Werken aan duurzame participatie

Restart

Restart is een van de toonaangevende spelers op de markt van mobiliteit, arbeidsre-integratie, begeleid werken en sociale activering in Nederland. Ontwikkeling zien wij hierbij als het centrale thema. Restart is al ruim 20 jaar een partij die wordt ingezet bij preventieve en curatieve...
meer...

Restart is een van de toonaangevende spelers op de markt van mobiliteit, arbeidsre-integratie, begeleid werken en sociale activering in Nederland. Ontwikkeling zien wij hierbij als het centrale thema. Restart is al ruim 20 jaar een partij die wordt ingezet bij preventieve en curatieve loopbaanvraagstukken in de vorm van loopbaanonderzoek, –advies en - coaching, outplacement en re-integratie.

Onderscheid met andere organisaties

Door onze ervaring en specifieke kennis van de veelzijdige Nederlandse arbeidsmarkt, kan Restart totaaloplossingen bieden voor alle arbeidsgerelateerde vraagstukken. Omdat we deel uitmaken van USG People, beschikken we over een groot netwerk en kunnen we contact leggen met andere relevante partijen in de arbeidsmarkt. Elke organisatie is anders. Elk mens is anders. Daarom vertalen we vragen altijd naar maatwerkoplossingen die precies aansluiten op de situatie.

Samenwerking met:
Reïntegratie
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-06-201921-06-2019

Blik op Werk Keurmerk

Restart is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Restart heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Restart neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-06-201921-06-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding7,92998,3
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-97,8
Jobcoaching8,1408,0
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)7,8407,8
Outplacement7,4407,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,21597,8
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,512--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groningen7.47.789994 9%
IJsselvechtstreek7.27.87552514%
West-Brabant7.27.87143616%
Friesland7.37.76038516%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.17.86045013%
Rijnmond7.27.85553010%
Noordoost-Brabant7.87.75025420%
Midden-Utrecht7.78.14935014%
Noord-Limburg7.184125216%
Midden-Brabant7.583618819%
Amersfoort6.97.83521816%
Noord-Holland Noord6.88.13331510%
Twente7.783327212%
Zuidoost-Brabant7.583319917%
Flevoland6.67.73025112%
Zuid-Limburg8.183026411%
Haaglanden7.17.82925911%
Groot Amsterdam6.7825314 8%
Drechtsteden7.182414517%
Gorinchem7.382212917%
Midden-Limburg7.382120010%
Helmond-De Peel7.48.22013814%
Zuid-Kennemerland en IJmond6.282012416%
Midden-Gelderland7.77.81915113%
Drenthe7.281816611%
Holland-Rijnland7.581813214%
Zaanstreek/Waterland7.17.81812315%
Midden-Holland7.37.9157819%
Food Valley7.17.713159 8%
Rijk van Nijmegen7.67.9138915%
Zeeland7.17.91110011%
Zuid-Holland Centraal6.87.711179 6%
Gooi en Vechtstreek8.48107713%
Rivierenland7.3894520%
Achterhoek7.87.786113%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 24 january 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Restart.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

De ervaren coaches van Restart bieden actieve ondersteuning bij het uitwerken van uw ondernemingsplan. Niet iedere startende ondernemer heeft evenveel begeleiding nodig. Bovendien zijn startende ondernemers over het algemeen ‘gezond' eigenwijs. Restart werkt daarom met op maat gesneden trajecten.

Loopbaanadvies / onderzoek

Het doel hiervan is de kandidaat werkzoekende te helpen bij de orientatie op de arbeidsmarkt en samen met de kandidaat te kijken waar de mogelijkheden voor hem of haar liggen.

Jobcoaching

De jobcoach adviseert en ondersteunt de werkzoekende bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een betaalde baan. Is de passende baan gevonden dan ondersteunt de jobcoach de nieuwe werknemer op de werkvloer om hem/haar de noodzakelijke vaardigheden aan te leren en te laten wennen aan de werkomgeving.

Outplacement

Het doel is duurzame herplaatsing op een baan bij een andere werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd. Voor werknemers die, al dan niet naar aanleiding van (dreigend) ontslag, behoefte hebben aan professionele ondersteuning bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze en het zoeken naar een andere baan. Waaruit bestaat een outplacementtraject? - Loslaten van het verleden en de blik op de toekomst richten, - Inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik), - Inzicht in mogelijkheden op de arbeidsmarkt , - Opstellen persoonlijk marktplan en - Het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden.

Nazorg na bemiddeling

Het doel hiervan is het realiseren en behouden van arbeidsinpassing van de kandidaat werkzoekende. De dienstverlening bestaat uit het adviseren van de kandidaat werkzoekende, de werkgever en de eventuele opdrachtgever omtrent een aan de orde zijnde plaatsing alsmede realisering van de plaatsing en individuele nazorg gericht op het behoud van de werkplek.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met een verstandelijke handicap

Voor doelgroep verstandelijk gehandicapten. Het naar werk begeleiden van verstandelijk gehandicapten is lange tijd de core-business van Restart geweest. Er is dus aanzienlijke, succesvolle ervaring op dat gebied. De begeleiding vindt plaats op individuele basis en heeft een trajectmatig karakter. Ook na het vinden van werk loopt de begeleiding doorgaans door.

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Voor de doelgroep moeilijk lerenden. In het begeleiden naar werk van MLK- en ZMLK-leerlingen heeft Restart ruime ervaring opgedaan. Met behulp van de methodiek Begeleid Werken (intensieve begeleiding) heeft Restart grote groepen schoolverlaters aan een reguliere baan geholpen. Het opdoen van werkervaring is hierbij een van de aandachtspunten in het traject.

Jongeren (< 23 jaar)

Restart heeft ruime ervaring in het reïntegreren van jongeren. Er is sprake van individuele begeleiding met een trajectmatig karakter. Het zwaartepunt van deze trajecten is het bepalen van een richting op de arbeidsmarkt en het opdoen van werkervaring. Ook na het vinden van het werk loopt de begeleiding doorgaans door.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Voor de doelgroep laag opgeleiden. In het begeleiden naar werk van laag opgeleiden heeft Restart ruime ervaring opgedaan.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Voor de doelgroep hoog opgeleiden. In het begeleiden naar werk van hoog opgeleiden heeft Restart ruime ervaring opgedaan.

Contact

Vestigingen

P.J. Oudweg 61, 1314 CK ALMERE (route)
Stacey Kallenbach
0639715505
skallenbach@usgrestart.nl

Internetadres: http://www.usgrestart.nl/

Aantal werknemers: 156
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1997

1015