Werken aan duurzame participatie

Serasta

Serasta is als een echt familiebedrijf opgericht in 2009. Inmiddels is Serasta uitgegroeid tot een volwaardig Taalcentrum voor Volwassenen.

Serasta beschikt over ervaren trainers die naast hun vakbekwaamheid worden geselecteerd op hun didactische en communicatieve vaardigheden. Wij kunnen...
meer...

Serasta is als een echt familiebedrijf opgericht in 2009. Inmiddels is Serasta uitgegroeid tot een volwaardig Taalcentrum voor Volwassenen.

Serasta beschikt over ervaren trainers die naast hun vakbekwaamheid worden geselecteerd op hun didactische en communicatieve vaardigheden. Wij kunnen certificerend en kwalificerend opleiden.

De cursisten van Serasta komen uit de regio Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis maar ook uit het Rijnmondgebied en het Westland.

Naast deze trainingen geeft Serasta ook haar eigen Lesmateriaal uit, welke door alle online boekhandelaren verkocht worden. De verkoop van deze boeken is een groot succes.

Samenwerking met de Gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Onderscheid met andere organisaties

Om de voortgang en ontwikkeling van de cursist te waarborgen werken wij uitsluitend met kleine groepjes en we geven privé lessen. Door de kleinschaligheid is er veel persoonlijke aandacht voor en begeleiding van de cursisten. Een fijne sfeer met hogere resultaten zijn hiervan het gevolg.

Bij Serasta kan iemand het hele jaar door (overdag) starten met de lessen. De cursist kan in eigen tempo het programma volgen.

Samenwerking met:
Gemeente

Organisatie:
Zelfstandig
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-02-202004-02-2020

Blik op Werk Keurmerk

Serasta is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Serasta heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Serasta werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Serasta neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-02-202004-02-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,488,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016/2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond7.4881650%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2018 tot 16 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Serasta.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,87
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,87
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,87

Diensten

Inburgeringstraject

Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. Deze onderdelen zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
Deze cursus is bedoeld voor laag-, midden- en hoogopgeleiden. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau en is hij/zij voldoende getraind om het Inburgeringsexamen op A2 niveau succesvol af te leggen.

Taaltraject

NT2 Nederlands als tweede taal Serasta is gespecialiseerd in taaltrainingen. Wij geven NT2 cursussen van A1 tot C1 niveau.

Iedere cursist heeft specifieke doelen, wensen en eventuele belemmeringen bij het leren van de Nederlandse taal. In ons aanbod spelen we daar zo goed mogelijk op in. We bieden daarom individuele trainingen aan voor iedereen met specifieke leerwensen. Privéles Nederlands is de ideale oplossing als u binnen korte tijd bijvoorbeeld uw inburgeringexamen wilt halen, als u wilt oefenen met een specifiek onderdeel van de Nederlandse taal (grammatica, spelling, spreken of schrijven)

Daarnaast bieden wij opleidingen aan in groepsverband. Dit zijn altijd kleine groepen ( max. 5 cursisten) zodat het individuele aspect niet verloren gaat.

Taal voor werknemers

Serasta biedt (individuele) taaltrainingen aan voor medewerkers van bedrijven. Dit zijn kortstondige taaltrajecten ( 12 weken) waarbij gestreefd wordt de medewerker op 1 gebied van de taal (Spreken of schrijven) een niveau volgen de ERK normering omhoog te krijgen.
Bedrijven kunnen via de stimuleringsregeling een subsidie verkrijgen, indien zij de Nederlandse taal voor zijn/ haar medewerker verbeterd.

Staatsexamen programma I

U kunt bij Serasta Trainingen ook Nederlands leren voor het Staatsexamen I. Hiermee kunt u in Nederland werken of studeren (MBO). Afhankelijk van uw doelen en uw niveau volgt u Staatsexamen NT2 programma I of II. U krijgt intensieve begeleiding van een gecertificeerd docent om u voor te bereiden op het examen. Verder krijgt u een persoonlijke taalcoach toegewezen die u het gehele traject begeleidt.

Staatsexamen programma II

U kunt bij Serasta Trainingen ook Nederlands leren voor het Staatsexamen II. Hiermee kunt u in Nederland werken of studeren (HBO). Afhankelijk van uw doelen en uw niveau volgt u Staatsexamen NT2 programma I of II. U krijgt intensieve begeleiding van een gecertificeerd docent om u voor te bereiden op het examen. Verder krijgt u een persoonlijke taalcoach toegewezen die u het gehele traject begeleidt.

NT2 Lees- en Schrijfvaardigheid I

Deze cursus richt zich op het verbeteren en perfectioneren van uw lees- en schrijfvaardigheid in het Nederlands. Tijdens de lessen werkt u aan het vergroten van uw woordenschat en uitdrukkingsvaardigheid. U leert de nuances van het Nederlands in verschillende taaluitingen (o.a. brieven en rapporten), en verbetert waar nodig uw spelling en grammatica van het Nederlands.

NT2 Lees- en Schrijfvaardigheid II

In deze training wordt er door een ervaren docent veel aandacht besteed aan o.a. stijl en opbouw van teksten, het schrijven van essays en uitbreiding woordenschat. De lessen worden op B2 niveau gegeven. In deze cursus wordt ook meer aandacht besteed aan taal op het werk.

NT2 Spreekvaardigheid

Deze cursus richt zich op het verbeteren en perfectioneren van uw spreekvaardigheid in het Nederlands. Tijdens de lessen werkt u aan het vergroten van uw woordenschat en uitdrukkingsvaardigheid, leert u de nuances van taalgebruik in verschillende situaties (o.a. telefoneren, discussiëren, presenteren) en verbetert u waar nodig uw uitspraak en intonatie in het Nederlands. Actuele onderwerpen (‘wat is in het nieuws'), specifieke werksituaties (‘Nederlands in een zakelijke context') en onderwerpen die de deelnemers persoonlijk inbrengen (‘wat vind jij belangrijk'), worden gebruikt als basis voor de spreekvaardigheidlessen.

Nederlandse correspondentie

Iedereen die een hogere (administratieve) functie ambieert, moet een goede kennis hebben van zakelijke correspondentie. Veel contacten tussen bedrijven verlopen schriftelijk, en dat zal nooit veranderen. Of dat nu per post of per e-mail gebeurt, maakt niet zoveel verschil. Of het nu ingewikkelde offertes betreft of een eenvoudige bevestiging van een telefonische afspraak evenmin

Verbeter je Nederlands

Heb je moeite met dt of t? Is het nu hun of hen? Kennen of kunnen? Jou of jouw? Al deze taalkwesties en talloze andere vraagstukken komen in 10 duidelijke lessen aan bod

Verbeter je Nederlands onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet met een minimum aan theorie en een maximum aan praktijkvoorbeelden.

Wordt beter in het schrijven van e-mails en brieven!

KNS ( Kennis Nederlandse Samenleving)

KNS betekent Kennis Nederlandse Samenleving. Op dit examen wordt getoetst hoeveel je over Nederland en de Nederlandse bevolking weet. Er worden vragen over verzekeringen en onderwijs in Nederland gesteld maar ook over de politiek en de geschiedenis van Nederland. In totaal zijn er acht verschillende thema's waar je vragen over krijgt. Dit traject wordt door Serasta in 5 bijeenkomsten aangeboden.

ONA: Een combinatie KNS en ONA is ook mogelijk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen/behoeftigen

Serasta verzorgt inburgeringscursussen voor buitenlanders die zich in Nederland willen vestigen. Door onze persoonsgerichte/individuele aanpak is er een hoog slagingspercentage.

Anderstaligen

Anderstaligen die opgeleid willen worden voor het inburgeringsexamen/Staatsexamen of de Nederlandse taal beter willen beheersen. Serasta verzorgt trainingen van niveau 1F tot 4F zowel privé als in groepsverband.

Asielmigranten/vluchtelingen

Serasta verzorgt taaltrainingen voor asielmigranten en vluchteling voor zowel laaggeletterden als midden- en hoogopgeleiden. Van 1F tot niveau 4F. Zowel privé als in groepsverband

Allochtonen/ etnische minderheden

U wilt Nederlands leren of een inburgeringscursus volgen? Dit kan bij Serasta Trainingen!
Zowel voor mensen die verplicht moeten inburgeren, als voor mensen die dit vrijwillig doen, heeft Serasta een uitgebreid aanbod. Bij Serasta werkt elke cursist op zijn/haar eigen niveau en in zijn/haar eigen tempo. Dit kan omdat ons aanbod is afgestemd op de individuele leerbehoeften.

Laaggeletterden

Ook mensen die niet of weinig naar school zijn geweest of die niet goed kunnen lezen en schrijven kunnen bij ons een passend traject volgen. U kunt bij ons een NT2 cursus volgen vanaf niveau A0 tot A2. Dit traject is geschikt voor mensen die een inburgeringdiploma willen halen. Dankzij dit traject leert u lezen in het Nederlands, zodat u eenvoudige schriftelijke informatie kunt begrijpen. Ook leert u eenvoudige gesprekken voeren. Bovendien leert u schrijven, zodat u bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens kunt invullen op formulieren. Voordat u met het traject kunt beginnen, heeft u eerst een intakegesprek en intaketoets. Op basis hiervan wordt een traject op maat samengesteld. Na een gezamenlijk deel werkt u individueel aan uw eigen doelen. De duur van het traject is afhankelijk van uw beginniveau en studievaardigheid en kan in totaal een jaar duren voor u niveau A2 hebt behaald, dit niveau is vereist bij het inburgeringsexamen.

Contact

Vestigingen

Brusselweg 20, 3137NK VLAARDINGEN (route)
Vera Lukassen
0102499599
info@serasta.nl

Amelandhoeve, 3137 GA vlaardingen (route)
Serife Evers, voor Delft, Brielle, Barendrecht, Spijkenisse
0102499599
info@serasta.nl

Internetadres: http://inburgering-cursus.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2009

14701