Samen werken aan
duurzame participatie

Opleidingscentrum ETC

Opleidingscentrum ETC is opgericht in 2008 en verzorgt korte krachtige vaardigheidstrainingen, verkorte MBO-1 niveau t/m MBO-4 niveau opleidingen en erkende HBO-opleidingen. Onze cursussen verzorgen wij al ruim 12 jaar met veel plezier voor particulieren en bedrijven. De cursussen die u naast de...
meer...

Opleidingscentrum ETC is opgericht in 2008 en verzorgt korte krachtige vaardigheidstrainingen, verkorte MBO-1 niveau t/m MBO-4 niveau opleidingen en erkende HBO-opleidingen. Onze cursussen verzorgen wij al ruim 12 jaar met veel plezier voor particulieren en bedrijven. De cursussen die u naast de verkorte mbo opleidingen en NT2 trajecten kunt volgen zijn: Communicatie-, Financiele-, Management-, Taal-, Veiligheid-, EHBO-vaardigheden. Daarnaast is Opleidingscentrum ETC gespecialiseerd in het verzorgen van re-integratieprojecten, waarbij een hoge uitstroom van 95% wordt behaald. Voorbeeld uit de praktijk: 17 cursisten in 3,5 maand opgeleid in Stellendam naar een MBO-3 niveau opleiding vanuit een langdurige werkeloosheid situatie. Resultaat: 15 deelnemers hadden tijdens of binnen 3 maanden na de opleiding een betaalde baan en was niet langer afhankelijk van een uitkering. U kunt bij ons ook kiezen om voorafgaand een Jobcoaching traject vanuit DUO te doorlopen.

Onderscheid met andere organisaties

Bij onze organisatie staat het welzijn en de groei van onze cursist centraal. Het maatschappelijke belang loopt hierbij als een rode draad door onze organisatie. Zo zal het management in samenwerking met haar trainers onze cursisten supporten als de cursist net dat extra beetje aandacht nodig heeft.
Onze re-integratietrajecten verzorgen wij sinds 2008 voor o.a. het UWV en gemeenten. U vindt ons in Capelle a/d IJssel en Ridderkerk Centrum.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Opleidingscentrum ETC is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Opleidingscentrum ETC neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,42
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,42
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,42

Diensten

Verkorte beroepsopleidingen

Verkorte beroepsopleidingen zijn praktijkgerichte opleidingen voor deelnemers boven de 18 jaar. Vroegtijdige schoolverlaters kunnen alleen deelnemen in overleg met een daarvoor verantwoordelijke ambtenaar. Het is bewezen dat wij een hoge uitstroom halen naar betaalde banen op minimaal mbo-3 niveau, wanneer cursisten deelnemen aan onze opleidings/reintegratietrajecten. Laatste traject in Stellendam 17 deelnemers, waarvan 15 deelnemers tijdens de opleiding of binnen 3 mnd daarna een betaalde baan wist te scoren.

Ons succes is te danken aan het feit dat wanneer wij opmerken dat een cursist moeite heeft met een bepaald vak, wij ze extra aandacht bieden buiten de reguliere les. Hierdoor komen cursisten met een goed gevulde rugzak op de banenmarkt. De passie van het motiveren en begeleiden naar werk van het management, medewerkers en trainers wordt dusdanig overgedragen dat onze cursisten goed gemotiveerd zefl op zoek gaan of begeleid worden naar werk.

Soliciteren kun je leren

5 daagse sollicitatietraining

Deze cursus kan één dag per week worden gevolgd door onze cursisten. Tijdens deze cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

Het schriftelijk in kaart brengen van de persoonlijke branding (het identificeren van wat de cursist werkelijk wil op het gebied van werk, wie bent u, wat wilt u en wat kunt u).
Het maken van een persoonlijk stappenplan met strategieën om de passie werkelijkheid te laten worden.
Het identificeren van wat je werkelijk wilt op het gebied van werk.
Hij wordt bewuster van interne strubbelingen, je motivaties en waarden.
Doelen stellen.
Het opstellen van de curriculum vitae
Het schrijven en opmaken van sollicitatiebrieven, zodat sollicitatiebrieven opvallen in de stapel brieven.
Het voeren van sollicitatiegesprekken door middel van klassikale rollenspellen.
Het schrijven van je elevatorpitch.
Netwerken doe je zo! (1 dag).

Re-integratiebegeleiding

Hoe effectief re-integratie zou kunnen werken binnen de eigen organisatie of bij een nieuwe werkgever, wanneer een medewerker wordt begeleid door een jobcoach, tevens direct kan worden gecoacht in het veranderen van gedrag door onze lifecoahces en ook nog eens kan worden opgeleid? Onze ervaring is dat wij door onze werkwijze een hoge score halen op het gebied van uitstroming naar betaald werk.
Wij laten medewerkers vanuit een tweedenspoortraject niet alleen groeien in hun werkzaamheden, maar vooral in hun persoonlijkheid. Door ze om te scholen, te begeleiden en te zoeken naar gerichte vacatures zien wij dat onze cursisten die deze begeleiding genoten hebben ook werkelijk uitstromen naar een betaalde baan. Onze coaches buigen negatieve gedachten om naar durf en lef, waarna er gestart kan worden met nieuwe carierre kansen. Wij bieden ondersteuning aan organisatie en mens. Opleidingscentrum ETC biedt een divers aantal opties als het gaat om re-integratieprojecten.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Per 1 januari 2015 is Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Wanneer u een NT2 staatsexamen bij ons aflegt, moet u ook deelnemen aan het ONA-examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en welke mogelijkheden u heeft om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zo wordt er gekeken naar uw opleidingsniveau en werkervaring in het land van herkomst. Samen zoeken we met u naar uw kwaliteiten en uw wensen op de arbeidsmarkt en gaan samen met u op zoek naar passende mogelijkheden in betaald werk.

Vaste onderdelen van de ONA module zijn het maken van een cv, zoeken naar geschikte vacatures en het opstellen van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en heeft u voldaan aan de urennorm van DUO. U hoeft geen eindgesprek te voeren bij DUO. U bent na afloop van deze module geslaagd voor het onderdeel ONA! U kunt zelfstandig op zoek naar werk.

Alfabetiseringstraject

Alfabetisering
Ons motto is altijd “leren met plezier”. Dit geldt ook voor de cursus Alfabetisering. Tijdens de cursus Alfabetisering is het belangrijk dat u op een plezierige wijze de basis beginselen leert van het alfabet, de grammatica en spelling. Nederlands spreken en luisteren zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus.
Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van klassikale uitleg, het maken van oefeningen en werken met e-learningmodule, zodat u op een spelende wijze het beste eindresultaat kunt behalen.

Doelgroep
De cursus Alfabetisering is bedoeld voor volwassenen cursisten van buitenlandse herkomst, die nog niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven, of die in hun eigen taal een alfabet gebruiken (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Arabische taal). Niet alleen de leestekens zijn anders maar ook de klanken van de leestekens zijn anders. Als deze basis goed wordt geoefend en de basis goed wordt aangeleerd zal de overstap naar een A1 voor u een stuk gemakkelijker worden.

Inburgeringstraject

Heeft u een verblijfsvergunning gekregen en wilt u in Nederland blijven wonen, werken of leren. Dan dient u de Nederlandse taal goed te kunnen begrijpen en spreken. Door een inburgeringscursus te volgen kunt u uw inburgeringsdiploma halen. Als u eenmaal in het bezit bent van uw inburgeringsdiploma heeft biedt dit u direct meer succes op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast voldoet u direct aan uw inburgeringsplicht.

Tijdens onze inburgeringscursus leert u de Nederlandse taal begrijpen, spreken, schrijven en lezen op A2-niveau. Ook zit in de inburgeringscursus het onderdeel ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) waarbij u leert hoe u in Nederland met succes een baan kunt vinden. Ook wordt u geleerd wat de Nederlandse tradities zijn en welke omgangsvormen in Nederland worden gehandteerd. Als u eenmaal klaar bent voor uw inburgeringsexamen melden wij u aan en legt u uw 4 staatsexamens af op luisteren, spreken, schrijven en lezen.

Staatsexamen programma I

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau. Ook wel genoemd niveau 2F.

Tijdens onze B1 lessen krijgt u zowel klassikaal les van onze docenten. U ontvangt bij onze B1 cursussen een theorieboek, werkboek en een e-learning. Op deze wijze bent u ervan gegarandeerd dat het meest haalbare wordt aangereikt om u succesvol uw B1 diploma te laten behalen.

Staatsexamen programma II

De Staatsexamens NT2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. Het taalniveau van dit programma is B2/3F Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.
U hoeft niet eerst Programma I te doen en daarna pas Programma II. Het mag wel, maar dit is niet verplicht. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u past. Wenst u direct te starten met Programma II is dit geen enkel probleem.

Voorafgaand aan de cursus wordt er een instaptoets afgelegd. Zo kunnen wij en uzelf direct meten wat uw huidige nniveau is en welk leertraject gevolgd moet worden. U ontvangt een theorieboek, werkboek en e-learning.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Reintegratiekandidaten

Wanneer u de wens heeft u om te laten scholen, ga dan eens vrijblijvend in gesprek met één van onze Jobcoaches op Opleidingsadviseurs. Zij weten precies welke mogelijkheden zijn en waar u terecht kunt voor een eventuele vergoeding van uw opleidingstraject.

Anderstaligen

Voor begeleiding en scholing van Alfabetisering tot B1 niveau. Ons team staat voor u klaar om er zorg voor te dragen dat u onze cursussen met veel plezier beleven, maar vooral succesvol tot een einde kunt brengen.

Particulieren

Bent u particulier en wilt u eens kijken wat uw mogelijkheden zijn. Loop dan eens geheel vrijblijvend bij ons binnen. Ook als particulier bent u namelijk altijd welkom om deel te nemen aan één van onze bedrijfsopleidingen of cursussen. Vaak merken wij dat het niet bekend is dat u ook met een bijstandsuitkering deel kunt nemen aan een cursus of opleiding, met als doel dat u daarna in de toekomst uit kunt stromen naar betaald werk.

Bedrijfsleven

Opleidingscentrum ETC verzorgt alle voorkomende cursussen en opleidingen voor het bedrijfsleven, semi overheid en overheid. Wij hebben langdurige samenwerkingsverbanden met de organisaties die bij ons inkopen. Hierdoor mogen wij er vanuit gaan dat de klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Mocht het een keer voorkomen dat een klant niet tevreden zou zijn, dan gaan wij dit uiteraard direct op een klantvriendelijke wijze oplossen. Voor het bedrijfsleven kunnen cursisten deelnemen aan openinschrijvingen en incompanycursussen/trajecten.

Contact

Vestigingen

Noordenweg 2 (Hoofdkantoor), 2984 AG Ridderkerk Centrum (route)
R. de Haas
085-0021500
info@ocetc.nl

Cypresbaan 3 (Vestiging), 2908 LT Capelle aan den IJssel (route)
R. de Haas
085-0021500
info@ocetc.nl

Internetadres: www.ocetc.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2008

14982