Samen werken aan
duurzame participatie

Salude Groep BV

Salude Medisch Advies is een gespecialiseerde multidisciplinaire dienstverlener in de Sociale Zekerheid die diensten levert aan gemeentelijke- en (semi-)overheidsinstellingen.

Salude Medisch Advies is gespecialiseerd in het vaststellen van functiebeperkingen bij mensen en de gevolgen daarvan...
meer...

Salude Medisch Advies is een gespecialiseerde multidisciplinaire dienstverlener in de Sociale Zekerheid die diensten levert aan gemeentelijke- en (semi-)overheidsinstellingen.

Salude Medisch Advies is gespecialiseerd in het vaststellen van functiebeperkingen bij mensen en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven, wonen en werken. Het totale werkgebied van Zorg en Arbeid wordt bestreken.

Door onze diagnostiek kan aan gerichte en efficiënte oplossingen worden gewerkt, zoals realisatie van voorzieningen en woningaanpassingen in het kader van de WMO, GPK en WWB, maar ook re-integratie en reactiveringtrajecten in het kader van de WIA en Participatiewet.

Onze professionals zijn artsen, arbeidsdeskundigen en psychologen. Sinds 1999 is veel ervaring opgebouwd in het beoordelen en succesvol begeleiden van cliënten met beperkingen op zowel fysiek en/of psychisch gebied, maar ook in het stellen van indicaties in het kader van de WMO, GPK en WWB.

Onderscheid met andere organisaties

De Salude Medisch Advies B.V. voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen van gevraagde dienstverleningen. Wij zijn daarin erkend en in het bezit van het keurmerk “Blik op werk”.

De bij Salude werkzame artsen zijn opgeleid als verzekeringsarts en/of bedrijfsarts. Onze artsen beschikken over een ruime ervaring op het gebied van medische belastbaarheidonderzoeken. Zowel in het kader van de uitvoering van WMO en de WWB als in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, WIA,WSW en WAJONG.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-12-202120-12-2021

Blik op Werk Keurmerk

Salude Groep BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
Salude Groep BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Salude Groep BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-12-202120-12-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk*28,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2021 verkort
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2021 tot 14 january 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Salude Groep BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Psychologisch onderzoek

Het kort psychodiagnostisch onderzoek is opgebouwd uit vier onderdelen:

Intakegesprek met aandacht voor de vraagstelling en afname van een psychologisch interview.
Testonderdeel bestaande uit diverse persoonlijkheidstests.
Eindgesprek, waarin de testuitslagen worden besproken naast een mogelijk advies omtrent de psychische belasting versus belastbaarheid.
Rapportage met beschrijving van de testresultaten, conclusie en het advies. Na toestemming van betrokkene ontvangt de opdrachtgever de rapportage.

Beroeps- en functiegerichte scholing

Door middel van testmateriaal en methodische gespreksvoering worden kennisniveau, vaardigheden, leerpotentieel en beroepsmogelijkheden van de werknemer in kaart gebracht. Een actieve participerende houding van de betrokkene wordt gestimuleerd.

Opbouw beroepskeuze onderzoek:
Intakegesprek
In dit gesprek wordt de achtergrond van de betrokken werknemer in kaart gebracht.

Testonderdeel
Een serie van schriftelijke testen om het werk- en denkniveau, de persoonlijke kenmerken en interesses vast te stellen van de betrokken werknemer.

Adviesgesprek
Tijdens dit gesprek worden de resultaten en conclusies van de testen besproken en mogelijkheden aangedragen voor arbeidskeuze.

Rapportage
Schriftelijke beschrijving van de testresultaten, conclusies en het advies.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

De arbeidsmarktoriëntatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Intakegesprek waarin naast de algemene informatie en eventueel bepaalde arbeidsbeperkingen ook werkdoelen geformuleerd worden.
Vier vervolgbijeenkomsten met aandacht voor de onderdelen: levensloop/ opstellen van een persoonlijk profiel met sterke punten en aandachtspunten/ koers naar het heden en de toekomst/ aanscherpen van de doelen en een plan van aanpak hoe de doelen te realiseren.

Jobhunting

Het actief begeleiden van klanten naar een reguliere baan door middel van goed ingevoerde Jobhunter van de Salude Groep op de arbeidsmarkt.
Wij maken gebruik van ons grote netwerk - zowel op de locale alsook landelijke arbeidsmarkt.
Het zoeken naar 'verborgen' vacatures en actief benaderen van potentiële werkgevers.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Niet-uitkeringsgerechtigden (nug'ers) of personen met een Anw-uitkering

Salude start met een intensieve intake, diagnose stellen, trajectplan opstellen, detachering en coachen naar reguliere baan. Persoonlijke en daadkrachtige aanpak met volledige medewerking van de cliënt.

WSW-geïndiceerden

Salude is een erkende jobcoachorganisatie. We hebben veel ervaring met het begeleiden van mensen met een WSW-indicatie, o.a. voeren we Begeleid Werken uit. De klanten worden bemiddeld naar een baan en krijgen begeleiding van een jobcoach om hen te helpen zo goed mogelijk te functioneren. De jobcoach is ook aanspreekpunt voor de werkgever.We hebben reeds meerdere personen in dit traject succesvol begeleid.
Zie onze website: www.saludegroep.nl

Personen in gesubsidieerde banen

De coaches van Salude hebben grote expertise opgebouwd met deze doelgroep. Onze eigen vakbekwame medewerkers geven de cliënt alle mogelijkheden om tot een gezamelijk succes te komen. Maar ook voor u als gemeente biedt Salude uitzicht op vele uitstroommogelijkheden en op uw eigen financiele positie voor de komende jaren.

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

Ongeveer 15 % van de cliënten, valt onder deze categorie. * Opdrachtgevers UWV, Individuele clienten en werkgevers door heel Nederland. zie ook de informatie op onze site www.saludegroep.nl
intensieve één-op-één-begeleiding geircht op duurzame (her)plaatsing. Het combineren van intensieve begeleiding met maatwerk, goede kennis van de arbeidsmarkt en de totale projectondersteuning zorgen voor succesvolle trajecten die resulteren in uitstroom naar banen. Wiij bieden de persoonlijke weg naar werk: -samen werken aan werk met uw eigen Salude coach; -net dat beetje extra-!

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

De afgelopen jaren hebben wij een groot aantal clienten begeleid die ernstige psychische en sociale problemen hadden gedurende lange tijd. Wij begeleiden hen naar leer-werktrajecten, WSWtrajecten of ander aangepast werk.
Zie onze website: www.saludegroep.nl

Contact

Vestigingen

Hoofdstraat 1 -3, 2351 AA LEIDERDORP (route)
Peter van der Veen
071 5235000
p.vanderveen@saludegroep.nl

Jacob Obrechtlaan 4, 4611AR BERGEN OP ZOOM (route)
Peter Veen
071 5235000
p.vanderveen@saludegroep.nl

Ambachtstraat 8 10, 2671CE NAALDWIJK (route)
Peter Veen
071 5235000
p.vanderveen@saludegroep.nl

Esdoornlaan 45 A, 4902TN OOSTERHOUT (route)
Peter Veen
071 5235000
p.vanderveen@saludegroep.nl

Olivier van Noortlaan 108, 3133AT VLAARDINGEN (route)
Peter Veen
071 5235000
p.vanderveen@saludegroep.nl

Prins Bernardlaan 183, 2273DP VOORBURG (route)
Peter Veen
071 5235000
p.vanderveen@saludegroep.nl

Salude Groep BV

Internetadres: http://www.salude.nl/

Aantal werknemers: 15
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar: 2002

6172