Samen werken aan
duurzame participatie

Restart

USG Restart is een van de toonaangevende spelers op de markt van mobiliteit, arbeidsre-integratie, begeleid werken en sociale activering in Nederland. Ontwikkeling zien wij hierbij als het centrale thema. USG Restart is al ruim 20 jaar een partij die wordt ingezet bij preventieve en curatieve...
meer...

USG Restart is een van de toonaangevende spelers op de markt van mobiliteit, arbeidsre-integratie, begeleid werken en sociale activering in Nederland. Ontwikkeling zien wij hierbij als het centrale thema. USG Restart is al ruim 20 jaar een partij die wordt ingezet bij preventieve en curatieve loopbaanvraagstukken in de vorm van loopbaanonderzoek, –advies en - coaching, outplacement en re-integratie.

USG Restart gelooft in een betekenisvolle loopbaan voor iedereen.

Onze ambitie is een lange termijn partnership met onze relaties, waardoor we in staat zijn maatwerk te leveren en in te spelen op de behoeften en wensen van zowel onze opdrachtgevers als de kandidaten. Met persoonlijke aandacht, gespecialiseerde professionals en bewezen methodieken begeleiden en adviseren wij organisaties in een sociaal, inclusief en duurzaam HR beleid.

Onderscheid met andere organisaties

Door onze ervaring en specifieke kennis van de veelzijdige Nederlandse arbeidsmarkt, kan USG Restart totaaloplossingen bieden voor alle arbeidsgerelateerde vraagstukken. USG Restart is onderdeel van USG People, hierdoor beschikken we over een groot netwerk en kunnen we contact leggen met andere relevante partijen in de arbeidsmarkt. Elke organisatie is anders. Elk mens is anders. Daarom vertalen we vragen altijd naar maatwerkoplossingen die precies aansluiten op de situatie.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

Restart is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Restart heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Restart neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding7,8748,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,12627,7
Jobcoaching8,3448,0
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)7,9268,3
Outplacement8,3137,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,41097,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,612--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
IJsselvechtstreek7.77.94815731%
Groningen7.77.92415715%
Flevoland8.18.1238627%
Friesland8.18208025%
Rijnmond7.38.1209322%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.57.91911017%
Twente8.88.11611114%
West-Brabant8.38.2145127%
Midden-Limburg8.28.1133933%
Midden-Utrecht7.78.1124527%
Drenthe8.68105718%
Amersfoort8.17.994122%
Groot Amsterdam7.8895317%
Midden-Brabant7.97.993129%
Midden-Gelderland8.1894321%
Noordoost-Brabant8.17.993327%
Zuid-Limburg7.38.193923%
Haaglanden7.98.283424%
Noord-Limburg8.17.985215%
Noord-Holland Noord7.98.171258%
Rijk van Nijmegen7.18.172528%
Achterhoek7.57.761833%
Rivierenland8.38.161060%
Food Valley88.252917%
Helmond-De Peel8.4851729%
Zuidoost-Brabant88.251828%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 february 2019 tot 17 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Restart.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Het doel is duurzame herplaatsing op een baan bij een andere werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd. Voor werknemers die, al dan niet naar aanleiding van (dreigend) ontslag, behoefte hebben aan professionele ondersteuning bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze en het zoeken naar een andere baan. Waaruit bestaat een outplacementtraject? - Loslaten van het verleden en de blik op de toekomst richten, - Inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik), - Inzicht in mogelijkheden op de arbeidsmarkt , - Opstellen persoonlijk marktplan en - Het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden.

Re-integratie (tweede spoor)

De ervaren coaches van USG Restart nemen de begeleidingstaken over in het kader van 2e spoor begeleiding. Het doel is een duurzame plaatsing bij een andere werkgever.

In onze trajecten staat ‘leren door te doen’ centraal. Wij geven deze trajecten op unieke wijze vorm door individuele coaching gedurende het gehele traject te combineren met maatwerkinterventies. Deze combinatie zorgt ervoor dat wij naast groepstrainingen individueel met de kandidaat en zijn gestelde doelen in het trajectplan aan de slag gaan. Maatwerkinterventies zijn: Ken je kracht – helpt bij het stellen van realistische doelen, Slimmer solliciteren- een activerende training gericht op doen en ervaren, Arbeidsmarktbenadering- actief aan de slag met het zoeken van vacatures en solliciteren en Workshops.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

De ervaren coaches van USG Restart bieden actieve ondersteuning bij het uitwerken van uw ondernemingsplan. Niet iedere startende ondernemer heeft evenveel begeleiding nodig. Bovendien zijn startende ondernemers over het algemeen ‘gezond' eigenwijs. USG Restart werkt daarom met op maat gesneden trajecten.

Loopbaanadvies / onderzoek

Het doel is de kandidaat/ werkzoekende te helpen bij de orientatie op de arbeidsmarkt en samen met de kandidaat te kijken waar de mogelijkheden voor hem of haar liggen.

Jobcoaching

De jobcoach adviseert en ondersteunt de werkzoekende bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een betaalde baan. Is de passende baan gevonden dan ondersteunt de jobcoach de nieuwe werknemer op de werkvloer om hem/haar de noodzakelijke vaardigheden aan te leren en te laten wennen aan de werkomgeving.

Werkfit

Onze Werkfit aanpak is bedoeld voor kandidaten die nog niet in staat zijn om succesvol betaald werk te verrichten, met of zonder jobcoach. Het traject richt zich op versterking van werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en de arbeidsmarktpositie. De succesvolle elementen uit onze jarenlange ervaring met individuele begeleiding én groepstrajecten voor Wajong- en WIA- gerechtigden zijn in deze Werkfit aanpak verwerkt. USG Restart biedt een krachtige leersetting: focus via concrete motiverende doelen, afwisselende leervormen op maat, doorlopen van de 4 fasen (1. Binden & boeien, 2. Persoonlijk toekomstplan, 3.Kompas naar werk, 4. Aan de slag) en zoveel mogelijk leren in concrete werksituaties.

Naar Werk

USG Restart heeft een groot netwerk aan bedrijven. Binnen de door ons gevoerde methodiek streven wij er naar dat iedereen gaat werken bij een regulier bedrijf. Zo normaal mogelijk!

Het doel is het versterken van de werknemersvaardigheden in een krachtige leer- en ontwikkelsetting. De talenten, drijfveren, baanwensen en competenties van de kandidaten komen snel in beeld met behulp van onze Talentscan, beschikbaar in o.a. Engels, Turks, Tigrinya en Arabisch.
De werkwijze van USG Restart is geschikt voor klanten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor klanten met een WIA- of ZW-uitkering. Invulling op maat aansluitend op behoefte kandidaat.

Nazorg na bemiddeling

Het doel hiervan is het realiseren en behouden van arbeidsinpassing van de kandidaat werkzoekende. De dienstverlening bestaat uit het adviseren van de kandidaat werkzoekende, de werkgever en de eventuele opdrachtgever omtrent een aan de orde zijnde plaatsing alsmede realisering van de plaatsing en individuele nazorg gericht op het behoud van de werkplek.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met een verstandelijke handicap

Voor doelgroep verstandelijk gehandicapten. Het naar werk begeleiden van verstandelijk gehandicapten is lange tijd de core-business van Restart geweest. Er is dus aanzienlijke, succesvolle ervaring op dat gebied. De begeleiding vindt plaats op individuele basis en heeft een trajectmatig karakter. Ook na het vinden van werk loopt de begeleiding doorgaans door.

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Voor de doelgroep moeilijk lerenden. In het begeleiden naar werk van MLK- en ZMLK-leerlingen heeft USG Restart ruime ervaring opgedaan. Met behulp van de methodiek Begeleid Werken (intensieve begeleiding) heeft USG Restart grote groepen schoolverlaters aan een reguliere baan geholpen. Het opdoen van werkervaring is hierbij een van de aandachtspunten in het traject.

Jongeren (< 23 jaar)

USG Restart heeft ruime ervaring in het reïntegreren van jongeren. Er is sprake van individuele begeleiding met een trajectmatig karakter. Het zwaartepunt van deze trajecten is het bepalen van een richting op de arbeidsmarkt en het opdoen van werkervaring. Ook na het vinden van het werk loopt de begeleiding doorgaans door.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Voor de doelgroep laag opgeleiden. In het begeleiden naar werk van laag opgeleiden heeft USG Restart ruime ervaring opgedaan.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Voor de doelgroep hoog opgeleiden. In het begeleiden naar werk van hoog opgeleiden heeft USG Restart ruime ervaring opgedaan.

Contact

Vestigingen

P.J. Oudweg 61, 1314 CK ALMERE (route)
Stacey Kallenbach
0639715505
skallenbach@usgrestart.nl

Internetadres: http://www.usgrestart.nl/

Aantal werknemers: 156
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1997

1015