Werken aan duurzame participatie

Octopas coaching & training

Sinds 2008 ben ik werkzaam als zelfstandig coach en trainer op het gebied van persoonlijke- en loopbaan ontwikkeling, veelal op het snijvlak van mens en werk.
Als Academisch geschoold psycholoog en gekwalificeerd coach & trainer, begeleid ik organisaties en personen op het gebied van persoonlijke...
meer...

Sinds 2008 ben ik werkzaam als zelfstandig coach en trainer op het gebied van persoonlijke- en loopbaan ontwikkeling, veelal op het snijvlak van mens en werk.
Als Academisch geschoold psycholoog en gekwalificeerd coach & trainer, begeleid ik organisaties en personen op het gebied van persoonlijke en loopbaanvraagstukken. Ik ondersteun personen bij het krijgen van inzichten, kennis en vaardigheden die leiden naar meer stabiliteit en succes in privé- en werksituaties. In de door mij begeleide trajecten wordt er stilgestaan bij de persoon en zijn situatie om vervolgens in actie te komen voor een betere (werk)toekomst. Daarnaast begeleid ik organisaties op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel.

Bij de individuele trajecten ondersteun ik cliënt bij het krijgen van zelfvertrouwen en meer welbevinden, maar ook bij de realisatie van een nieuwe loopbaan (Outplacement/ Transitiebudget). Ook begeleid ik cliënten naar werk vanuit een uitkeringssituatie (UWV trajecten).

Naast individuele begeleiding geef ik trainingen op het gebied van: Duurzame inzetbaarheid, solliciteren, netwerken en LinkedIn.

In zowel mijn coach- en trainingstrajecten werk ik met unieke materialen en hand-outs, die een duidelijke meerwaarde bieden en het effect van mijn begeleiding en trainingen versterken.

Onderscheid met andere organisaties

Ik heb gewerkt bij uiteenlopende organisaties en in diverse functies. Daarnaast heb ik letterlijk en figuurlijk het nodige van de wereld gezien. Hierdoor is mijn kijk op de mens en het werk breed ontwikkeld.
Naar de mening van opdrachtgevers en cliënten onderscheid ik mijzelf door een persoonlijke, stimulerende benadering en praktische aanpak. Hierbij heb ik zowel oog voor de cliënt als voor de opdrachtgever.
Octopas coaching & training is gecertificeerd: CMI, Noloc, Psycholoog NIP.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-06-201926-06-2019

Blik op Werk Keurmerk

Octopas coaching & training is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Octopas coaching & training heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Octopas coaching & training neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-06-201926-06-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie*17,7
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)*18,3
Outplacement10,017,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk9,5137,9
Duurzame inzetbaarheid-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Holland-Rijnland9.48.2152462%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Octopas coaching & training.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor werkzoekenden meer dan ooit van belang zich goed voor te bereiden en te onderscheiden op de arbeidsmarkt.
Deze sollicitatietraining die Octopas verzorgt biedt de deelnemer de mogelijkheid om inzichten en vaardigheden te verwerven die van belang zijn voor het goed doorlopen van het sollicitatieproces. Er is daarom aandacht voor het zelfbeeld en de daarbij behorende presentatie.
Karakteristiek voor deze training is dat de weg naar werk wordt doorlopen: 'Weten-Vinden-Krijgen'. De deelnemer gaat na deze training met meer kennis, nieuwe vaardigheden en meer enthousiasme op weg naar zijn volgende baan. Aan het einde van de training krijgen de deelnemers een aantal praktische naslagwerken mee met nuttige informatie, vele tips en voorbeelden. Hierdoor wordt de kans dat het trainingsmateriaal beklijft, vergroot.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Als je op zoek bent naar een nieuwe baan is het van belang dat je je goed oriënteert t.a.v. je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Vergeet vooral niet om je ook te verdiepen in je persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en wensen voordat je 'op pad gaat'. Wat zijn jou interesses, drijfveren en wat zijn de competenties waarmee jij je onderscheid van anderen? Allemaal vraagstukken die aan bod komen binnen onze dienstverlening arbeidsmarktoriëntatie en beroepenoriëntatie.

Beroepskeuzetest

Een beroepskeuzetest is niet heilig, maar kan door de gestructureerdheid van de test bijdragen aan een beschrijving van de persoonlijke voorkeuren en daarmee samenhangend de mogelijk (werk)richting. Een loopbaantest helpt zo bij het maken van loopbaan- of studiekeuzes.

Trajecten sociale activering

Trajecten waarbij sociale activering centraal staat zijn gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties van cliënt, met als uiteindelijke doel: terugkeer op de reguliere arbeidsmarkt. In veel gevallen staan het ondernemen van meer activiteiten, het verrichten van vrijwilligerswerk en het uitbreiden van communicatie vaardigheden centraal, om vervolgens de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkennen.

Psychologische begeleiding

Bij een psychologisch-therapeutische hulpvraag krijgt de cliënt ondersteuning bij het aanpakken van een specifiek probleem dat veelal een ontstaansgeschiedenis kent en een flinke inpakt heeft op het functioneren en welbevinden van betrokkene. Het gaat veelal om emotionele- of communicatieproblemen die zich afspelen in de privé- en/ of werksituatie.

Ontwikkeladvies 45+

Als je 45 jaar of ouder bent en minstens 12 uur per week werkzaam bent in loondienst of als zelfstandige dan kom je in aanmerking voor een kosteloos loopbaanadvies. Wil je weten hoe je werken leuk houdt? Of vraag je je wat voor soort werk je in de komende jaren kunt doen? Lijkt het je zinvol om na te denken over je persoon en loopbaan? Dan kun je je aanmelden voor ontwikkeladviestraject van 3 gesprekken van 1,5 uur, waarbij je, met ondersteuning van mij als loopbaancoach, aan de slag gaat met het vervolg van jouw loopbaan.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met een Outplacement- of Transitiebudget

Personen die een transitie of outplacementvergoeding krijgen en ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan zijn bij Octopas coaching en training aan het juiste adres.
Door inkrimping van de organisatie krijgen personen te maken met situaties waarbij ondersteuning gewenst is om in een volgende functie terecht te komen. In het traject wordt daarom de nodige aandacht besteed aan de acceptatie van de nieuwe situatie, het vergroten van zelfvertrouwen en inzicht in de persoon, kwaliteiten, wensen en beperkingen. Om vervolgens op zoek te gaan naar passend nieuw werk. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt en de omvang van het outplacementtraject.

Het traject heeft verschillende fasen en elke fase van het traject heeft een eigen hand-out, waarin de onderwerpen die in de coachsessies aan bod komen zijn terug te vinden. Het grote voordeel voor cliënt is een naslagwerk met veel informatie, voorbeelden en praktische tips.

Cliënt vindt het snelste een nieuwe baan als deze weer beschikt over zelfvertrouwen en een realistisch beeld van zichzelf en de arbeidsmarkt. De thema’s die in het traject aan bod kunnen komen zijn:

-Zorgen voor een stabiele basis: verwerking en bouwen aan stabiliteit
-Schrijven levensloop (indien gewenst)
-Bepalen principes en persoonskenmerken
-In kaart brengen van je successen en bepalen talenten en competenties
-Bewust worden van je beperkingen en belastbaarheid
-Kennen van je interesses en bepalen wat je motiveert
-Bepalen van werkzaamheden die je aanspreken
-Bepalen van je eisen en wensen
-Opstellen van een persoonlijk (werk)profiel
-Oriënteren arbeidsmarkt en bepalen haalbaar doel
-Verkennen sectoren en beroepen
-Leren netwerken en wegwijs raken op LinkedIn
-Vacatures vinden en analyseren
-Opstellen strek en aantrekkelijk curriculum vitae
-Schrijven van een aansprekende sollicitatiebrief
-Oefenen met het voeren van een sollicitatiegesprek

Klanten op Hbo- en Wo-niveau

Veel van de cliënten die Octopas coaching &training begeleid zijn hoog opgeleid. De reden dat deze doelgroep de begeleiding kan waarderen zit hem in het feit dat de loopbaancoach een stevige opleidingsachtergrond, een brede werkervaring en de praktische aanpak heeft. Dit maakt dat cliënt een volwaardige gesprekspartner heeft die daarnaast door humor en creatieve ideeën weet te stimuleren. Een bijkomend voordeel is da t de loopbaancoach in veel gevallen over een relevant netwerk beschikt waarmee hij de cliënt in contact kan brengen.

Naast een het werken aan meer zelfkennis is er aandacht voor de verbetering van het curriculum vitae en de sollicitatiebrief van de cliënt. Verder staan netwerken en LinkedIn in de begeleiding centraal. Maar weinig loopbaancoaches hebben ècht kennis en ervaring met dit zakelijke sociale netwerk, terwijl juist voor hoger opgeleiden LinkedIn essentieel is!
Het traject van Octopas heeft verschillende fasen en elke fase van het traject heeft een eigen hand-out, waarin de onderwerpen die in de coachsessies aan bod komen zijn terug te vinden. Het grote voordeel voor cliënt is een naslagwerk met veel informatie, voorbeelden en praktische tips.
Welke thema’s t.a.v. persoonlijke- en loopbaanontwikkeling kunnen aan bod komen tijdens het traject? 1) Hoe zorg je dat je gezond en gemotiveerd bent, wordt of blijft: de balans tussen werk & privé. 2) Het vergroten van je communicatieve vaardigheden en het leren aangeven van grenzen en wensen kan daarbij een rol spelen. 3) Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit: time management, van moeten naar willen, verantwoordelijkheid kan mooi zijn maar perfectionisme een valkuil. 4) Hoe ga je om met stress, overspannenheid of dreigende burn-out: weg met piekeren en te hoge werkdruk
Welke thema’s t.a.v. arbeidsmarkt oriëntatie en -benadering kunnen aan bod komen tijdens het traject?
1)Wensbepaling t.a.v. werk door verkennen van sectoren, branches en beroepen.
2)Leren hoe je beter kunt netwerken ook gebruik makend van LinkedIn.
3)Weten waar je vacatures kunt zoeken: ‘jobhunting’.
4)Schrijven van een aansprekend curriculum vitae en een pakkende sollicitatiebrief: ‘jobmarketing’.
5)Hoe bereid je je voor op een sollicitatiegesprek en het voeren van een arbeidsvoorwaarden gesprek.
Het traject heeft verschillende fasen en elke fase van het traject heeft een eigen hand-out, waarin de onderwerpen die in de coachsessies aan bod komen zijn terug te vinden. Het grote voordeel voor cliënt is een naslagwerk met veel informatie, voorbeelden en praktische tips.

Personen met psychische vraagstukken (Burn-out, somberheid, angstklachten)

Door werkdruk of uitval door ziekte of inkrimping van de organisatie krijgen veel personen te maken met een situatie waarbij ze ondersteuning kunnen gebruiken bij de terugkeer naar werk of het vinden van nieuw werk.
Bij een re-integratietraject staat de cliënt, zijn of haar functioneren en de ontstaansgeschiedenis van het uitvallen centraal. We besteden ook aandacht aan een nieuwe manier van werken en het omgaan met lastige situaties en personen. De ondersteuning is gericht op het krijgen van inzicht en het stellen van reële doelen. Praktische handvatten worden daarbij aangereikt. De begeleiding kan gerichte zijn op de terugkeer naar de werkplek of de begeleiding naar een andere passende baan.
Thema’s die in dit traject aan bod kunnen komen zijn: 1) Werken aan een goede basis waarbij rust en activiteiten ondernemen centraal staat. 2) Het schrijven van een levensloop (indien gewenst) 3) Bepalen van de principes en persoonskenmerken 4) Helder krijgen wat de successen, talenten en competenties zijn van cliënt 5) Bewust leren omgaan met beperkingen en belastbaarheid 6) Helder krijgen van de interesses en motivatoren 7) Het opstellen van een persoonlijk (werk)profiel. 8) Focus op de persoon en zijn of haar terugkeer naar de oorspronkelijke of een ander functie, inzichten combineren tot haalbare doelen naar werk. 9) Het ondernemen van activiteiten die bijdragen aan de (geleidelijke) terugkeer naar werk 10) De behaalde resultaten vasthouden, waarbij de vorm en inhoud afhankelijk van situatie, behoefte en het resterend aantal uren.
Het traject heeft verschillende fasen en elke fase van het traject heeft een eigen hand-out, waarin de onderwerpen die in de coachsessies aan bod komen zijn terug te vinden. Het grote voordeel voor cliënt is een naslagwerk met veel informatie, voorbeelden en praktische tips.

Personen in de leeftijdsgroep 25-45

De bij Octopas werkzame loopbaancoach is relatief jong. Dit maakt dat veel jong-volwassenen een klik ervaren aangezien hij bekend is met de leeftijdsgebonden vraagstukken. De coach heeft wel de deskundigheid t.a.v. persoonlijke- en loopbaan gerelateerde thema's, maar niet het stoffige of zweverige karakter dat soms aan loopbaancoaches kleeft.

De tijd is veranderd en de loopbaancoach van Octopas is met zijn tijd meegegaan. Hij weet wat er leeft, zowel bij de mens als op de arbeidsmarkt.

Personen die willen deelnemen aan een sollicitatietraining of sollicitatiebegeleiding wensen

Werk is voor veel personen een belangrijk deel van hun leven. Iedereen wil een baan die bij hem of haar past. We hebben steeds vaker te maken met de wens om van baan te veranderen of zijn door omstandigheden gedwongen om op zoek te gaan naar nieuw werk. Maar wat past er bij je? Waar vind je die baan? Hoe schrijf je een sollicitatiebrief en CV? Is LinkedIn zinvol? Hoe bereid je je voor op een sollicitatiegesprek? Dit zijn vragen die aan bod komen in de training solliciteren.
Tijdens de training word je geprikkeld om tot meer inzichten te komen t.a.v. jezelf, je kwaliteiten en wensen om deze vervolgens helder te verwoorden. Het gaat bij solliciteren allereerst om zelfkennis.
Pas dan verken je de arbeidsmarkt die sterk in beweging is en daardoor ook de manier waarop je naar functies zoekt. Je leert bronnen van vacatures kennen en de potentie van netwerken en met name LinkedIn. Als je dan die interessante vacature hebt gevonden wil je daar je baan van maken. Je krijgt handvatten hoe je potentiële werkgevers benadert, zowel mondeling als schriftelijk. Uiteraard komt ook het schrijven van een sterk curriculum vitae en een prikkelende sollicitatiebrief aan bod. Ook de laatste en belangrijkste stap op weg naar een nieuwe baan komt aan bod: het voeren van een goed sollicitatiegesprek. Hoe presenteer je jezelf op een manier die past bij jezelf en de werkgever?
De training solliciteren, zorgt voor inzicht, richting en een goede voorbereiding om weg naar een nieuwe loopbaan. Zo vergroot je de kans om sneller en succesvoller te zijn tijdens het solliciteren.

Contact

Vestigingen

Vestwal 2-4, 2312 NP LEIDEN (route)
Menno Hutten Mansfeld
06-38752009
menno@octopas.nl

Internetadres: http://www.octopas.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

14126