Samen werken aan
duurzame participatie

Sagènn Re-integratie BV

Sagènn is dé partner voor overheid, bedrijven en particulieren in het realiseren van maatwerkoplossingen op het snijvlak van mens en maatschappij. Met onze positieve mensbenadering, energieke aanpak en krachtige oplossingen op terreinen van werk, participatie en integratie versterken wij de...
meer...

Sagènn is dé partner voor overheid, bedrijven en particulieren in het realiseren van maatwerkoplossingen op het snijvlak van mens en maatschappij. Met onze positieve mensbenadering, energieke aanpak en krachtige oplossingen op terreinen van werk, participatie en integratie versterken wij de maatschappij door de verbetering van de positie van mensen. Wij introduceren vernieuwende programma's die gericht zijn op het aansterken en verbeteren van individuele zelfredzaamheid die tevens leidt tot duurzame participatie door verschillende vormen van werk. Hiermee zijn wij de onmisbare schakel die de talenten en kwaliteiten van ieder individu ziet en verbindt aan de maatschappelijke behoefte. Onze inspanningen leiden tot werk, participatie en zelfredzaamheid. Met de inzet van Sagènn krijgen mensen de kans op een betere toekomst en versterken wijken, steden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Onderscheid met andere organisaties

Onze bedrijfscultuur kent een goede balans tussen de ideële doelstelling die het werk met zich meebrengt en de zakelijke, resultaatgerichte houding die net zo belangrijk is om goede resultaten te waarborgen.

Samenwerking met:
Uitzendbureau, Branche organisaties, Gemeente, Scholingsinstelling, Werkgever / werkgeversorganisatie, Reïntegratiebedrijf, UWV, WSW / WIW

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202409-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Sagènn Re-integratie BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Sagènn Re-integratie BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Sagènn Re-integratie BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202409-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,62098,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 kto in eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 kto in eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2021 kto in eigen beheer

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,34--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 21 february 2023 tot 1 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Sagènn Re-integratie BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Algemeen

Als een reguliere baan voor jou (nog) een stapje te ver is, maar je wel mee wilt doen in de samenleving dan helpen wij jou daarbij. In samenwerking met diverse partners ontwikkelen we doorlopend innovatieve projecten waar jij actief in kan zijn door te werken en zinvol bezig te zijn. Daar hoort waar mogelijk ook een stukje scholing bij. Met onze diensten bieden we zo een mix van (leer-)werkvormen, training, begeleiding en ondersteuning op de terreinen die jij nodig hebt.

Ter ondersteuning van deze projecten werken samen met lokale organisaties en instellingen om ieders maatschappelijke deelname op eigen niveau te realiseren, leefbaarheid in de buurt te versterken en zelfredzaamheid in thuissituaties te waarborgen.

Zo borgen wij individuele vooruitgang, versterking van de locale samenleving, en integratie van de diverse beleidsterreinen die als gevolg van decentralisaties bij elkaar komen.

Jongerentrajecten

Jongeren nemen een belangrijke plaats in onze dienstverlening in. Als je jongere bent heb je vaak andere vragen, verwachtingen of problemen dan iemand die al een stuk ouder is. Wij bieden jou ondersteuning en activiteiten die passen bij jouw leefwereld. Samen met jou richten we je eigen traject in, en werken we mee aan het behalen van jouw persoonlijke doelen.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Vanuit onze enorme schat aan ervaring en expertise zijn wij in staat om jouw talenten en mogelijkheden te vertalen naar regionale baan- en scholingskansen.

Jobcoaching

Wij helpen jou de best passende baan te vinden die aansluit bij jouw talenten, competenties, mogelijkheden en ontwikkelperspectief. In onze filosofie kan effectieve jobhunting alleen succesvol zijn als we daarbij samenwerken en jij als werkzoekende de regie voert op het proces dat leidt tot het vinden van de voor jou best passende baan.

Ondersteuning bij het participeren door onbetaald werk & homecoaching

Sagènn ontwikkelt verschillende soorten projecten die betrekking hebben op (arbeids)participatie en werkgelegenheid. Dit doen wij in opdracht van gemeenten, UWV, bedrijven en fondsen maar ook op eigen initiatief in bijvoorbeeld samenwerking met uitzendorganisaties. Altijd met en voor mensen die hun positie in de samenleving willen verbeteren.

Niet iedereen heeft een gelijke startpositie of gelijke kansen. Ook hebben mensen niet altijd invloed op wat hen in het leven overkomt. Maar je hebt wel invloed op de wijze waarop je met tegenslagen omgaat.

Wij zijn van mening dat iedereen talenten en ambitie heeft om dromen waar te maken. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, meedoen in de maatschappij of het vinden van werk dat bij jou past.

Wij passen onze begeleiding daarom helemaal aan de persoonlijke wensen en situatie van onze deelnemers aan. Samen bepalen we welke stappen we ondernemen om vooraf gestelde doelen te bereiken.

Het Sagènn team bestaat uit professionele trainers, coaches, taaldocenten, psychologen, artsen, arbeidsdeskundigen, jobhunters en specialisten op diverse terreinen, bijvoorbeeld scholing en het starten van een eigen bedrijf.

Losse modules

Van diagnosemodules tot gezondheidsinterventies en trainingen empowerment: wij bieden allerlei trainingen en instrumenten op het gebied van het kennen van je talenten en het versterken van mensen. Op basis van onze jarenlange ervaring en opgedane expertise hebben wij een unieke methodiek ontwikkeld die elk individu helpt op zijn eigen manier verder te komen in het leven. Doelen bepalen mensen zelf, wij begeleiden hen op de weg daar naar toe.

Nazorg na bemiddeling

Zodra je je baan hebt gevonden en je in een nieuwe omgeving moet gaan functioneren, is het handig dat er altijd iemand is waar je op terug kan vallen. Onze nazorg ondersteunt en begeleidt jou, door de bij jou aanwezige eigen kracht om te zetten in gerichte acties die het functioneren op je nieuwe werkplek vergemakkelijken en verduurzamen. Ook het vinden van een goede persoonlijke balans tussen werk en privé hoort daarbij.

Vacaturebemiddeling

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een uitkering die regulier werk zoeken (evt. met psychische of sociale problematiek)

Al meer dan 15 jaar werken wij samen met mensen die een WWB-uitkering hebben en die hard willen werken om hun positie te verbeteren. Met name mensen die een reguliere baan willen hebben maar die een klein of wat minder klein steuntje in de rug nodig hebben, helpen wij om hun doelstelling te bereiken. Altijd met het oogpunt op duurzaam resultaat.

Jongeren (< 28 jaar)

Jongeren die geen vast regulier werk hebben, die hun school al dan niet vroegtijdig zonder diploma hebben verlaten, jongeren die te kampen hebben met (multi)problematiek: zij vragen om een andere benadering dan de mensen in de doelgroepen die we hierboven hebben beschreven. Voor hen stellen we specifieke projecten samen waarbij we op eigen wijze, veelal met behulp van social media en uitdagende activiteiten werken aan het bouwen van een solide en zelfstandig, zelfredzaam bestaan.

Dak- en thuislozen

Ook mensen die (nog) geen vaste woonplek hebben, hebben in onze ervaring vaak de ambitie om een regulier bestaan op te bouwen door (werkgerelateerde) activiteiten te hebben in een regelmatig leefpatroon. Wij hebben daarvoor verschillende projecten ontwikkeld, waarbij de nadruk per persoon, afhankelijk van zijn of haar ambities en mogelijkheden, varieert tussen actieve dagbesteding door zinvolle activiteiten en de opmaat naar regulier (begeleid) werk.

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

In samenwerking met ons zusterbedrijf Sagènn Educatie ontwikkelen we verrassende projecten in om mensen naast hun inburgeringplicht te ondersteunen bij het vinden van (onbetaald) werk.

Mensen met een uitkering die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die regulier werk zoeken

Voor een groep mensen staat de ambitie als een paal boven water: meedoen in de samenleving op basis van regulier werk. Toch is voor deze groep mensen die ambitie nog een stapje te ver: zij kampen met (multi)problemen die regulier werk vooralsnog belemmeren. Met deze mensen werken we aan het wegwerken van hun belemmeringen opdat zij op (mid)lange termijn alsnog hun persoonlijke doel kunnen bereiken: een eigen baan vinden, hebben en houden.

Contact

Vestigingen

Meerkoethof 40, 3582 DA Utrecht (route)
Bas Oostenbrug
030 - 263 43 00
utrecht@sagenn.nl

Stieltjesstraat 20, 3071 JX Rotterdam (route)
Bas Oostenbrug
010-31 30 530
info@sagenn.nl

Westerstraat 5-9, 3016 DJ Rotterdam (route)
Bas Oostenbrug
010-31 30 530
info@sagenn.nl

Gerard Callenburgstraat 38, 1055 VC Amsterdam (route)
Bas Oostenbrug
020 - 682 91 63
info@sagenn.nl

Uitvoeringslocatie Rijnvicus , 2404CK Alphen aan den Rijn (route)
Manouk Romijn
010-3130530
info@sagenn.nl

's-Gravenzandelaan 185, 2512 JL Den Haag (route)
Bas Oostenbrug
088-444 6070
info@sagenn.nl

Strevelsweg 700 - 210, 3083 AS Rotterdam (route)
Bas Oostenbrug
010 -3130530
info@sagenn.nl

Sag�nn Re-integratie BV

Internetadres: http://www.sagenn.nl/

Aantal werknemers: 50
Aantal vestigingen: 7
Oprichtingsjaar: 2000

5869