Samen werken aan
duurzame participatie

Prio Educatie

Prio Educatie BV.is een dynamisch bedrijf dat actief is op verschillende terreinen. Wij bieden onder andere taaltrajecten aan voor iedereen die de Nederlandse taal wil leren of zijn of haar vaardigheden in de Nederlandse taal verder wil verbeteren. Ons aanbod is ontwikkeld in samenwerking met...
meer...

Prio Educatie BV.is een dynamisch bedrijf dat actief is op verschillende terreinen. Wij bieden onder andere taaltrajecten aan voor iedereen die de Nederlandse taal wil leren of zijn of haar vaardigheden in de Nederlandse taal verder wil verbeteren. Ons aanbod is ontwikkeld in samenwerking met verschillende ervaringsdeskundigen en bedrijven die expertise hebben op het gebied van taal. Voor inburgeraars is ons aanbod op maat.

Onderscheid met andere organisaties

Wij onderscheiden ons door een aanbod waarin elke deelnemer zich herkent. Ons aanbod is holistisch. Wij ondersteunen onze cursisten met extra taaltrajecten (vakgerelateerd), bieden hen tips en tools om op een effectieve manier hun weg in de Nederlandse samenleving te kunnen vinden. Wij begeleiden de cursisten daar waar nodig van taal naar opleiding, taalstage of werk. Bij ons kunnen zij ook terecht voor spreekuren en voor inspiratie. Wij zijn voornemens om versnelde taaltrajecten aan te bieden.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Prio Educatie is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Prio Educatie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 21,00

Diensten

Inburgeringstraject

Inburgeringstraject:
Iemand met taalniveau A1 begrijpt woorden of namen die vertrouwd zijn en heel eenvoudige korte zinnen.

Gevorderden: Van A1 naar A2.
A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. Hij begrijpt korte eenvoudige teksten. Hij is in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie of een menukaart.

Alfabetiseringstraject

Alfabetiseringstraject:
Cursisten met taalniveau alfa kunnen niet of slechts beperkt lezen en schrijven in de eigen taal en het Latijnse alfabet.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

“Het onderdeel ONA is bedoeld ter oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en wat hierbinnen uw mogelijkheden zijn. We kijken naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land van herkomst. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van een CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven.”

Staatsexamen programma I

Staatsexamen programma I
Staatsexamen I: Van A2 naar B1:
Cursisten met B1 niveau, begrijpen teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan. Maar ze begrijpen ook moeilijker taal, als ze daar veel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld door hun werk of hobby. Met een B1 niveau kun je op een ROC (MBO-niveau) lessen volgen en begrijpen. Ook kun je werk vinden in functies op MBO-niveau.
== ==
Staatsexamen programma II
Staatsexamen I: Van B1 naar B2:
Iemand die het Nederlands op B2 niveau beheerst is in staat een tekst te begrijpen en te analyseren.
Zo iemand kan zich ook inschrijven op een HBO of een universiteit. Ook kan iemand werk in functies vinden op HBO en of universitair denkniveau.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Volwassenen

Alle volwassenen die zowel inburgeringsplichtig zijn als anderen die dat niet zijn zoals:

Statushouders en nieuwkomers,
Arbeidsmigranten,
Gezinsherenigers en gezinsvormers,
en Inburgeraars.

Contact

Vestigingen

Westblaak 226, 3012 KP Rotterdam (route)
0638821364
info@perioeducatiebv.nl

Van der Madeweg 5, 1099 BS Amsterdam (route)
M.A.Koutet
0638821364
m.a.koutet@prioeducatie.nl

Internetadres: www.prioeducatie.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2019

15091