Samen werken aan
duurzame participatie

OxHill7

OxHill7 is een landelijk opererend bedrijf in re-integratie, outplacement en arbeidsdeskundig onderzoek.

Niemand aan de zijlijn. Dat is onze missie. We gaan uit van de mogelijkheden van ieder individu. OxHill7 is er voor zowel de werkgever als de werknemer. We ondersteunen en adviseren de...
meer...

OxHill7 is een landelijk opererend bedrijf in re-integratie, outplacement en arbeidsdeskundig onderzoek.

Niemand aan de zijlijn. Dat is onze missie. We gaan uit van de mogelijkheden van ieder individu. OxHill7 is er voor zowel de werkgever als de werknemer. We ondersteunen en adviseren de werkgever bij het voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Voor de werknemer zetten we ons optimaal in om duurzaam passend werk te vinden.

Onze consulenten hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van werknemers naar een passende baan. Zij zijn deskundig op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht en kunnen werkgevers en werknemers bijzonder goed adviseren over de vaak complexe aspecten van re-integratie en outplacement.

OxHill7 is actief in heel Nederland. Onze consulenten werken regionaal en hebben kennis van de regionale arbeidsmarkt. We beschikken landelijk over acht locaties. Daarnaast spreken we regelmatig de cliënten thuis of bij de werkgever.

De markt van re-integratie is complex. Onze re-integratieconsulenten krijgen daarom ondersteuning van gecertificeerde arbeidsdeskundigen.

Onderscheid met andere organisaties

OxHill7 hecht veel waarde aan deskundigheid, transparantie en klanttevredenheid. Wij houden van goede communicatie met korte lijnen. Doordat de klant de mogelijkheid heeft om online mee te kijken in het proces en het dossier, is onze werkwijze transparant. Uiteraard wordt de privacy hierbij gewaarborgd zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). OxHill7 werkt met een digitaal en veilig cliënt-volgsysteem (Re-integratieMaat).

Adviserende taak
De dienstverlening van OxHill7 beperkt zich niet alleen tot het uitvoeren van onderzoeken en trajecten; ook onze adviserende taak is cruciaal. Met onze adviezen ondersteunen wij werknemers, werkgevers, ondernemers, arbodiensten, verzekeraars en volmachten. Onze consulenten krijgen regelmatig training voor ondersteuning in actuele ontwikkelingen omtrent sociale zekerheid, coaching, arbeidsmarktontwikkeling en arbeidsrecht.

Kansen vergroten
Om de kansen op de arbeidsmarkt voor de werknemer zoveel mogelijk te vergroten, zijn onze consulenten actief op social media. Daarnaast maken zij gebruik van een geavanceerd jobmatchingsysteem.

Geen verrassingen
U betaalt voor wat u afneemt. Het traject kan elk gewenst moment gestopt worden, zonder verdere verplichting. Geen verrassingen dus.

Samenwerking met:
Reïntegratiebedrijf, Gemeente, Verzekeraar, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Arbodienst

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202024-03-2020

Blik op Werk Keurmerk

OxHill7 is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
OxHill7 heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

OxHill7 neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202024-03-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,32827,7
Outplacement-47,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,43227,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,6427,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,769--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam7.184133512%
Haaglanden7.48.14118223%
Noordoost-Brabant7.47.94015027%
Rijnmond7.583935511%
West-Brabant7.783214422%
Zuid-Limburg8.383010429%
Midden-Utrecht7.482716017%
Zeeland77.9278631%
Midden-Brabant7.27.82510723%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe6.982510723%
Zuidoost-Brabant7.48.1249924%
Holland-Rijnland7.38.2228725%
Twente6.88226136%
Midden-Limburg78196032%
IJsselvechtstreek7.87.8176825%
Flevoland7.48.1168718%
Groningen6.27.8167821%
Noord-Holland Noord6.98.1168718%
Drechtsteden8.18157520%
Noord-Limburg6.68145525%
Food Valley8.28.1135225%
Zuid-Kennemerland en IJmond7.68.3128714%
Midden-Gelderland7.77.9115122%
Zaanstreek/Waterland6.68.2118812%
Zuid-Holland Centraal8.27.9106116%
Drenthe7.2893228%
Helmond-De Peel8.58.193228%
Rivierenland8.17.883126%
Friesland6.67.8785 8%
Amersfoort6.58.164015%
Gooi en Vechtstreek8.58.163816%
Midden-Holland58.151828%
Rijk van Nijmegen6.48.252520%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 31 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van OxHill7.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsdeskundig advies

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert een arbeidsdeskundige van OxHill7 over de geschiktheid van uw werknemer voor de eigen functie, eventueel met behulp van aanpassingen. Blijkt dat uw werknemer zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren, dan onderzoeken we de mogelijkheden voor andere werkzaamheden binnen de eigen organisatie. Indien hier geen mogelijkheden zijn dan wordt geadviseerd over arbeidsmogelijkheden elders.
Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft verschillende doelen:

  • het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden van werknemers met (duurzame) beperkingen
  • het opstellen van een re-integratievisie
  • advisering vanuit de wettelijke kaders.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

OxHill7 beschouwt elk begeleidingstraject als maatwerk. De werknemer wordt individueel begeleid. Er wordt in kaart gebracht wat zijn achtergrond is en wat de verwachtingen zijn. In alle gevallen draagt de consulent zorg voor jobhunten naar passende vacatures, het opstellen van een goed cv, sollicitatiebrieven en individuele sollicitatiebegeleiding. OxHill7 maakt gebruik van een geavanceerd jobmatchingsysteem. In overleg kunnen wij ondersteunende diensten inzetten zoals een beroepskeuzetest, een psychologisch onderzoek of counseling. Ook de nieuwe werkgever wordt geïnformeerd over de geschiktheid van de werknemer voor het nieuwe werk, over subsidiemogelijkheden en eventuele detacheringconstructies.

OxHill7 ondersteunt en begeleidt u bij het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. De schriftelijke verslaglegging van onze consulenten is nodig voor een correcte opbouw van het re-integratiedossier en voor de verantwoording naar UWV.

Haalbaarheidsonderzoek

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek is om te bezien of re-integratie tweede spoor een zinvolle interventie is. Veelal zal dit ingezet worden als een werknemer ernstige beperkingen heeft en er grote twijfels zijn of betrokken werknemer bemiddelbaar is of bemiddelbaar gemaakt kan worden.

Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren consulent, waarbij zijn/haar bevindingen met de arbeidsdeskundige worden besproken en de arbeidsdeskundige ook een advies geeft.

Re-integratiebemiddeling WGA

Een WGA interventie wordt ingezet voor (ex) werknemers met een WGA-uitkering. Het doel is om deze werknemers te plaatsen in passend en duurzaam werk met een salaris waarmee minimaal een loonaanvullingsuitkering kan worden verkregen.

OxHill7 beschouwt elk begeleidingstraject als maatwerk. De werknemers worden individueel begeleid door ervaren re-integratieconsulenten. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s.

Outplacement

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin een outplacementtraject uitkomst kan bieden: een reorganisatie, een fusie of een onoplosbaar arbeidsconflict. OxHill7 begeleidt werknemers op alle niveaus, steeds individueel gericht en op maat. Ons doel is het begeleiden in de zoektocht van de werknemer naar een andere baan.

OxHill7 is actief in heel Nederland. Onze ervaren loopbaanbegeleiders werken regionaal en hebben kennis van de regionale arbeidsmarkt. We beschikken landelijk over verschillende locaties. Daarnaast spreken we regelmatig de werknemer thuis of bij de werkgever.
De mate van succes van een traject is hoofdzakelijk afhankelijk van de motivatie van de werknemer. De loopbaanbegeleider stimuleert en coacht de werknemer, helpt markt- en baankansen te verkennen en creëert ingangen vanuit het eigen netwerk.

WerkFit Maken

UWV WerkFit Maken maakt ook deel uit van het dienstenpakket van OxHill7. Dit is een traject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering van het UWV. Maar bijvoorbeeld ook voor jongeren met een WAJONG uitkering. In een WerkFit traject gaat de klant samen met OxHill7 aan de slag om zijn of haar positie op de arbeidsmarkt sterker te maken. Klaar om weer aan het werk te gaan!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

== ==
We gaan uit van de mogelijkheden van ieder individu. OxHill7 is er voor zowel de werkgever als de werknemer. We ondersteunen en adviseren de werkgever bij het voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Voor de werknemer zetten we ons optimaal in om duurzaam passend werk te vinden.

Contact

Vestigingen

Van Veldekekade 361, 5216 KT 's- HERTOGENBOSCH (route)
Lorrena Brouwers
073 594 40 04
info@oxhill7.nl

Internetadres: http://www.oxhill7.nl

Aantal werknemers: 75
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

6162