Samen werken aan
duurzame participatie

Ruischcoaching, Recovery en Re-integratie

Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is hét integratiebureau voor mensen die in herstel zijn van een verslaving. Wij geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid: niemand begrijpt namelijk beter wat een verslaving inhoudt, dan iemand die het zelf heeft ondervonden. Daarom zijn onze coaches...
meer...

Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is hét integratiebureau voor mensen die in herstel zijn van een verslaving. Wij geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid: niemand begrijpt namelijk beter wat een verslaving inhoudt, dan iemand die het zelf heeft ondervonden. Daarom zijn onze coaches hoogopgeleid en ervaringsdeskundig: zij kennen de dynamiek van de ziekte verslaving en weten de cliënt te confronteren en ondersteunen. Met gerichte aandacht lopen we mee in het herstelproces, sturen we bij waar nodig en helpen we cliënten hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. Ook begeleiden we mensen in actieve verslaving naar de juiste behandeling.

Onderscheid met andere organisaties

Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is een landelijk opererend re-integratiebureau, die zich in de kern richt op mensen die in herstel zijn van een verslaving. Sinds 2009 begeleiden wij jaarlijks honderden cliënten na opname in de kliniek, met duurzaam maatschappelijk herstel. Dit doen wij in opdracht van het UWV, werkgevers of gemeenten Ruischcoaching heeft samenwerkingsverbanden met klinieken en behandelaren in het binnen- en buitenland. Wij gebruiken verschillende technieken.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 10-05-202210-05-2022

Blik op Werk Keurmerk

Ruischcoaching, Recovery en Re-integratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Ruischcoaching, Recovery en Re-integratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ruischcoaching, Recovery en Re-integratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 10-05-202210-05-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-27,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,1148,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,3438,1
Sociale activering en participatie-258,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019 / 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,16--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.58133636%
Groot Amsterdam7.88123336%
Haaglanden8.3862326%
Holland-Rijnland97.852223%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2021 tot 18 april 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ruischcoaching, Recovery en Re-integratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Screening en Plan van Aanpak

We starten met een inhoudelijke screening. Op basis daarvan wordt een Plan van Aanpak gemaakt. We zorgen voor duidelijkheid aan het begin van het traject t.a.v. de verantwoordelijkheden van werkgever, werknemer en RIB en evalueren per kwartaal en zonodig vaker om de voortgang te behouden.
Goede afstemming en open communicatie zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van het traject. Een verslaafde werknemer is vaak gewend om te manipuleren.

Naast verslaving is er vaak sprake van co-morbiditeit. Weten wanneer er sprake is van zelfsabotage of wanneer er een beroep moet worden gedaan op een behandelaar, vraagt een goede afweging.

Als iemand in actieve verslaving is, is het niet eenvoudig om een gesprek te voeren en vervolgens ook de juiste stappen te zetten. Een verslaafde en een niet-verslaafde spreken soms een compleet andere taal. Daarom zet Ruischcoaching ervaringsdeskundigheid in. Als je dezelfde taal spreekt, ben je sneller bij de essentie.

Herstelcoaching

Terugval hoort bij de ziekte verslaving. Zo’n 70% van de mensen die in herstel zijn van een verslaving valt terug, waarvan de helft binnen een jaar. Goede nazorg is de sleutel tot succes, maar in plaats daarvan worden verslavingszorginstellingen juist steeds verder gekort in het budget.
Om een solide basis te leggen in herstel, kan Ruischcoaching helpen. Er wordt gestart met het maken van een terugvalpreventieplan en een goede dag- en weekstructuur, gericht op het opbouwen van de algehele draagkracht. Er is aandacht voor alle levensgebieden; de financiën, de fysieke gesteldheid, de verschillende emoties, gezonde relaties en zingeving. Daarnaast zijn er activiteiten die bijdragen aan een goed herstel. Kortom: er is veel werk voor de verslaafde in herstel.
De begeleiding bouwt verder op wat in de kliniek is aangeboden, daarnaast worden verschillende technieken en instrumenten ingezet die passen bij de persoon en de behoefte, zodat congruentie ontstaat tussen denken, voelen en handelen.

Loopbaancoaching

Een volgende stap om verder te komen is te (her)ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Er moet een nieuw fundament gelegd worden, waarop je jouw werkzame leven kunt gaan opbouwen. Een belangrijk onderdeel van elk traject is dus om nieuwe inzichten te verkrijgen over mogelijkheden en belemmeringen. Veel mensen hebben op een te hoog of een te laag niveau gewerkt. Ze zijn op een plek terecht gekomen waarbij ze de verslaving konden hanteren. Als iemand niet meer gebruikt is een heroriëntatie van het grootste belang, anders is de kans op een nieuwe terugval aanzienlijk. Dit wordt gedaan door middel van onder andere een onderzoek naar: kwaliteiten, valkuilen, vaardigheden en belemmeringen, motivatiebronnen, waarden en drijfveren, ambitie, (zelf)vertrouwen, persoonlijke effectiviteit, status, erkenning, en hoe e.e.a. zich verhoudt tot het herstelproces Leren omgaan met balans en energie, openheid en eerlijkheid.
Daarbij heeft de één een rem, en de ander juist een zetje nodig.

Lifestyle/Interventie

Er zijn alle mogelijke leefstijltrainingen, maar de verslaafde werknemer zal zich waarschijnlijk daarvoor niet aanmelden. De klachten die er zijn, blijven vaak verborgen achter andere problemen, bijvoorbeeld; relatie- en/of financiële problemen en psychische problematiek. Ontkenning is onderdeel van de ziekte. Als het echter niet duidelijk is dat het over verslaving gaat, kan er geen oplossing gevonden worden. (En blijkt de inzet van andere instrumenten tevergeefs te zijn) Een van onze producten heeft te maken met het bespreekbaar maken van doseringsproblematiek binnen de werksituatie. Bij een aantal mensen kan uiteindelijk uitval voorkomen worden door tijdig het onderwerp aan de orde te stellen in de vorm van een interventie.

Online Advies

Online deskundigheidsbevordering verslaving en herstel

  • Eenmaal in de 6 weken stellen we een specifiek onderwerp aan de orde, zoals beeldschermverslaving, eetverslaving, relatieverslaving, nieuwe verslavingen, PTSS en verslavingen, het verslaafde brein en andere bijzondere onderwerpen, wellicht door u aangedragen. We zullen onze eigen coaches en ook deskundigen uit ons netwerk daarvoor inzetten. Na afloop is er korte tijd om vragen te stellen.
  • Eenmaal in de 6 weken zullen we de tijd nemen om meer intervisieachtige vraagstukken door te spreken. Dan is er meer sprake van interactie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Verslaving

Alle vormen van middelen en gedragsverslaving. Verslaving is zelden eenduidig. Vaak gaat het gepaard met angstklachten, depressiviteit, ADHD, obsessief en compulsief gedrag etc.

Ruischoaching, Recovery en Re-integratie heeft een netwerk van klinieken en behandelaars.

Werkgever van de verslaafde medewerker

Er wordt vaak lacherig gedaan over het gebruik van alcohol, pillen, gamen, eetgewoontes etc. Door gevoelens van schuld en schaamte en ook onbekendheid met het onderwerp komt onmatigheid in vele vormen voorbij, maar krijgt het zelden serieuze aandacht. Veel mensen hebben er wel degelijk behoefte aan om hierover na te denken.
Middels een lezing kunnen we onze kennis delen en openheid creëren, zodat er ruimte kan ontstaan voor een evt. hulpvraag. Tevens kunnen we groepsgewijs het onderwerp met regelmaat aandacht geven. Het bespreken van de zgn. ‘bad habbits’ heeft een preventieve werking. Onderzoek wijst uit dat mensen eerder hulp vragen als de schaamte minder wordt.

Ook geeft Ruischcoaching training over herkenning van verslaving op de werkvloer.

Aandacht en tijd voor zowel het herstel- als het loopbaandeel, levert op de langere termijn een beter resultaat op. Als iemand na uitval of ziekte te snel aan de slag gaat, is het risico op terugval namelijk groot.

Contact

Vestigingen

Rozenhof 33 - 301, 3311 JT DORDRECHT (route)
Claudia Leertouwer
078-6458300
verder@ruischcoaching.com

Ruischcoaching, Recovery en Re-integratie

Internetadres: http://www.ruischcoaching.com

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2009

10751