Werken aan duurzame participatie

SAMEN Bureau voor Loopbaanontwikkeling

SAM& is en werkt bewust kleinschalig, omdat we geloven in een flexibele en persoonlijke aanpak. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen van u als werkgever en de behoeften van de medewerker. Het leveren van individuele begeleiding met persoonlijke...
meer...

SAM& is en werkt bewust kleinschalig, omdat we geloven in een flexibele en persoonlijke aanpak. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen van u als werkgever en de behoeften van de medewerker. Het leveren van individuele begeleiding met persoonlijke aandacht en maatwerk is dan ook dé kerncompetentie van SAM&.

Wij zijn een sterke regionale speler, die zich onderscheidt door haar kenmerkende aanpak, die enerzijds de opdrachtgever ontzorgt en anderzijds een sterke focus heeft op een persoonlijke binding met onze cliënt, uw werknemer. Het is deze binding die maakt dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen, gaan vertrouwen in zichzelf en met een steun in de rug, nieuwe keuzes willen maken.

Onze aanpak wordt door onze cliënten en opdrachtgevers, maar ook arbodiensten, casemanagers en arbeidsdeskundigen, zeer gewaardeerd.

U vindt onze kantoren in Heerhugowaard en Den Helder. Daarnaast zijn wij partner van Cereo.

Onderscheid met andere organisaties

SAMEN doet niet aan droombanen, wel aan realistische kansen en het zichtbaar maken van persoonlijke vorderingen en het faciliteren van mensen op weg naar werk. We creëren samen met de kandidaten grote persoonlijke veranderingen en begeleiden hen actief naar werk. Ook na onze begeleiding is een kandidaat in staat zelfstandig vorm te geven aan zijn nieuwe baan en loopbaan!

Onze adviseurs zijn Noloc erkend.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202006-04-2020

Blik op Werk Keurmerk

SAMEN Bureau voor Loopbaanontwikkeling is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
SAMEN Bureau voor Loopbaanontwikkeling heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

SAMEN Bureau voor Loopbaanontwikkeling neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202006-04-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,3497,7
Outplacement-27,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,187,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,911--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Holland Noord8.28.15211246%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 25 january 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van SAMEN Bureau voor Loopbaanontwikkeling.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Het vinden van een studie of het kiezen voor een beroep is een belangrijke en soms lastige keuze. Wij helpen jou bij het (her)oriënteren op de juiste studierichting en toekomstige beroepsmogelijkheden.

Loopbaanadvies / onderzoek

Loopbaanoriëntatie levert een compleet beeld op van je competenties, ontwikkelmogelijkheden, karakter en motivatie. Hierdoor verkrijg je meer focus, inzicht en realistische vooruitzichten.

Sollicitatietraining

Recruiters, afdelingen Personeelszaken en detacheringsbureaus speuren meer en meer online naar die ene geschikte kandidaat. Online aanwezigheid is de eerste voorwaarde om gevonden te worden. Wij leren hoe je Social Media voor je kunt laten werken ter ondersteuning van de sollicitaties. Heel praktisch, met het aanmaken en optimaliseren van een profiel én hoe je er vervolgens via relevante updates in slaagt in contact te komen met voor jou interessante werkgevers. Video solliciteren is in opmars. Steeds meer bedrijven en selecteurs kiezen voor een virtueel en online sollicitatieproces. Voordeel; men krijgt snel een goed beeld van de kandidaat: uitstraling, motivatie, presentatie en inhoud. Wij leren kandidaten met een goede profilering een sterke indruk te maken.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Ons re-integratie programma gaat verder dan het vinden van een andere betaalde baan. Bewuste keuzes voor persoonlijke groei en carrièredoelen zijn essentieel voor jouw toekomst. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een trajectplan opgesteld, waarin een concreet beeld wordt gegeven van de inhoud van het traject en waarin de concrete doorlooptijden van het re-integratietraject worden vastgelegd. Dit 2e spoor re-integratietraject heeft een aantal doelstellingen:

• Het vinden van een passende functie voor de medewerker bij een andere werkgever;
• Het coachen en begeleiden van uw medewerker conform de in het trajectplan beschreven activiteiten en daarmee het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt en het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van solliciteren;
• Het opleveren van rapportages aan medewerker en werkgever ten behoeve van het opbouwen van het WIA dossier.

Diagnostiek met DISC

Q4 Proflies geeft inzicht in je (onbewuste) gedrag en daarmee op de invloed op je handelen. Inzicht in gedrag helpt je om je te richten op je motivatie, kwaliteiten en talenten. Met deze kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten!

Outplacement

Hard werken aan jezelf, aan je presentatie, aan je vaardigheden en aan het vinden van een nieuwe baan! Het veroveren van je arbeidsmarkt staat centraal.

Jobhunting inc. E-Learning

Een intensieve fase waarin al het geleerde in de praktijk samenkomt en tot resultaat gaat komen. Het creëren van arbeidsmarktkansen waarbij SAM& ook haar netwerk beschikbaar stelt. Intensief en onderscheidend betreed je je persoonlijke arbeidsmarkt en ben je volledig toegerust om nieuw werk te bemachtigen. Je adviseur denkt met je mee, redigeert je sollicitaties waar nodig, zet haar netwerk en social media in.

Advies en onderzoek

Ons consultancylabel onderzoekt en adviseert bedrijven en organisaties op het gebied van mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en talentmanagement.

Reïntegratieadvies

Deze dienstverlening heeft tot doel voor de klant een realistisch en arbeidsmarktrelevant beroep passend bij zijn competenties en vaardigheden te formuleren. De klant zet deze beroepskeuze om in gerichte acties. Deze dienstverlening is bedoeld voor cliënten die om diverse redenen niet terug kunnen keren in het oude beroep. Zij beschikken nog niet over een reële beroepskeuze omdat deze cliënten onvoldoende zicht hebben op hun mogelijkheden. Een mogelijk omscholing- of studie advies wordt hierin meegenomen en indien noodzakelijk middels een gemotiveerd scholingsverzoek aan de werkgever kenbaar gemaakt.

ACT

Acceptance en Commitment Therapy is voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen zonder strijd te hoeven leveren met beperkende gedachten en gevoelens. Doel is het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit.

Coaching bij verlies

Verlies van baan, partner of gezondheid is zeer ingrijpend. Verlies verwerken is een evenwicht vinden naar wat was en wat er nu is, opdat jij op jouw manier je leven kunt gaan herinrichten en een voorwaartse stap naar de toekomst kan zetten.

Herstelcoaching

Coaching die specifiek gericht is op het herstel van letselschade slachtoffers in de meest brede zin van het woord. De focus ligt op het teruggeven van de regie aan de cliënt bij zijn herstel.

Jobmarketing

Jobmarketing is een activerende training met als doel het succesvol vinden van een nieuwe baan. De training vindt plaats in twee dagdelen van elk 2,5 uur in kleine groepen of individueel. Tussen de bijeenkomsten zit een periode van twee weken waarin je het opgedragen huiswerk maakt en start met netwerken.

Stap zelf in je eigen arbeidsmarkt in plaats van af te wachten of er een vacature verschijnt. Maak je de kunst van het netwerken eigen. Immers 70% van alle banen wordt gevuld via het netwerk.
Leer effectief solliciteren en netwerken op een wijze die je past.

Hoe werkt Jobmarketing bij SAM&?
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het boek Jobmarketing van Aaltje Vincent. Het boek geeft praktische handvatten, veel voorbeelden, samenvattingen en het leidt stap voor stap naar het vinden van de baan die je wenst. In het bijpassende werkboek wordt je begeleid middels opdrachten, verslagen en (deel)trainingen.

Testen

Met loopbaantesten verzamelen wij waardevolle informatie. Met die informatie kunnen we interessante koppelingen maken naar de arbeidsmarkt. Wij werken met o.a. Ixley, LDC, 123 Tests, ICARES.

Traject re-integratie Eigen Risico Dragerschap

Binnen deze dienst verlenen wij re-integratieondersteuning richting werkgevers die eigen risicodragend zijn. In een krachtig groepstraject werken wij themabewijs aan het verwerken van de sollicitatievaardigheden en vergroten wij de uitstroom mogelijkheden van de kandidaten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Dienstverlenende beroepen

Transportberoepen

Verzorgende beroepen

Beleidsfuncties of hoger leidinggevende functies

Overheid

Onderwijs

Contact

Vestigingen

J.W. Duikerweg 9 d, 1703 DH Heerhugowaard (route)
Ester Leibbrand
0651015041
ester@samen.nu

Internetadres: http://www.samen.nu

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2011

14562