beweging van de adem kunt gebruiken als hulpmiddel bij het leren omgaan met lichamelijke klachten, onrust, piekeren of angstige gevoelens. Zachte, aandachtige bewegingsoefeningen helpen de cirkel van pijn, verlies van kracht of vermoeidheid te doorbreken.

Odin Development Compass (ODC)

De ODC-meting wordt gebruikt als het kompas voor persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op zelfinzicht.
Dit biedt medewerkers en organisaties de mogelijkheid om succesvol bij te dragen om vanuit competenties talent te ontwikkelen. De ODC-meting geeft een gedetailleerd inzicht in natuurlijke en aangeleerde competenties van medewerkers. Het krachtige van de ODC-meting is dat zowel de bewuste als de onbewuste drijfveren in kaart worden gebracht. Dit maakt dat mensen authentieker hun natuurlijke competenties en talenten leren inzetten, maar ook leren hoe zij deze verder kunnen ontwikkelen.

Naar Werk

Het "Naar Werk" traject is maatwerk en gericht op het vinden van nieuw werk of het starten met een eigen onderneming. Dit traject wordt ingezet voor een duurzame re-integratie van cliënten met een Wajong-, WGA-, of ZW-uitkering. Tijdens dit traject staat het sollicitatie proces centraal.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers geconfronteerd met kanker

De diagnose kanker brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Niet alleen op persoonlijk vlak maar ook op het gebied van werk kunnen vragen spelen als: â??Hoe moet ik nu verder?â??, â??Wat vertel ik op werk en aan wie?â??, â??Kan ik blijven werken tijdens mijn behandeling?â??.
Soms zijn de gevolgen van de behandelingen direct merkbaar in het oppakken van leven en werk. De meest voorkomende gevolgen zijn concentratieproblemen, vermoeidheid of problemen in het overzien van taken.
Stap Nu helpt met vragen over werken tijdens kanker of werken na kanker. Bij problemen in de terugkeer naar werk, of bij vragen over de mogelijkheden, rechten en plichten, ben je bij re-integratie specialist Stap Nu aan het juiste adres. Onze ervaringsdeskundige coaches bieden de juiste ondersteuning, ongeacht de fase van het ziekteproces van de werknemer.

Werknemers geconfronteerd met een chronische ziekte of post-Covid

Ook bij chronische ziekte biedt Stap Nu de begeleiding die nodig is tijdens het werk of om weer terug te keren naar werk. Wij bekijken samen met de werknemer wat de mogelijkheden zijn, maar kijken ook naar zijn/haar rechten en plichten. Samen met onze ervaringsdeskundige coaches biedt Stap Nu de juiste ondersteuning in elke fase van het ziekteproces.

Werknemers met een burn-out/overspannen

Ook voor werknemers, die door welke reden dan ook overspannen of burned out zijn geraakt, biedt Stap Nu begeleiding. We starten met het inzicht in werkvermogen, natuurlijk talent, kracht, maar ook de valkuilen. Samen werken we aan het versterken van de weerbaarheid en het maken van nieuwe keuzes die hieraan bijdragen. Door de gespecialiseerde coaching van Stap Nu leer je om: beter naar jezelf kijken, mogelijkheden en leermomenten beter te zien en benoemen en om vanuit meer inzicht en vertrouwen verder te gaan.

Werkgevers geconfronteerd met verzuim door kanker, chronische ziekte of post-Covid

Werkgevers die geconfronteerd worden met medewerkers met verzuim door kanker of een chronische ziekte weten niet altijd wat te doen. Vragen die dan vaak aan bod komen zijn:
*Hoe nu verder?
*Welke rechten en plichten heb ik eigenlijk als werkgever richting de werknemer?
*Hoe zorg ik voor de continuïteit binnen mijn bedrijf met uitval door ziekte?

Samen zorgen we ervoor dat de werkgever verbonden blijft met de werknemer en dat de terugkeer naar werk bespreekbaar blijft. We zetten onze expertise en kennis in om langdurig ziekteverzuim te voorkomen binnen de mogelijkheden van het behandelplan en het herstelproces. Wij kunnen starten met de verzuimbegeleiding in alle fases van het ziekteproces.

Verwijzer van personen met kanker, chronische ziekte of post-Covid

In de dagelijkse praktijk hebben Casemanagers, Bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen, Verpleegkundigen of Fysiotherapeuten regelmatig te maken met het thema ziekte en werk. Deze doorverwijzers werken aan het voorkomen van langdurig ziekteverzuim voor zowel werknemer als werkgever. Stap Nu helpt als re-integratie specialist met het beantwoorden van diverse re-integratie vragen over kanker, chronische ziekte, post-COVID en werk. Als re-integratie specialist kijken we naar de persoonlijke situatie van elke cliënt en bieden we maatwerk begeleiding en coaching, zodat langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen.

Contact

Vestigingen

Brede Haven 6, 5211 TL 's HERTOGENBOSCH (route)
Guido Meulensteen
073 6447884
info@stap.nu

Stap Nu Re�ntegratie & Counseling B.V.

Internetadres: http://www.stap.nu

Aantal werknemers: 41
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

1394