Werken aan duurzame participatie

SizaWerk Coaching en Re-integratie

SizaWerk ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij participatie, sociale activering of re-integratie.
SizaWerk realiseert re-integratie activiteiten en arbeid op maat voor mensen met een (arbeids)handicap. Uitgangspunt is een individuele...
meer...

SizaWerk ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij participatie, sociale activering of re-integratie.
SizaWerk realiseert re-integratie activiteiten en arbeid op maat voor mensen met een (arbeids)handicap. Uitgangspunt is een individuele persoonlijke begeleiding en professionele ondersteuning
Maak werk van je mogelijkheden met SizaWerk!

Onderscheid met andere organisaties

Met de juiste ondersteuning en in een passende werkomgeving is ieder mens is in staat zijn talenten te benutten. Daarom zetten wij ons in voor het activeren en duurzaam re-integreren van mensen met een beperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Onze aanpak kenmerkt zich door kleinschaligheid, klantgerichtheid en een zeer intensieve, en daardoor effectieve vorm van begeleiding. Maatwerk en opdoen van praktijkervaring zijn hierbij cruciaal.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 23-05-201823-05-2018

Blik op Werk Keurmerk

SizaWerk Coaching en Re-integratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
SizaWerk Coaching en Re-integratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

SizaWerk Coaching en Re-integratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 23-05-201823-05-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-38,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-17,9
Sociale activering en participatie-67,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,91--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 march 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van SizaWerk Coaching en Re-integratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Trajecten activering (WMO)

Wij bieden tevens de mogelijkheid om naast de trajecten die toeleiden naar betaald werk ook ondersteuning te bieden bij trajecten met behoud van uitkering. Doel van deze trajecten is emancipatie en integratie om een zo een gelijkwaardige deelname aan de samenleving te bevorderen. Ook kunnen deze trajecten uitgroeien naar betaalde trajecten omdat de arbeidsvaardigheden en algehele werkhouding opgebouwd wordt en deze verder uit kunnen groeien.

Nazorg na bemiddeling

Wij bieden bij de meeste van onze mensen doorlopende nazorg. Veelal is na de intensieve inwerkperiode de jobcoach blijvend als kontaktpersoon aanwezig. Het blijkt in de praktijk dat er door kleine veranderingen in de structuur van de werkomgeving, de collega's of de thuissituatie altijd een aanspreekpunt nodig blijkt om het werk te kunnen behouden. Afstemming met de client, werkgever, opdrachtgever en derden is van blijvend groot belang.

Jobcoaching

Het bieden van persoonlijke ondersteuning op de werkplek van de cliënt. Dit is altijd een face to face situatie waarbij in de praktijk de groei als werknemer centraal staat. Specifieke aandacht gaat uit naar: werknemersvaardigheden, werkomgeving en de persoonlijke kenmerken. Plaatsing bij een werkgever wordt altijd vooraf gegaan door een gedegen vooronderzoek opdat de matching van de mogelijkheden van de client en hetgeen de arbeidsomgeving aan vaardigheden vraagt overeen komen. Vervolgens wordt er bij een juiste plaatsing langdurig on - the -job gecoached om de vaardigheden te laten beklijven en verder te laten groeien.

Reïntegratietraject ** leer/ werktraject

Als reïntegratiebedrijf begeleiden wij mensen bij het vinden en behouden van een reguliere (betaalde) baan. Wij hebben als reintegratiebedrijf de mogelijkheid om gebruik te maken van onze eigen leer-werkbedrijven. Het werken binnen zo'n bedrijf kan van essentieel belang zijn om mensen hun eigen arbeidsvaardigheden en ongekende interesses te laten ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Met name de mensen die lang uit het arbeidsproces zijn kunnen op deze wijze wennen aan een vaste structuur en een ritme alvorens er plichten door een werkgever opgelegd worden.

Binnen dit traject kunnen wij een loopbaanoriëntatie bieden als onderdeel van het opstellen van een beroepsprofiel Dit werkt zeer verhelderend als een persoon alleen uit het gesprek gekend wordt. Het betreft een onderzoek naar arbeidsvaardigheden en competenties (MELBA).Dit wordt uitgevoerd door de afdeling oriëntatie en advies waarbij de trajectbegeleider van een cliënt aansluit zodat er een goed profiel ontstaat.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met autisme of een aan autisme verwante stoornis

Wij hebben mensen in traject met een autistische beperking of een aanverwante contactstoornis (PDD-NOS).
Door de structuur en de voorspelbaarheid te waarborgen blijkt dat er mogelijkheden liggen voor deze doelgroep om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien. Het overbrengen van kennis rondom een beperking naar de omgeving is van groot belang om begrip te kweken en een stabiele werkplek te waarborgen. De expertise die wij als bedrijf opgebouwd hebben is gestoeld op jarenlange ervaring vanuit de zorg.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Siza heeft in de regio's Tilburg, Doetinchem, Arnhem en Apeldoorn Regionale Expertise Centra Hersenletsel. Hier wordt gewerkt met de methodes ontwikkeld door Hersenz, ,een landelijke samenwerking van verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van mensen met hersenletsel Met deze centra werkt Sizawerk nauw samen als het om aktiveren, leer/werken en reintegreren.
Het gaat om personen die: zowel een herstart hebben gemaakt bij de oude werkgever na het oplopen van hersenletsel als om personen die een nieuwe start maken bij een werkgever.
Bij beiden is het van groot belang de fysieke belastbaarheid te toetsen en rustig op te bouwen. Vaak gaat dit ook gepaard met de aanvaarding van het verlies van functies waarbij de jobcoach als gesprekpartner fungeert in de dagelijkse praktijk.

Mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn

Er zijn mensen in traject die moeilijk bemiddelbaar zijn omdat zij langere tijd uit het arbeidsproces zijn, er nooit aan hebben deelgenomen of de bestendiging nooit hebben kunnen maken. Redenen kunnen zijn: een beperking als ADHD, priveomstandigheid of diverse andere redenen.
Door een gefaseerd traject naar arbeid te bieden krijgen mensen de kans om te groeien en neemt het zelfvertrouwen toe wat ten goede komt aan het doel: een betaalde baan.

Mensen met een fysieke beperking

Wij hebben mensen met een fysieke beperking in traject. Door de jarenlange ervaring die al onze coaches opgebouwd hebben lukt het goed om mensen in de praktijk aan een baan te helpen en te laten behouden. Wij beschikken over ruime ervaring en deskundigheid t.a.v. fysieke beperkingen en kunnen adviseren over evt. aanpassingen om iemand op een werkplek zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Mensen met een verstandelijke beperking

SizaWerk heeft een ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.
De werkzaamheden zo inrichten dat taken goed uitvoerbaar zijn voor de client, de ondersteuning voor de medewerkers die met de client werken kunnen wij zeer goed coachen.

Contact

Vestigingen

Kemperbergerweg 139 e, 6816 RP ARNHEM (route)
Wido Steeg
06-22963771
wido.steeg@siza.nl

Internetadres: http://www.sizawerk.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1998

1359