Werken aan duurzame participatie

Potenco B.V.

Werken vanuit passie geeft kracht! Dat is het motto van Potenco. Potenco bemiddelt mensen met een uitkering, zoals de Wajong, naar een passende werkplek. En als het nodig is bieden wij jobcoaching aan. Werknemers die hun eigen werk niet meer kunnen uitvoeren door beperkingen of door bijvoorbeeld...
meer...

Werken vanuit passie geeft kracht! Dat is het motto van Potenco. Potenco bemiddelt mensen met een uitkering, zoals de Wajong, naar een passende werkplek. En als het nodig is bieden wij jobcoaching aan. Werknemers die hun eigen werk niet meer kunnen uitvoeren door beperkingen of door bijvoorbeeld reorganisatie bemiddelen wij naar ander werk in Tweede Spoor of Outplacementtrajecten. Vanuit mogelijkheden denken, dát geeft ons kracht. En als wij de krachten bundelen, zijn er geweldige resultaten te behalen. Daarom is onze coaching niet alleen gericht op de cliënt, maar betrekken wij ook de omgeving erbij. Met onze persoonlijke coaching op maat behalen wij duurzame resultaten. Door onze jarenlange ervaring is Potenco een betrouwbare partner voor u.

Onderscheid met andere organisaties

Potenco is een organisatie die zich bezighoudt met het coachen van mensen naar reguliere arbeid en het geven van coaching op de werkplek voor werk behoud. Doordat Potenco een relatief kleine organisatie is, ligt onze kracht in de persoonlijke benadering. De persoon staat bij ons centraal en krijgt die individuele aandacht die nodig is om een baan op de reguliere arbeidsmarkt te vinden en te behouden.

Samenwerking met:
UWV, Scholingsinstelling, Gemeente, Verzekeraar, Reïntegratiebedrijf, Werkgever / werkgeversorganisatie, WSW / WIW, Arbodienst

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-03-201814-03-2018

Blik op Werk Keurmerk

Potenco B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Potenco B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Potenco B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-03-201814-03-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-47,8
Sociale activering en participatie-217,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Potenco B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Nadat de cliënt in dienst is gegaan bij de werkgever kan hij/zij ondersteuning krijgen van een jobcoach. Deze ondersteuning kan bestaan uit extra begeleiding tijdens de inwerkperiode; het aanleren van praktische, sociale en werknemersvaardigheden en coachingsgesprekken, enz. De jobcoach is daarnaast op de hoogte van de steeds veranderende wet- en regelgeving.

Traject naar werk - vanuit uitkering

Het is niet altijd makkelijk zelfstandig een baan te vinden. Wij coachen de cliënt daarin. Wij brengen in kaart wat de cliënt wil, wat deze kan en wat voor werk daarbij past. Daarna krijgt de cliënt een individuele sollicitatietraining. Wij maken samen met de cliënt een CV en leren deze hoe hij/zij zich kan presenteren tijdens een gesprek. Samen met de cliënt wordt er gezocht naar passend werk door inzet van het netwerk van client en consulent en door inzet van jobhunting.
Voor UWV voeren wij het traject "Naar Werk" uit.

Trajecten sociale activering / Werkfit maken

Het doel van het traject Sociale Activering is dat de afstand van de cliënt tot de arbeidsmarkt wordt verkleind, zodat hij/zij vervolgens kan deelnemen aan een re-integratietraject. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt staat centraal.
Potenco is gewend te werken met mensen die kampen met diverse – soms meervoudige – problematiek. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van werkzoekenden die een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
De begeleiding van Potenco is praktisch en resultaatgericht. Iedere cliënt wordt individueel en persoonlijk begeleid door een jobcoach. Potenco biedt geen groepsactiviteiten aan.
De jobcoach is eerste aanspreekpunt voor de cliënt en de opdrachtgever. Hij signaleert problemen tijdig, reageert hier adequaat en zorgvuldig op en schakelt indien nodig hulpverlening in.
De jobcoaches van Potenco kenmerken zich door vakkundigheid, betrokkenheid, creativiteit, integriteit en passie voor mens en werk.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Als de zieke werknemer zijn/haar eigen functie niet meer kan uitvoeren en niet binnen het eigen bedrijf in een passende functie kan worden geplaatst, is een traject tweede spoor aan de orde. Hierin wordt naar passend werk bij een andere werkgever gezocht. Het traject duurt maximaal tot aan het einde van de wachttijd WIA (104 weken) of tot de werknemer geplaatst is bij een andere werkgever.

Het traject tweede spoor is er op twee niveaus: gemiddeld en intensief. Het juiste niveau wordt bepaald aan de hand van een intakegesprek. In een intensief traject besteden wij uitgebreid aandacht aan transitie. Werknemers hechten zich namelijk aan werk. Wanneer dat werk verandert of verdwijnt, kan dat door de werknemer als zeer ingrijpend worden ervaren.

Outplacement

Outplacement, loopbaanbegeleiding en van-werk-naar-werk-begeleiding worden regelmatig in één adem genoemd. Ze lijken sterk op elkaar, maar er zijn ook verschillen. Outplacement omvat het geheel van diensten aan werkgevers met het doel één of meerdere van hun werknemers te begeleiden bij het vinden van een nieuwe passende werkkring of andere bestemming, zoals het oprichten van een eigen bedrijf. Bij Potenco kiezen wij voor een individuele aanpak, niemand is hetzelfde. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen: kennismaking; intake; transitie (optioneel); assessment; bemiddeling en nazorg.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Kandidaten uit het doelgroepregister

Sinds 1999 voeren wij het begeleid werken uit voor de sociale werkvoorziening in Capelle aan den IJssel en sinds enige tijd ook in Rotterdam en omliggende gemeenten. Met onze specifieke individuele aanpak hebben we bewezen de WSW-geïndiceerde goed te kunnen begeleiden naar een reguliere baan buiten de SW. Evaluatie heeft aangetoond dat wij een plaatsingspercentage hadden van 53 procent. Deze mensen vallen nu onder de Participatiewet.

Kandidaten met grote afstand tot de arbeidsmarkt

Potenco heeft ruime ervaring in het coachen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afstand kan diverse oorzaken hebben: op het gebied van structureel functionele beperkingen; direct toepasbare vaardigheden en kennis; belemmeringen in de persoonlijke situatie en/of in de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Of natuurlijk een combinatie daarvan.

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Middels een intensieve samenwerking met een aantal praktijkscholen uit de regio wordt voorkomen dat leerlingen na school tussen 'wal en schip' dreigen te vallen. Wij pakken de begeleiding vaak al op tijdens de laatste stage van de leerling en vandaar uit wordt hij/zij intensief geholpen bij het zoeken en behouden van een reguliere baan. Een mooi voorbeeld hiervan is "De Jobacademie", een samenwerkingsverband met het Vlietland Ziekenhuis waar de jongeren in hun laatste schooljaar stage lopen voor zij worden bemiddeld naar betaald werk.

Kandidaten met psychische problematiek

De coaches van Potenco hebben ervaring in het coachen van mensen met de volgende beperkingen:
stoornissen in het autismespectrum, ADHD, gedragsproblemen, schizofrenie, depressie, niet-aangeboren hersenletsel, borderline, burn-out en manisch-depressiviteit.

Contact

Vestigingen

Lombardkade 47-A, 3011 ZC ROTTERDAM (route)
Marcela Castaneda Garzon
010 441 22 33
mcastaneda@potenco.nl

Laan van Kronenburg, 1183 AS Amstelveen (route)
Charles van Teeseling
06-54274725
c.van.teeseling@ampliar.nl

Internetadres: http://www.potenco.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1996

1307