Werken aan duurzame participatie

ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam / Educatie is een maatschappelijke vraaggerichte onderneming die een breed aanbod van onderwijs biedt gericht op het verbeteren van het toekomstperspectief van deelnemers en op integratie en participatie in de samenleving.

Het ROCvA (en voorlopers) heeft sinds 1993...
meer...

Het ROC van Amsterdam / Educatie is een maatschappelijke vraaggerichte onderneming die een breed aanbod van onderwijs biedt gericht op het verbeteren van het toekomstperspectief van deelnemers en op integratie en participatie in de samenleving.

Het ROCvA (en voorlopers) heeft sinds 1993 ervaring in het verzorgen van trajecten Nederlands voor anderstaligen (NT2) en inburgering (inburgeren).

Sinds 2018 zijn het ROC van Flevoland (ROCvF) Educatie en het ROC van Amsterdam Educatie samengevoegd en verzorgen we gezamenlijk de taaltrajecten onder het Blik op Werk keurmerk.

Voor onze verschillende locaties verwijzen we naar het onderdeel "vestigingen"

Onderscheid met andere organisaties

De cursussen worden gegeven door betrokken en vakbekwame professionals. Onze gebouwen zijn officiële onderwijsgebouwen met gratis WiFi (eduroam) en ICT middelen (laptop in bruikleen en openleercentrum met 40 computers).

Studenten krijgen hulp bij de aanvraag van de lening bij DUO.
Er zijn taalcoaches en taaloefenplekken beschikbaar.

Samenwerking met Mbo-Colleges van het ROC van Amsterdam. Hierdoor is vaak een naadloze instroom in mbo-trajecten mogelijk.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-04-201924-04-2019

Blik op Werk Keurmerk

ROC van Amsterdam is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
ROC van Amsterdam heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

ROC van Amsterdam werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ROC van Amsterdam neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-04-201924-04-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-258,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.5814409 3%
Flevoland8.78.110123 8%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ROC van Amsterdam.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

ROC van Amsterdam - Flevoland biedt maatwerk op alle niveaus aan: A1, A2, B1, B2 (1F, 2F, 3F)

Inburgeringstraject

Het ROC van Amsterdam - Flevoland bereidt voor op de 6 examens die nodig zijn om in te burgeren. De vier taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen. En daarnaast KNM (Kennis Nederlands Maatschappij) en ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt).
Daar waar het mogelijk is start de deelnemer tijdens de inburgering met een mbo opleiding.

Staatsexamen programma I

Het ROC van Amsterdam - Flevoland bereidt voor op de 6 examens die nodig zijn om in te burgeren. De vier taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen. En daarnaast KNM (Kennis Nederlands Maatschappij) en ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt).
Daar waar het mogelijk is start de deelnemer tijdens de inburgering met een mbo opleiding.

Staatsexamen programma II

Het ROC van Amsterdam - Flevoland bereidt voor op de 6 examens die nodig zijn om in te burgeren. De vier taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen. En daarnaast KNM (Kennis Nederlands Maatschappij) en ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt).
Daar waar het mogelijk is start de deelnemer tijdens de inburgering met een mbo opleiding.

Taaltraject

Mbo + Inburgering

Voor een aantal mbo-opleidingen is het mogelijk om al te starten met een opleiding naast de inburgering.
Dat kan voor de volgende opleidingen:

Techniek
Zorg
Horeca
Facilitaire dienstverlenging
Logistiek
Entree breed

Alfabetiseringstraject

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het ROC van Amsterdam - Flevoland biedt ONA lessen aan tijdens het inburgeringstraject.
Het is mogelijk om de ONA lessen te combineren met een mbo opleiding.
De ONA lessen kunnen ook als losse module worden gevolgd.
Daar waar het mogelijk is start de deelnemer tijdens de inburgering met een mbo opleiding.

KNM (Kennis Nederlands Maatschappij)

Het ROC van Amsterdam - Flevoland biedt KNM lessen aan tijdens het inburgeringstraject.
Het is mogelijk om de KNM lessen te combineren met een mbo opleiding.
De KNM lessen kunnen ook als losse module worden gevolgd.
Daar waar het mogelijk is start de deelnemer tijdens de inburgering met een mbo opleiding.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Verplichte inburgeraars

Inburgeringscursussen voor studenten die een lening van DUO hebben aangevraagd en gekregen, alsmede voor studenten die de inburgeringscursus zelf financieren.
Het kan hier gezinsherenigers betreffen of kennismigranten (expats) en studenten.

Statushouders

Statushouders met een toekenning voor een lening van DUO kunnen studeren bij het ROC van Amsterdam - Flevoland.

Jongvolwassenen

Inburgeraars die nog een beroepsopleiding moeten volgen om gekwalificeerd in te stromen op de arbeidsmarkt. Bij start van de beroepsopleiding voor de 30e verjaardag is studiefinanciering mogelijk.
Voor doorstromers vanuit de ISK is dit een vervolgoptie met extra taalonderwijs.

Contact

Vestigingen

Postjesweg 1, 1057 DT AMSTERDAM (route)
06 46 726 558
taal@rocva.nl

Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam Zuidoost (route)
06 39 496 990
taal@rocva.nl

Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam (route)
06 46 726 558
taal@rocva.nl

Raadhuisplein 7 (in bibliotheek), 2132TZ Hoofddorp (route)
06 46 726 558
taal@rocva.nl

Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Diemen (Amsterdam Zuidoost) (route)
06 39 496 990
taal@rocva.nl

Stadsplein 97, 1181 ZM Amstelveen (route)
06 46 726 558
taal@rocva.nl

Arena 301, 1213 NW Hilversum (route)
020 728 8024
taalgooienvecht@rocva.nl

Straat van Florida 1, 1334 PT Almere (route)
036 547 7305
educatie@rocvf.nl

Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad (route)
036 547 7305
educatie@rocvf.nl

Internetadres: http://www.rocva.nl/

Aantal werknemers: 80
Aantal vestigingen: 9
Oprichtingsjaar: 1993

5895