Werken aan duurzame participatie

OCA

OCA - ervaren sinds 1992 - is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met lichamelijke en psychische klachten. Mensen ervaren door deze klachten allerlei beperkingen in hun werk, waardoor zij minder goed functioneren, dreigen te verzuimen of zelfs langdurig verzuimen.

De programma's...
meer...

OCA - ervaren sinds 1992 - is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met lichamelijke en psychische klachten. Mensen ervaren door deze klachten allerlei beperkingen in hun werk, waardoor zij minder goed functioneren, dreigen te verzuimen of zelfs langdurig verzuimen.

De programma's richten zich op het optimaal benutten van iemands mogelijkheden en capaciteiten. Een volledige en blijvende terugkeer van de cliënt in het eigen werk óf ander werk is hierdoor vaak heel goed mogelijk.

www.oca.nl

Onderscheid met andere organisaties

  • "Multifactoriële" kijk en aanpak
  • Gericht op duurzame werkhervatting
  • Geen wachtlijsten
  • Binnen 24 uur na aanmelding contact.
  • Binnen 3 werkdagen vrijblijvend kennismakingsonderzoek
  • Het programma start 5 werkdagen na akkoord
  • 93% van onze cliënten bereikt het gestelde doel.

"We gaan met elkaar voor het beste resultaat"

Samenwerking met:
Reïntegratiebedrijf, Arbodienst, Werkgever / werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling, Verzekeraar, UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

OCA is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
OCA neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Eerstelijns psychologie

Binnen OCA Werkhervatting & Reactivering zijn individuele monodisciplinaire programma's die als interventie kunnen worden ingezet bij lichte tot matige psychische klachten als burnout, rouwverwerking en Posttraumatisch Stress Syndroom.

Preventie ziekteverzuim

OCA biedt programma's om verzuim te voorkomen en zijn geschikt voor mensen die door fysieke en/of psychische klachten niet goed functioneren in hun werk. De programma's worden gekenmerkt door de risicofactoren aan te pakken die verantwoordelijk kunnen zijn voor mogelijk verzuim, zowel in privé als in werk. Andere essentiële kenmerken zijn de actieve aanpak, het aanspreken van de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf en de resultaatgerichtheid om het gestelde doel te behalen. De programma's kunnen zowel mono- als multidisciplinair zijn, afhankelijk van de ernst van de klacht.

Revalidatieprogramma’s

Deze multidisciplinaire programma's zijn specifiek voor mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat, zoals rug, nek, schouder, rsi/cans, whiplashsyndroom, fibromyalgie, reuma, etc. Om in aanmerking te komen voor deze programma's is het belangrijk dat de klachten langer dan drie maanden aanwezig zijn, er een psychische component aanwezig is die een relatie heeft met de klacht en eerdere behandelingen tot onvoldoende resultaat hebben geleid. Deze programma's worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering van de cliënt.
Optioneel, maar aan te raden, is de werkhervattingmodule. Dit omvat gerichte begeleiding van werknemer naar de werkplek, rapportages tbv Wet Verbetering Poortwachter, werkplekonderzoeken, werkhervattingschema's, evaluatiegesprekken met de werkgever. Hier wordt een (geringe) bijdrage voor gevraagd.

Training tbv bewegingsapparaat (rug, nek, RSI etc.)

Deze programma's zijn erop gericht om de werknemer het werk zo snel mogelijk te laten hervatten en zijn bij uitstek geschikt voor mensen met klachten van het bewegingsapparaat, chronische klachten en onbegrepen klachten.
Werkplekonderzoek en training, regelmatig overleg met de werkgever, zorgvuldige begeleiding van de werknemer bij terugkeer naar de werkplek zijn belangrijke onderdelen.
De programma's worden gekenmerkt door de risicofactoren aan te pakken die verantwoordelijk kunnen zijn voor mogelijk verzuim, zowel in privé als in werk. Andere essentiële kenmerken zijn de actieve aanpak, het aanspreken van de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf en de resultaatgerichtheid om het gestelde doel te behalen. De programma's kunnen zowel mono- als multidisciplinair zijn, afhankelijk van de ernst van de klacht.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Dienstverlenende beroepen

Met name die beroepen waarbij lichamelijk zwaardere fysieke belasting van toepassing is (maar ook CANS-klachten) worden in de regel frequent naar OCA verwezen vormt derhalve ëën van de gespecialiseerde doelgroepen.

Personen met rugaandoeningen

Multidisciplinaire intake geeft bepaling doelstelling en schema werkhervatting. Kern van interventie is de psychologische begeleiding. Werkorganisatie gedrag, assertiviteit en eigen verantwoordelijkheid worden intensief getraind. 91% succesvol.

RSI-patiënten

Multidisciplinaire intake geeft bepaling doelstelling en schema werkhervatting. Kern van interventie is de psychologische begeleiding. Werkorganisatie gedrag, assertiviteit en eigen verantwoordelijkheid worden intensief getraind. 91% succesvol.

Personen met een whiplash

Met name die personen waarbij de acute fase is gepasseerd (korter dan 3 mnd. ) komen in aanmerking voor één van de OCA-programma`s. Verzekeraars (AOV en of schadeverzekeraars) verwijzen frequent deze doelgroep naar OCA voor een van haar programma`s.

Verzorgende beroepen

Met name die beroepen waarbij lichamelijk zwaardere fysieke belasting van toepassing is (maar ook CANS-klachten) worden in de regel freqeunt naar OCA verwezen vormt derhalve ëën van de gespecialiseerde doelgroepen.

Contact

Vestigingen

Paasheuvelweg 26, 1105 BJ AMSTERDAM-ZUIDOOST (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Louis Armstrongweg 86, 1311 RL ALMERE (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Galvanistraat 1, 6716 AE EDE (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Wantveld 9, 2202 NS NOORDWIJK (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

De heer Bokelweg 10 -12, 3032 AD ROTTERDAM (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Eltensestraat 9 (tijdelijk, 6922 JA DUIVEN (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Wethouder van Haperenstraat 36 c, 4813 AM BREDA (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Noord West Buitensingel 19 A, 2518 PA DEN HAAG (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Lierse Schans 10, 3432 ET NIEUWEGEIN (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Sportlaan 2 B, 2406 LD ALPHEN AAN DE RIJN (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Tilburgseweg-West 100, 5652 NP EINDHOVEN (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Oudebeekbergerweg 21, 7331 HL APELDOORN (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Amsterdamsestraatweg 646, 3555 HX UTRECHT (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Koenenkade 8, 1081 KH AMSTERDAM (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Hendrik ter Kuilestraat 5, 7647 BB ENSCHEDE (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Sportparklaan 18, 2103 VT HEEMSTEDE (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Stuivesantplein 2, 5021 GW TILBURG (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Ravensteijnweg 1, 4337 PG MIDDELBURG (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Disselplein 4, 3829 MD AMERSFOORT (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Salvador Allendelaan 9, 5231 BZ 'S-HERTOGENBOSCH (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Thermionpark 5, 6663 MM LENT (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Veestraat 5-B, 5914 RJ VENLO (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Middelweg 402, 8031 VX ZWOLLE (route)
Leonieke Jongman
020 312 16 80
leonieke.jongman@oca.nl

Internetadres: http://www.oca.nl

Aantal werknemers: 15
Aantal vestigingen: 23
Oprichtingsjaar: 1992

496