Samen werken aan
duurzame participatie

Opleidingscentrum ETC

Opleidingscentrum ETC verzorgt al sinds 2008 cursussen en opleidingen zoals; Inburgering, NT2 B1 en B2 cursussen, ONA en KNM, Veiligigheid-, administratieve- en communicatiecursussen. Als het gaat om uitstroom naar werk, scoren 95% van onze cursisten binnen 3-6 maanden een betaalde baan gedurende...
meer...

Opleidingscentrum ETC verzorgt al sinds 2008 cursussen en opleidingen zoals; Inburgering, NT2 B1 en B2 cursussen, ONA en KNM, Veiligigheid-, administratieve- en communicatiecursussen. Als het gaat om uitstroom naar werk, scoren 95% van onze cursisten binnen 3-6 maanden een betaalde baan gedurende of na de opleiding.

Wij verwachten dat ons hele team onze klant met RESPECT behandelt We zeggen wat we doen en we doen wat we beloven. Het management waakt over het leerplezier en het welzijn van onze cursisten.

Nieuwsgierig geworden? Bel voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak. U bent er dan van verzekert dat u ook de juiste persoon op de door u gewenste locatie kunt spreken. Tel.nr. 085-0021500.

Het uurtarief van de inburgeringscursussen bedraagt voor de klassikale lessen € 14,51 per uur.
Dit is inclusief uw cursusboek(en) + E-learning(s) en exclusief examenkosten. De examens dient u namelijk zelf aan te vragen op de website van DUO met uw DigiD.

Onderscheid met andere organisaties

Het draait bij ons om de mens en organisatie. Het is dan ook voor ons de normaalste zaak van de wereld dat ons hele team klaar staat voor onze cursisten ongeacht of dit een particuliere klant of een klant uit de industrie is. Er op een humanitaire wijze voor cursisten zijn vergroot ons werkplezier. Daarnaast heeft de cursist al snel het gevoel dat hij/zij bij ons thuis is. Door er voor een ander te zijn creëert ons team "leer en werkgeluk" Wij bieden tevens NVS/EUSE erkende Jobcoachtrajecten.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 1 january 20211 january 2021

Blik op Werk Keurmerk

Opleidingscentrum ETC is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Opleidingscentrum ETC neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 1 january 20211 january 2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-78,5
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-00,0
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,548,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020 verkort

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,15--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.2899310%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 1 january 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Opleidingscentrum ETC.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,51
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,51
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,51
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,51

Diensten

Verkorte beroepsopleidingen

Verkorte beroepsopleidingen zijn praktijkgerichte opleidingen voor deelnemers boven de 18 jaar. Vroegtijdige schoolverlaters kunnen alleen deelnemen in overleg met een daarvoor verantwoordelijke ambtenaar. Het is bewezen dat onze cursisten een hoge uitstroom hebben naar een betaalde baan op minimaal mbo-3 niveau. Wanneer cursisten deel hebben genomen aan onze scholingstrajecten. Laatste traject in Stellendam (Goeree Overflakkee) 17 deelnemers, waarvan 15 deelnemers tijdens de opleiding of binnen 3 mnd daarna een betaalde baan wist te scoren.

Ons succes is dat er gekeken wordt naar het wat de cursist wil. Docenten en het management houden ze nauwlettend in de gaten tijdens de leerprocessen. Er wordt hard gewerkt door de trainers/docenten en cursisten aan het vullen van de rugzak met kennis en kunde. Daarnaast is de motivatie en hulp vanuit ons team een enorme motivatie voor onze cursisten. De jobcoaches kijken mee hoe een cursist zichzelf het beste op een eerlijke wijze kan promoten.

Re-integratiebegeleiding

Hoe effectief re-integratie zou kunnen werken binnen de eigen organisatie of bij een nieuwe werkgever, wanneer een medewerker wordt begeleid door een jobcoach, tevens direct kan worden gecoacht in het veranderen van gedrag door onze lifecoahces en ook nog eens kan worden opgeleid? Onze ervaring is dat wij door onze werkwijze een hoge score halen op het gebied van uitstroming naar betaald werk.
Wij laten medewerkers vanuit een tweedenspoortraject niet alleen groeien in hun werkzaamheden, maar vooral in hun persoonlijkheid. Door ze om te scholen, te begeleiden en te zoeken naar gerichte vacatures zien wij dat onze cursisten die deze begeleiding genoten hebben ook werkelijk uitstromen naar een betaalde baan. Onze coaches buigen negatieve gedachten om naar durf en lef, waarna er gestart kan worden met nieuwe carierre kansen. Wij bieden ondersteuning aan organisatie en mens. Opleidingscentrum ETC biedt een divers aantal opties als het gaat om re-integratieprojecten.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Per 1 januari 2015 is Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Wanneer u een NT2 staatsexamen bij ons aflegt, moet u ook deelnemen aan het ONA-examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en welke mogelijkheden u heeft om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zo wordt er gekeken naar uw opleidingsniveau en werkervaring in het land van herkomst. Samen zoeken we met u naar uw kwaliteiten en uw wensen op de arbeidsmarkt en gaan samen met u op zoek naar passende mogelijkheden in betaald werk.

Vaste onderdelen van de ONA module zijn het maken van een cv, zoeken naar geschikte vacatures en het opstellen van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en heeft u voldaan aan de urennorm van DUO. U hoeft geen eindgesprek te voeren bij DUO. U bent na afloop van deze module geslaagd voor het onderdeel ONA! U kunt zelfstandig op zoek naar werk.

Alfabetiseringstraject

Alfabetisering
Ons motto is altijd “leren met plezier”. Dit geldt ook voor de cursus Alfabetisering. Tijdens de cursus Alfabetisering is het belangrijk dat u op een plezierige wijze de basis beginselen leert van het alfabet, de grammatica en spelling. Nederlands spreken en luisteren zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus.
Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van klassikale uitleg, het maken van oefeningen en werken met e-learningmodule, zodat u op een spelende wijze het beste eindresultaat kunt behalen.

Doelgroep
De cursus Alfabetisering is bedoeld voor volwassenen cursisten van buitenlandse herkomst, die nog niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven, of die in hun eigen taal een alfabet gebruiken (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Arabische taal). Niet alleen de leestekens zijn anders maar ook de klanken van de leestekens zijn anders. Als deze basis goed wordt geoefend en de basis goed wordt aangeleerd zal de overstap naar een A1 voor u een stuk gemakkelijker worden.

Inburgeringstraject

Heeft u een verblijfsvergunning gekregen en wilt u in Nederland blijven wonen, werken of leren. Dan dient u de Nederlandse taal goed te kunnen begrijpen en spreken. Door een inburgeringscursus te volgen kunt u uw inburgeringsdiploma halen. Als u eenmaal in het bezit bent van uw inburgeringsdiploma heeft biedt dit u direct meer succes op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast voldoet u direct aan uw inburgeringsplicht.

Tijdens onze inburgeringscursus leert u de Nederlandse taal begrijpen, spreken, schrijven en lezen op A2-niveau. Ook zit in de inburgeringscursus het onderdeel ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) waarbij u leert hoe u in Nederland met succes een baan kunt vinden. Ook wordt u geleerd wat de Nederlandse tradities zijn en welke omgangsvormen in Nederland worden gehandteerd. Als u eenmaal klaar bent voor uw inburgeringsexamen melden wij u aan en legt u uw 4 staatsexamens af op luisteren, spreken, schrijven en lezen.

Staatsexamen programma I

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau. Ook wel genoemd niveau 2F.

Tijdens onze B1 lessen krijgt u zowel klassikaal les van onze docenten. U ontvangt bij onze B1 cursussen een theorieboek, werkboek en een e-learning. Op deze wijze bent u ervan gegarandeerd dat het meest haalbare wordt aangereikt om u succesvol uw B1 diploma te laten behalen.

Staatsexamen programma II

De Staatsexamens NT2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. Het taalniveau van dit programma is B2/3F Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.
U hoeft niet eerst Programma I te doen en daarna pas Programma II. Het mag wel, maar dit is niet verplicht. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u past. Wenst u direct te starten met Programma II is dit geen enkel probleem.

Voorafgaand aan de cursus wordt er een instaptoets afgelegd. Zo kunnen wij en uzelf direct meten wat uw huidige nniveau is en welk leertraject gevolgd moet worden. U ontvangt een theorieboek, werkboek en e-learning.

Jobcoaching

Onze NVS/EUSE geregistreerde jobcoaches coachen u of uw collega/medewerker in de zoektocht naar werkgeluk. Er wordt gekeken naar de competenties van de coaché, welke droombaan hij/zij graag zou willen bekleden en hoe deze droombaan op een realistische wijze werkelijkheid kan worden. Uw jobcoach reikt u de handvatten aan en staat u en uw werkgever desgewenst bij met eventuele adviezen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de mogelijkheden die uw huidige werkgever u zou kunnen bieden. Wat is het werkelijke plafond en hoe kunnen we binnen deze kaders uw droombaan vinden. Daarnaast onderhoud de jobcoach desgewenst in samenspraak met de coaché contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals, onze opdrachtgevers en werkgevers. Bij ons staan de coaché en zijn of haar werkgeluk centraal.

Het kan nodig zijn dat een coaché eerst nog wat tussenstappen maakt om de droombaan te kunnen bekleden. Door een stappenplan zal het doel daarna sneller gerealiseerd kunnen worden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Reintegratiekandidaten

Bent u er aan toe om uw carrière eens goed onder de loep te nemen, of om een carrière switch te maken. Ga dan eens in gesprek met één van onze Jobcoaches. In de gesprekken met de jobcoach zijn u en uw carrière het middelpunt. Welke mogelijkheden zijn er, wat is uw passie, wat maakt u gelukkig? Moet u extra scholing volgen? Zo ja, welke weg kunt u dan het beste bewandelen. U bent nu misschien nog niet helemaal gereed om uw droombaan uit te oefenen. Echter zodra u uw stappenplan helder heeft kunt u in elk geval starten met de eerste stap in de goede richting. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van werkervaring, kijken op scholen voor de juiste opleiding. Als voor u duidelijk is welke baan het beste bij u zou passen, zult u al snel merken dat uw directe omgeving het zal beamen .

Nieuwsgierig? Bel 085-0021500 en boek een eerste vrijblijvende afspraak om kennis te maken met onze jobcoach en zie of u een klik heeft. Ziet u "de eerste stap naar werkgeluk hoeft niet veel moeite te kosten".

Anderstaligen

Nederlandse taallessen van A0 tot B2-niveau.
Ons team docenten staan voor u klaar om met zorg uw taallessen op A0 tot B2 lessen te verzorgen. Het leren van de Nederlandse taal is niet alleen een verplicht onderdeel voor uw inburgering, maar mag ook als plezierig worden ervaren.

Daarnaast verzorgen wij ook de ON|A-cursussen (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) en de KNM-cursussen (Kennis Nederlandse Maatschappij).

U kunt bij ons terecht voor ochtend, middag, avond en weekend cursussen.
Onze lestijden zijn op maaandag tot en met vrijdag van 9.00 uur - 12.15 uur
van 13.00 uur - 16.15 uur
van 18.30 uur - 21.45 uur

In het weekend zijn onze Programma I en Programma II cursussen van: 10:00 uur tot 13.15 uur.

Bij alle lessen zijn 15 minuten pauze inbegrepen. De pauzes worden niet aan u doorberekend.

Particulieren

Bent u particulier en wilt u eens kijken wat uw mogelijkheden zijn. Loop dan eens geheel vrijblijvend bij ons binnen. Ook als particulier bent u namelijk altijd welkom om deel te nemen aan één van onze bedrijfsopleidingen of cursussen. Vaak merken wij dat het niet bekend is dat u ook met een bijstandsuitkering deel kunt nemen aan een cursus of opleiding, met als doel dat u daarna in de toekomst uit kunt stromen naar betaald werk.

Industrie

Opleidingscentrum ETC verzorgt alle voorkomende cursussen en opleidingen voor het bedrijfsleven, semi overheid en overheid. Wij hebben langdurige samenwerkingsverbanden met de organisaties die bij ons inkopen. Hierdoor mogen wij er vanuit gaan dat de klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Mocht het een keer voorkomen dat een klant niet tevreden zou zijn, dan gaan wij dit uiteraard direct op een klantvriendelijke wijze oplossen. Voor het bedrijfsleven kunnen cursisten deelnemen aan openinschrijvingen en incompanycursussen/trajecten.

Semi overheid

Diverse klantmanagers van diverse gemeenten kopen bij ons in voor hun klanten. Ook zijn er korte lijnen tussen de klantmanagers en ons management. Hierdoor kan er indien nodig snel geschakeld worden.

Contact

Vestigingen

Noordenweg 2 (Hoofdkantoor), 2984 AG Ridderkerk Centrum (route)
Ronald de Haas
085-0021500
info@ocetc.nl

Wijnhaven 36, 3011 WS Rotterdam (route)
RJ. Leurs
085-0021500
rotterdam@ocetc.nl

Groenmarkt 1, 3311 BD Dordrecht (route)
R.J. Leurs
0850021500
info@ocetc.nl

Maarten Harpertsz Trompweg 235-203 t/m 206, 3317 NE Dordrecht (route)
R. de Haas
085-0021500
dordrecht@ocetc.nl

Internetadres: www.ocetc.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2008

14982