Werken aan duurzame participatie

Randstad HR Solutions

Randstad HR Solutions helpt organisaties die waarde hechten aan een bredere inzetbaarheid van hun medewerkers. We werken aan inzetbaarheid van medewerkers op de arbeidsmarkt van vandaag én morgen. Onze adviseurs kijken samen met u naar de beste oplossing. Zij staan midden in de arbeidsmarkt, zijn...
meer...

Randstad HR Solutions helpt organisaties die waarde hechten aan een bredere inzetbaarheid van hun medewerkers. We werken aan inzetbaarheid van medewerkers op de arbeidsmarkt van vandaag én morgen. Onze adviseurs kijken samen met u naar de beste oplossing. Zij staan midden in de arbeidsmarkt, zijn specialistisch opgeleid én ervaren in het werken met doelgroepen die extra aandacht vragen.

hoe wij u helpen

  • begeleiding en bemiddeling van medewerkers die geen baan (meer) hebben, hun huidige functie niet meer kunnen vervullen in de toekomst of door ziekte niet langer binnen uw organisatie aan de slag kunnen.

Onderscheid met andere organisaties

Ons uitgangspunt is dat er voor iedereen werk te vinden is. Wij kijken naar wat er wel mogelijk is en begeleiden en bemiddelen mensen naar ander werk. Dat doen we voor cliënten op alle niveaus en voor zowel profit als non-profit organisaties (UWV, gemeenten, zorginstellingen etc)

Samenwerking met:
Gemeente, Verzekeraar, Arbodienst, Uitzendbureau, UWV, Scholingsinstelling, Werknemersorganisaties, Werkgever/werkgeversorganisatie, Re-integratiebedrijf

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 17-03-202017-03-2020

Blik op Werk Keurmerk

Randstad HR Solutions is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Randstad HR Solutions heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Randstad HR Solutions neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 17-03-202017-03-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-367,7
Jobcoaching-127,9
Outplacement7,31187,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)6,8457,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-00,0
Duurzame inzetbaarheid7,1577,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,949--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 25 january 2019 tot 7 january 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Randstad HR Solutions.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Vacaturebemiddeling

Wij helpen u de arbeidsmarkt op een gestructureerde wijze te benaderen en gebruik te maken van zowel zichtbare als onzichtbare vacatures. Ruim 70% van de vacatures verschijnt immers niet in de media, maar wordt door bedrijven op een andere manier ingevuld. Niet alleen u zoekt, uw adviseur zoekt met u mee. Waarbij we gebruik maken van de door ons zelf ontwikkelde Randstadvacaturezoeker: een compleet, tijdsbesparend en persoonlijk instrument dat u als medewerker een dagelijks bijgewerkt overzicht geeft van alle passende vacatures in de gedrukte én digitale media in Nederland. De Randstadvacaturezoeker kan concrete vacatures bewaren en ook gegevens van bedrijven opslaan om ze later gericht te kunnen benaderen. U kunt overal inloggen.

Outplacement

We brengen de betrokken werknemers in contact met een team van loopbaanexperts. Onze programma’s voor loopbaantransitie zijn ontworpen voor de werknemer van deze tijd: zeer innovatief, gepersonaliseerd en resultaatgericht. Onze oplossingen zijn gebouwd op een fundament van geavanceerde, eigen- en cloud gebaseerde technologie.

team van 3 loopbaanexperts

  • personal branding specialist die een cv, motivatiebrief en sterke online identiteit ontwikkelt
  • persoonlijke coach die samenwerkt met de medewerker aan het vinden van de nieuwe baan (netwerken, solliciteren en salarisonderhandelingen)
  • jobhunter die wekelijks de meest relevante vacatures, evenementen en contactpersonen aanlevert

hoge waardering en slagingspercentage.
Uw medewerker heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot trainingssessies, professionele oefeningen en een coachingscentrum gevuld met online content. Persoonlijke, betrokken aanpak, 90% van onze outplacement kandidaten vindt binnen 6 maanden een passende baan

Loopbaan check up

Denk je ook wel eens: 'Zit ik nog op de goede plek?' of 'Maak ik voldoende gebruik van mijn kwaliteiten en vind ik mijn werk nog leuk genoeg?'. De loopbaan check up van Randstad HR Solutions geeft je antwoord op deze vragen. Jij wilt leuk werk dat past bij je wensen en mogelijkheden. Je werkgever vindt het belangrijk dat je optimaal inzetbaar blijft. De loopbaan check up helpt je om weer aan het roer te staan van je eigen loopbaan. Met behulp van speciaal ontwikkelde online vragelijsten en twee gesprekken met een loopbaanadviseur krijg je antwoord op onder andere de vraag : 'Zit ik nog goed in mijn huidige functie? En zo niet, wat staat me te doen ?'. Het resultaat is een gericht actieplan. Op basis hiervan kun je met je leidinggevende en / of HR verantwoordelijke in gesprek over de toekomst van je loopbaan.

Re-integratie tweede spoor

Tegenwoordig bent u als werkgever samen met uw arbeidsongeschikte medewerker verantwoordelijk voor het re-integratietraject. Binnen uw eigen organisatie of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever. Randstad kan u ondersteunen bij deze ‘re-integratie 2e spoor’.

Uw medewerker krijgt zicht op een nieuwe toekomst en u voldoet aan uw verplichtingen in het kader van de wet- en regelgeving.

Voor de arbeidsongeschikte medewerker is het vinden van een passende functie bij een andere werkgever niet eenvoudig. Het re-integratietraject van Randstad is maatwerk en gericht op het vinden van een oplossing die het beste past bij de wensen en mogelijkheden van de betrokken medewerker. Wij streven naar duurzaamheid en willen er zeker van zijn dat de re-integratie zo succesvol mogelijk verloopt. Daarbij profiteren u en uw medewerker niet alleen van de kwaliteit van onze ervaren adviseurs, maar ook van de positie van Randstad als spin in het web van de arbeidsmarkt. Daarnaast is het traject zo ingericht dat u als werkgever voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving.

De adviseur maakt op basis van een intake gesprek een plan van aanpak. Dat bevat interventies die nodig zijn om het traject zo succesvol mogelijk te maken. Zodra de medewerker en de opdrachtgever accoord zijn start het traject met een driegesprek (werkgever, werknemer, adviseur), zodat voor alle partijen duidelijk is wat er van wie wordt verwacht.
Bij het vinden van een passende baan elders, staan de mogelijkheden van de medewerker centraal en niet de beperkingen.

De inhoud van het traject is voor iedereen anders. Op basis van de behoefte van de medewerker wordt er een traject op maat samengesteld. Afhankelijk van de situatie van uw medewerker, zetten we daarbij naast een actieve arbeidsmarktbenadering één of meer van de vier volgende onderdelen in:

Veranderen, inspireren, motiveren
Zelfonderzoek
Arbeidsmarktonderzoek
Sollicitatievaardigheden

Een traject bestaat uit een mix van individuele coaching en begeleiding, loopbaan- en sollicitatietrainingen, Jobcenters en Jobhunting.

Coaching

Veranderingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Een flexibele organisatie blijft hierop inspelen en is gebaat bij duurzaam inzetbare medewerkers die meebewegen. Deze zijn vakkundig, gemotiveerd, vitaal en productief, nu en in de toekomst. Ontbreekt één van deze eigenschappen en wordt te weinig aandacht besteed aan (loop)baanfit, ontwikkeling en vitaliteit, dan komt niet alleen de inzetbaarheid van uw medewerker in het geding, maar ook de toegevoegde waarde voor uw organisatie en/of de arbeidsmarkt. Een effectief coachingstraject van Randstad HR Solutions kan hierin ondersteunen en maakt uw medewerker bewust en beter in staat mee te bewegen.

De coaches van Randstad HR Solutions zijn ervaren en senior adviseurs. Uw medewerkers ervaren in het coachingstraject van Randstad dat effectieve interactie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid leidt tot bewustwording en daarmee tot het behalen van persoonlijke- en organisatiedoelen. Afhankelijk van de specifieke vraag zetten we verschillende methodieken en online vragenlijsten in, onder andere gericht op houding en gedrag, leiderschap, communicatie en motivatie.

doel

Bij coaching gaat het in onze visie om het positief beïnvloeden van mensen in twee richtingen:

aanboren van potentiële kwaliteiten, gericht op prestatieverbetering
ontwikkelen van het zelfsturend vermogen en het vermogen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden
resultaat

Coaching levert winst en meetbaar resultaat op:

voor de medewerker: persoonlijke bewustwording en groei verbeteren de kwaliteit van werk en leven
voor de organisatie: coaching leidt tot betere prestaties en productiviteit
uitgangspunten

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

coaching is vrijwillig, maar niet vrijblijvend;
coaching vergroot het bewustzijn en is gebaseerd op vertrouwen;
coaching is resultaatgericht; aan elk coachingstraject verbinden we een doelstelling;
de focus is positief en toekomstgericht;
coaching is werk gerelateerd en praktijkgericht;
alle betrokken partijen (opdrachtgever, gecoachte en coach) zijn autonoom
hebben een eigen verantwoordelijkheid

Duurzame inzetbaarheid

Randstad HR Solutions helpt mensen en de organisaties waar zij werken met hun duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Wij brengen mensen in beweging, ongeacht hun functie, opleiding of leeftijd. In het persoonlijke inzetbaarheidsportaal (de mede door TNO ontwikkelde Duurzame Inzetbaarheids Index) krijgt het personeel inzicht in zijn eigen situatie.

Welke factoren bevorderen of belemmeren mijn productiviteit en ontwikkeling?
Wat kan ik doen om vitaal en competent te blijven, nu en in de toekomst?
Onze inzetbaarheidscoach stimuleert de medewerker om zelf in actie te komen en te werken aan zijn eigen inzetbaarheid. Zo helpen we organisaties vroegtijdig en structureel aan te sturen op de duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Wat is duurzame inzetbaarheid precies? Lees onze definitie.

duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie

Randstad HR Solutions helpt organisaties proactief om te gaan met duurzame inzetbaarheid.

De organisatie en het personeel krijgen inzicht in hoe zij ervoor staan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en waar ze kunnen ontwikkelen
Onze aanpak stimuleert medewerkers om in beweging te komen en ondersteunt ze hierbij
Mensen blijven aantrekkelijk voor het bedrijf en de arbeidsmarkt
Zowel de organisatie als medewerkers blijven productief en succesvol
De medewerkerstevredenheid verbetert
Medewerkers die hun werk goed willen doen en aantrekkelijk willen blijven voor de arbeidsmarkt moeten gericht in zichzelf investeren. Zo blijven zij vitaal, competent en productief. Randstad HR Solutions helpt medewerkers die in zichzelf willen investeren graag op weg. Vragen die hierbij aan de medewerker worden gesteld zijn onder andere:

Ben je tevreden over de persoonlijke groei en ontwikkeling die je doormaakt?
Waar sta je in je loopbaan en hoe kijk je tegen de toekomst aan?
Hoe vitaal ben je eigenlijk?
APK Duurzame Inzetbaarheid

Met de APK Duurzame Inzetbaarheid hebben medewerkers een jaar lang toegang tot hun persoonlijke inzetbaarheidsportaal. Zij kunnen onbeperkt gebruikmaken van de inzetbaarheidsscan(s) en actiebevorderende tools. De inzetbaarheidscoach organiseert een telefonisch terugkoppelingsgesprek. Hierin bespreken de coach en de medewerker de uitkomsten van de vragenlijst(en), de gestelde doelen en de actieplannen. De coach stimuleert de medewerker om doelgericht aan de slag te gaan met zijn inzetbaarheidsvraagstukken, binnen of buiten de organisatiecontext.

Publiek-private samenwerking, Baanbrekend

Baanbrekend is een co-creatie tussen Nederlandse gemeenten en Randstad Nederland om uitkeringsgerechtigden naar werk te bemiddelen.

Het primaire gemeenschappelijke doel van de gemeente en van Randstad is mensen aan werk helpen. Randstad draagt bij aan de doelstelling van de Sociale Dienst van gemeenten door gebruik te maken van het bereik van onze database met vacatures en onze ervaring bij het matchen op en begeleiden van mensen naar werk. Alle kandidaten worden gescreend, volgen een workshop en krijgen een contactpersoon toegewezen. Ons doel is om kandidaten binnen 4 tot 8 weken aan werk te helpen. Dit kan gaan om een vaste baan, een parttime baan, maar ook om tijdelijk werk. Het uitgangspunt is altijd werk.

Baanbrekend is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden uit de Wet Werk en Bijstand met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat mensen binnen 3 tot 6 maanden bemiddelbaar moeten zijn naar werk. Dit kan gaan om nieuwe instroom, maar ook om mensen die al langer in de bijstand zitten.

waarom doen we dit?

Randstad is van werk. We willen zo veel mogelijk mensen aan het werk helpen. Hoe meer mensen participeren, des te beter draait de BV Nederland. Daar hebben we allemaal belang bij. We zetten in deze samenwerking onze ervaring in om ook mensen die al wat langer inactief zijn te begeleiden naar werk. We willen graag onze jarenlange ervaring inzetten voor innovaties. Co-creatie! Wij hebben geleerd dat niet het traject - praten over een toekomstige situatie - de betrokken kandidaten helpt maar juist het in aanraking brengen met het werk. Werk maakt gelukkig, het brengt niet alleen inkomen, maar ook eigenwaarde en zelfvertrouwen.

teamwork

Praktisch en juridisch gezien is Baanbrekend een co-creatie (tussenvorm), het is letterlijk een publiek-private samenwerking. Het team van Baanbrekend is fifty-fifty opgebouwd uit medewerkers van Randstad en van de Gemeente. Het matchen van kandidaten en werkgever gebeurt binnen één integraal team waar beide partijen competenties inbrengen. Randstad zorgt voor marktbewerking en banen. De gemeente heeft kennis van sociale wetgeving en draagt zorg voor begeleiding van kandidaten die extra ondersteuning nodig hebben voor ze instromen bij Baanbrekend. Op de locaties van Baanbrekend werken adviseurs van zowel de Gemeente als Randstad dagelijks met elkaar samen. Ze maken gebruik van elkaars expertise. Daarin schuilt de kracht van deze publiek-private samenwerking.

Via Baanbrekend stromen werkzoekenden niet alleen uit naar Randstad-banen, maar ook naar grote werkgevers in de regio en banen van andere uitzendorganisaties. Op deze manier is er een ontsluiting richting de totale arbeidsmarkt. Voor een groot deel stromen werkzoekenden uit naar regulier werk. Ook is er een mogelijkheid om gezamenlijk uitkeringsgerechtigden, die nog niet 100% productief zijn samen met de werkgever verder te ontwikkelen. We vragen de werkgever te investeren in de werknemer en daarmee in zijn eigen arbeidskapitaal.

Als tegenprestatie voor de inspanningen ontvangt de werkgever voor de periode waarin de uitkeringsgerechtigde nog niet voldoende productief is, een gereduceerd tarief. Doelstelling van alle partijen moet zijn om de uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk naar een reguliere overeenkomst te begeleiden. Zo draagt de werkgever dus een steentje bij aan de ontwikkeling van deze werkzoekenden.

Participatie

De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling, de Participatiewet. De nieuwe wet stelt dat voor 2026 minstens 125 duizend banen gecreëerd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid stuurt erop aan dat bedrijven (vanaf 25 medewerkers) werk bieden aan werknemers met een arbeidsbeperking.

waar kan Randstad Participatie u bij helpen?

Wij geloven dat de participatie van arbeidsbeperkten altijd begint bij werk. Vanuit werk maken wij de beste match tussen werkgever en werknemer. Hierbij staan de mogelijkheden centraal en niet de beperkingen.

U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten:

Participatieonderzoek: wij onderzoeken op strategisch, tactisch en operationeel niveau in hoeverre uw organisatie klaar is om met mensen met een arbeidsbeperking te werken. Waar liggen kansen voor inzet van de doelgroep en wat zijn de valkuilen?
Werkplekanalyse: wij analyseren welke werkplekken en functies binnen uw bedrijf geschikt zijn voor werknemers met een arbeidsbeperking. Ook maken wij inzichtelijk welke doelgroepen passen bij de geïdentificeerde werkplekken.
Werving en selectie: via onze gespecialiseerde adviseurs vervullen wij de intermediair-rol tussen landelijke en lokale uitkeringsinstanties, andere (online) wervingskanalen en u als werkgever. Wij werken continu aan het uitbreiden van onze landelijke pool van beschikbare medewerkers
Introductie en begeleiding: wij adviseren en begeleiden zowel uw medewerkers met een arbeidsbeperking als uw zittende medewerkers en management bij participatie op de werkvloer door onze gecertificeerde jobcoaches
Juridisch werkgeverschap: wij bieden de mogelijkheid tot detachering van uw nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking. U wordt hierbij volledig ontzorgd doordat wij beschikbare werkgeversregelingen verrekenen in het tarief en de bijkomende administratieve afhandeling overnemen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Randstad HR Solutions heeft de afgelopen jaren hoog opgeleiden in traject genomen. Doordat Randstad in alle sectoren van de arbeidsmarkt actief is, zijn voor de hoog opgeleiden ook veel vacatures beschikbaar. Ook in IRO-trajecten is er de laatste jaren een toenemend aantal hoog opgeleiden dat voor Randstad HR Solutions kiest.

Moeilijk bemiddelbaren

Ook voor de moeilijk bemiddelbare cliënten is Randstad HR solutions de juiste partner. Door de grote hoeveelheid vacatures die beschikbaar zijn in het netwerk van Randstad zijn er voor alle cliënten behoorlijk wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit motiveert veel cliënten om toch weer actief te gaan zoeken.

Laag en gemiddeld opgeleiden (zonder startkwalificatie/MBO)

Mensen met ontwikkelingsvraagstukken

Contact

Vestigingen

Diemermere 25, 1112 TC Diemen (route)
Inez Bruin
0622209925
inez.de.bruin@nl.randstad.com

Boschveldweg 1, 5211VG Den Bosch (route)

Schrans 5, 8932 NA Leeuwarden (route)

Stationsplein 10, 7511 JD Enschede (route)

Grote Markt 22, 2511 BG Den Haag (route)

Van de Spiegelstraat 2, 4461 LL Goes (route)

Wycker Brugstraat 28, 6221 ED Maastricht (route)

Oude Vismarkt 46, 8011TB Zwolle (route)

P.W. Alexanderlaan 331, 7311 SW Apeldoorn (route)

Kwartelenmarkt 2 -3, 5911 HZ Venlo (route)

Nassausingel 4, 6511 EV Nijmegen (route)

Terborgseweg 8, 7005 BA Doetichem (route)

Gedempte Zuiderdiep 24, 9711 HG Groningen (route)

Luchthavenweg 55 E, 5657AE Eindhoven (route)

Axelsestraat 8, 4537 AJ Terneuzen (route)

Dr. Poelstraat 8, 6411 HH Heerlen (route)

Spaklerweg 52 J, 1114AE Duivendrecht (route)

Vijzelstraat 78, 1017HL Amsterdam (route)

Lange Viestraat 1, 3511BK Utrecht (route)

Internetadres: http://www.randstadhrsolutions.nl

Aantal werknemers: 260
Aantal vestigingen: 19
Oprichtingsjaar: 1983

356