Werken aan duurzame participatie

Pluswerk Reïntegratie

Pluswerk plaatst de juiste persoon op de juiste plek. De intensiviteit van het individuele programma is hoog; korte intensieve trajecten realiseren doelen van zowel cliënt (geschikte baan) als van opdrachtgever (kostenreductie). Pluswerk heeft enorme kennis van behoeften van cliënten en...
meer...

Pluswerk plaatst de juiste persoon op de juiste plek. De intensiviteit van het individuele programma is hoog; korte intensieve trajecten realiseren doelen van zowel cliënt (geschikte baan) als van opdrachtgever (kostenreductie). Pluswerk heeft enorme kennis van behoeften van cliënten en werkgevers dankzij haar ruime ervaring.

Onderscheid met andere organisaties

Elk mens heeft zijn eigen persoonlijke behoeften, mogelijkheden en te ontwikkelen kanten. Dat betekent een keuzevrijheid voor de cliënt die op zoek is naar de voor hem meest geschikte manier van reïntegreren. Dat betekent nauwgezet maatwerk. U maakt met ondersteuning van een trajectbegeleider uw eigen reïntegratieplan. Een werkwijze die op het lijf van Pluswerk is geschreven. De kracht van de Pluswerk aanpak zit namelijk juist in de methodiek van individuele trajectbegeleiding.

  • Dit doen we via coachende, faciliterende en stimulerende begeleiding.
  • Wij leveren maatwerk; wij zetten samen met u, op basis van een individuele diagnose, een traject uit. Alleen wanneer een deels groepsgerichte aanpak sneller tot het afgesproken resultaat leidt, werken wij met groepen.
  • Pluswerk kijkt niet primair naar wat u niet (meer) kan. We zetten juist in op mogelijkheden en nieuwe kansen.
  • Ons uitgangspunt is dat we u in onze begeleiding optimaal stimuleren tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij passen de intensiteit van onze begeleiding aan uw specifieke situatie aan met het behalen van resultaat als uitgangspunt.

Samenwerking met:
Scholingsinstelling, WSW / WIW, Verzekeraar, Uitzendbureau, UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie, Arbodienst, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 18-02-201918-02-2019

Blik op Werk Keurmerk

Pluswerk Reïntegratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Pluswerk Reïntegratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Pluswerk Reïntegratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 18-02-201918-02-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,6147,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,51--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht6.88.161833%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 25 january 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Pluswerk Reïntegratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Pluswerk biedt een aanpak die erop gericht is de werknemer met een arbeidshandicap via arbeidsbestendiging naar de arbeidsmarkt te begeleiden en op een reguliere betaalde baan te plaatsen. De ondersteunende inspanningen zijn erop gericht de werknemer te leren blijvend zelfstandig te functioneren op de werkplek.
De kandidaat/werknemer wordt individueel begeleid door een jobcoach die verantwoordelijk is voor alle facetten van plaatsing, training, begeleiding en evaluatie. De jobcoach is ook deskundig als het gaat om de beoordeling van de werknemer. Het gaat dan om zijn productiviteit, zowel kwalitatief als kwantitatief, maar ook om de mate van sociale integratie op de werkplek.

Jobhunting

De trajectbegeleiders van Pluswerk hebben veel ervaring met het contact leggen met werkgevers en het werven van arbeidsplaatsen. Omdat het gaat om het snel boeken van resultaten zullen zij deze kwaliteiten inzetten ten behoeve van de cliënt, zodat deze sneller een ingang heeft bij een potentiële werkgever. Wij plaatsen de cliënt binnen drie maanden op regulier werk. Voorwaarde is wel dat de cliënt een kleine afstand tot de arbeidsmarkt heeft en gemotiveerd is. Pluswerk zal de contacten uit het netwerk benaderen, zodat niet alleen de gepubliceerde vacatures voor uw cliënten beschikbaar komen maar ook de zogenaamde ‘verborgen’ of ‘latente’ vacatures.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

De sollicitatietraining bestaat uit acht dagdelen van 2,5 uur. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. Aan het eind van de training kan de cliënt:

  • een compleet en overzichtelijk CV maken;
  • een wervende sollicitatiebrief schrijven;
  • zich op een goede manier presenteren;
  • de voor hem geschikte vacatures selecteren;
  • gericht relevante contactpersonen benaderen en kansgevende netwerken aanboren.

Wij bieden een training die de individuele trajectbegeleiding als fundament heeft. De cliënt wordt getraind op basis van een op maat gesneden stappenplan. Bij elke sollicitatie krijgt de cliënt begeleiding in de voorbereiding en feedback na afloop.

Outplacement

Bij ons aanbod voor outplacement zal de cliënt starten met een aantal individuele opdrachten om zijn mogelijkheden, kansen, leerpunten en unieke selling points vast te stellen. Opdrachten die zich richten op het formuleren en etaleren van kwaliteiten, competenties en vaardigheden van de individuele klant. Ook zal de klant zich intensief oriënteren op bestaande beroepen en de actuele arbeidsmarkt. Met begeleiding gaat hij na een korte training sollicitatievaardigheden actief en gericht solliciteren. Onze trajectbegeleider geeft feedback op zaken als de sollicitatiebrief, het CV en de presentatie. Speciale aandacht gaat uit naar het opvoeren van zijn unieke selling points door de sollicitant.

Vacaturebemiddeling

Onze aanpak voor bemiddeling kenmerkt zich door snelheid, intensiteit, een vacaturegerichte aanpak en maatwerk. Gedurende 4 weken volgen de klanten een intensief programma van twee dagdelen per week aangevuld met huiswerkopdrachten. Het einddoel is nadrukkelijk een plaatsing op regulier werk.
Door aanwezig te zijn op het moment dat de cliënt solliciteert of daarvoor de voorbereidingen treft, kan direct bijsturing plaatsvinden van aanpak, gedrag en houding;
Pluswerk beschikt over aparte trainingsruimten die zijn ingericht met computers met internetaansluiting, telefoons, een uitgebreid actueel vacaturebord, regionale bladen e.d..

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Lichamelijk gehandicapten

Een groot deel van de cliënten van Pluswerk is bekend met lichamelijke beperkingen. In de afgelopen jaren hebben de trajectbegeleiders en jobcoaches van Pluswerk veel ervaring opgedaan met het begeleiden en bemiddelen van deze groep cliënten.

Moeilijk bemiddelbaren

Al sinds 1991 voert Pluswerk regelingen uit die gericht zijn op arbeidstoeleiding van langdurig werklozen waarbij verschillende instrumenten ingezet worden op grond van de afstand van de cliënt tot de arbeidsmarkt. Pluswerk heeft een dusdanig breed pakket waardoor een sluitende aanpak geboden kan worden. De methodiek die Pluswerk hanteert, is de individuele trajectbegeleiding waarbij in een persoonlijk trajectplan doelstellingen en activiteiten geformuleerd worden. Binnen een vastgelegd tijdsplan wordt er een door- of uitstroomresultaat behaald. Er wordt samengewerkt met instellingen op het terrein van arbeidstraining, hulpverlening en maatschappelijke begeleiding.

Ex-psychiatrische patiënten

Een groot deel van de cliënten van Pluswerk is bekend met psychische en psychiatrische beperkingen. In de afgelopen jaren hebben de trajectbegeleiders en jobcoaches van Pluswerk veel ervaring opgedaan met het begeleiden en bemiddelen van deze groep cliënten.

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

Pluswerk richt zich vanaf haar oprichting in 1991 exclusief op de doelgroep mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Pluswerk kiest nadrukkelijk voor deze doelgroep en richt haar activiteiten op het opheffen dan wel verkleinen van die afstand tot de arbeidsmarkt. Pluswerk heeft dan ook een langdurige en ruime ervaring waar het gaat om cliënten met psychische en/of sociale problematiek stapsgewijs met tussendoelen via de kortste weg naar reguliere arbeid te begeleiden. Maatwerk is daarbij altijd het kernwoord geweest.

Fase 2/3-cliënten

Pluswerk richt zich vanaf haar oprichting in 1991 exclusief op mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Pluswerk kiest nadrukkelijk voor deze doelgroep en richt al haar activiteiten op het opheffen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Zo heeft Pluswerk bijvoorbeeld gedurende een groot aantal jaren de Werkervaringsplaatsenregeling uitgevoerd, een regeling waar de kloof naar arbeid met behulp van loonkostensubsidie werd geslecht. Ook bemiddeling naar regulier werk zonder loonkostensubsidie is voor ons een bekend fenomeen, wij voeren diverse contracten uit met deze doelstelling. Een voorbeeld daarvan is de reïntegratie van ontslagwerklozen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt.

Contact

Vestigingen

Maliesingel 34, 3581 BJ UTRECHT (route)
Martijn Berg
030 - 691 16 66
mvandenberg@pluswerk.com

Wijnhaven 44, 3011 WS Rotterdam (route)
Martijn Berg
030 - 691 16 66
mvandenberg@pluswerk.com

Joseph Ledelstraat 20 -132, 2518 PM Den Haag (route)
Martijn Berg
030 - 691 16 66
mvandenberg@pluswerk.com

Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam (route)
Martijn Berg
030 - 691 16 66
mvandenberg@pluswerk.com

Busplein 36 -38, 1315 KV Almere (route)
Martijn Berg
030 - 691 16 66
mvandenberg@pluswerk.com

Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT Arnhem (route)
Martijn Berg
030 - 691 16 66
mvandenberg@pluswerk.com

Kalverbos 6, 4001 AJ Tiel (route)
Martijn Berg
030 - 691 16 66
mvandenberg@pluswerk.com

Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort (route)
Martijn Berg
030 - 691 16 66
mvandenberg@pluswerk.com

Internetadres: http://www.pluswerk.com

Aantal werknemers: 17
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 1991

608