Samen werken aan
duurzame participatie

Opleidingscentrum ETC

Opleidingscentrum ETC verzorgt al sinds 2008 (15 jaar) kwalitatieve cursussen en opleidingen voor het bedrijfsleven, particulieren en de ambtenaren van diverse gemeenten. Wij zijn gevestigd in Dordrecht Wielwijk, Ridderkerk Centrum en Rotterdam Ommoord.

U kunt als inburgeraar bij ons...
meer...

Opleidingscentrum ETC verzorgt al sinds 2008 (15 jaar) kwalitatieve cursussen en opleidingen voor het bedrijfsleven, particulieren en de ambtenaren van diverse gemeenten. Wij zijn gevestigd in Dordrecht Wielwijk, Ridderkerk Centrum en Rotterdam Ommoord.

U kunt als inburgeraar bij ons deelnemen aan de volgende taalniveaus:
* Taalles voor Analfabeten
* Alfabetisering
* A1, A2,B1, B2, C1 en C2
* De B1-route (A1 t/m B1 plus KNM)
* KNM
* ONA / MAP
* Beroepsopleidingen

Leslocaties: Dordrecht Wielwijk, Ridderkerk Centrum, Rotterdam Ommoord Marshallweg.
Openingstijden hoofdkantoor:
Maandag tot donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur
Vrijdag van 8.30 uur tot 14:00 uur

Het uurtarief inburgeringslessen is 12,50 per uur.
Lesgeld is exclusief kosten van uw lesboeken. U mag geen lesboek van een vriend of vriendin meenemen naar uw les. Het is belangrijk dat u zelf een lesboek heeft met een e-learning!

Wilt u langs komen voor een gratis proefles? Maak dan eerst telefonisch een afspraak.

Onderscheid met andere organisaties

Kwaliteit, snelheid en uw leerplezier staan bij ons centraal! Daarom is het belangrijk dat u minimaal 3 maanden les volgt. Wanneer u stopt met uw contract. Kunt u pas over 1 jaar weer een nieuw contract voor inburgeringscursussen bij ons tekenen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-09-202321-09-2023

Blik op Werk Keurmerk

Opleidingscentrum ETC is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Opleidingscentrum ETC heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Opleidingscentrum ETC werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Opleidingscentrum ETC neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-09-202321-09-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-68,4
Jobcoaching10,048,2
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,3268,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020 verkort

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,96--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond7.88.3357646%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 28 january 2022 tot 9 april 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Opleidingscentrum ETC.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Re-integratiebegeleiding

Hoe effectief re-integratie zou kunnen werken binnen de eigen organisatie of bij een nieuwe werkgever, wanneer een medewerker wordt begeleid door een Jobcoach heeft de ervaring van diverse trajecten ons wel geleerd. Wij kunnen met gerust hart zeggen dat wij 95% van de deelnemers hebben opgeleid en begeleid in de sollicitatieprocedure richting een betaalde baan. Voor jobcoaching scoorden wij het cijfer 10 vanuit de industrie.

Onze sterke kant is niet alleen de wijze van omscholing, maar vooral ook in de mindset die we onze cursisten meegeven gedurende de opleiding. Hierdoor zie je de cursisten ook een enorme persoonlijke groei doormaken. Onze coaches buigen onzekerheid en negativiteit om naar positiviteit en zelfverzekerdheid, waardoor onze cursisten vol goede moed de nieuwe carrière kansen aangrijpen. Wij bieden ondersteuning aan organisatie en mens. Opleidingscentrum ETC biedt een divers aantal opties als het gaat om re-integratieprojecten. Meer weten? Laat het ons gerust weten.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt een verplicht onderdeel van het inburgeren. Tijdens onze ONA-lessen leert u alles over het oriënteren op de Nederlandse Arbeidsmarkt, wat werkgevers van u verwachten en welke mogelijkheden u heeft om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zo wordt er gekeken naar uw opleidingsniveau en werkervaring in het land van herkomst. De mogelijkheden om uw diploma's te laten herwaarderen en gaan we op zoek naar uw kwaliteiten en wensen en hoe deze omgezet kunnen worden naar een betaalde baan.

Vaste onderdelen van de ONA module zijn het invullen van de resultaatkaarten, maken van een Curriculum Vitae (CV), zoeken naar geschikte vacatures en het opstellen van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze cursus heeft u uw een mooi portfolio voor DUO, een stappenplan gericht op uw toekomst. Opleidingscentrum ETC zal alleen een verklaring 64 uur scholing verstrekken als u ook daadwerkelijk 64 uur scholing heeft gevolgd.

Alfabetiseringstraject

Alfabetisering
Ons motto is altijd “leren met plezier”. Dit geldt ook voor de cursus Alfabetisering.
Tijdens de klassikale lessen Alfabetisering is het belangrijk dat u op een plezierige wijze leert schrijven, het alfabet leert uitspreken, woorden leert uitspreken, de betekenis van woorden leert, korte zinnen leert schrijven en korte zinnen kunt lezen. Onze Alfabetiseringsdocenten zijn specialisten die u op een prettige manier zullen begeleiden tijdens de klassikale lessen. Wilt u een proefles volgen van een Alfabetisering les. Bel dan voor een afspraak. Een proefles volgen is de beste methode om te oordelen of u bij ons wilt komen deelnemen aan de cursus

Inburgeringstraject

Iedereen die voor langere tijd in Nederland komt wonen heeft de plicht om in te burgeren. U kunt hiervoor een DUO-lening aanvragen, welke u afhankelijk van uw situatie wel of niet hoeft terug te betalen aan DUO. U kunt starten met A0, A1 of A2. Voorafgaand wordt er een instaptoets afgenomen, zodat wij zeker weten dat u in het juiste niveau instroomt. Dit maakt het leren van de Nederlandse taal voor u prettiger.

Tijdens onze inburgeringscursus leert u de Nederlandse taal begrijpen, spreken, schrijven en lezen tot A2-niveau. Vanaf 2022 is het plan dat u tot B1 niveau moet worden opgeleid. Daarnaast dient u ook ONA (Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM af te ronden. Wanneer u voor de examens lezen, schrijven, spreken, luisteren en KNM bent geslaagd hoeft u alleen nog te zorgen dat uw ONA-Portfolio positief beoordeeld wordt door DUO en dat u aantoonbaar kunt maken dat u 64 klassikale/Online lessen heeft gevolgd. Kom gerust eens bij ons kijken tijdens onze ochtend of middag lessen.

Staatsexamen programma I

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1. Dit niveau is gelijk aan taalniveau 2F van het Europees Referentiekader (ERK). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in het dagelijks leven, tijdens een opleiding op school of als u baan heeft op mbo-3 of mbo-4 niveau. Op de Nederlandse scholen wordt dit niveau weergegeven als Nederlands 2F-niveau.

Tijdens onze B1 lessen krijgt u klassikaal les van onze docenten. Daarnaast krijgt ook een e-learning, zodat u het geleerde thuis nog eens goed kunt oefenen. Op deze wijze bent u ervan gegarandeerd dat het meest haalbare wordt aangereikt om u succesvol uw B1 diploma te laten behalen. Een proefles volgen is de beste methode om te oordelen of u bij ons wilt komen deelnemen aan de cursus

Staatsexamen programma II

De Staatsexamens NT2 Program II bestaat uit: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven.
Programma II is bedoeld voor mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt op HBO-niveau willen vergroten.
Het taalniveau van dit programma is B2. Dit niveau is gelijk aan taalniveau 3F van het Europees Referentiekader (ERK). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in het dagelijks leven, tijdens een opleiding op school of als u baan heeft op HBO-niveau. Op de Nederlandse scholen wordt dit niveau weergegeven als Nederlands 3F-niveau. Tijdens onze B1 lessen krijgt u klassikaal les van onze docenten. Daarnaast krijgt u ook een e-learning, zodat u het geleerde thuis nog eens goed kunt oefenen.
Op deze wijze bent u ervan gegarandeerd dat het meest haalbare wordt aangereikt om u succesvol voor uw B2 examens uit te laten gaan. Een bezoek aan onze taalschool of een proefles volgen is de beste methode om te oordelen of u bij ons wilt komen deelnemen aan de cursus

Jobcoaching

Onze NVS/EUSE geregistreerde jobcoaches coachen u of uw collega/medewerker in de zoektocht naar werkgeluk. Er wordt gekeken naar de competenties van de coaché, welke droombaan hij/zij graag zou willen bekleden en hoe deze droombaan op een realistische wijze werkelijkheid kan worden. Uw jobcoach reikt u de handvatten aan en staat u en uw werkgever desgewenst bij met eventuele adviezen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de mogelijkheden die uw huidige werkgever u zou kunnen bieden. Wat is het werkelijke plafond en hoe kunnen we binnen deze kaders uw droombaan vinden. Daarnaast onderhoud de jobcoach desgewenst in samenspraak met de coaché contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals, onze opdrachtgevers en werkgevers. Bij ons staan de coaché en zijn of haar werkgeluk centraal.

Het kan nodig zijn dat een coaché eerst nog wat tussenstappen maakt om de droombaan te kunnen bekleden. Door een stappenplan zal het doel daarna sneller gerealiseerd kunnen worden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Reintegratiekandidaten

Kunt u vanwege omstandigheden uw huidige functie niet meer uitvoeren? En wilt u met een onafhankelijke Europees gecertificeerde Jobcoach en werkvermogensspecialisten bekijken welke baan vanuit uw passie en kennis het beste bij u zou passen? Welke scholing daarbij nodig zou zijn en een compleet stappenplan maken? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor deze dienstverlening kregen wij van onze coachklanten het cijfer 10. Wij hebben deze functie uitgevoerd voor de industrie, particulieren en gemeentelijke ambtenaren.
Daarom zijn wij des te meer trots op het cijfer 10.

Nieuwsgierig? Bel 085-0021500 en boek een eerste vrijblijvende afspraak om kennis te maken met onze jobcoach en zie of u een klik heeft. Ziet u "de eerste stap naar werkgeluk hoeft niet veel moeite te kosten".

Anderstaligen

Bij ons kunt u op drie locaties terecht voor taallessen. U kunt starten bij Analfabeet, Alfabeet, A0, A1, A2, B1, B2 of hoger. Onze eigen leslocaties bevinden zich in Dordrecht (M.H. Trompweg 235), Ridderkerk (Noordenweg 2) en Rotterdam Ommoord (Marshallweg 47)

Daarnaast verzorgen wij ook ONA-/MAP-cursussen en de KNM-cursus (Kennis Nederlandse Maatschappij).

U kunt bij ons terecht voor ochtend, middag, avond en weekend cursussen.
Onze lestijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur - 12:00 uur
van 13:00 uur - 16:00 uur
van 18:30 uur - 21:30 uur

In het weekend zijn onze Programma I en Programma II cursussen van: 10:00 uur tot 13:00 uur.

Particulieren

Bent u particulier en wilt u eens kijken wat uw mogelijkheden zijn. Loop dan eens geheel vrijblijvend bij ons binnen. Ook als particulier bent u namelijk altijd welkom om deel te nemen aan één van onze bedrijfsopleidingen of cursussen. Vaak merken wij dat het niet bekend is dat u ook met een bijstandsuitkering deel kunt nemen aan een cursus of opleiding, met als doel dat u daarna in de toekomst uit kunt stromen naar betaald werk.

Industrie

Opleidingscentrum ETC verzorgt alle voorkomende cursussen en opleidingen voor het bedrijfsleven, semi overheid en overheid. Wij hebben langdurige samenwerkingsverbanden met de organisaties die bij ons inkopen. Hierdoor mogen wij er vanuit gaan dat de klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Mocht het een keer voorkomen dat een klant niet tevreden zou zijn, dan gaan wij dit uiteraard direct op een klantvriendelijke wijze oplossen. Voor het bedrijfsleven kunnen cursisten deelnemen aan openinschrijvingen en incompanycursussen/trajecten.

Semi overheid

Diverse klantmanagers van diverse gemeenten kopen bij ons in voor hun klanten maar ook voor het eigen personeel van diverse gemeenten. Ook voeren wij participatietrajecten uit voor gemeenten. Er zijn korte lijnen tussen de klantmanagers en ons management. Hierdoor kan er indien nodig snel geschakeld worden.
Voor coachklanten vanuit de re-integratie kregen wij maar liefst het cijfer 10.

Contact

Vestigingen

Noordenweg 2 (Hoofdkantoor), 2984 AG Ridderkerk Centrum (route)
Michelle Tichelaar
085-0021500
info@ocetc.nl

Marshallweg 47 - (eigen vestiging 3), 3068 JN Rotterdam (route)
Michelle Tichelaar
085-0021500
rotterdam@ocetc.nl

M.H. Trompweg 235 (eigen vestiging 2), 3317 NE Dordrecht (route)
Michelle Tichelaar
085-0021500
dordrecht@ocetc.nl

Opleidingscentrum ETC

Internetadres: www.ocetc.nl

Aantal werknemers: 12
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2008

14982