Werken aan duurzame participatie

Profunda Loopbaancoaching

Profunda Loopbaancoaching begeleidt u met enthousiasme en betrokkenheid in uw loopbaan-, reïntegratie -/UWV-traject 'Werkfit maken' en/of 'Naar Werk', outplacement- of coachingstraject met als doel u structurele handvatten te bieden waarvan u de rest van uw leven profijt zult hebben. Profunda...
meer...

Profunda Loopbaancoaching begeleidt u met enthousiasme en betrokkenheid in uw loopbaan-, reïntegratie -/UWV-traject 'Werkfit maken' en/of 'Naar Werk', outplacement- of coachingstraject met als doel u structurele handvatten te bieden waarvan u de rest van uw leven profijt zult hebben. Profunda coacht u bij het opstellen van een toekomstscenario en het bereiken van haalbare doelen.

Onderscheid met andere organisaties

Profunda Loopbaancoaching onderscheidt zich door haar persoonlijke en inspirerende, maar ook praktische aanpak die zich vertaalt in een individueel, op maat gesneden coachingstraject. In dit traject wordt gekeken naar uw specifieke vraagstelling en wordt gezamenlijk gezocht naar de beste benadering daarvan en een plan van aanpak geformuleerd. Door een combinatie van persoonlijke gesprekken, opdrachten en tests krijgt u handvatten aangereikt om uw werk (en leven) weer vorm en inhoud te geven. U wordt zowel persoonlijk als via internet intensief begeleid bij uw sollicitatie- en netwerkactiviteiten. Kernwoorden daarbij zijn: zelfreflectie, inspiratie, motivatie en zonodig confrontatie. Voor meer informatie: www.profunda.nl

Samenwerking met:
UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Profunda Loopbaancoaching is in het bezit van certificaten:

  • Noloc Erkend Loopbaanprofessional, BGL & partners, Post-HBO registeropleiding tot loopbaanprofessional, aanvullende trainingen via lidmaatschap Stichting Burnout & Stress

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-11-201827-11-2018

Blik op Werk Keurmerk

Profunda Loopbaancoaching is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Profunda Loopbaancoaching heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Profunda Loopbaancoaching neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-11-201827-11-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)9,017,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,8227,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017 / 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,32--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.77.9212584%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 2 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Profunda Loopbaancoaching.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Loopbaanadvies / onderzoek

Tijdens dit traject wordt u d.m.v. gerichte tests en persoonlijke gesprekken begeleid in het maken van een analyse van uw talenten en competenties, het ontwikkelen van een beroepenprofiel en het opstellen van een persoonsgericht en realistisch actieplan. Sleutelwoorden: motiveren en versterken van het zelfvertrouwen. Kijk op www.profunda.nl.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Het coachen bij een gerichte oriëntatie op de arbeidsmarkt: onderzoeken van uw positie op de arbeidsmarkt, ontdekken van (nieuwe) vacaturebronnen, benutten van bestaande en nieuwe netwerkcontacten van zowel cliënt als coach. Kijk op www.profunda.nl.

Training in empowerment en persoonlijke effectiviteit

Coaching gericht op het versterken van uw zelfvertrouwen en persoonlijke kracht, waarbij doelgericht en op realistische wijze wordt uitgegaan van uw mogelijkheden en het optimaal benutten van uw kwaliteiten.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Het leren omgaan met de hedendaagse eisen van het solliciteren: Profunda biedt intensieve begeleiding en training en behandelt thema's als het opstellen van een curriculum vitae, het schrijven van een onderscheidende sollicitatiebrief, netwerken, uw presentatie op LinkedIn, het oefenen van sollicitatiegesprekken, inzicht in bij uw passende organisatieculturen, kledingvoorschriften e.d. Kijk op www.profunda.nl.

Nazorg na bemiddeling

De coaching stopt niet na het vinden van een (gedeeltelijke) baan. Het kan lastig zijn om uw positie in een nieuwe organisatie en in een eventuele nieuwe functie te bepalen na een periode uit het arbeidsproces te zijn geweest met alle valkuilen van dien. De praktijksituatie biedt bovendien de mogelijkheid om geleerde inzichten te toetsen en deze te verfijnen.

Outplacement

Het coachen bij vrijwillig of gedwongen ontslag op basis van een ruime ervaring met reorganisaties en ontslagsituaties en het vermogen om te leren tegenslagen om te buigen in kansen en uitdagingen. U wordt gecoacht bij het overstijgen van uw ontslagsituatie, het herwinnen van uw kracht en het vinden van nieuwe toekomstmogelijkheden. Kijk op:www.profunda.nl

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Wanneer u vanwege ziekte niet kunt terugkeren naar uw oude functie of er binnen uw organisatie geen andere mogelijkheden zijn, kan Profunda u helpen bij het vinden van een nieuwe baan in een andere organisatie. U wordt begeleid in het loslaten van uw vertrouwde werkomgeving en het hervinden van uw kracht en zelfvertrouwen. In tweewekelijkse gesprekken worden uw talenten en mogelijkheden in kaart gebracht en wordt u geleerd om uw positie te bepalen op de arbeidsmarkt. Na deze herorientatiefase volgt de fase waarin u actief gaat solliciteren en netwerken, waarbij Profunda u intensief begeleidt bij zowel het zoeken naar geschikte vacatures, het schrijven van uw brieven, het voeren van de gesprekken en het bepalen van uw arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie: www.profunda.nl

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

De aanpak van Profunda is gericht op enerzijds zelfreflectie en het vinden van de balans tussen werk en leven en anderzijds de praktische zoektocht naar een passende baan. Veel hogeropgeleiden uit allerlei branches hebben baat gevonden bij juist deze aanpak, die volledig op u als persoon wordt toegesneden. zie: www.profunda.nl

Personen met burn-out/overspannen

Profunda heeft clienten begeleid die vanuit een burn-out situatie in de WW zijn beland. De begeleiding is dan niet alleen gericht op het vinden van een nieuwe baan, mar veeleer naar het vinden van een baan die de mogelijkheid biedt voor een juiste balans tussen werk en prive. In het traject wordt samen onderzocht waar de oorzaken liggen voor de burn-out en hoe u daar in de toekomst mee kunt omgaan.

Getraumatiseerd personeel (veroorzaakt door calamiteiten in werksituatie)

Slechte ervaringen in een werksituatie kunnen iemand sterk belemmeren bij sollicitaties en lang doorwerken in een nieuwe baan. Profunda kan u helpen uw stress en twijfel vanuit een andere invalshoek te benaderen en deze ervaringen te leren overstijgen.

Contact

Vestigingen

Krooswijkhof 48, 1082 PA AMSTERDAM (route)
Marleen Doodkorte
020-4120666
marleen@profunda.nl

Internetadres: http://www.profunda.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

1456