Werken aan duurzame participatie

Stap.nu Reïntegratie & Counseling B.V.

Stap Nu is dé specialist bij kanker en werk & chronisch ziek en werk. In de afgelopen jaren zijn wij uitgegroeid tot expert en een van de belangrijkste organisaties op het gebied van succesvolle herstelbegeleiding, verzuimbegeleiding en re-integratie bij kanker en werk & chronische ziek en werk...
meer...

Stap Nu is dé specialist bij kanker en werk & chronisch ziek en werk. In de afgelopen jaren zijn wij uitgegroeid tot expert en een van de belangrijkste organisaties op het gebied van succesvolle herstelbegeleiding, verzuimbegeleiding en re-integratie bij kanker en werk & chronische ziek en werk. Met meer dan 15 jaar ervaring en deskundigheid in huis hebben wij de overtuiging dat directe gespecialiseerde ondersteuning bij aanvang van het ziekteproces herstel bevordert. In welke fase van het ziekteproces u ook zit. Of u nu een uitkering ontvangt, een baan heeft, ondernemer of werkgever bent: iedereen kan ondersteuning krijgen.
Jaarlijks krijgen meer dan 50.000 werknemers de diagnose kanker en hebben ruim 3 miljoen mensen tussen de 25 en 64 jaar een chronische ziekte. Begeleiding van medewerkers met kanker of chronische ziekte is maatwerk. Onze focus ligt op het behouden van en terugkeren in werk, waarbij een optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer en Stap Nu centraal staat.

Onderscheid met andere organisaties

Stap Nu Reïntegratie en Counseling is specialist in het begeleiden van het proces ‘kanker en werk’ & ‘chronisch ziek en werk’. Maatwerk, betrokkenheid, duurzaamheid en kwaliteit zijn de uitgangspunten van onze dienstverlening. Stap Nu ziet werken als een onderdeel van herstel en begeleidt hierin werkgever en werknemer op maat; daarnaast ook partner, ouder en mantelzorger bij kanker of chronisch ziek.

Samenwerking met:
Verzuimverzekeraars, Werkgevers, UWV, Reïntegratiebedrijven en Gemeenten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-08-201908-08-2019

Blik op Werk Keurmerk

Stap.nu Reïntegratie & Counseling B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stap.nu Reïntegratie & Counseling B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stap.nu Reïntegratie & Counseling B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-08-201908-08-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding9,328,5
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,737,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,5317,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,3767,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,59--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noordoost-Brabant8.68172861%
Rijnmond8.78132748%
Zuid-Kennemerland en IJmond8.68.181747%
Groot Amsterdam7.4871354%
Groningen7.37.861060%
Midden-Utrecht9861540%
West-Brabant9.37.96967%
Friesland8.27.85683%
Rijk van Nijmegen8.58.251338%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stap.nu Reïntegratie & Counseling B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching (Spoor 1)

Medewerkers zijn waardevolle en krachtige elementen binnen een team of organisatie. Op het moment dat het werken stagneert en een medewerker ziek wordt biedt Stap.nu ondersteuning. In een Spoor 1 (Jobcoaching) traject wordt er individuele begeleiding geboden, waarbij werknemer inzicht krijgt in loopbaanwensen, het werkvermogen, arbeidsbelastbaarheid en persoonlijke vaardigheden. Daarnaast staat het ontwikkelen van talenten gericht op persoonlijke drijfveren en toekomstperspectief centraal in de begeleiding. Jobcoaching bestaat uit onderzoek en ondersteuning, gericht op herstel, zelfregie, activering en het onderzoeken van duurzame mogelijkheden in werk.

Arbeidsmarktoriëntatie/Arbeidsbemiddeling (Spoor 2)

Hierbij wordt allereerst aandacht geschonken aan het verwerken, accepteren en omgaan met de gevolgen van de behandeling van kanker of een andere chronische aandoening. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid. Nadrukkelijk wordt ingegaan op het verlies van het eigen werk en positie als werknemer bij het eigen bedrijf van de werknemer. Op basis van een functieanalyse worden persoonlijke kwaliteiten, opgebouwde competenties, mogelijkheden en drijfveren in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met de werknemer gezocht naar vacatures en bedrijven, passend bij het persoonlijke zoekprofiel van de werknemer.

Werkfit maken

Werkfit maken is gericht op het verminderen van de afstand tot de arbeidsmarkt en wordt ingezet ter ondersteuning ten behoeve van duurzame re-integratie voor cliënten met een Wajong-, WGA-, of ZW-uitkering. Tijdens het traject staat het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning centraal. Daarbij worden maatschappelijk nuttige activiteiten verricht die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen. Het traject is maatwerk, dat wil zeggen dat met de cliënt en afhankelijk van de situatie wordt gekeken naar welke maatschappelijke activiteiten hieraan een bijdrage leveren. Resultaat: Cliënt is klaar voor sollicitatie activiteiten.

Werkgeheugentraining

Na behandeling van kanker, ondervinden veel mensen last van geheugen- en concentratieproblemen; hebben moeite met focussen en taken uitvoeren; zijn erg gevoelig voor prikkels en snel afgeleid. Hierdoor is het lastig om informatie te onthouden, teksten te begrijpen, taken te overzien en af te maken. Dit kan een forse belemmering zijn bij de terugkeer naar werk. Stap.nu maakt gebruik van de werkgeheugen training, waarbij de cliënt over een periode van vijf à zes weken thuis via internet traint. Wekelijks is er contact met de coach over de resultaten. Daarin wordt gekeken naar de strategieën van het brein, maar ook naar je persoonlijke manier van omgaan met tegenslag en frustratie, naar de boodschappen die je jezelf geeft en de gedragspatronen die daaruit voortkomen. Naast een helderder brein, leidt de training meestal ook tot herstel van zelfvertrouwen.

Mindfulness bij kanker en chronisch ziek

Een ziekte als kanker, chronische pijn of een lichamelijke beperking kunnen diep op het leven ingrijpen. Hoe kun je ondanks je klachten, stress en emoties de juiste balans vinden? Hoe krijg je je veerkracht terug, houd je energie en kracht over voor je werk en kun je betekenis geven aan je leven? In een training van acht weken krijg je hiervoor vaardigheden aangereikt. Het beoefenen van mindfulness, aandachtig aanwezig zijn, in het moment en zonder oordeel, is de basis van het programma. In een groep leer je om je ervaringen met vriendelijkheid en mildheid te benaderen en meer acceptatie te ontwikkelen. Je ontdekt hoe je de natuurlijke beweging van de adem kunt gebruiken als hulpmiddel bij het leren omgaan met lichamelijke klachten, onrust, piekeren of angstige gevoelens. Zachte, aandachtige bewegingsoefeningen helpen de cirkel van pijn, verlies van kracht of vermoeidheid te doorbreken.

Odin Development Compass (ODC)

De ODC-meting is hét kompas voor persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op het zelfinzicht dat voortvloeit uit de ODC-meting. Dit biedt medewerkers en organisaties de mogelijkheid om succesvol bij te dragen vanuit authentieke competenties en tegelijkertijd het potentiële talent te ontwikkelen.
ODC geeft een gedetailleerd inzicht in natuurlijke en aangeleerde competenties van medewerkers. Het krachtige van ODC, en anders dan de meeste andere assessments, is dat ODC hierbij zowel de bewuste als de onbewuste drijfveren meet. Dit maakt dat mensen authentieker hun natuurlijke competenties (talenten) leren inzetten en ontwikkelen.

Naar Werk

Naar Werk traject is gericht op het vinden van een duurzaam dienstverband of starten van een eigen onderneming. Dit traject wordt ingezet voor ter ondersteuning ten behoeve van duurzame re-integratie voor cliënten met een Wajong-, WGA-, of ZW-uitkering. Tijdens het traject staan sollicitatie activiteiten centraal. Daarbij worden maatschappelijk nuttige activiteiten verricht die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen. Het traject is maatwerk, dat wil zeggen dat met de cliënt en afhankelijk van de situatie wordt gekeken naar welke maatschappelijke activiteiten hieraan een bijdrage leveren. Resultaat: Cliënt is duurzaam ge-reintrereeerd.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers geconfronteerd met kanker

De diagnose kanker brengt veel vragen met zich mee. Niet alleen op persoonlijk vlak maar op het gebied van werk. Vragen als: ‘Hoe moet ik nu verder?’, ‘Wat vertel ik op het werk?’ en ‘Kan ik blijven werken tijdens mijn behandeling?’.
Soms zijn de gevolgen van de behandelingen direct merkbaar in het oppakken van het leven en werk. De meest voorkomende gevolgen zijn concentratieproblemen, vermoeidheid of problemen in het overzien van taken.
Stap.nu helpt met vragen over werken tijdens kanker of werken na kanker. Bij problemen in de terugkeer naar werk, of bij vragen over de mogelijkheden, rechten en plichten, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze coaches bieden de juiste ondersteuning, in welke fase van het ziekteproces de werknemer zich ook bevindt.

Werknemers geconfronteerd met een chronische ziekte

Ook bij een chronische ziekte biedt Stap.nu de begeleiding die nodig is tijdens het werk of om terug te keren naar werk. Wij bekijken samen met de werknemer wat de mogelijkheden zijn, maar kijken ook naar de rechten en plichten Samen met onze ervaringsdeskundige coaches biedt Stap.nu de juiste ondersteuning in elke fase van het ziekteproces.

Werknemers met een burn-out/overspannen

Ook voor mensen, die door wat voor reden overspannen of burned out zijn geraakt, biedt Stap.nu specialistische hulp. Stap.nu geeft inzicht in werkvermogen, natuurlijk talent, kwetsbare krachten of valkuilen. Samen werken we aan weerbaarheid en het maken van keuzes. Door coaching wordt geleerd naar jezelf te kijken, je mogelijkheden en leermomenten selecteren en benoemen om van daaruit met meer inzicht en vertrouwen verder te gaan.

Werkgevers geconfronteerd met verzuim door kanker of chronische ziekte

Werkgevers geconfronteerd met verzuim door kanker of chronische ziekte komen vaak met veel vragen te staan. Hoe begeleid ik mijn werknemer? Maar ook welke rechten en plichten heb ik als werkgever? Hoe zorg ik voor de continuïteit binnen mijn bedrijf?
Samen zorgen we ervoor dat de werkgever verbonden blijft met de werknemer en (de terugkeer naar) werk bespreekbaar blijft. Bij Stap.nu zetten we onze expertise en kennis in om langdurig verzuim te voorkomen binnen de mogelijkheden van het behandelplan en het herstelproces. Dat kan door de juiste ondersteuning in alle fases van het ziekteproces. Als re-integratiespecialist in kanker & werk en chronisch ziek & werk verzorgen wij de verzuimbegeleiding van uw werknemer, waarbij herstel in werk voorop staat.

Verwijzer van personen met kanker of chronische ziekte

In de dagelijkse praktijk hebben casemanagers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verpleegkundigen of fysiotherapeuten regelmatig te maken met het thema kanker of chronische ziek en werk. Ook verwijzers werken aan het voorkomen van langdurig ziekteverzuim voor werknemer en werkgever.
Stap.nu helpt met het beantwoorden van vragen over kanker of chronische ziekte en werk. Ook bij het klankborden over de persoonlijke situatie van een cliënt helpen wij graag zodat de cliënt nog beter geadviseerd kan worden om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Contact

Vestigingen

Brede Haven 6, 5211 TL 's HERTOGENBOSCH (route)
Guido Meulensteen
073 6447884
info@stap.nu

Internetadres: http://www.stap.nu

Aantal werknemers: 18
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

1394